Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Arheološki radovi i rasprave

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Razred za društvene znanosti

 

ARHEOLOŠKI RADOVI I RASPRAVE

 

 

Nakladnički savjet

Članovi Razreda za društvene znanosti

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Urednički odbor

akad. Csanád Bálint (Magyar Tudományos Akadémia, Budimpešta, Mađarska)

Katarina Botić (Institut za arheologiju, Zagreb)

akad. Nenad Cambi (Zavod za povijesne znanosti HAZU, Split)

Nina Čuljak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina)

Marko Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb)

Alka Domić Kunić (Odsjek za arheologiju HAZU, Zagreb)

Mitja Guštin (Filozofska fakulteta Univerze na Primorskem, Kopar, Slovenija)

Mirja Jarak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)

Damir Karbić (Odsjek za povijesne znanosti HAZU, Zagreb)

Tino Leleković (Odsjek za arheologiju, Zagreb)

Branka Migotti (Odsjek za arheologiju HAZU, Zagreb)

Ljubica Perinić (Odsjek za arheologiju HAZU, Zagreb)

akad. Alexander Ruttkay (Slovenská Akadémia Vied, Nitra, Slovačka)

akad. Željko Tomičić (Odsjek za arheologiju HAZU, Zagreb)

Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Zadar)

Marin Zaninović (Odsjek za arheologiju HAZU, Zagreb)

Glavni i odgovorni urednik

akad. Željko Tomičić

Izvršna urednica

Alka Domić Kunić

Adresa Uredništva

Odsjek za arheologiju

Zavoda za povijesne i društvene znanosti

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Ulica Ante Kovačića 5

10000 Zagreb

e-mail: arr@hazu.hr

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice