Piližota Vlasta, akademkinja

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Piližota Vlasta

Datum rođenja:

 • 21.07.1952

Mjesto rođenja:

 • Osijek

Adrese:

 • Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, Franje Kuhača 29/1, 31000 Osijek

Telefoni:

 • Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku: +385 031 207  407
 • Razred za tehničke znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Piližota Vlasta, akademkinja

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • akademkinja (18.05.2006. – …)
 • doktor znanosti (1985. – …)

Institucije:

 • voditeljica – Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku (2019. – …)
 • redovita profesorica u trajnom zvanju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (2000. – 2019.)
 • dodijeljeni nacionalni ekspert – EU Komisija, Brisel, Belgija Generalni Direktorat Istraživanje, odjel: Hrana-Zdravlje-Dobro življenje E.3 (01.10.2007. – 30.09.2008.)
 • redovita profesorica – Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku (1997. – 2000.)

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica – Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku (26.04.2021. – 31.03.2023.)
 • voditeljica – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (28.01.2009. – …)
 • zamjenik tajnika – Razred za tehničke znanosti (01.01.2019. – …)
 • predstojnica Sekcije za Prehrambenu industriju – Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (18.05.2006. – …)
 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. – 18.05.2006.)

Životopis

Obrazovanje

 • 1967. Gimnazija, Osijek
 • 1976. Poljoprivredno – prehrambeno tehnološki fakultet (prehrambeno tehnološki smjer, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije), Sveučilište u Osijeku
 • 1983. Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Kemija – Analitička kemija) – poslijediplomski znanstveni studij (magistar znanosti)
 • 1985. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu – doktorat  biotehničkih znanosti (doktor  znanosti)

Zaposlenja

 •  1976. – 1979. Gimnazija, Osijek – profesor kemije i fizike
 •  1979. – 2019. Sveučilište Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  • 1979. – 1987.  Asistent
  • 1987. – 1992.  Docent
  • 1992. – 1997.  Izvanredni profesor
  • 1997. – 2000.  Redoviti profesor
  • Od 2000.  Redoviti profesor u trajnom zvanju
  • 1.10.2007. – 30.09.2008.  Dodijeljeni nacionalni ekspert u EU Komisiji, Brisel, Belgija u Generalnom Direktoratu Istraživanje, odjel E.3 :   Hrana-Zdravlje-Dobro življenje
  • 1.10.2009. –  Redoviti profesor (u trajnom zvanju) – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1979. – 1984.  Asistent, Tehnologija i konzerviranje voća i povrća
 • 1984. – 1987.  Znanstveni asistent
 • 1987. – 1992.  Docent
 • 1992. – 1997.  Izvanredni profesor
 • 1997. – 2000.  Redoviti profesor
 • Od 2000. Redoviti profesor u trajnom zvanju

Usavršavanja

 • 1988. i 1989. USDA/ARS/ ERRC, Philadelphia, Pennsylvania, USA (COCHRAN stipendija) / COCHRAN Grant
 • 1994., 1995., 1996., 1997., 1998/99., 2000., 2001/2002  – USDA/ARS/ERRC, Philadelphia, PA, USA
 • 1998. i 2000., Stazione Sperimentale per l’Industria Dele Conserve Alimentari, Angri (SA), Italy
 • 1996., 2001., 2005. i 2007., Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Slovenija

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • IFT (Institute of Food Technologists), Chicago Ill, USA (1988)
 • Uređivački odbor časopisa Food Technology and Biotechnology, Zagreb (od 1993)
 • Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo HAZU
 • Savez kemijskih inženjera i tehničara Hrvatske (HDKI), Zagreb-član
 • Društvo kemičara i tehnologa Osijek-član
 • Tehnički pododbor za voće, povrće, gljive i prerađevine Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH
 • Član suradnik HAZU, Razred za tehničke znanosti (30. siječanj 1997.) (1997-2006)
 • Radni odbor za znanost i inovacije u sklopu Euroregija “Dunav-Drava-Sava” (predstavnik Gradskog Poglavarstva Grada Osijeka)
 • Nacionalni ekspert (imenovana od MZOŠ) u SCAR (Standing Committee on Agricultural Research) u EC, Brisel, Belgija ( 2004. do 30.09.2007.)
 • Član 3 nacionalnih povjerenstava u području hrane i poljoprivrede, za pripremu materijala za pregovore za ulazak RH u EU (2005-2006.) /
 • United-Fresh, Alexandria, VA, USA (2003)
 • Predstojnik Sekcije za prehrambenu industriju Vijeća za tehnološki razvoj HAZU (od srpnja 2003.)
 • Član suradnik HAZU, Razred za tehničke znanosti (1977. – 2006.)
 • Redoviti član HAZU, Razred za tehničke znanosti (svibanj 2006.)
 •  GHI (Global Harmonization Initiative) Ambassador for Croatia (svibanj 2012.)
 • ALLEA – ALL European Academies, za područje Biotehničkih znanosti (predstavnik HAZU)

Nagrade

 • 1994. i 1997.  –  USDA, USA : Certificate of Appretiation
 • 2001. – Povelja za osobiti doprinos u obnovi i razvitku Prehrambeno- tehnološkog fakulteta u Osijeku a povodom 30. obljetnice utemeljenja, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 •  2011. – Zahvala za dugogodišnju suradnju i zasluge za razvoj studija prehrambene tehnologije; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, povodom 50. obljetnice studija prehrambene tehnologije
 • 2013:  IFT CFS – Certified Food Scientist (14. srpnja 2013, IFT Meeting,   Chicago, USA)
 • 2014.:  Godišnja nagrada za znanost za 2013. – Hrvatski sabor, 27. listopada 2014.
 • 2014.:  Priznanje za dugogodišnji uspješan rad u HDKI-u te za izniman doprinos višegodišnjoj organizaciji Ružičkinih dana – 11. rujna 2014. u Vukovaru: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • 2015.: Priznanje ”zlatna značka” povodom sudjelovanja na znanstvenom skupu ”Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje)”, održanog 11. lipnja 2014. u HAZU u Zagrebu, s predavanjem: Značaj i status te perspektive prehrambene industrije u RH nakon ulaska u EU, HAZU, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 20. studenoga 2015.
 • 2017.: Zahvalnica za viziju i ustrajnost pri pokretanju Centra za poduzetništvo Osijek. Zahvalnica uručena povodom proslave 20 godina rada Centra za poduzetništvo Osijek. Ekonomski fakultet Osijek, 27.03.2017.
 • 2017. Državna Nagrada za znanost za životno djelo za 2016. godinu
 • 2020. Zlatna plaketa “Grb Brada Osijeka” za životno djelo za jedinstveni znanstveni doprinos

Znanstveni interes

Aktivnosti su podijeljene u bazična istraživanja strukture i sastava hrane i modelnih sustava, i primijenjena u prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji (industriji).To obuhvaća:

 • Istraživanja aromatičnih sastojaka u različitoj hrani (i/ili modelnim sustavima)
 • Termofizička i reološka svojstva hrane,
 • Spriječavanje posmeđivanja voća i povrća,
 • Promjene u minimalno obrađenom voću i povrću,
 • Sanitaciju i dezinfekciju (mikrobnu sigurnost) hrane, i drugo,
 • Unapređenje procesa za preradu i konzerviranje hrane (voća i povrća)i drugo.

Organizacijska djelatnost

 • 1991. – 1994. Prodekan PTF u Osijeku (dva mandata)
 • 1994. – 1998. Dekan PTF u Osijeku (dva mandata)
 • 2002. – 2004.  Dekan PTF u Osijeku (jedan mandat)
 • 2005. – 2007., 2009. – 2014. Predstojnik Zavoda za prehrambene tehnologije, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 • 2004. Predsjednik Organizacijsko-znanstvenog odbora skupa 11. Ružičkini dani, 28. i 29. lipnja 2004., Vukovar)
 • 2009. – 2015. Glavni i odgovorni urednik časopisa  Croatian Journal of Food Science and Technology
 • 2017. – 2021.  Područno znanstveno vijeće za biotehničke znanosti (predsjednica)
 • 2021. –  Područno znanstveno vijeće za biotehničke znanosti (predsjednica)

Znanstveni i stručni skupovi

 • Sudjelovanje (81)
 • Predsjedavanje (brojna)
 • Organiziranje (16)

Znanstveni projekti

Voditelj

 • Nacionalni projekti (7)
 • Međunarodni projekti (8)

Istraživač na drugim projektima

 • Domaći (nacionalni) projekt / National project  (7)
 • Međunarodni project / International project  (4)

Stručni projekti

 • Izvedbeni (glavni) projekt (5)
 • Idejni projekt – tehničko rješenje (28)

Nastavna djelatnost

Bila je prodekan (1991-1994) i dekan (1994-1996; 1996-1998 i 2002-2004) Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i predstojnik Zavoda za prehrambene tehnologije (2005-2007; 2009-2014.).
Kao profesor brojnih kolegija, na matičnom fakultetu i drugim fakultetima (u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini) predavala je veliki broj dodiplomskih i poslijediplomskih predmeta iz prehrambene tehnologije, Tehnologija prerade i konzerviranja voća i povrća, Sirovine biljnog podrijetla, Kemija hrane, Razvoj novih prehrambenih proizvoda,  Brze metode analize hrane, Upravljanje otpadom prehrambene industrije, Poduzetništvo u agribusinessu.
Za potrebe edukacije objavila je kao koautor jednu knjigu za studente.
Bila je mentor 63 diplomska rada, 5 magistarskih i 7 doktorskih radova iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, polje prehrambena tehnologija.

Voditeljstvo teza (diplomske, magistarske, doktorske teze)

Mentor

 • Diplomski rad (63)
 • Magistarski rad (6)
 • Doktorski rad (7)

Komisije za obranu teza (veliki broj)

Uređivanje publikacija

Časopisi (5)


Bibliografija

Vlasta Piližota – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Knjige ili udžbenici

 1. T. Lovrić, V. Piližota: Konzerviranje i  prerada voća i povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb (1994).

Poglavlja u knjigama

 1. Piližota, Vlasta: Fruits and Vegetables (Including Herbs); Food Safety Management, A Practical Guide for the Food Industry, Sec. Ed. (Ed. VeslemØy Andersen; Lelieveld, Huub; Motarjemi, Yasmine), ACADEMIC PRESS An imprint of ELSEVIER, San Diego, California, CA, United States, 2023, 235-268.
 2. Mirela Kopjar and Vlasta Piližota: Blackberry Juice; Section II Fruit Juices, In: Handbook of Functional Beverages and Human Health (Ed. Fereidoon Shahidi and Cesarettin Alasalvar), Published by Taylor Francis Inc, United States (2016), 135-147.
  ISBN 10: 1466596414  ISBN 13: 9781466596412
 3. Piližota, Vlasta: Fruits and Vegetables (including herbs); Food Safety Management, A Practical Guide for the Food Industry (Ed. Motarjemi, Yasmine; Lelieveld, Huub), ELSEVIER, Amsterdam, The Nederlands, 2014, 213-249.
 4. Lovrić, Tomislav; Piližota, Vlasta (1997): Prerada poljoprivrednih proizvoda: Hrvatska poljoprivreda na raskrižju, Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH (Ur. Bašić, Ferdo), Zagreb, 1997., 130-131.
 5. Hrvatska poljoprivreda na raskrižju (Nacionalno izvješće RH; Prerada voća i povrća.), Zagreb, veljača 1997. Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, 1997.
 6. Processing of Fruits and Vegetables, in «Croatian Agriculture at the Crossroads», Zagreb October 1996., The World Food Summit, Rome, November 13-14, 1996.
 7. Hrvatski  poduzetnik (Programi razvoja  poduzetništva) 1993. Projekt: “Management i poduzetništvo – 1000   programa  ulaganja za mala  i srednja   poduzeća”, Poglavlje 16. HRANA, Mladost Zagreb (1994).
 8. Projekt usluga podrške privatnim seoskim gospodarstvima, FAO, Programi Prerade voća i povrća (koautor), 1994.
 9. V. Piližota: Thermal  Analysis  of  Foodstuffs  at  Low  Temperature. Advances in Food Process Engineering Short Intensive Course EFAPTEM. A TEMPUS Joint  European  Project.  University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Zagreb, June 8 – 16, 1992.
 10. Malo i srednje gospodarstvo, Priručnik HRVATSKI FARMER. Poglavlje VIII (Prerada poljoprivrednih proizvoda. Prerada i konzerviranje voća i povrća). Zagreb , Globus, Zagreb, 1992.
 11. T. Lovrić, V. Piližota: Tehnička enciklopedija (Prehrambena tehnologija), Leksikografski zavod (koautor poglavlja), 1988., Zagreb

Radovi u zbornicima internacionalnih kongresa, izvještaji tehničkih odbora

 1. Nela Nedić Tiban, Ante Lončarić, Davor Tkalec, Vlasta Piližota: Physico-chemical and Antioyidant Properties of Six Apple Cultivars (Malus Domestica) Grown in Slavonia. Proceedings/Zbornik radova. 9th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH, 13th October 2016, Osijek, Croatia. 108-115, 2017.
 2. Piližota, Vlasta: Značenje i status te perspektive prehrambene industrije u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Valorizacija intermodalnoga logističkog koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje). Steiner, Sanja; Božičević, Josip (ur.), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 25. travnja 2017., 22-25.
 3. Nela Nedić Tiban, Ante Lončarić, Davor Tkalec, Vlasta Piližota: Physico-chemical and Antioyidant Properties of Six Apple Cultivars (Malus Domestica) Grown in Slavonia. Proceedings/Zbornik radova. 9th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH, 13th October 2016, Osijek, Croatia. 108-115, 2017.
 4. Nela Nedić Tiban, Hrvoje Pavlović, Mirela Kopjar, Marko Bijelić Curkić, Krunoslav Dugalić, Vlasta Piližota: Application of Listeria cubeba to Improve Shelf-life of Fresh-cut ‘Packham’s Triumph’ Pears. Hrana u zdravlju i bolesti / Food in Health and Disease. 5 (2), 48-54, 2016
 5. Kopjar, Mirela; Zlatić, Emil; Požrl, Tomaž; Hribar, Janez; Piližota, Vlasta (2014): Influence of sucrose and trehalose addition on flavor compounds of sour cherry puree. IUFoST; Proceedings of 17th World Congress of Food Science and Technology & Expo, Montreal, Kanada, 17.-21. 08. 2014
 6. Vlasta Piližota (2014): Značaj i status te perspektive prehrambene industrije u RH nakon ulaska u EU (Importance and status and perspectives of the food industry in the Republic of Croatia after the EU ). Zbornik radova međunarodnog skupa: Valorizacija intermodalnog logističkog koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Steiner, Sanja; Koroman, Vladimir; Piližota, Vlasta; Božićević, Josip; Blašković Zavada, Jasna; Nikšić, Mladen; Brnjac, Nikolina; ur.), Zagreb, Hrvatska, 11.06. 2014., 268-271.
 7. Pilizota, V.: Bioeconomy and it’s potential in the food sector. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, 14. Ruzičkini dani, “Danas znanost – sutra industrija”/Proceedings of International scientific – professional Meeting, 14th Ružička Days, ”Today Science – Tomorrow Industry”, Vukovar, Croatia, 13.-15. rujna, 2012 Vukovar: European Federation of Food Science and Technology. 23-30, 2013.
 8. Kopjar, Mirela; Babić, Jurislav; Šubarić, Drago; Hribar, Janez; Piližota, Vlasta (2013): Thermal Behaviour of Strawberry Cream Fillings in Presence of Trehalose Studied by Differential Scanning Calorimetry. Proceeding of 2013 4th International Conference on Food Engineering and Biotechnology (Liu Juan, ur.). Singapore: IACSIT Press, 2013. 99-102.
 9. Piližota Vlasta: ”Scientific Knowledge Applicable to Enhencing the Safety of Fresh Produce”. Journal of Hygienic Engineering and Design (Ed. Kakurinov Vladimir). Skopje, Macedonia: EHEDG International; Consulting and Training Centre KEY (2011) 118-121.
 10. Piližota, Vlasta (2011). Inovacija u sektoru hrane kao glavno uporište identiteta Hrvatske. // Zbornik radova Inovacijama do konkurentnosti / Car, Stjepan, editor(s). Zagreb : Alfacommerce, 2011. 44-48 (invited talk, domestic peer-review, published, expert).
 11. Piližota, Vlasta (2011). Towards Sustainable Food Production. 13 th Ružička Days “TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY” (Edit. Šubarić, Drago). Osijek: Faculty of Food Technology, Osijek, and Croatian Society of Croatian Chemists and Technologists, Osijek, Croatia/Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2011. 15-25 (invited talk, international peer-review, published, scientific).
 12. Kopjar, Mirela; Piližota, Vlasta; Hribar, Janez; Simčič, Marjan; Zlatič, Emil (2011). Influence of trehalose addition on selected aroma compounds in strawberry fruit fillings. // 13 th Ružička Days “TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY” / Šubarić, Drago, editor(s).
  Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2011. 326-335 (poster, international peer-review, published, scientific).
 13. Nedić Tiban, Nela; Piližota, Vlasta; Rendić, Ivica (2011). Shelf-life of fresh-cut pears processed after harvest and storage in controlled atmosphere. // 13 th Ružička Days “TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY” / Šubarić, Drago, editor(s). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2011. 380-388 (poster, international peer-review, published, scientific).
 14. Kopjar, Mirela; Adamović, Maja; Piližota, Vlasta (2011). Stability of anthocyanins, phenols and free radical scavenging activity through sugar addition during frozen storage of blackberries. // 6th International Congress Flour-Bread ’11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists Brašno-kruh ’11 Book of Abstracts / Koceva Komlenić, Daliborka, editor(s).
  Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2011. 84-84 (poster, international peer-review, abstract, scientific).
 15. Kopjar, Mirela; Piližota, Vlasta (2011). Influence of suggar and starch addition on blackberry juice anthocyanins. // 2011 IFT Annual Meeting and Food Expo – Book of Abstracts. New Orleans: Institute of Food Technologists, 2011. 195-195 (poster, international peer-review, abstract, scientific).
 16. Kopjar, Mirela; Šubarić, Drago; Piližota, Vlasta (2011). Glukozinolati: biodostupnost i utjecaj na zdravlje ljudi. // “With food to health” Book of abstracts and papers of international seminar under title: “Dietetic products in health and disease” / Jašić, Midhat, editor(s). Tuzla: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2011. 10-11 (invited talk, international peer-review, abstract).
 17. Vlasta Piližota (2011). Scientific Knowledge Applicable to Enhancing the Safety of Fresh Produce. Journal of Hygienic Engineering and Design (Vladimir Kakurinov, Ed.). Skopje: EHEDG International; Consulting and Training Centre KEY, World Congress on Hygienic Engineering & Design, 22 – 24 September, 2011, Ohrid, Macedonia,  118-122 (invited talk,  international peer-review, published, scientific).
 18. Kopjar, Mirela; Piližota, Vlasta (2010). Influence of sugars and chlorogenic acid addition on anthocyanins of blackberry juica. // 2010 IFT Annual Meeting and Food Expo Technical Program – Book of Abstracts.
  Chicago: Institute of Food Technologists, 2010. 201-201 (poster, international peer-review, abstract, scientific).
 19. Kopjar, Mirela; Piližota, Vlasta; Nedić Tiban, Nela; Babić, Jurislav; Ačkar, Đurđica (2008). The influence of  sugar addition on stability of phenolics, flavonoids, anthocyanins and antioxidant activity in red grape juice. // Proceedings of the 2008 Joint Central European Congress / Ćurić, Duška, editor(s). Zagreb: Croatian Chamber of Economy, 2008. 169-175 (international peer-review, published, scientific).
 20. D. Miličević, V. Piližota, H. Pašalić, N. Nedić, A. Begić-Akagić, M. Aljić, M. Šabanović, S. Košutić (2008): Prevention of degradation of phenolic compounds in some kind of ancient and cultivated varieties of apples. Proceedings of the 36th International Symposium on Agricultural Engineering. (S. Košutić, ur.), Zagreb, 2008, 459-468.
 21. V. Pilizota: PUBLICATIONS RAW FRUIT SAFETY: INFECTIOUS AND TOXIGENIC MICROORGANISMS Publications shown in bold print report studies focused entirely or in part on fresh tree fruits or unpasteurized tree fruit products.
  This incomplete list was prepared at the Center for Food Safety, University of Georgia, US, April 2008.
 22. Vlasta Pilizota and Wouter de Heij: Hygienic equipment design for washing and handling fresh produce: EEFoST / EHEDG Conference FOOD – NEW OPTIONS FOR FOOD INDUSTRY – 2007, 14 – 16 November, 2007, Lisbon, Portugal.
 23. V. Pilizota: Cooperative Regional Research Project S-294, United Fresh, US,Postharvest Quality and Safety in Fresh-cut Vegetables and Fruits, October 1, 2005-September 30, 2011, 2007.
 24. V. Piližota, N. Nedić Tiban, M. Horvat, D. Miličević (2007): Utjecaj sorte i dodataka na udio polifenola i posmeđivanje soka svježe narezanih jabuka. Zbornik radova sa naučnog skupa ”Agrotech”, Gradačac, Bosna i Hercegovina, 2006. Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet i Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Sarajevo, 49-59.
 25. J. Babić, D. Šubarić, V. Piližota, D. Ačkar, M. Kopjar, N. Nedić Tiban: Gelatinization and retrogradation properties of acetylated corn starch studied by DSC. C&E Spring Meeting, Consumer Driven Cereal Innovation: Where Science Meets Industry, Europe Spring Meeting, Montpellier, France, 2-4 May 2007.
 26. D. Šubarić, J. Babić, Đ. Ačkar, V. Piližota, M. Kopjar, M. Jukić (2007): Effect of guar and pectin on rheological properties and solubility of corn starch. Works of the Faculty of Agriculture and food science, University of Sarajevo, 58: 171-178.
 27. V. Pilizota (2007): Croatian participation in FP6, “FP7 – Research in the field of biotechnology, agriculture, food, fishery and forestry – a cooperation between EU, Balkan region and Eastern European neighborhood area”Bucharest, the 27th -28th February 2007.
 28. N. Nedic Tiban, M. Kopjar, J. Babic, V. Pilizota, D. Subaric (2007): Effect of fructose syrup addition on the rheological behaviour of Croatian honeys. Proceedings of the 4th International Symposium on Food Rheology and Structure, (ISFRS 2006). Zürich, 741-742.
 29. D. Šubarić, S. Škrabal, V. Piližota, J. Babić, M. Jašić, Đ. Ačkar: Influence of temperature filing and storage conditions on fat bloom of filled chocolate. 3th Central European Congress on Food, Sofia (Bulgaria), 22-24. 05. 2006.
 30. V. Pilizota, G. M. Sapers, N. Nedic Tiban and D. Subaric: Browning Inhibition in Fresh-cut Packhams Triumph Pears. IFPA 18th Annual Conference, Baltimore, MD, USA, April 26-29, 2006.
 31. M. Kopjar, V. Piližota, J. Hribar, E. Zlatić, N. Nedić Tiban, D. Šubarić, J. Babić: Aroma retention in evaporated and freeze dried strawberry pastes. Proccedings of the 13th World congress of food science, Food is Life, IUFOST 2006, Nantes 17-21 September, 2006: 189-190, 2006.
 32. M. Kopjar, J. Hribar, M. Simčič, V. Piližota, N. Nedić Tiban: Influence of trehalose addition on anthocyanins retention of evaporated and freeze-dried strawberry pastes. Proceedings of the 4th International Congress on Pigments in Food. (R. Carle, A. Schieber, F.C. Stintzing, ur.), Stuttgart, 223-225, (2006).
 33. M. Kopjar, V. Piližota, N. Nedić Tiban, D. Šubarić, J. Babić (2006): Influence of pH and temperature during storage on concentrates of sour cherry and sour cherry Maraska. Proceedings of the 4th International Congress on Pigments in Food. (R. Carle, A. Schieber, F.C. Stintzing, ur.), Stuttgart, 2006, 226-228.
 34. V. PILIŽOTA (2005): New Chalanges and Trends Facing Scientists and Producers in Croatian Agriculture and Food System. Conference: “Towards FP7 – A regional contribution on research in the field of agriculture, food and biotechnology”, Bucharest, Romania, 29 – 30 November, 2005.
 35. L. Palmieri, V. Piližota, A. Dunaj, J. Babić, T. Lovrić, G. Villari: Reducing Microbial Load in Hot and Cold Break Tomato Juices by (Nonthermal) High Pressure (Treatment). 3rd Central European Meeting, 5th CroatianCongress of the Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, Croatia, 17-20 October 2005.
 36. V. Pilizota:  Annual report, Multistate Research Project S-294, United Fresh, US,Cooperative Regional Research Project S-294: Postharvest Quality and Safety in Fresh-cut Vegetables and Fruits, October 1, 1999-September 30, 2004, 2005.
 37. J. Babić, D. Šubarić, V. Piližota, D. Kovačević, N. Nedić Tiban: Influence of Hydrocolloids on The Rheological Properties of Tapioca Starch. 2nd Central European Meeting, 5th Croatian Congress of the Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, Croatia, 17-20 October 2004.
 38. L. Palmieri, V. Piližota, A. Dunaj, J. Babić, T. Lovrić, G. Villari: Reducing Microbial Load in Hot and Cold Break Tomato Juices by (Nonthermal) High Pressure (Treatment). 2nd Central European Meeting, 5th Croatian Congress of the Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, Croatia, 17-20 October 2004.
 39. Ž. Ugarčić-Hardi, M. Jukić, D. Koceva Komlenić, V. Piližota: Colour Changes Due to Cooking and Sensory Properties of Fresh Made and Dried Pasta Produced with Different Supplements. 2nd Central European Meeting, 5th Croatian Congress of the Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija,  Croatia, 17-20 October 2004.
 40. V. Pilizota, L. Palmieri, G., Villari, A. Dunaj, J. Babic, N. Nedic Tiban, M. Kopjar: Stabilisation of apricot juice by means of high pressure treatment. EFFoST-Food Inovations for an Expanding Europe, Warsaw, Poland, 27-29 October 2004.
 41. V. Piližota, D. Šubarić, N. Nedić Tiban, M. Kopjar, J. Babić: Influence of browning Inhibitors on colour and polyphenols in fresh-cut pear and pear juice (Utjecaj inhibitora posmeđivanja na boju i fenolne tvari u soku i svježe narezanim kruškama). Actual Tasks on Agricultural Engineering. Proceedings of the 32. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 23-27 February 2004, 405-415.
 42. V. Piližota (2004): Gli Alimenti Minimamente Trattati (Minimally Processed Foods),Italus Hortus, e Notiziario SOI di Ortoflorofrutticoltura,  Rivista Bimestrale scientificadi orticoltura, floricoltura e frutticoltura, Vol.11, n. 1, 148-151, genaio-febbraio (2004). Numero Speciale: Post-raccolta di Ortoflorofrutticoli: Innovazione, Qualita e Controlo. Fisciano (SA), Italia, 25-26 febbraio 2003.
 43. N. Nedić Tiban, V. Piližota, D. Šubarić, M. Kopjar, J. Babić: Effects of Concentration and Temperature on the Rheological Properties of Some Hydrocolloids. International Congress FLOUR-BREAD ’03, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, 19-22 November 2003., Croatia.
 44. D. Šubarić, V. Piližota, J. Babić, N. Nedić Tiban: Rheological Properties of Starch-Hydrocolloid Systems During Heating. International Congress FLOUR-BREAD ’03, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, 19.-22.11.2003., CROATIA.
 45. V. Piližota: Proizvodnja sigurne hrane: kvaliteta i sigurnost (ispravnost) (Production of high-quality and safe foods). 8. International Summer University Tuzla 2003: Tuzla, Bosna i Hercegovina, 07-17.07.2003.
 46. Miličević, Dijana; Piližota, Vlasta; Šubarić, Drago (2003): Application of high pressure treatment on microbiological stability of food products. Proceedings of the 2nd DAAAM international conference on advenced technologies for developing countries. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 25.-28.06.2003. (Katalinić, Branko; Tufekčić, Džemo; Selo, Ramiz; ur.) – Tuzla, University of Tuzla, 2003. 405-408.
 47. G.M. Sapers and V. Pilizota: Novel Browning Formulation for Fresh-cut Apples. 16th Annual International Fresh-cut Produce Association (IFPA) Conference and Exhibition,Tampa,FL,U.S.A.,April 3-5, 2003.
 48. V. Piližota: Gli Alimenti Minimamente Trattati (Minimally Processed Foods). Post-raccolta di Ortoflorofrutticolli: Innovazione, Qualita e Controllo (The post-harvest phase of horticultural  and agricultural products). Fisciano (SA), Italy, 25-26 febraio (February) 2003.
 49. V. Piližota: Processing of Minimally Processed Fruits and Vegetables. Chalenges of Developing Optimal Processing and Distribution Systems for Highly Perishable Products. 1st  CEFood Congress, September 22-25, 2002, Ljubljana, Slovenia, 102.
 50. D. Šubarić, V. Piližota, J. Babić, G. Zagrajšek: The Influence of Emulsifiers and Temperature on Rheological Behaviour of Chocolate Mass. 1st Cefood Congress, September 22-25, 2002,Ljubljana,Slovenia, 146.
 51. D. Šubarić, V. Piližota, D. Fleš, D. Kovačević, N. Nedić (2002): Influence of potassium mercaptobenzimidazole on polyphenol oxidase activity in model systems and in fresh-cut apple. Proceedings of the 4th Croatian Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists. (B. Tripalo, ur.), Zagreb, 135-140 (2002).
 52. N. Nedić, V. Piližota, D. Šubarić, M. Kopjar (2002): Influence of hydrocolloids and aspartame on rheological properties of peach juice. Proceedings of the 4th Croatian Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists. (B. Tripalo, ur.), Zagreb, 161-165 (2002).
 53. Piližota, Vlasta. Minimalno procesirana (obrađena) hrana / Vlasta Piližota, Drago Šubarić. – 2002. // Zbornik radova Znanstvenog skupa Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske, Osijek, 7. i 8. lipnja 2002. / [urednik Marcel Meler]
 54. D.O. Ukuku, V. Pilizota, G.M. Sapers, and P.H. Cooke: Effect of Hot Water and Heated Hydrogen Peroxide Treatments in Reducing Transfer of Salmonella and Escherichia coli from Cantaloupe Surfaces to Fresh-cut Tissues. 20th Annual Meeting International Association for Food Protection, August 6-8, 2001.
 55. D. Šubarić, V. Piližota, D. Fleš, D. Kovačević, N. Nedić: Influence of potassium mercaptobenzimidazole on polyphenol oxidase activity in model systems and in fresh-cut apple. 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, 03-05.10. 2001.
 56. N. Nedić, V. Piližota, D. Šubarić, M. Kopjar: Influence of hydrocolloids and aspartame on rheological properties of peach juice. 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, 03-05.10. 2001.
 57. D. Šubarić, R. Vuković, A. Erceg, V. Piližota, T. Lovrić, N. Nedić: Potassium salt of 2,5 – dimercapto -1,3,4 – thiadiazole as potential inhibitor of enzymatic browning. Chech J. Food Sci.18 (186-188) 2000. Chemical reactions in foods IV, Prag 20-22. 09. 2000.
 58. Piližota, Vlasta; Šubarić, Drago; Miličević, Dijana (2000). Učinak vodikovog peroksida i askorbinske kiseline na svježe izrezanu jabuku. Zbornik radova 2000. godine (Ahmedbašić, Mahmud; Nikić, Stjepan, ur.). Tuzla: Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2000., 123-130.
 59. D.O. Ukuku, G.M. Sapers, V. Pilizota, and P.H. Cooke: Changes in Surface Properties of Cantaloupe and Populations of Escherichia coli ATCC 25922 after Exposure to Chlorine or Hydrogen Peroxide, (Poster), IFT Annual Meeting and Food Expo, Dalas, Tex, U.S.A., June 10-14, 2000.
 60. Piližota, Vlasta. Istraživanja, razvoj i inovacije u razvoju novih proizvoda u prehrambenoj industriji / Vlasta Piližota. // Bilten Razreda za tehničke znanosti. God. 3(2000), br. 1 : Okrugli stol Razvoj proizvoda i procesa prehrambene industrije, Zagreb, 5. studenoga 1998 / glavni urednik Dragutin Fleš
 61. N. Nedić, E. Berghofer, S. Ilo, V. Piližota, D. Šubarić: Effect of temperature and hydrocolloids on rheological properties of starch suspensions. International conference, Gums and stabilisers for the food industry, Wrexham, Wales, UK, 05.– 09. 07. 1999.
 62. V. Piližota, Šubarić D., Nedić N., Palijan A.: Hydrogen peroxide and ascorbic acid treatment of minimally processed fruits and vegetables. International Symposium of Horticulture, Landscape Architecture and Food Science, Budapest, 1998., pp. 174, 1998.
 63. V. Piližota: Prerada   poljoprivrednih  proizvoda.  Međunarodni znanstveno-stručni skup: Strategija gospodarskog razvitka istočne Hrvatske. Bizovačke toplice,Bizovac, 27. i 28. studenoga 1997.
 64. F. Jović, V. Piližota and Ž.Ugarčić-Hardi: CIM in Food Industry – a Missing Link in Process Prediction. International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 14-17. 05 1996.
 65. T.Lovrić, G. Abramović, V. Hegedušić and V. Piližota: Techological and thermophysical aspects of the freezing and handling of pelletized fruit juices. XIX Symposium der Internationale Fruchtsaft-Union (Den Haag 12-15 May 1986).
 66. Lovrić T., Piližota V.: Factors Affecting Flavour Retention in Some Fruit Juices and Purees During Freeze-drying. Symposium – Neue Erkentnisse auf dem Gebiet der Frucht und Gemusesafte, XIII Znanstveni simpozij “IFU – 80” , Bled, 1980., Juris Druck  + Verlag, Zurich (1980) 83-111.

Znanstveni i stručni članci u međunarodnim publikacijama

 1. Emil Zlatić, Anita Pichler, Rajko Vidrih, Janez Hribar, Vlasta Piližota & Mirela Kopjar: Volatile profile of sour cherry puree as affected by sucrose and trehalose. Int. J Food Properties. On line 08 Feb 2018, 1-9, https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1374289, 20 (2018), S3; S3237S3245
 2. M. Kopjar, D. Alilović, T. Požrl, V. Piližota and A. Pichler: Phenolics Content and Antioxidant Activity of Sour Cherry Extracts with Sugar Addition. Acta Alimentaria, Vol. 46 (4), pp. 501–507 (2017). DOI: 10.1556/066.2017.46.4.13
 3. Emil Zlatić, Anita Pichler, Ante Lončarić, Rajko Vidrih, Tomaž Požrl, Janez Hribar, Vlasta Piližota & Mirela Kopjar: Volatile compounds of freeze-dried sour cherry puree affected by the addition of sugars. International Journal of Food Properties. 2017, VOL. 20, NO. S1, S449–S456.
 4. Loncaric, Ante; Nedić Tiban, Nela; Piližota, Vlasta: Impact of processing and preservation on quality of different sweet potato cultivars. Journal of Food Processing and Preservation. 05.09.2017.
 5. A. Lončarić, M. Kopjar, V. Piližota: Improving the quality of apple purée. Journal of Food Science and Technology. (J Food Sci Technol.) 2017 Sep; 54(10): 3201-3207., doi: 10.1007/s13197-017-2760-z. Epub 2017 Aug 3. 54 (2017), 10; 32013207
 6. Marina Lukić, Igor Lukić, Barbara Sladonja, Vlasta Piližota (2015): Policosanol variation in olive oil as a result of variety, ripening, and storage. European Journal of Lipid Science and Technology, 117(8), 1248-1260.
 7. Mirela Kopjar, Anita Pichler, Josipa Turi & Vlasta Piližota: Influence of trehalose addition on antioxidant activity, colour and texture of orange jelly during storage. International Journal of Food Science and Technology. 51 (12), 2640-2646, 2016. DOI: 10.1111/ijfs. 13250114.
 8. Lončarić, Ante; Pichler, Anita; Trtinjak, Ivona; Piližota, Vlasta; Kopjar, Mirela: Phenolics and antioxidant activity of freeze-dried sour cherry puree with addition of disaccharidesLWT – Food Science and Technology. 73, 391396, 2016. DOI: 10.1016/j.Iwt.2016.06.040
 9. Marina Lukić, Igor Lukić, Barbara Sladonja, Vlasta Piližota (2015): Variability of 4-monomethylsterols and 4,4′-dimethylsterols in olive oil and their use as indicators of olive variety, ripening degree, and oil storage temperature. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63(22), 5499-5508.
 10. Mirela Kopjar, Maja Tadić and Vlasta Piližota:Phenol content and antioxidant activity of green, yellow and black tea leaves. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. (2015) 2:1, DOI 10.1186/s40538-014-0028-7
 11. Mirela, Kopjar; Martina, Oršolić; Vlasta, Piližota: Anthocyanins, phenols and antioxidant activity of sour cherry puree extracts and their stability during storage. International Journal of Food Properties. 17, 6; 1393-1405, 2014.
 12. Mirela, Kopjar; Blanka, Bilić; Vlasta, Piližota: Anthocyanins, phenols and antioxidant activity in blackberry juice with plant extracts addition during heating. Acta Alimentaria. 43, 2; 333-343, 2014.
 13. Ante Loncaric, Krunoslav Dugalic, Ines Mihaljevic, Lidija Jakobek, and Vlasta Pilizota: Effects of Sugar Addition on Total Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Frozen and Freeze-Dried Apple Purée. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(7), 1674–1682, 2014.
 14. Ante Lončarić, Vlasta Piližota: Effect of Variety, Growing Season and Storage on Polyphenol Profile and Antioxidant Activity of Apple Peels. Food in health and disease, scientific-professional journal of nutrition and dietetics, 3(2), 96-105, 2014.
 15. Mirela Kopjar, Jurislav Babić, Drago Šubarić, Janez Hribar and Vlasta Piližota: ”Thermal Behaviour of Strawberry Cream Filings in Presence of Trehalose Studied by Differential Scanning Calorimetry”, IPCBEE (2013) V50. 21; 99-102.
 16. Mirela Kopjar, Janez Hribar, Marijan Simčić, Emil Zlatić, Tomaž Požrl and Vlasta Piližota: Effect of Trehalose on Volatiles Responsible for Strawberry Aroma. Natural Product Communication, Vol. 8, Issue 12 (2013); 1767-1770.
 17. Kovačević, Mira; Burazin, Jelena; Pavlović, Hrvoje; Kopjar, Mirela; Piližota, Vlasta: ”Prevalence and level of Listeria monocytogenes and other Listeria sp. in ready-to-eat minimally processed and refrigerated vegetables”. World journal of microbiology & biotechnology, 29 (2013) 4; 707-712.
 18. Lukić, Marina; Lukić, Igor; Krapac, Marin; Sladonja, Barbara; Piližota, Vlasta: ”Sterols and triterpene diols in olive oil as indicators of variety and degree of ripening”. Food Chemistry, 136 (2013) 1; 251-258.
 19. Kopjar, Mirela; Šubarić, Drago; Piližota Vlasta: ”Glukozinolati: Biodostupnost i utjecaj na zdravlje”. Hranom u zdravlju i bolesti / Food in health and disease, 1 (2012) 1; 22-35.
 20. Kopjar, Mirela; Oršolić, Martina; Piližota, Vlasta: ”Anthocyanins, phenols and antioxidant activity of sour cherry puree extracts and their stability during storage”. International Journal of Food Properties, (2012) (1094-2912).
 21. Mirela Kopjar, Kristijan Jakšić and Vlasta Pilizota (2011). INFLUENCE OF SUGARS AND CHLOROGENIC ACID ADDITION ON ANTHOCYANIN CONTENT, ANTIOXIDANT ACTIVITY AND COLOR OF BLACKBERRY JUICE DURING STORAGE, Journal of Food Processing and Preservation ISSN 1745-4549.
 22. Piližota, Vlasta: Scientific knowledge applicable to enhencing the safety of fresh produce. Journal of Hygienic Engineering and Design (Ed. Kakurinov Vladimir). Skopje, Macedonia: EHEDG International; Consulting and Training Centre KEY (2011) 118-121.
 23. Mirela Kopjar, Vlasta Piližota (2011): Prevention of thermal degradation of anthocyanins in blackberry juice with addition of different sugars. CYTA-Journal of Food, 9 (3), 237-242. DOI: 10.1080/19476337.2010.522735.
 24. Vlasta Pilizota (2010). Ensuring Safe Produce from Farm to Fork in Europe, Food Safety Magazine, August/September 2010, Vol 16, No 4; 70-74 (pregledni rad, stručni).
 25. Begić-Akagić,Asima; Piližota, Vlasta (2010). Određivanje fenolnih materija u aktuelnom sortimentu krompira. // Works of the Faculty of Agricultural and Food Sciences University of Sarajevo. 55, 60/1; 251-259 (članak, znanstveni).
 26. Nedić Tiban, Nela; Piližota, Vlasta; Kopjar, Mirela; Delladio, Marija (2010).Effect of different solutions on shelf-life of Arosa strawberries. // Works of the Faculty of Agricultural and Food Sciences University of Sarajevo. 55, 60/1; 275- 285 (članak, znanstveni)
 27. Piližota, Vlasta; Nedić Tiban, Nela (2009). Differential scanning calorimetry as a useful tool for honey adulteration detection. // Food Safety Magazine, August/September 2009., Vol. 15., No. 4; 60-64 (pregledni rad, stručni).
 28. M. Kopjar, N. Nedić Tiban, V. Piližota, J. Babić (2009): Stability of anthocyanins, phenols and free radical scavenging activity through sugar addition during frozen storage of blackberries. J. Food Process.Preserv. 33, 1-11, 2009.
 29. Mirela KOPJAR, Vlasta PILIŽOTA, Nela Nedić TIBAN, Drago ŠUBARIĆ, Jurislav BABIĆ, Đurđica AČKAR and Maja SAJDL (2009): Strawberry Jams: Influence of Different Pectins on Colour and Textural Properties. Czech J. Food Sci. Vol. 27, 2009, No.1: 20–28.
 30. Mirela Kopjar, Vlasta Pilizota, Janez Hribar, Nela Nedic Tiban, Drago Subaric,Jurislav Babic, and Tomaz Pozrl (2008): INFLUENCE OF TREHALOSE ADDITION ON INSTRUMENTAL TEXTURAL PROPERTIES OF STRAWBERRY PASTES, International Journal of Food Properties, 11: 646–655.
 31. M. Kopjar, V. Piližota, J. Hribar, M. Simčič, E. Zlatič, N. Nedić Tiban (2008): Influence of trehalose addition and storage conditions on the quality of strawberry cream filling, Journal of Food Engineering 87 (2008) 341–350.
 32. J. Babić, D. Šubarić, Đ. Ačkar, D. Kovačević, V. Piližota, M. Kopjar (2007): Preparation and characterization of acetylated tapioca starches. Deutsche Lebensmittel-Rundschau. 103 (11).
 33. D. Šubarić, J. Babić, Đ. Ačkar, V. Piližota, M. Kopjar, M. Jukić (2007): Effect of guar and pectin on rheological properties and solubility of corn starch. Works of the Faculty of Agriculture and food science, University of Sarajevo, 58: 171-178.
 34. Mirela Kopjar, Vlasta Piližota, Nela Nedić Tiban, Drago Šubarić, Jurislav Babić and Đurđica Ačkar (2007): Effect of Different Pectin Addition and its Concentration on Colour and Textural Properties of Raspberry Jam. Deutsche Lebensmittel- Rundschau  103 (4) 164-168.
 35. Jurislav Babić, Drago Šubarić, Đurđica Ačkar, Vlasta Piližota, Mirela Kopjar and Nela Nedić Tiban (2006): Effects of Pectin and Carrageenan on Thermophysical and Rheological Properties of Tapioca Starch. Czech J. Food Sci. Vol. 24, No. 6: 275-282
 36. N. Nedić Tiban, V. Piližota, D. Šubarić, M. Kopjar, J. Babić (2004): Effects of Concentration and Temperature on Rheological Properties of Some Hydrocoloids, Proceedings of International Congress FLOUR-BREAD ’03, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, ICC-International Association for Cereal Science and Technology, Opatija, November 19-22 (2003), Brašno-Kruh ’03. Editor Žaneta Ugarčić-Hardi. Osijek: Faculty of Food Technology, Croatia, May, 2004, 158-166.
 37. V. Piližota, D. Šubarić, N. Nedić Tiban, M. Kopjar, J. Babić (2004): Influence of browning inhibitors on colour and polyphenols in fresh-cut pears and pear juice // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 32th International Symposium on Agricultural Engineering / Košutić, Silvio (ur.), 405-414.
 38. Pilizota V., Sapers G.M. (2004): Novel Browning Inhibitor Formulation for Fresh-cut Apples. J. Food Sci. 69(4) SNQ 140-143.
 39. Ukuku, D.O., Pilizota, V., Sapers, G.M. (2004). Effect of hot water and hydrogen peroxide treatments on survival of Salmonella and microbial quality of whole and fresh-cut cantaloupe. J. Food Prot. 67: 432-437.
 40. D. Miličević V. Piližota, D. Šubarić, N. Nedić Tiban (2004): Utjecaj škrobova na reološka svojstva soka i kaše rajčice. Technologica Acta 1 (1), 47-53.
 41. V. Piližota (2004): Gli Alimenti Minimamente Trattati (Minimally Processed Foods), Italus Hortus, e Notiziario SOI di Ortoflorofrutticoltura, Rivista Bimestrale scientifica di orticoltura, floricoltura e frutticoltura, Vol.11, n. 1, 148-151, genaio-febbraio (2004). Numero Speciale: Post-raccolta di Ortoflorofrutticoli: Innovazione, Qualita e Controlo. Fisciano (SA), Italia, 25-26 febbraio 2003.
 42. D. Šubarić, D. Kovačević, V. Piližota, N. Nedić Tiban, B. Miličević (2003): Utjecaj temperature i hidrokoloida na reološka svojstva koncentrata proteina sirutke. Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, God. XLVIII, broj 53/2003, 95-104.
 43. D. Miličević, V. Piližota, D. Šubarić, N. Nedić Tiban (2003): Utjecaj hidrokoloida na reološka svojstva soka i kaše rajčice. Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, god. XLVIII, broj 53/2003, 105-116.
 44. N. Nedić Tiban, V. Piližota, D. Šubarić, D. Miličević and M. Kopjar (2003): Influence of Hydrocolloids and Sweeteners on Flow Behaviour of Peach Nectar. Acta Alimentaria, 32 (4), 383-393.
 45. Tanja Kajfež, Boris Kamenar, Vlasta Piližota, and Dragutin Fleš (2003): Crystal and Molecular Structures of N-Phenyl.aleimide and N-Phenyl-2,3 dimethylmaleimide, Croat. Chem. Acta  (CCACAA) 76 (4) 343-346.
 46. D. Fleš, R. Vuković, Ana Erceg Kuzmić, Grozdana Bogdanić, Vlasta Piližota, D. Karlović, K. Markuš, Kristina Wolsperger, and D. Vikić-Topić (2003): Synthesis and Spectroscopic Evidences  of N-Arylmaleimides and N-Aryl-2,3-dimethylmaleimides, Croat. Chem. Acta., 76 (1) III-VI 69-74.
 47. G.M. Sapers, R.L. Miller, V. Pilizota, and F. Kamp (2001): Shelf-Life Extension of Fresh   Mushrooms (Agaricus bisporus) By Application of Hydrogen Peroxide and Browning Inhibitors. J. Food. Sci., 66 (2), 362-366.
 48. G.M. Sapers, R.L. Miller, V. Pilizota, and A.M.Mattrazzo (2001): Antimicrobial Treatments for Minimally Processed Cantaloupe Melon. J.  Food Sci.,66 (2), 345-349.
 49. D.O. Ukuku, V. Pilizota, and G.M. Sapers (2001): Bioluminiscence ATP Assay for Estimating Total Plate Counts of Surface Microflora of Whole Cantaloupe and Determining Efficasy of Washing Treatments. J. Food Prot., 64 (6), 813-819.
 50. D.O. Ukuku, V. Pilizota and G.M. Sapers (2001): Influence of Washing Treatment on Native Microflora and Escherichia coli Population of Inoculated Cantaloupes. J. of Food Safety, 21 (1) 31-47.
 51. D. Šubarić, V. Piližota, T. Lovrić, R. Vuković, A. Erceg (2001): Effectivenes of some crown compounds on inhibition of polyphenoloxidase in model systems and in apple. Acta Alimentaria 30 (I) 81-87.
 52. D. Šubarić, R. Vuković, A. Erceg, V. Piližota, T. Lovrić, N. Nedić (2000): Potassium salt of 2,5-   dimercapto-1,3,4-thiadiazole as potential inhibitor of enzymatic browning. Chech J. Food  Sci. 18 (186-188) 2000. Chemical reactions in foods IV, Prag 20-22. 09.2000.
 53. A. Erceg, R. Vuković, G. Bogdanić, V. Piližota, D. Fleš (2000): Synthesis and polymerization of N-acryl-dicyclohexylurea and N-methacryl-dicyclohexylurea and copolymerization with alpha-methylstyrene. J. Macromol. Sci.-Pure Appl. Chem. 37 (11): 1363-1375.
 54. F. Jović, V. Piližota, Ž. Ugarčić-Hardi, Ž. Jagnjić (1999): A discrete phase models of food productions. International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Volume I, 214-212.
 55. R. Vuković, A. Erceg, V. Piližota, D. Šubarić (1999): Synthesis of crown ether compounds as potential inhibitors of enzymatic discolouration of foods. Acta Alimentaria, 28 (2), 141-147.
 56. V. Piližota, D. Šubarić: Control of Enzymatic Browning of Foods (1998): Food Technol. Biotechnol., 36(3) 219-227.
 57. F. Jović, V. Piližota and Ž. Ugarčić-Hardi (1996): CIM in Food Industry-a Missing Link in  Process Prediction. International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 14. svibnja 1996. str.131-139.
 58. V. Piližota, D. Šubarić, T. Lovrić (1996): Rheological Properties  of  CMC Dispersions at  Low  Temperatures. Food Technol. Biotechnol., 34 (2-3) 87-90.
 59. T. Lovrić, M. Banović, G. Konja, V. Piližota, D. Štrucelj (1991): Stability of pelletized Sauces, Soups and Spinach Puree at freezing  Temperatures (Stabilität von pelletizirten tiefgefronenem Saucen, Suppen und von Spinat -puree  bei verschidenen Gefriertemperaturen). Lebensmittel-Technologie 24 (9) 231-238.
 60. G. M. Sapers, L. G. Garzarella, and V.  Piližota (1990):  Application of browning Inhibitors to Cut Apple   and   Potato   by   Vacuum  and Pressure Infiltration. J. Food Sci., 55 (4) 1049-1053.
 61. T. Lovrić, V. Hegedušić, G. Abramović, V. Piližota: Technological and thermophysical aspects of the freezing and handling of pelletized fruit juices, Berichte der XIX  International Symposium of Fruit Juices Producers , Den Haag, 425-439 (1987).
 62. T. Lovrić,  V. Piližota and A. Janeković (1987):  DSC Study of the Thermophysical Properties  of  Aqueous Liquid and Semi-Liquid Foodstuffs at Freezing Temperatures. J. Food Sci., 52 (3) 772-776.
 63. T.  Lovrić und V. Piližota (1980): Factors affecting flavour retentionin in some fruit juices and purees during freeze – drying: Symposium – Neue  Erkentnise  auf  dem Gebiet   der   Frucht – und Gemusesafte, Bled 1980, Juris Druck und Verlag, Zurich, 83-111.

Znanstveni i stručni članci u domaćim publikacijama

 1. Ante Lončarić, Bernarda Svrakačić, Nela Nedić Tiban, Mirela Kopjar, Vlasta Piližota: Effect of baking and steaming on thermal properties of sweet potato puree preserved by freezing and freeze-drying. Croatian Journal of Food Science Technology. 8 (2); 90-98, 2016.
 2. Vlasta Piližota i Drago Šubarić: Hrvatska prehrambena industrija nakon ulaska u EU –  stanje, izazovi i perspektive. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske (Matić, Slavko; Tomić, Franjo; Anić, Igor; ur.), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 27-39, 2015.
 3. A. Lončarić, Indira Kosović, M. Jukić, Žaneta Ugarčić, Vlasta Piližota: Effect of apple by-product as a supplement on antioxidant activity and quality parameters of pasta, Croat. J. Food Sci. Technol. (2014) 6 (2) 97-103.
 4. Piližota, Vlasta: ”Consumer needs for affordable food of good quality: serving consumer demands” (Vlasta Piližota. Journal WORK of Croatian Academy of Sciences and Arts (Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za tehničke znanosti) (Edit. Stjepan Jecić), Book 15 (2012) 77-92.
 5. Piližota, Vlasta: Towards sustainable food production. Proceedings of the Scientific and Professional Conference Scientific and Professional Conference 13 th Ružička Days “TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY” (Edit. Šubarić, Drago). Osijek: Faculty of Food Technology, Osijek, and Croatian Society of Croatian Chemists and Technologists, Osijek, Croatia/Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2011., 15-25
 6. Kopjar, Mirela; Piližota, Vlasta; Hribar, Janez; Simčič, Marjan; Zlatič, Emil: Influence of trehalose addition on selected aroma compounds in strawberry fruit fillings. Proceedings of the Scientific and Professional Conference Scientific and Professional Conference 13th Ružička Days “TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY”, Vukovar, Croatia, 16-17 September 2010. (Edit. Šubarić Drago). Faculty of Food Technology, Osijek, and Croatian Society of Croatian Chemists and Technologists, Osijek, Croatia (2011) 326-335.
 7. Nedić Tiban, Nela; Piližota, Vlasta; Rendić, Ivica: Shelf-life of fresh-cut pears processed after harvest and storage in controlled atmosphere. Proceedings of the 13th Ružička Days “TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY”. (Edit. Šubarić Drago). Faculty of Food Technology, Osijek, and Croatian Society of Croatian Chemists and Technologists, Osijek, Croatia (2011) 380-388.
 8. Piližota, Vlasta: Inovacija u sektoru hrane kao glavno uporište identiteta Hrvatske. Zbornik radova Inovacijama do konkurentnosti. (Ur. Car, Stjepan). Zagreb: Alfacommerce, 2011., 44-48
 9. Kopjar, Mirela; Bilić, Blanka; Piližota, Vlasta: ”Influence of Different Extracts Addition on Total Phenols, Anthocyanin Content and Antioxidant Activity of Blackberry Juice During Storage”. Croatian Journal of Food Science and Technology, 3 (2011) 1; 9-15.
 10. Asima Begić-Akagić, Nermina Spaho, Sanja Oručević, Pakeza Drkenda, M. Kurtović, F. Gaši, Mirela Kopjar, Vlasta Piližota (2011). Influence of cultivar, storage time, and processing on the phenol content of cloudy apple juice. Croatian Journal of Food Science and Technology, 3 (2) 1-8.
 11. Mirela Kopjar, Ivana Durkan, Vlasta Piližota (2010): HMF formation and Colour change of bitter orange and sweet orange jams during storage. Croatian Journal of Food Science and Technology, 2 (2) 11-14.
 12. Piližota, Vlasta (2010). Struktura znanstvenih istraživanja u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj. // Bilten Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 11, 1; 39-51 (pregledni rad, stručni).
 13. Mirela Kopjar, Vlasta Piližota, J. Hribar and M. Simcic (2009): Total phenol Content and antioxidant activity of water solutions of plant extracts. Croatian Journal of Food Science and Technology, 1 (1) 1-7.
 14. Mirela Kopjar, Vlasta Piližota, D. Šubaric and J. Babic (2009): Prevention of thermal degradation of red currant juice anthocyanins by phenolic compounds addition. Croatian Journal of Food Science and Technology, 1 (1) 24-30.
 15. Piližota, Vlasta (2008). Nanotechnology: a new frontier in food science. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za tehničke znanosti. 501 (13), (poseban otisak, znanstveni).
 16. Vlasta Piližota (2004): Education of Food Technologists for the Future. Annual 2004 of the Croatian Academy of Engineering, Zagreb, November 2004, 155-159.
 17. Piližota, Vlasta; Šubarić, Drago (2002): Minimally processed food (Minimalno procesirana hrana). Zbornik radova Znanstvenog skupa ”Kontinentalni resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske” (Ur. Meler, Marcel). – Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2002., 115-123.
 18. Šubarić, Drago; Piližota, Vlasta; Miličević, Borislav; Nemet, Ivana (2002): Utjecaj uvjeta proizvodnje i čuvanja čokolade na pojavu ”cvjetanja masti” (Influence of processing and storage conditions on the ‘fat bloom’ in chocolate. 10. stručno savjetovanje inženjera konditorske industrije Hrvatske. Rabac, Hrvatska, 05.-08.06.2002., 1-2.
 19. V. Piližota, D. Šubarić, N. Nedić, A. Palijan (2000): Hydrogen Peroxide and Ascorbic Acid Treatment of Minimally Processed Pears. Kem. Ind. 49 (1) 7-11.
 20. V. Piližota (1999):  Proizvodni  programi  i konkurentnost  na  tržištu. Međunarodni znanstveno-stručni skup, Strategija razvitka poljoprivrede i prehrambene industrije istočne Hrvatske., 191-195.
 21. D. Fleš, V. Piližota, R. Vuković (1999): Sinteza N-sorbil-N,N’-dicikloheksil uree. XVI. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Split, 23-26. veljače 1999., Zbornik sažetaka, str. 102, 1999.
 22. Piližota, Vlasta: Proizvodni programi i konkurentnost na tržištu. Međunarodni znanstveno-stručni skup ”Strategija razvitka poljoprivrede i prehrambene industrije istočne Hrvatske” (Ur. Jakšić, Marijan; Pekanov, Katarina). Osijek: HGK, CROMAR, Hrvatsko društvo ekonomista, 1999., 191-194.
 23. V. Piližota, D. Šubarić (1998): “Inteligentno” označavanje pakirane hrane”. Kem. Ind., 47 (11) 397-400.
 24. Piližota, Vlasta: Prerada poljoprivrednih proizvoda. Međunarodni znanstveno-stručni skup ”Strategija gospodarskog razvitka Istočne Hrvatske” (Ur. Baban, Ljubomir; Jakšić, Marijan; Pekanov, Katarina). Hrvatsko društvo ekonomista, Osijek, 1998., 168-184
 25. V. Piližota (1997): Primjena polimernih materijala kao selektivnih nosača u kromatografiji. Kem. Ind. 47(3) 93-101.
 26. D. Šubarić, V. Piližota, T. Lovrić (1994): Rheological Properties  of  Some Hydrocolloid  Mixtures at  Low Temperatures. Prehrambeno-tehnol.biotehnol.rev. 32, 71-76.
 27. V. Hegedušić,V. Piližota,D. Šubarić (1994): Rheological  and Thermophysical Propertis  of  Model Ice  Cream Mixtures. Prehrambeno-tehnol. biotehnol. rev. 32, 67-70.
 28. A. Pozderović, Ž.Ugarčić-Hardi,V.Piližota (1992): Strategija obnove i razvitka prehrambene industrije  bazirane  na preradi sirovina biljnog porijekla. Znan. prak.polj. tehnol. 22 (3) 518-538, Osijek.
 29. V. Piližota, Ž. Kaluđer, D. Šubarić, B. Levaj (1991): Promjene arome i boje pri proizvodnji i skladištenju usitnjenog hrena. Prehrambeno -tehnol. biotehnol. rev. 29 (3-4) 115-119.
 30. V. Hegedušić, T. Lovrić i V. Piližota (1990): Neki vidovi razvoja pripremljene, polupripremljene i lako   pripremljive hrane. Znanstvene osnove dugoročnog društveno ekonomskog razvoja Hrvatske, 1. Prehrambena industrija (knjiga) PBF i SIZ znanosti Zagreb, str. 289-299.
 31. V. Piližota, T. Lovrić, M. Halt i V. Mikić (1988): Utjecaj tehnološke obrade i pakovanja na održivost krumpira. “Podravka”-znanstveno-istraživački časopis 6 (1) 1-6.
 32. V. Piližota, T. Lovrić i A. Janeković (1986): Proučavanje nekih  termofizičkih svojstava  otopina ugljikohidrata kod niskih temperatura diferencijalnom mikrokalorimetrijom. Kem. Ind., 35 (6) 319-327.
 33. V. Piližota i T. Lovrić (1987): Pripremnica povrća. Tehnološko – tehnička osnova centralne pripremnice hrane. Hrana i ishrana, 28 (1-2), Beograd 1988, 34-45.
 34. Đ. Mišanović, T. Lovrić i V. Piližota (1985): Dinamika tvari boje i arome kod proizvodnje vina od jagode. Tehnologija voća i povrća, Beograd, 18 122-133.
 35. G. Abramović, T. Lovrić, V. Piližota and J. Kuftinac (1985): Factors affecting Colour and Flavour of Tomato Paste and corresponding Freeze-dried Products (Faktori koji utječu na promjenu boje i arome tokom proizvodnje koncentrata rajčice i odgovarajućih   liofilizata). Prehrambeno-tehnol. Biotehnol. rev., 23 (3) 69-76.
 36. T. Lovrić, V. Piližota i G. Abramović (1984): Dehidratirana  pića-osvrt na zadržavanje arome. Tehnologija voća i povrća, Beograd, 17, 28-33.
 37. V. Piližota, T. Lovrić i G. Abramović (1983): Utjecaj dodatka šećera i debljine sloja (materijala) na zadržavanje  sastojaka arome kod liofilizacije kaše jagode i kupine. Kem. Ind., 32 (10) 507-514.
 38. F. Jašarević, T. Lovrić i V. Piližota (1983): Utjecaj sorte na boju i aromu soka jagode. Prehrambeno-tehnol. rev., 21 (4) 135-142.
 39. V. Piližota i F. Jašarević (1982): Određivanje hlapljivih  sastojaka arome u nekim vrstama voća. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji-Zbornik radova BTZNC – Osijek,67-84.
 40. T. Lovrić,  V. Piližota  and G. Abramović (1978): Utjecaj   dodatka   šećera  na   neka svojstva  kvalitete liofilizirane kaše od jagode. Prehrambeno-tehnol. rev., 16, 76-80.