Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru

Voditelj: akademik Pavao Pavličić
Upraviteljica: dr. sc. Vlasta Novinc

Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 25/I, 32000 Vukovar
Telefon: +385 0 32 638 951
E-mail: vnovinc@hazu.hr


Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru osnovan je 2008 godine. Smješten je u obnovljenoj  rodnoj kući Lavoslava Ružičke, prvog hrvatskog nobelovca.

Zadaća je Zavoda da svojom djelatnošću, u skladu sa statutom i programom rada Hrvatske akademije promiče znanstvenoistraživačku djelatnost i  umjetničko stvaralačko u gradu Vukovaru i njegovom gravitacijskom području. Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja iz područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti , te umjetničkog stvaralaštva za potrebe  gospodarske obnove i razvoja,  te društvenog i  kulturnog razvoja Grada i  Županije, u suradnji s lokalnim i vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima, pokretanjem i izradom projekata, organiziranjem znanstvenih skupova i umjetničkih manifestacija i savjetovanja, značajnih za razvoj i primjenu, te objavljivanje znanstvenih rezultata.

Predsjedništvo HAZU imenovalo je akademika Pavla Pavličića voditeljem Zavoda u novom mandatnom razdoblju od četiri godine počevši od 1. srpnja 2020.

Predsjedništvo HAZU imenovalo je Vijeće Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru, na vrijeme od četiri godine, počevši od 30. svibnja 2018. u čijem su sastavu:

  1. Akademik Pavao Pavličić, voditelj Zavoda
  2. Akademkinja Vlasta Piližota
  3. Dr. sc. Ivan Ambroš, mag. ing. comp.
  4. Ivana Mujkić, univ. spec. oec.
  5. Dr. sc. Vlasta Novinc, upraviteljica Zavoda

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice