Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Voditelj: akademik Igor Anić
Upraviteljica: dr. sc. Anica Bilić

Adresa: Jurja Dalmatinca 22, 32100 Vinkovci
Telefon: +385 0 32 332 316
E-mail: hazu.centar-vk@hazu.hr


Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima osnovan je 1969. te je prva i najstarija Akademijina jedinica u kontinentalnoj Hrvatskoj, a godinama i jedina na prostoru istočne Hrvatske.

Bavi se znanstvenim istraživanjima u području biotehničkih i humanističkih znanosti, posebice u polju šumarstva te u polju filologije, ponajviše granama kroatistike i povijesti književnosti, potom organizacijom znanstvenih i stručnih skupova te izdavačkom djelatnošću.
Izdavačka djelatnost Centra odvija se u edicijama Radovi i Posebna izdanja, čiji su urednici akademik Igor Anić i dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Svoju djelatnost Centar obavlja u skladu sa Statutom i programom rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te u suradnji s njezinim razredima nadležnim za recenzentski postupak svih Centrovih izdanja i druge poslove. Centar je upućen na suradnju s drugim znanstvenim, obrazovnim i kulturnim ustanovama te jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Rad Centra predočen je u spomenicama: Katica Čorkalo, Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2000., Zagreb – Vinkovci, 2000.; Anica Bilić, 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2010., Zagreb – Vinkovci, 2010.; Slavko Matić, Anica Bilić, Živi znanstveni kapital, Spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2014., Zagreb – Vinkovci, 2014.

 

Sjedište Centra za znanstveni rad

Sjedište Centra za znanstveni rad Akademije u Vinkovcima

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice