Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Voditelj: akademik Dragutin Feletar
Upravitelj: prof. dr. sc. Vladimir Strugar

Adresa: A. B. Šimića 1 b/I,  HR-43000 Bjelovar,  p.p. 111
Telefon: +385(0)(43)221549
Telefaks: +385(0)(43)221594
+385(0)(43)221595
E-mail: zavodbj@hazu.hr
Web: http://zavodbjelovar.com/

 

Odluku o osnivanju Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru donijela je Skupština Akademije 29. prosinca 2003. godine.

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom u humanističkim, društvenim, prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima okupljajući znanstvene i stručne suradnike. Zavod organizira znanstvene skupove, okrugle stolove i savjetovanja važna za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata. Osim toga organizira izložbe, predavanja, književne susrete, predstavljanje knjiga i objavljuje rezultate znanstvenoistraživačkog rada.

Zavod od 2007. godine objavljuje časopis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, a od 2011. godine i ediciju Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.

S obzirom na podršku Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorsku županiju te znanstveni i stručni potencijal, Zavod je postao važno središte znanstvenoga rada.

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Zgrada Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

KRONOLOGIJA Zavoda 2003-2018

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovalo je akademika Dragutina Feletara voditeljem Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru u mandatnom razdoblju od četiri godine, počevši od 5. studenoga 2020.

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice