Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za arheologiju

Voditelj: akademik Željko Tomičić
Upravitelj: dr.sc. Damir Karbić

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 255
E-mail: arr@hazu.hr


Odsjek za arheologiju osnovan je 1949. izdvajanjem iz tadašnjeg Historijskog instituta JAZU, gdje je dotad djelovao kao Arheološka sekcija. Njeguje sustavna interdisciplinarna arheološko-povijesno istraživanja antičkog razdoblja u Hrvatskoj na temelju pisanih povijesnih izvora i arheološke građe, s naglaskom na prostoru sjeverne Hrvatske, odnosno hrvatskome dijelu rimske provincije Panonije. Arheološka iskopavanja većeg broja nalazišta u sjevernoj Hrvatskoj pretežno su usmjerena istraživanju antičkog urbanizma, uključujući i nekropole.

Odsjek raspolaže priručnom knjižnicom koju koriste i stručnjaci iz drugih ustanova, a njeguje i bibliotečnu razmjenu s domaćim i stranim izdanjima na temelju Arheoloških radova i rasprava, časopisa Razreda za društvene znanosti i Odsjeka za arheologiju. Podržava se i  razgranata suradnja s muzejskim i znanstveno-istraživačkim arheološkim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Poveznice:

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice