Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Jadranski zavod u Zagrebu

Voditelj: akademik Jakša Barbić
Upraviteljica: dr. sc. Vesna Skorupan Wolff

Šenoina 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4920 733
Telefaks: +385 01 4812 703
E-mail: jz@hazu.hr


WEB STRANICA JADRANSKI ZAVOD 

Znanstveni projekt DELICROMAR

Jadranski zavod, utemeljen 1945. godine, jedan je od rijetkih zavoda u Europi usmjerenih na znanstveno proučavanje pomorskoga prava i međunarodnog prava mora. U okviru znanstvenoistraživačke djelatnosti Zavoda proučavaju se, analiziraju i prate domaći, europski i međunarodni izvori pomorskog i transportnog prava i prava mora, uključujući pravne propise, sudsku i arbitražnu praksu te znanstvenu i stručnu pravnu literaturu.

Časopis POREDBENO POMORSKO PRAVO

U Jadranskom zavodu se od 1958. godine uređuje ugledni časopis Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog i transportnog prava, prava osiguranja i međunarodnog prava mora, zatim originalne tekstove pomorskih i transportnih konvencija te drugih međunarodnih unifikacijskih instrumenata i njihove stručne prijevode, prikaze domaćih i stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvješća sa znanstvenih i stručnih skupova te prikaze novoobjavljenih knjiga iz relevantnih područja. Autori radova i čitalačka publika istaknuti su domaći i strani stručnjaci pravnih disciplina, sveučilišni profesori, suradnici iz drugih znanstvenih ustanova, suci trgovačkih sudova, pravni eksperti pomorskog gospodarstva, stručnjaci iz osiguranja te mladi autori koji se uključuju u znanstveni rad. Časopis ima međunarodno uredništvo i referiran je u relevantnim međunarodnim bibliografskim bazama.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se i kroz dugogodišnji rad na znanstvenim projektima podržanima od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te Hrvatske zaklade za znanost.

U okviru svoje stručne djelatnosti Zavod pruža stručna mišljenja, savjete i druge oblike pomoći odgovarajućim državnim organima i institucijama. U tom pogledu posebice je značajan doprinos Zavoda u izradi i unapređenju hrvatskoga pomorskopravnog zakonodavstva.

Zavod njeguje blisku suradnju s pravnim i pomorskim fakultetima u Republici Hrvatskoj, s profesionalnim udrugama te s brojnim gospodarskim subjektima vezanim uz more i pomorstvo. Akademska i stručna suradnja kontinuirano se razvija i na međunarodnoj razini.

U sastavu Zavoda djeluje i specijalizirana biblioteka koja broji preko 20 tisuća naslova. Osim djelatnicima Zavoda biblioteka je na raspolaganju i zainteresiranim vanjskim korisnicima.

Za osobit doprinos unapređenju pomorske znanosti i obrazovanja 2011. godine je Jadranskom zavodu dodijeljena nagrada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice