Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstveni rad u Varaždinu

Voditelj: akademik Stjepan Damjanović
Upravitelj: dr. sc. Vladimir Huzjan
Adresa: Vladimira Nazora 14, 42000 Varaždin
Telefon: +385(0)(42)214503
Telefaks: +385(0)(42)214503
E-mail: varazdin@hazu.hr

 

Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu osnovan je 1983. godine. Djelatnost Zavoda obuhvaća poticanje, usklađivanje i objavljivanje znanstvenih istraživanja sa svrhom postanka žarišta znanstvenoga rada sjeverozapadne Hrvatske. Zavod također organizira znanstvene skupove, savjetovanja i nakladnički rad. Prvi voditelj Zavoda bio je akademik Andre Mohorovičić (1913. – 2002.), od 2003. akademik Miroslav Šicel, a od 2012. akademik Stjepan Damjanović. U razdoblju od njegova osnivanja 1983. do 2010., upravitelji su bili: prof. emeritus dr. sc. Franjo Ruža, mr. sc. Ivan Grabar, a od 1994. mr. sc. Eduard Vargović. Veliku pomoć u radu Zavoda u spomenutom razdoblju pružio je i dugogodišnji član znanstvenoga vijeća i tajnik Hrvatske akademije prof. dr. sc. Slobodan Kaštela.

U svojem radu Zavod je uspostavio suradnju sa svim znanstvenim, kulturnim, obrazovnim, stručnim i drugim ustanovama na svom području. Knjižnica, kao i ostala dokumentacija, omogućava Zavodu djelatnost na svim područjima ljudskoga rada: povijesti, arheologiji, glazbi, književnosti, povijesti umjetnosti, gospodarstvu, medicini, kulturi, obrazovanju itd. Brojni suradnici omogućili su Zavodu kvalitetan rad, ali i odredili zadatke u njegovu budućem djelovanju. U kontinuiranom djelovanju od 1983. Zavod je tiskao više od 40 knjiga prvenstveno o Varaždinu, njegovoj povijesti, gospodarstvu, kulturi i obrazovanju, ali i isto tako i o širem području sjeverozapadne Hrvatske. Za svoj 25-godišnji rad Zavod je 2008. nagrađen Plaketom Grada Varaždina. Time je potičući i okupljajući brojne suradnike, a danas ih je više od 400, Zavod pokazao opravdanost svojega postojanja.

U razdoblju od 2001. do zaključno 2010. Zavod je zabilježio u svom radu doista značajne rezultate. Oni su vidljivi, prije svega u realizaciji velikih znanstvenoistraživačkih i izdavačkih projekata te u broju suradnika koji i danas aktivno surađuju sa Zavodom. Na kraju vrijedi spomenuti kako je Zavod potvrdio visoki ugled, a dokaz je tome i novi desetgodišnji ugovor o suradnji Hrvatske akademije, Grada Varaždina i Varaždinske županije potpisan 2005. godine.


Keglevićeva palača u Varaždinu, sjedište Zavoda za znanstveni rad

Akademik Stjepan Damjanović imenovan je voditeljem Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu u novom mandatnom razdoblju od četiri godine počevši od 16. travnja 2020.

Predsjedništvo HAZU imenovalo je akademika Stanislava Tuksara i prof. dr. sc. Sloboda Kaštelu članovima Znanstvenoga vijeća zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu u novom mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 30. rujna 2020.

Odlukom Predsjedništva HAZU(7. (270.) redovita sjednica od 29. rujna 2021.):

  • gđa Sandra Malenica razriješena je članstva u Vijeću Zavoda za Znanstveni rad HAZU u Varaždinu, s danom 30. rujna 2021.
  • gđa Vesna Haluga imenovana je za člana Vijeća Zavoda za Znanstveni rad HAZU u Varaždinu, u svojstvu predstavnice Grada Varaždina, u mandatnom razdoblju od 4 godine. počevši od 30. rujna 2021.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice