Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za arheologiju

Voditelj: akademik Željko Tomičić
Upravitelj: dr.sc. Damir Karbić

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 255
E-mail: arr@hazu.hr


Akademik Željko Tomičić imenovan je voditeljem Odsjeka za arheologiju odlukom Predsjedništva HAZU u mandatnom razdoblju od četiri godine počevši od 29. siječnja 2021.

Odsjek za arheologiju osnovan je 1949. izdvajanjem iz tadašnjeg Historijskog instituta JAZU, gdje je dotad djelovao kao Arheološka sekcija. Njeguje sustavna interdisciplinarna arheološko-povijesno istraživanja antičkog razdoblja u Hrvatskoj na temelju pisanih povijesnih izvora i arheološke građe, s naglaskom na prostoru sjeverne Hrvatske, odnosno hrvatskome dijelu rimske provincije Panonije. Arheološka iskopavanja većeg broja nalazišta u sjevernoj Hrvatskoj pretežno su usmjerena istraživanju antičkog urbanizma, uključujući i nekropole.

Odsjek raspolaže priručnom knjižnicom koju koriste i stručnjaci iz drugih ustanova, a njeguje i bibliotečnu razmjenu s domaćim i stranim izdanjima na temelju Arheoloških radova i rasprava, časopisa Razreda za društvene znanosti i Odsjeka za arheologiju. Podržava se i  razgranata suradnja s muzejskim i znanstveno-istraživačkim arheološkim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Poveznice:

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice