Lonza Nella, akademkinja

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Lonza Nella

Datum rođenja:

  • 23.11.1959

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Lapadska obala 6, 20000 Dubrovnik

Telefoni:

  • Posao: +385(0)(20)356222

E-mail adrese:

Lonza Nella, akademkinja

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • akademkinja (16.11.2020. – …)
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku

Funkcije u Akademiji:

  • voditeljica – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku (27.02.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (16.11.2020. – …)
  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (15.05.2014. – 16.11.2020.)

 

Životopis

Nella Lonza, hrvatska pravnica (Zagreb, 23. XI. 1959.). Doktorirala 1996. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavala se u Francuskoj i Italiji. Predavala hrvatsku pravnu povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1984–97), a od 1997. radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; od 2010. znanstvena savjetnica. Predaje na poslijediplomskom studiju na Sveučilištu u Dubrovniku. U domaćim i stranim publikacijama objavljivala radove iz područja srednjovjekovne pravne povijesti i dubrovačke povijesti XVII. i XVIII. stoljeća. Priređivala srednjovjekovnu pravnu građu (Statut Dvigradske općine, Vodnjanski statut, Statut Paške općine, odluke dubrovačkih vijeća). Važnija djela: Pod plaštem pravde: kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću (1997.), Kazalište vlasti: ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću (2009.).

Izvor: Lonza, Nella. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.


Nella LONZA rođena je 23. studenoga 1959. u Zagrebu. Diplomirala je 1983. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1987. magistrirala i 1996. doktorirala. Usavršavala se u Strasbourgu, Poitiersu, Stroblu i Ericeu. Od 1984. do 1997. predavala je hrvatsku pravnu povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a od 1997. je zaposlena u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, gdje djeluje i danas u zvanju znanstvenog savjetnika.

Opus Nelle Lonze sadrži 8 knjiga (od kojih su neke u suautorstvu), 44 znanstvena rada u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i zbornicima te veliki broj enciklopedijskih natuknica i stručnih radova. Obilježja su njezina cjelokupnog djelovanja zamjetna prisutnost na međunarodnoj znanstvenoj sceni u polju pravne povijesti, rad na izdavanju pravno-povijesnih i povijesnih izvora, izvrsno vladanje paleografijom, srednjovjekovnim latinskim i mletačkim te raznovrsnost tema kojima se bavi. Radovi joj se odlikuju analitičkim pristupom, izdašnom uporabom arhivskih vrela, utemeljenošću i odmjerenošću zaključaka i inovativnošću metoda kojima se koristi. Svojim je radovima, posebno onima objavljenim u međunarodnim publikacijama i široko citiranim u znanstvenoj literaturi, znatno pridonijela boljem upoznavanju i promidžbi hrvatske pravne povijesti i baštine u svijetu.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

Životopis i bbliografija na web stranici Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI