Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti i za njihovu primjenu “Juraj Križanić”

Voditelj: akademik Zvonko Posavec
Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4818 280
Telefaks: +385 01 4856 211

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti Juraj Križanić osnovan je 1990., a zadaća mu je promicati suradnju među navedenim disciplinama unutar Razreda za društvene znanosti i širega znanstvenoga kruga.

Predmet pravnih, političkih i socioloških znanosti su vrlo složeni, dinamički, nelinearni, normativni društveni sustavi i procesi. Suradnja se odnosi na razvijanje toga zajedničkoga teorijskog okvira, a njezin glavni oblik rada jest Radna skupina Pravo i društvo.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice