Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Voditeljica i upraviteljica: akademkinja Vlasta Piližota

Adresa: Franje Kuhača 29/I, 31000 Osijek
Telefon: +385(0)(31)207407
Telefaks: +385(0)(31)207408
E-mail: zavodosijek@hazu.hr

 

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovan je 14. travnja 1974. godine pod nazivom Centar za znanstveni rad u Osijeku, kao znanstvena jedinica najviše znanstvene i intelektualne ustanove u Hrvata, Strossmayerove Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. To je vrijeme kada je započet pokret uglednih intelektualaca obrazovanih i izvan granica naše zemlje s ciljem poticanja ekonomskoga razvoja zemlje na temelju suvremenih znanstvenih dostignuća. Godine 1986. promijenjen je naziv “Centar” u “Zavod za znanstveni rad”. Kao takav, Zavod je ispunjavao svoju namjenu i dočekao Domovinski rat iz kojega je izašao, kao i cijela istočna Hrvatska, devastiran, no intelektualno je sa svojom maticom bio spreman nastaviti svoj prekinuti rad u slobodnoj, ali uništenoj Slavoniji i Baranji, u slobodnom, no ogoljenom Osijeku. Početkom 21. stoljeća, točnije od 1999. godine, Zavod djeluje pod današnjim nazivom “Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku”

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih i društvenih te prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vlastitim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima. Zavod potiče i organizira znanstvene i stručne domaće i međunarodne skupove, simpozije, okrugle stolove i ostale manifestacije uz objavljivanje znanstvenih i stručno istraživačkih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima Zavoda. U prostoru Zavoda nalazi se i vlastita biblioteka dostupna zainteresiranim osobama.

Slijedeći povijesne tekovine od osnutka, ciljevi Zavoda uključuju: pozicioniranje Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku kao vodeće Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice na području Slavonije i Baranje, promicanje kulturne i povijesne baštine, istaknutih znanstvenika i umjetnika te njihovih postignuća, ali i uključivanje u zbivanja od općeg društvenog značaja.

Zavod također potiče povezivanje znanstvenoistraživačkih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u regiji i cijeloj Republici Hrvatskoj na zajedničkim znanstvenim projektima i ostalim oblicima suradnje.

Od svoga osnutka 1974. godine do danas, Zavod ima zavidnu znanstvenu i stručnu djelatnost koju zorno predočuje kronologija rada Zavoda.

Akademkinja Vlasta Piližota imenovana je voditeljicom Zavoda za novo mandatno razdoblje počevši od 1. ožujka 2021. Odlukom Uprave akademkinja Vlasta Piližota, voditeljica Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku imenovana je upraviteljicom Zavoda na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 26. travnja 2021.

 

Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi
Sjedište Zavoda je u povijesnoj jezgri Tvrđi u kući izgrađenoj 1733. godine kao konačište za časnike.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice