Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za povijest hrvatske glazbe

Voditeljica: akademkinja Koraljka Kos
Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić

Opatička 18, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 320
Telefon: +385 01 4895 321
Telefon – knjižnica: +385 01 4895 322
Telefon – upraviteljica: +385 01 4895 323
E-mail: glazba@hazu.hr

ZA VRIJEME OBNOVE ZGRADE U OPATIČKOJ 18, PRIVREMENA POŠTANSKA ADRESA ODJEKA JE HAZU, UL. ANTE KOVAČIĆA 5, 10000 ZAGREB
PRIVREMENE PROSTORIJE ODSJEKA SU U LEKSIKOGRAFSKOM ZAVODU „MIROSLAV KRLEŽA“, FRANKOPANSKA 26, 10 000 ZAGREB


Djelatnici Odsjeka za povijest hrvatske glazbe

 • akademkinja Koraljka Kos, profesorica emerita, voditeljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe
 • prof. dr. sc. Vjera Katalinić, redovita profesorica i znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, članica suradnica HAZU, upraviteljica Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • prof. dr. sc. Ennio Stipčević, redoviti profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, član suradnik HAZU
 • prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, redovita profesorica i znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, članica suradnica HAZU
 • doc. dr. sc. Tatjana Čunko, znanstvena suradnica
 • doc. dr. sc. Lucija Konfic, viša znanstvena suradnica i voditeljica knjižnice
 • Marija Benić Zovko, viša stručna suradnica

 

Ustanove u sastavu:


Odsjek za povijest hrvatske glazbe

 

Istraživači i znanstvenici u Odsjeku provode individualna istraživanja ovisno o području njihovog znanstvenog interesa, te sudjeluju na projektima Odsjeka i srodnih institucija u Hrvatskoj, ali i u međunarodnim projektima. Znanstvenoistraživački u Odsjeku obuhvaća rad na Znanstvenoistraživačkim projektima (HRZZ) te na posebnim projektima i programu Odsjeka u okviru teme: Hrvatska glazbena kultura od srednjega vijeka do 20. stoljeća u društvenom kontekstu.

Uz Hrvatsko muzikološko društvo i Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek sudjeluje u objavljivanju hrvatskoga muzikološkog časopisa Arti musices. Objavljuje i serije zbornika radova, kataloge glazbenih zbirki te notna izdanja.

Odsjek za povijest hrvatske glazbe također organizira nacionalne i međunarodne znanstvene skupove (samostalno ili u suradnji s drugim institucijama) te sustavno razmjenjuje izdanja s mnogim hrvatskim i inozemnim ustanovama i nakladnicima.

Godišnje izvješće o djelatnosti Odsjeka redovito se objavljuje u časopisu Arti musices i u Ljetopisu Akademije.

Više o povijesti Odsjeka


Aktualni projekti

Detalji o ranijim projektima dostupni su na


Znanstveni i stručni skupovi (organizacija i suorganizacija):

 • Dora Pejačević (1885. – 1923.). Simpozij uz obilježavanje 100. godišnjice smrti skladateljice / Symposium on the Occasion of the 100th Anniversary of Her Death, 2023. (poster)
 • Institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću / Institutionalization of Modern Bourgeois Musical Culture in the 19th Century, radionica/workshop, 2022. (program)
 • Međunarodna muzikološka konferencija HRZZ projekta IP 6619, CROMUSCODEX70 i europski kontekst / CROMUSCODEX70 and Its European Context (online), 2021. (program)
 • International Interdisciplinary Online Conference Musical Networking in the ‘Long 19th Century’, 2021. (program skupaposter)
 • Međunarodni okrugli stol HRZZ projekta IP 6619, CROMUSCODEX70 Europski kontekst i srednjovjekovna glazba u povijesnim hrvatskim zemljama, 2020. (poziv)
 • Međunarodni i interdisciplinarni simpozij Glazba, umjetnosti i politika: revolucije i restauraciju u Europi i Hrvatskoj 1815.-1860. Uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskoga (1819.–1854.) i 150. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića (1801.–1859.) / Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia 1815-1860. On the Occasion of 200th Anniversary of Vatroslav Lisinski and 160th Anniversary of the Death of Banus Josip Jelačić, 2019. (program skupaposter)
 • Okrugli stol Ostavština Jurice Muraja (program skupa)
 • Međunarodni simpozij Prvi svjetski rat (1914-1918) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / The Great War (1914-1918) and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts, 2017. (program skupaposter)
 • NETMUS19 Workshop, 2017. (program skupa)
 • Međunarodni muzikološki skup Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Ivan Zajc (1832-1914): Music Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, 2014. (program)
 • Međunarodni muzikološki skup Music Migrations: People, Markets, Patterns, Styles. International Musicological Symposium of the HERA-Project: Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (MusMig), 2014. (program)
 • Međunarodni muzikološki skup Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiografija i identitet / Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Music Historiography and Identity, 2011. (program)

Koncerti

 • Skladbe Vatroslava Lisinskog i njegovih suvremenika, koncert u sklopu simpozija Glazba, umjetnosti i politika, 2019. (program)
 • Skladatelji migranti i putnici u kasnom 18. stoljeću, Završni koncert u okviru MusMig projekta, 2016. (program)
 • Iz Glazbene knjižice za Julijanu Erdödy-Drašković (1779), koncert u sklopu MusMig projekta, 2014. (program)
 • Ivan Zajc: izabrana vokalna, zborska i instrumentalna djela, 2014.
 • Djela Ivana pl. Zajca, 2014. (program)
 • Putujući glazbenici u doba prosvjetiteljstva, koncert u sklopu MusMig projekta, 2014. (program)
 • Koncert prigodom 15. obljetnice smrti akademika Jurice Muraja, 2014. (program)
 • „Migranti“ 18. stoljeća: B. Cordans, G. F. Händel, A. Ivančić, P. van Maldere, J. B. Vanhal, 2013. (program)
 • Skladbe iz hrvatske glazbene baštine 17. i 18. stoljeća: vokalnoinstrumentalna djela Ivana Lukačića, Tommasa Cecchinija i Luke Sorkočevića (program)
 • „Iz građanskog i plemićkog salona na mijeni stoljeća“ u sklopu simpozija Franjo Ks. Kuhač (1834-1911): glazbena historiografija i identitet, 2011. (program)
 • Djela hrvatskih autora: koncert studenata violine iz klase prof. Anđelka
  Krpana, 2011. (program)

Dani otvorenih vrata HAZU

Odsjek redovito sudjeluje i predstavlja svoj rad na manifestaciji Dani otvorenih vrata HAZU u vidu prigodnih izložbi, predavanja te organizacijom koncerata u Preporodnoj dvorani palače Narodnoga doma.

 • 2018.: Boris Papandopulo u HAZU (posteri)
 • 2017.: Umrežena muzikologija – NETMUS19, CROMUSCODEX
 • 2016.: Glazba i ples (posteri, program)
 • 2014.: Putevima Ivana pl. Zajca. O stotoj obljetnici smrti (posteri, poziv)
 • 2013.: Hrvatska muzikologija u europskom znanstvenom prostoru (posteri)
 • 2012.: U potrazi za hrvatskom glazbenom baštinom (pozivnica)
 • 2011.: Od arhivske prašine do glazbenog podija (posteri)

Odsjek je dobio priznanje Večernjeg lista za predstavljanje na Danima otvorenih vrata 2013.


Izložbe

 • Sjećajući se Lisinskog, 2019. (letak)
 • Boris Papandopulo u HAZU, 2016. (letak)
 • Glazba i ples, 2016. (letak)
 • Glazba i glazbenici u migraciji: promišljanja prošlosti i suvremena razmatranja / Music and Musicians in Migration: Past Considerations and Contemporary Reflections, 2014.
 • Ivan pl. Zajc u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, 2014. (katalog)

Ostale aktivnosti

 • Noć muzeja 2018: Poster prezentacija Zbirka gramofonskih ploča Đure Griesbacha (poster, letak)
 • Noć muzeja 2017. Papandopulo u HAZU

Knjižnica i Arhiv Odsjeka

U Odsjeku djeluje i specijalna znanstvena knjižnica u funkciji muzikološkog istraživanja Odsjeka i matične institucije HAZU, muzikološke i šire javnosti. Djeluje od 1980. kad je osnovan tadašnji Zavod za muzikološka istraživanja. Riječ je o bogatoj knjižnici čiji fond sadrži oko 10000 svezaka knjiga i časopisa, kao i muzikalije, rukopisne ostavštine, zvučne dokumente, foto i mikrofilmsku zbirku. Temelj knjižnice je donacija akademika Josipa Andreisa, a s vremenom su joj pridružene druge ostavštine (Ladislav Šaban, Branka Antić) i donacije (Koraljka Kos, Ivan Supičić, Stanislav Tuksar), te kupnjom i razmjenom nabavljene knjige i časopisi.

Web stranica Knjižnice Odsjeka
Katalog Knjižnice Odsjeka

Arhiv Odsjeka zasebna je zbirka rukopisne građe, tiskanih rariteta te izvorne dokumentacije različite provenijencije. Jezgru zbirke čini zbirka tekstova, bibliografske dokumentacije i mikrofilmova glazbenoga pisca Mile Asića, zatim rukopisni dio ostavštine Ladislava Šabana (studije, spisi, bilješke, korespondencija, dokumentacijska građa te zbirka fotografija hrvatskih orgulja), kao i autografi muzikalija iz depozita VIII. razreda (skladbe A. Radeglie, I. Zajca i dr.). Pridružena je i arhivska građa iz ostavština i donacija: Josipa Andreisa, Jurice Muraja, Natka i Beate Devčić, Koraljke Kos, Milutina Farkaša, Đure Griesbacha i dr.


Digitalizirana građa

U Odsjeku za povijest hrvatske glazbe sačuvani su raznovrsni tipovi građe koja je digitalizirana zbog svoje jedinstvenosti, potrebe zaštite i lakše dostupnosti. Digitalizacija građe Odsjeka za povijest hrvatske glazbe provodi se od 2005. godine u više faza, zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva kulture RH, Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Građa je uključena u Digitalnu zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te je dostupna na web adresi https://dizbi.hazu.hr/a/?pc=i&id=118391
Dio zbirki uključen je u platformu europske kulturne baštine Europeana.

Više o digitaliziranoj građi Odsjeka


Izdavačka djelatnost

Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU sudjeluje u izdavanju niza edicija, prvenstveno s Hrvatskim muzikološkim društvom (HMD) kao glavnim izdavačem, i to:

 • časopise Arti Musices i International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (zajedničko izdavaštvo Odsjeka/Razreda, HMD-a i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu)
 • izdanja biblioteke „Muzikološki zbornici“
 • izdanja biblioteke „Muzikološke studije“
 • izdanja biblioteke „Indices collectiorum musicarum“ (katalozi)
 • izdanja biblioteke „Gazophylacium musicae croaticae“ (note)

Više informacija o izdanjima dostupno je na internetskoj stranici Hrvatskog muzikološkog društva (HMD).

Više o izdavačkoj djelatnosti

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice