Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe u Zagrebu

Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić
Adresa: Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4895 333
E-mail: fides@hazu.hr


Prof. dr. sc. Vjera Katalinić imenovana je upraviteljicom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 10. ožujka 2020. godine.

Ustanove u sastavu:

  • Odsjek za povijest hrvatske književnosti
  • Odsjek za povijest hrvatskog kazališta
  • Odsjek za povijest hrvatske glazbe

Zavod je započeo s radom 1. ožujka 1948. godine pod nazivom Institut za jezik i književnost JAZU. Godine 1952. Institut za jezik i Institut za književnost izdvajaju se iz dotadašnjeg zajedničkog instituta i postaju dvije samostalne jedinice unutar Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zatim se, godine 1966., utemeljuje Odsjek za teatrologiju te se nakon spajanja s arhivom Hrvatskog narodnog kazališta naziv ustanove mijenja u Institut za književnost i teatrologiju JAZU. Današnji Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe utemeljen je 28. listopada 1993.

 

Preporodna dvorana akademijine palače
Preporodna dvorana Akademijine palače Narodnoga doma

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice