Brkić Midžić Silvija

Zaposlenici Akademije
Brkić Midžić Silvija

Datum rođenja:

 • 24.03.1962.

Mjesto rođenja:

 • Hrvatska Kostajnica

Adrese:

 • Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU, Gundulićeva 24, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4825 413

E-mail adrese:

Brkić Midžić Silvija

Zaposlenici Akademije

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica – Hrvatski muzej medicine i farmacije (01.03.2015. – …)
Stručna zvanja
 • muzejski savjetnik (2020.)
 • viši kustos (2013.)
 • viši knjižničar (2012.)
 • kustos (2005.)
 • diplomirani bibliotekar (1986.)
 • profesor komparativne književnosti i fonetike (1985.)
 • suradnik u nastavi (1980.)
Institucije
 • Knjižnice grada Zagreba (1985. – 1990.), bibliotekar – informator
 • Muzej za umjetnost i obrt (1990. – 2015.), viša knjižničarka, viša kustosica
 • Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU (2015.  –  ), upraviteljica

Životopis

Obrazovanje

 • osnovna škola i prva dva razreda opće srednje škole u Hrvatskoj Kostajnici
 • 1980. maturirala u Obrazovnom centru za jezike u Zagrebu
 • 1980. – 1985. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij komparativne književnosti i fonetike
 • 1983. – 1986. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dodiplomski studij bibliotekarstva
 • 1984. tromjesečni tečaj Hrvatske radiotelevizije za novinare, spikere i voditelje
 • 1985. – 1987. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij fonetike

Radno iskustvo

 • 1985. – 1990. Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica „Vjekoslav Majer“, bibliotekar – informator
 • 1987. – 1988. surađivala na znanstvenom projektu Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ortoepski rječnik hrvatskoga jezika
 • 1990. – 2015. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, bibliotekar / muzejski knjižničar
 • 1992. – 2014. lektorica i korektorica publikacija Muzeja za umjetnost i obrt
 • 1993. – 2013. članica uredništva publikacija Muzeja za umjetnost i obrt (Bidermajer u Hrvatskoj, Historicizam u Hrvatskoj, Secesija u Hrvatskoj, Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt, Art déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata, Muzej za umjetnost i obrt 1880.-2010. : vodič, Hrvatska fotografija okom Petera Knappa, Akvizicije MUO 2003.-2013.)
 • 1994. – 2011. sudjelovala u izložbenim projektima: Fotografija u Hrvatskoj 1848-1951. (izvršna tajnica, MUO, Zagreb, 1994.; Ljubljana, 1996.; Osijek, 1996.); Publikacije MUO 1880-1995 (koautorica koncepcije i postava izložbe, MUO, Zagreb, 1995.), Skriveno blago MUO (koautorica dionice Knjižnica u sklopu izložbe, MUO, 2005.); Art deco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata (tajnica projekta, MUO, 2011.)
 • 1994. – 2015. nadzor nad Zbirkom Anke Gvozdanović pod upravom Muzeja za umjetnost i obrt; od 2003. godine kustosica, od 2005. voditeljica i autorica muzeološke koncepcije Zbirke Anke Gvozdanović
 • predavala predmet Poslovna komunikacija (2013.) te Osnove kulture ponašanja i komunikacijske vještine (2016.) na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu
 • od 2015. upraviteljica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU
 • koautorica muzeološke koncepcije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije (2016.) i scenarija stalnog postava (2018.)
 • autorica odnosno koautorica osam izložbi s katalozima: Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih (2016. – 2021. postavljena na šest lokacija); Medicina Sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine (2016. – 2018. postavljena na jedanaest lokacija); Muzejski vremeplov : Zbirka narodne medicine kao okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine (2017. – 2022., postavljena na tri lokacije); Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja HMMF HAZU (na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2017.); Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke HMMF HAZU (u Gliptoteci HAZU, 2019.); Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja (izložba u Gliptoteci HAZU, 2021.); U vremenskom pomaku: Otorinolaringološka klinika Medicinskog fakulteta u Zagrebu od analognog do digitalnog doba (izložba u Dvorani Hugo Botteri, Klinički bolnički centar Zagreb, 2021.); Sergije Dogan – memorijalna građa u zbrkama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (virtualna izložba, 2022.)
 • autorica koncepcije i urednica web stranice Hrvatskog muzeja medicine i farmacije
 • 1994. – 2015. nadzor nad Zbirkom Anke Gvozdanović pod upravom Muzeja za umjetnost i obrt; od 2003. godine kustosica, od 2005. voditeljica i autorica muzeološke koncepcije Zbirke Anke Gvozdanović
 • sudjelovala na knjižničarskim i muzejskim stručnim skupovima s izlaganjima i u radu stručnih tijela
Članstva u stručnim društvima
 • članica je Hrvatskoga muzejskog društva, članica Etičkog povjerenstva HMD-a za mandatno razdoblje 2016. – 2020. godine
 • članica redakcije i pomoćnica urednice Vijesti muzealaca i konzervatora (HMD, 2007. – 2018.)
 • 2004. – 2008. tajnica Hrvatskoga muzejskog društva
 • 1998. – 2014. članica Komisije za muzejske i galerijske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva
 • 2001. – 2008. pridružena članica Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb Hrvatskoga liječničkog zbora; pohađala hrvatski i engleski tečaj za volontere u palijativnoj skrbi i engleski tečaj za predavače; predavala o komunikaciji na stručnim skupovima i tečajevima palijativne skrbi; bila zapisničarka Povjerenstva za palijativnu skrb pri Ministarstvu zdravstva RH; sudjelovala u radu organizacijskih odbora stručnih skupova i u radu uredništva biltena i zbornika radova u nakladi HDH/PS HLZ
Područja posebnog interesa: muzeologija, muzejsko knjižničarstvo, komunikologija, ortoepija i ortografija hrvatskoga jezika, kulturna povijest, hospicijski pokret i palijativna skrb