Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Hrvatski muzej medicine i farmacije

Voditelj: akademik Marko Pećina
Zamjenica voditelja: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
Upraviteljica: Silvija Brkić Midžić

Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 48 25 413
E-mail: hmmf@hazu.hr


WEB STRANICA HMMF

Muzej je osnovan rješenjem Ministarstva kulture RH od 7. srpnja 2014., a počeo je s radom od ožujka 2015. godine. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odlučila je ustupiti svoj prostor u prizemlju dvorišne zgrade u Gundulićevoj 24 u Zagrebu, koji se prostire na 350 m², te ga preurediti za Muzej. Prostor zahtijeva temeljitu rekonstrukciju i adaptaciju prema suvremenim muzejskim propozicijama i standardima. Muzej će se sastojati od prijemnog prostora, prostora za povremene tematske izložbe i događanja, stalnog muzejskog postava, čuvaonice i pomoćnih prostorija. Inicijalnu jezgru fundusa Muzeja čini Zbirka za povijest medicine i farmacije preuzeta od Odsjeka za povijest medicinskih znanosti, koja se kontinuirano obogaćuje novim donacijama. Danas muzejski fundus obuhvaća raznovrsnu građu medicinske i farmaceutske baštine, ukupno više od 6000 predmeta koji su razvrstani u 15 zbirki.

Članovi upravnog vijeća: akademik Marko Pećina, akademik Slobodan Vukičević, akademik Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Nikola Kujunžić, prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić i Silvija Brkić Midžić.

Djelatnost Muzeja usklađena je s temeljnim zadatcima i programom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, posebice Odsjeka za povijest medicinskih znanosti. Misija Muzeja je dokumentiranje i promoviranje hrvatskih biomedicinskih znanosti i prakse u nacionalnom, europskom i svjetskom kontekstu, na osnovi materijalne i nematerijalne baštine, a u suradnji s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama i tvrtkama.

Temeljni zadatci Muzeja su prikupljanje, zaštita, stručna obrada i prezentiranje hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Po svome poslanju Hrvatski muzej medicine i farmacije jedinstven je u Hrvatskoj jer je do sada hrvatska medicinska i farmaceutska baština bila prezentirana tek fragmentarno ili u okviru povremenih izložbi.

Stalni postav u budućem prostoru Muzeja kao i povremene izložbe bit će namijenjeni najširoj publici, od stručne i znanstvene zajednice, učenika i studenata do građanstva svih dobnih skupina. Muzej također treba imati ulogu u kulturnom turizmu i cjeloživotnom učenju.

Programi Hrvatskog muzeja medicine i farmacije razvijaju se u suradnji s Odsjekom za povijest medicinskih znanosti HAZU i hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama i tvrtkama, a zasnovani su na principima inovativnosti, inkluzivnosti i multidisciplinarnosti.

Strategija Muzeja uključuje kontinuiranu brigu o naslijeđu hrvatskih zbirki za povijest medicine i farmacije, njihov upis u Registar kulturnih dobara RH, aktivno istraživanje, prepoznavanje, prikupljanje, vrjednovanje i dokumentiranje predmeta medicinske i farmaceutske baštine te osiguravanje njihove primjerene zaštite, smještaja i dostupnosti provođenjem mjera preventivne zaštite, restauriranja i digitalizacije. Glavni strateški cilj Hrvatskog muzeja medicine i farmacije koji se planira ostvariti do 2027. godine jest otvaranje Muzeja za javnost.

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice