Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku

Voditeljica: akademkinja Nella Lonza
Upraviteljica: dr. sc. Vesna Miović

Adresa: Lapadska obala 6, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 0 20 356 222


Web stranica: Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku

Akademkinja Nella Lonza imenovana je voditeljicom Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku na mandatno razoblje od 4 godine s početkom mandata od 27. veljače 2019. godine.

Prof. dr. sc. Vesna Miović imenovana je upraviteljicom Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku na mandatno razoblje od 4 godine s početkom mandata od 10. ožujka 2020. godine.

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, osnovan 1949., ustanova je koja se sustavno bavi istraživanjem prošlosti Dubrovnika i Dubrovačke Republike u širokom rasponu od političke, gospodarske, pravne i demografske povijesti do povijesti umjetnosti i književnosti te povijesti svakodnevice. Uz dva časopisa: Anali (na hrvatskom jeziku) i Dubrovnik Annals (na engleskom jeziku), rezultati tih istraživanja objavljuju se i u posebnim izdanjima sistematiziranim u serijama: Monumenta historica RagusinaMono-grafijePrilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice i Pretisci.

Smješten u renesansnom ljetnikovcu Sorkočević na Lapadu Zavod posjeduje bogatu knjižnicu i nekoliko bibliotečnih i arhivskih zbirki (Knjižnica Iva Bizzara, Arhiv Petra Hektorovića i dr.).

Sorkočevićev ljetnjikovac

Ustanova u sastavu:

Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu

Baldo Bogišić (Cavtat, 1834.- Rijeka, 1908.), doktor prava i filozofije, zakonodavac i pravni povjesnik europskog ugleda, kozmopolit, jedan od najvećih putnika i kolekcionara među Hrvatima u 19. stoljeću, udomljen u Parizu od 1875. (71 rue de Saints Pères), bio je redoviti član Akademije od njezina osnutka, član niza drugih akademija i znanstvenih društava te nositelj nekoliko visokih europskih odličja. Bogišićevo ime i njegova Zbirka u Cavtatu (muzej, knjižnica i arhiv) danas su prepoznatljiv kulturni znak dubrovačkoga kraja i zavičajnih mu Konavala. Po svojoj znanstvenoj, kulturno-povijesnoj i umjetničkoj vrijednosti njegova je ostavština iznimno važan segment hrvatske baštine i rijedak primjer ovećeg, po osobnom duhovnom ključu sabranog kulturnog dobra s izrazito znanstveno-polihistorskim obilježjem, sastavljenog po načelu unutarnjih poveznica i porednica iz širine europskog prostora i njegovog složenoga vremenskog tijeka, s težištem na materijalnim i pisanim tragovima pravne povijesti, temeljnom Bogišićevom pozivu.

U Zbirci je pohranjeno više od 35.000 predmeta, k tome i arheološka zbirka iz vremena Epidauruma koju je Bogišić osnovao za boravka u Cavtatu 1898. g. Njegova knjižnica, arhiv, pa i sve muzejske kolekcije zasebno, poznate su u stručnim krugovima po brojnim rarama i unikatnim primjercima, među kojima posebno značenje imaju djela s područja kroatike.

U Bogišićevoj knjižnici nalazi se oko 15000 naslova knjiga i brošura, oko 200 časopisa, nešto novina, 66 inkunabula, 164 rukopisa i 165 zemljovida. Sabrana arhivska građa raspoređena je u 39 tematskih skupina (poglavito pravna povijest, narodni običaji i književnost te Bogišićev osobni arhiv sa začudno velikom prepiskom od 10092 jedinice -1481 korespondent). Među muzejskim zbirkama ističe se visoko valorizirana cjelina stare grafike (8.185 listova iz 16.-19.st.), jedna od tri najveće takve zbirke u Hrvatskoj, potom mala, ali sadržajno dragocjena kolekcija novca i medalja iz razdoblja od antike do kraja 19. st. (2.674 primjerka). Nadasve je zanimljiva zbirka predmeta s pravno-simboličkim značenjem (oko 150 predmeta), jedinstvena kolekcija takvog sadržaja u zemlji. Muzejsko šarenilo Bogišićeve ostavštine upotpunjuje još nekoliko manjih zbirki: djela likovne i obrtne umjetnosti, oružje, etnografski i drugi predmeti.

Zbirku Baltazara Bogišića u Cavtatu utemeljila je Marija Bogišić-Pohl, sestra Balda Bogišića, 1909.-1912. g.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice