Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu

Voditelj: akademik Kažimir Hraste
Adresa: Trg braće Radića 7, 21000 Split
Telefon: +385 0 21 348 599
E-mail: hazusplit@hazu.hr

Zavod za znanstveni i umjetnički rad, osnovan 1981. godine transformacijom dotadašnjeg Zavoda za pomorsko-društvene nauke, razvija svoju djelatnost u područjima društvenih i povijesnih znanosti te umjetnosti. U periodičnoj publikaciji Zavoda Adrias objavljuju se znanstveni i stručni prilozi iz spomenutih područja.

U Zavodu se čuva pomorska zbirka, a predmeti kulturnopovijesne vrijednosti koje ona sadrži izlažu se na tematskim izložbama.

Zavod sam ili u suorganizaciji s drugim institucijama organizira u svojim prostorima (renesansno-baroknoj palači Milesi) izložbe, predavanja te redovite godišnje znanstveno-kulturne manifestacije Knjiga Mediterana i Marulićevi dani.

Palača Milesi-zavod
Palača Milesi, sjedište Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice