Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Voditelj: akademik Željko Cvetnić
Upraviteljica: Katica Matković Mikulčić, prof.

Adresa: Šetalište Franje Lučića 15, 10410 Velika Gorica
Tel: +385 01 6473 017
Mob: +385  098 238 192
E-mail: zcvetnic@hazu.hr
E-mail: zavodvg@hazu.hr


Simpozij Sigurnost hrane i zaštita potrošača

U petak 8. ožujka 2024. godine u Vijećnici grada Velike Gorice je održan simpozij pod naslovom: “Sigurnost hrane i zaštita potrošača”. Skup je organizirao Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Velika Gorica.


Znanstveno-stručni skup ODRŽIVOST KULTURNE BAŠTINE , Velika Gorica, 13. i 14. listopada 2022.

Objavljen je prvi poziv za sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu ODRŽIVOST KULTURNE BAŠTINE koji će se održati u Velikoj Gorici, 13. i 14. listopada 2022. godine, u okviru međunarodne manifestacije DANI EUROPSKE BAŠTINE.

U organizaciji sudjeluje i Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Velikoj Gorici – voditelj akademik Željko Cvetnić, a član suradnik HAZU Ratko Cvetnić član je Programskog odbora manifestacije. Rok za prijavu sudjelovanja je do 23. svibnja 2022.

Cilj ovog znanstveno-stručnog skupa je teorijski i iskustveno razmotriti temeljna pitanja održivosti kulturne baštine na području kontinentalne Hrvatske, od njene valorizacije, zaštite i revitalizacije do odgovornog upravljanja.


Sjedište Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU, Velika Gorica osnovan je 31. kolovoza 2018. Zavod promiče znanstvenoistraživačku i umjetničku djelatnost na području Velike Gorice i Turopolja.

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

  • znanstveni i stručni rad te istraživanja s multidisciplinarnim pristupom u području biomedicinskih, biotehničkih, humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
  • organizaciju znanstvenih skupova i savjetovanja značajnih za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi;
  • organizaciju različitih izložaba i radionica s područja znanosti i umjetnosti kojima se Zavod bavi;
  • objavljivanje rezultata znanstvenog, stručnog i umjetničkog rada u odgovarajućim edicijama prema kriterijima Akademije.

 

VIJEĆE ZAVODA 

Predsjednik Vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici je akademik Željko Cvetnić, a članovi: akademik Dario Vretenar; akademik Ratko Cvetnić; Neven Karas (prema prijedlogu Grada Velike Gorice) i Katica Matković Mikulčić. Predsjednik i članovi Vijeća Zavoda imenovani su na vrijeme od 4 godine, počevši od  29. ožujka 2023.

Dosadašnja aktivnost Zavoda:

Zavod je 20. rujna 2018., u Mraclinu organizirao svoj prvi simpozij “Selo Mraclin i Andrija Štampar – susret lokalnog i globalnog“.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice