Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

Voditeljica: akademkinja Silvana Vranić
Upraviteljica: dr. sc. Sanja Holjevac

Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Ružićeva 5, 51000 Rijeka
Područna jedinica Pula – Prolaz kod kazališta 2, 52100 Pula
Telefon: +385 0 51 355 800
Telefon Područne jedinice u Puli: +385 0 52 216 809
E-mail: rizavod@hazu.hr
E-mail: zpdpula@hazu.hr


Zavod za povijesne i društvene znanosti osnovan je 1945. u Sušaku (danas dio Rijeke) pod imenom Jadranski institut. Nakon sjedinjenja Rijeke s Hrvatskom (i spajanja Sušaka i Rijeke) Institut je kao radna jedinica uključen u sastav istoimenog instituta Akademije u Zagrebu. Ubrzo postaje samostalna ustanova.

Šireći svoju znanstvenoistraživačku djelatnost na cijelo područje sjevernoga Jadrana, odnosno zapadne Hrvatske, Zavod je 1969. godine osnovao Radnu jedinicu u Puli (danas Područna jedinica u Puli).

Osim osnovnom historiografskom zadaćom, djelatnici Zavoda sustavno su se bavili istraživanjem povijesti likovnih umjetnosti, povijesti pisma i jezika, povijesti crkve, gospodarske povijesti, etnografije, etnologije, etnomuzikologije područja Istre, kvarnerskoga primorja i Gorskoga kotara. I suvremeni je znanstvenoistraživački rad Zavoda i njegovih djelatnika ponajprije usmjeren na historiografska, filološka i etnološka te arheološka istraživanja toga prostora, odnosno zapadne Hrvatske.

Rezultate istraživanja djelatnici Zavoda objavljuju u zavodskom znanstvenom časopisu Problemi sjevernog Jadrana (I-XVII) te u drugim hrvatskim i inozemnim edicijama i časopisima.

zgrada zavoda u rijeci

Zgrada u kojoj je smješten Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

 

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice