Bilić Anica, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Bilić Anica, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 19.02.1965

Mjesto rođenja:

 • Vinkovci

Adrese:

 • Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Jurja Dalmatinca 22, 32100 Vinkovci

Telefoni:

 • tel/fax: +385(0)32332316

E-mail adrese:

Akademske titule:

Bilić Anica, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • upraviteljica – Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
 • znanstvena savjetnica – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Životopis

Anica Bilić (rođ. Antolović) znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju i upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1989., magistrirala  1996. i doktorirala 2002. s temama iz novije hrvatske književnosti. Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika od 1991. do 1998. u osnovnim i srednjim školama, a potom od 1998. u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Od 1998. do 2002. bila je znanstvena novakinja na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi glavne istraživačice dr. sc. Katice Čorkalo Postdoktorandica je, a potom suradnica  na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Od građe do analize, Nepoznati i zaboravljeni hrvatski pisci XIX. i XX. stoljeća glavnoga istraživača akademika Dubravka Jelčića od 2002. do 2013. Radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima zasnovala je 2004., otkada obnaša i dužnost upraviteljice.

Napredovanja u znanstvenim zvanjima: 1998. asistentica, 2002. viša asistentica, 2005. znanstvena suradnica, 2010. viša znanstvena suradnica, 2013. znanstvena savjetnica, 2019. znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Primarno je područje znanstvenoistraživačkoga rada Anice Bilić novija hrvatska književnost. Tijekom dvadesetak godina kontinuiranoga znanstvenoga i istraživačkoga rada profiliralo se nekoliko područja njezinih znanstvenoistraživačkih interesa: kroatističkaistraživanja pisaca koji pripadaju kanonu hrvatske književnosti i njihovih književnopovijesno situiranih tekstova te malih i nepoznatih hrvatskih pisaca XVIII., XIX. i XX. stoljeća izvan kanona i suvremene recepcije te njihovih neinterpretiranih i nevaloriziranih tekstova, hrvatski latinisti u Slavoniji, književna geografija, slavonski dijalekt i dijalektna stilistika. Bavi se i fundamentalnim istraživanjem na korpusu arhivske građe, ali isto tako i na korpusu tiskane građe, koja je uglavnom zapostavljena i neistražena. Hrvatsku književnost interpretira u svjetlu novih znanstvenih spoznaja, uz ostale i s aspekta prostorne humanistike, kulturne i književne geografije koje su u začetku u hrvatskoj znanosti.

Autorica je projekta kulturne i znanstvene manifestacije Šokačka rič i voditeljica znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, što se od 2003. održava svake godine u Vinkovcima s ciljem proučavanja, čuvanja i njegovanja idioma slavonskoga dijalekta.

Voditeljica je kulturnoga, nakladničkoga i znanstvenoistraživačkoga projekta Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.) s ciljem revitaliziranja i valoriziranja toga zaboravljenoga i neistraženoga hrvatskoga latinista iz XVIII. stoljeća.

Autorica je sedmogodišnjega projekta i književnoznanstvene manifestacije Knjiški Krnjaš, koju je pokrenula 2015. u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Centra za znanstveni rad u Vinkovcima s ciljem poticanja književnoga turizma, muzealizacije pisaca rođenih na Krnjašu Josipa i Ivana Kozarca te Joze Ivakića i turistifikacije rodnih kuća dvojice Kozaraca. Muzealizirala je pisca Ivana Kozarca, prema njezinim je prijedlozima načinjen stalni postav, napisala je tekstove za 10 panoa o njegovu životu i radu, članak Čitamo kuću Ivana Kozarca – kuća koja žudi živjeti te kao članica Organizacijskoga odbora za uređenje Spomen-kuće Ivana Kozarca u Vinkovcima sudjelovala u programu njezina uređenja i otvorenja 2014.

Svoja kroatistička, slavonistička, latinistička, kulturološka i dijalektološka istraživanja objavljuje u knjigama, zbornicima radova sa znanstvenih skupova, znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu. Objavila je stotinjak znanstvenih članaka i pedesetak stručnih radova u knjigama, zbornicima radova sa znanstvenih skupova te znanstvenim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu. Popis objavljenih radova A. Bilić evidentan je na portalu Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI profil: 16994, MBZ: 229436), na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčku te na osobnom profilu Google znalca.

Autorica je predgovora, pogovora, uvodnika, projektnih knjižica, promidžbenih brošura i drugih napisa. Sudjeluje na predstavljanju knjiga, osmišljava i realizira manifestaciju Dani otvorenih vrata HAZU, upriličuje književne priredbe, recitale, organizira koncerte, otvara izložbe, vodi tribine, organizira i drži javna predavanja i dr.

Objavila je znanstvene knjige:

 • Mali i(li) zanemareni pisci, Posebna izdanja XVI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2004., 219 str.
 • Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac, Studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu, Posebna izdanja XVII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2005., 199 str.
 • Stereotip raspojasane Slavonije, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Vinkovci, 2007., 233 str.
 • Književni i kazališni rad Joze Ivakića, Posebna izdanja XVIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2008., 365 str.
 • Zapostavljena književna baština, Posebna izdanja XIX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2009., 358 str.
 • Čuvari književnih dobara, Posebna izdanja XXI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2011., 315 str.
 • Mi i drugi u literarnom nusprostoru, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Vinkovci, 2013., 284 str.
 • Živi znanstveni kapital, Posebna izdanja XXV., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad, Zagreb – Vinkovci, 2014., 119 str.  Suautor Slavko Matić.
 • Sveti trag cibalskih martira, Posebna izdanja XXVI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2015., 215 str.
 • Slavonska književna geografija – Iz atara ratara i bećara, Posebna izdanja XXX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2018., 321 str.
 • Književno (o)zbiljno Posebna izdanja XXXII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2020., 380 str.

Objavila je i jednu stručnu knjigu: Spomenica 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, 1969./70. – 2010. (2010.). Suurednica je s akademikom Slavkom Matićem znanstvenih edicija Radovi Posebna izdanja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Uredila je i priredila pedesetak znanstvenih monografija, zbornika radova i drugih publikacija. Pokrenula je pedagogijski i pedagoški časopis Vukovarsko-srijemski učitelj u izdanju Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora Vukovarsko-srijemske županije te mu bila urednicom i priređivačicom od 2004. do 2009.

Uredila i priredila 17 zbornika radova sa znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt serijske publikacije Šokačka rič počevši 2003. u izdanju Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Uredila je i priredila nekoliko knjiga književnih djela različitih autora (Sabrana djela Stjepana Adžića u tri toma, Vinkovački divan Joze Ivakića, zbirku pjesama Svitanje ri(je)či Josipa Dumendžića Meštra) te promidžbenih brošura. Urednica je i desetak knjižica sažetaka te dvaju kataloga izložbe.

Sudjelovala je priopćenjima na oko 130 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je voditeljica 20-ak znanstvenih skupova te članica u organizacijskim odborima brojnih znanstvenih i stručnih skupova. Predsjednica je Organizacijskoga odbora kulturno-znanstvene manifestacije Šokačka rič 1 – 18 i voditeljica Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt od 2003. godine u Vinkovcima, potom književnoznanstvene manifestacije Knjiški Krnjaš i voditeljica znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu (2015.), Josipu Kozarcu (2016.), Stjepanu Đakoviću (2017.), Ivanu Grigiću (2018.), Jozi Ivakiću (2019.) i Miroslavu Slavku Mađeru (2020.).

Recenzirala je na desetke članaka za znanstvene časopise u kategoriji a1 i a2 publikacija kao i za zbornike radova sa znanstvenih skupova, potom dvije znanstvene monografije i tri zbornika znanstvenih radova.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske imenovalo je A. Bilić članicom Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti polja filologije 2017. Sudjeluje kao članica već u dva mandata u radu Partnerskoga vijeća za izradbu strategije razvoja Grada Vinkovaca i Partnerskoga vijeća za izradbu strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Svojim se predavanjima uključuje od 2013. u provedbu nacionalne obrazovne kampanje Tjedna cjeloživotnoga učenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih iz Zagreba. Članica je Kazališnoga vijeća u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima, Odbora za priznanja Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatskoga filološkoga društva, ICARUS Hrvatska, Hrvatskoga šumarskoga društva – Ogranak Vinkovci.

Monografija Književni i kazališni rad Joze Ivakića (Posebna izdanja XVIII., Centar za znanstveni rad HAZU Vinkovci, Zagreb – Vinkovci, 2008.) Anice Bilić nagrađena je kao knjiga godine na manifestaciji Dani Josipa i Ivana Kozarca 2009. u Vinkovcima.

Vukovarsko-srijemska županija dodijelila je nagradu A. Bilić za izuzetna ostvarenja na području znanosti i kulture u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije 2010. u Vukovaru. U povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca i blagdana sv. Ilije, zaštitnika Vinkovaca, dodijeljeno joj je 2020. javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ za iznimna postignuća na području znanosti i kulture.


Bibliografija

Anica Bilić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI