Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za povijest hrvatske glazbe

Voditeljica: akademkinja Koraljka Kos
Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić

Opatička 18, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 320
Telefon: +385 01 4895 321
Telefon – knjižnica: +385 01 4895 322
Telefon – upraviteljica: +385 01 4895 323
E-mail: glazba@hazu.hr


Djelatnici Odsjeka za povijest hrvatske glazbe

 • akademkinja Koraljka Kos, profesor emeritus, voditeljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe
 • prof. dr. sc. Vjera Katalinić, redovita profesorica i znanstvena savjetnica, član suradnik HAZU, upraviteljica Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • prof. dr. sc. Ennio Stipčević, redoviti profesor i znanstveni savjetnik, član suradnik HAZU
 • prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, redovita profesorica i znanstvena savjetnica, članica suradnica HAZU
 • doc. doc. dr. sc. Tatjana Čunko, znanstvena suradnica
 • doc. dr. sc. Lucija Konfic, znanstvena suradnica i voditeljica knjižnice
 • dr. sc. Rozina Palić-Jelavić, znanstvena suradnica
 • Sara Ries, doktorandica na projektu NETMUS19 (1. kolovoza 2018. do 30. rujna 2021.)

 

Ustanove u sastavu:


Odsjek za povijest hrvatske glazbe

 

Istraživači i znanstvenici u Odsjeku provode individualna istraživanja ovisno o području njihovog znanstvenog interesa, te sudjeluju na projektima Odsjeka i srodnih institucija u Hrvatskoj, ali i u međunarodnim projektima. Znanstvenoistraživački u Odsjeku obuhvaća rad na Znanstvenoistraživačkim projektima (HRZZ) te na posebnim projektima i programu Odsjeka u okviru teme: Hrvatska glazbena kultura od srednjega vijeka do 20. stoljeća u društvenom kontekstu.

Uz Hrvatsko muzikološko društvo i Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek sudjeluje u objavljivanju hrvatskoga muzikološkog časopisa Arti musices. Objavljuje i serije zbornika radova, kataloge glazbenih zbirki te notna izdanja.

Odsjek za povijest hrvatske glazbe također organizira nacionalne i međunarodne znanstvene skupove (samostalno ili u suradnji s drugim institucijama) te sustavno razmjenjuje izdanja s mnogim hrvatskim i inozemnim ustanovama i nakladnicima.

Godišnje izvješće o djelatnosti Odsjeka redovito se objavljuje u časopisu Arti musices i u Ljetopisu Akademije.

Više o povijesti Odsjeka

 

Aktualni projekti

 • Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u „dugom 19. stoljeću“ – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača, NETMUS19 (2017.-2021.)
 • Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdiciplinarna obrada,  IP 6619, CROMUSCODEX70 (2017.-2021.)
 • Renaissance Music in Croatia / Renesansna glazba u Hrvatskoj
 • RISM i RILM
  • Odsjek za povijest hrvatske glazbe uključen je i u međunarodne projekte RISM (Répertoire international des sources musicales), izdavački projekt sa sjedištem u Frankfurtu (za sudjelovanje Hrvatske zadužene Vjera Katalinić i Lucija Konfic), te RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), bibliografski projekt sa sjedištem u New Yorku (za sudjelovanje zadužena Tatjana Čunko).

 

Detalji o ranijim projektima dostupni su na:

MusMig, MusMig blog

Znanstveni i stručni skupovi (organizacija i suorganizacija s Hrvatskim muzikološkim društvom):

 • Međunarodni muzikološki skup Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiografija i identitet / Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Music Historiography and Identity, 2011.
 • Međunarodni muzikološki skup Music Migrations: People, Markets, Patterns, Styles. International Musicological Symposium of the HERA-Project: Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (MusMig), 2014.
 • Međunarodni muzikološki skup Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Ivan Zajc (1832-1914): Music Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, 2014.
 • NETMUS19 Workshop, 2017. (program skupa)
 • Međunarodni simpozij Prvi svjetski rat (1914-1918) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / The Great War (1914-1918) and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts, 2017. (program skupa, poster)
 • Okrugli stol Ostavština Jurice Muraja (program skupa)
 • Međunarodni i interdisciplinarni simpozij Glazba, umjetnosti i politika: revolucije i restauraciju u Europi i Hrvatskoj 1815.-1860. Uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskoga (1819.–1854.) i 150. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića (1801.–1859.) / Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia 1815-1860. On the Occasion of 200th Anniversary of Vatroslav Lisinski and 160th Anniversary of the Death of Banus Josip Jelačić, 2019. (program skupa, poster)
 • International Interdisciplinary Online Conference Musical Networking in the ‘Long 19th Century’, 2021.

Koncerti

 • Koncert prigodom 15. obljetnice smrti akademika Jurice Muraja (program koncerta)

 

Dani otvorenih vrata HAZU

Odsjek redovito sudjeluje i predstavlja svoj rad na manifestaciji Dani otvorenih vrata HAZU u vidu prigodnih izložbi, predavanja te organizacijom koncerata u Preporodnoj dvorani palače Narodnoga doma.

 • 2011.: Od arhivske prašine do glazbenog podija
 • 2012.: U potrazi za hrvatskom glazbenom baštinom
 • 2013.: Hrvatska muzikologija u europskom znanstvenom prostoru
 • 2014.: Putevima Ivana pl. Zajca. O stotoj obljetnici smrti
 • 2016.: Glazba i ples
 • 2017.: Umrežena muzikologija
 • 2018. Boris Papandopulo u HAZU

Izložbe

 • Ivan pl. Zajc u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, 2014.
 • Boris Papandopulo u HAZU, 2016.
 • Sjećajući se Lisinskog, 2019.

Ostale aktivnosti

 • Noć muzeja 2017:
 • Noć muzeja 2018: Poster prezentacija Zbirka gramofonskih ploča Đure Griesbacha (poster, letak)

Knjižnica i arhiv Odsjeka

U Odsjeku djeluje i specijalna znanstvena knjižnica u funkciji muzikološkog istraživanja Odsjeka i matične institucije HAZU, muzikološke i šire javnosti. Djeluje od 1980. kad je osnovan tadašnji Zavod za muzikološka istraživanja. Riječ je o bogatoj knjižnici čiji fond sadrži oko 10000 svezaka knjiga i časopisa, kao i muzikalije, rukopisne ostavštine, zvučne dokumente, foto i mikrofilmsku zbirku. Temelj knjižnice je donacija akademika Josipa Andreisa, a s vremenom su joj pridružene druge ostavštine (Ladislav Šaban, Branka Antić) i donacije (Koraljka Kos, Ivan Supičić, Stanislav Tuksar), te kupnjom i razmjenom nabavljene knjige i časopisi.

Web stranica Knjižnice Odsjeka
Katalog Knjižnice Odsjeka (u radu!)

 

Arhiv Odsjeka zasebna je zbirka rukopisne građe, tiskanih rariteta te izvorne dokumentacije različite provenijencije. Jezgru zbirke čini zbirka tekstova, bibliografske dokumentacije i mikrofilmova glazbenoga pisca Mile Asića, zatim rukopisni dio ostavštine Ladislava Šabana (studije, spisi, bilješke, korespondencija, dokumentacijska građa te zbirka fotografija hrvatskih orgulja), kao i autografi muzikalija iz depozita VIII. razreda (skladbe A. Radeglie, I. Zajca i dr.). Pridružena je i arhivska građa iz ostavština i donacija: Josipa Andreisa, Jurice Muraja, Natka i Beate Devčić, Koraljke Kos, Milutina Farkaša, Đure Griesbacha i dr.

Digitalizirana građa

U Odsjeku za povijest hrvatske glazbe sačuvani su raznovrsni tipovi građe koja je digitalizirana zbog svoje jedinstvenosti, potrebe zaštite i lakše dostupnosti. Digitalizacija građe Odsjeka za povijest hrvatske glazbe provodi se od 2005. godine u više faza, zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva kulture RH, Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Građa je uključena u Digitalnu zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te je dostupna na web adresi http://dizbi.hazu.hr/.
Dio zbirki uključen je u platformu europske kulturne baštine Europeana.

Više o digitaliziranoj građi Odsjeka

Izdavačka djelatnost

Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU sudjeluje u izdavanju niza edicija, prvenstveno s Hrvatskim muzikološkim društvom (HMD) kao glavnim izdavačem, i to:

 • časopise Arti Musices i International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (zajedničko izdavaštvo Odsjeka/Razreda, HMD-a i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu)
 • izdanja biblioteke „Muzikološki zbornici“
 • izdanja biblioteke „Muzikološke studije“
 • izdanja biblioteke „Indices collectiorum musicarum“ (katalozi)
 • izdanja biblioteke „Gazophylacium musicae croaticae“ (note)

Više informacija o izdanjima dostupno je na internetskoj stranici Hrvatskog muzikološkog društva (HMD).

Više o izdavačkoj djelatnosti

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice