Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu

Upravitelj: dr. sc. Damir Karbić

Adresa: Strossmayerov trg 14, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 196
E-mail: opz@hazu.hr


Dr. sc. Damir Karbić imenovan je upraviteljem Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 10. žujka 2020.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice