Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Voditelj:
Upravitelj:

Adresa: A. B. Šimića 1 b/I,  HR-43000 Bjelovar,  p.p. 111
Telefon: +385 0 43 221 549
Telefon: +385 0 43 221 595
E-mail: zavodbj@hazu.hr
Web: http://zavodbjelovar.com/


Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom u humanističkim, društvenim, prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima okupljajući znanstvene i stručne suradnike. Zavod organizira znanstvene skupove, okrugle stolove i savjetovanja važna za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata. Osim toga organizira izložbe, predavanja, književne susrete, predstavljanje knjiga i objavljuje rezultate znanstvenoistraživačkog rada.

Odluku o osnivanju Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru donijela je Skupština Akademije 29. prosinca 2003. godine.

Zavod od 2007. godine objavljuje časopis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, a od 2011. godine i ediciju Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.

S obzirom na podršku Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorsku županiju te znanstveni i stručni potencijal, Zavod je postao važno središte znanstvenoga rada.

ČLANOVI VIJEĆA ZAVODA

  • prof. dr. sc. Vladimir Strugar,  član suradnik HAZU
  • akademik Anđelko Akrap,
  • Vedran Milić, prof., prema prijedlogu Bjelovarsko-bilogorske županije
  • Ornela Malogorski, prof., prema prijedlogu Grada Bjelovara

Odlukom Predsjedništva HAZU od 30. ožujka 2022.  razrješava se gđa Vanda Cegledi i imenuje se g. Vedran Milić, prof., članom Vijeća Zavoda HAZU u Bjelovaru.

Odlukom Predsjedništva HAZU od 24. studenoga 2021., na mandatno razdoblje od četiri godine imenovani su članovi vijeća Zavoda u Bjelovaru: akademik Dragutin Feletar, prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Vanda Cegledi, prof. i Ornela Malogorski, prof.

Odlukom Predsjedništva HAZU OD 27. studenoga 2021., na mandatno razdoblje od četiri godine, akademik Anđelko Akrap imenovan je članom Vijeća Zavoda u Bjelovaru.

 

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Sjedište Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Dvadeset godina rada Akademijina Zavoda u Bjelovaru 2003.-2023. – prilozi za povijest

 

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice