Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Voditelj: akademik Željko Cvetnić
Upraviteljica: Katica Matković Mikulčić, prof.

Adresa: Šetalište Franje Lučića 15, 10410 Velika Gorica
Tel: +385 01 6473 017
Mob: +385  098 238 192
E-mail: zcvetnic@hazu.hr
E-mail: zavodvg@hazu.hr


Znanstveno-stručni skup ODRŽIVOST KULTURNE BAŠTINE , Velika Gorica, 13. i 14. listopada 2022.

Objavljen je prvi poziv za sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu ODRŽIVOST KULTURNE BAŠTINE koji će se održati u Velikoj Gorici, 13. i 14. listopada 2022. godine, u okviru međunarodne manifestacije DANI EUROPSKE BAŠTINE.

U organizaciji sudjeluje i Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Velikoj Gorici – voditelj akademik Željko Cvetnić, a član suradnik HAZU Ratko Cvetnić član je Programskog odbora manifestacije. Rok za prijavu sudjelovanja je do 23. svibnja 2022.

Cilj ovog znanstveno-stručnog skupa je teorijski i iskustveno razmotriti temeljna pitanja održivosti kulturne baštine na području kontinentalne Hrvatske, od njene valorizacije, zaštite i revitalizacije do odgovornog upravljanja.


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na temelju prijedloga Razreda za medicinske znanosti imenovalo je 25. travnja 2018. akademika Željka Cvetnića voditeljem Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici u mandatnom razdoblju od četiri godine s početkom od 25. travnja 2018. godine.

Uprava HAZU imenovala je 16. listopada 2018. gđu Katicu Matković Mikulčić upraviteljicom Zavoda na vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Uprava HAZU, nakon prethodne konzultacije s Akademijinim razredima, na svojoj sjednici od 17. listopada 2022. donijela je odluku kojom se gđa Katica Matković Mikulčić imenuje upraviteljicom zavoda na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom od 17. listopada 2022.

Sjedište Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU, Velika Gorica osnovan je 31. kolovoza 2018. Zavod promiče znanstvenoistraživačku i umjetničku djelatnost na području Velike Gorice i Turopolja.

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

  • znanstveni i stručni rad te istraživanja s multidisciplinarnim pristupom u području biomedicinskih, biotehničkih, humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
  • organizaciju znanstvenih skupova i savjetovanja značajnih za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi;
  • organizaciju različitih izložaba i radionica s područja znanosti i umjetnosti kojima se Zavod bavi;
  • objavljivanje rezultata znanstvenog, stručnog i umjetničkog rada u odgovarajućim edicijama prema kriterijima Akademije.

 

VIJEĆE ZAVODA 

Predsjednik Vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici je akademik Željko Cvetnić, a članovi: akademik Dario Vretenar; akademik Goran Durn; akademik Ranko Matasović; akademik Branko Kincl; član suradnik Ratko Cvetnić; gradonačelnik Velike Gorice; Zvonko Kunić, pročelnik Upravnoga odjela za društvene djelatnosti i Katica Matković Mikulčić, upraviteljica Zavoda. Predsjednik i članovi Vijeća Zavoda imenovani su na vrijeme od 4 godine, počevši od 5. studenoga 2018.

Dosadašnja aktivnost Zavoda:

Zavod je 20. rujna 2018., u Mraclinu organizirao svoj prvi simpozij “Selo Mraclin i Andrija Štampar – susret lokalnog i globalnog“.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice