Breko Kustura Hana

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Breko Kustura Hana

Datum rođenja:

 • 20.03.1970.

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe +385 01 4895 321

E-mail adrese:

Breko Kustura Hana

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

 • član suradnik Hrvatske akademije (10.05.2018. – …)
 • doktor znanosti (26.04.2002. – …)

Institucije:

 • znanstvena savjetnica u trajnom zvanju – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe (2023. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • članica – Knjižnični odbor Akademijine Knjižnice (2022. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2018. – …)

Životopis

 • 1970. rođena u Splitu, Hrvatska
 • 1993. diplomirala muzikologiju i glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  (dipl. muzikolog i profesor povijesti glazbe)
 • 1998. magistrirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (mr. sc.)
 • 2002. doktorirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (dr. sc.)
 • 1993.-1995. producent u Koncertnoj direkciji Zagreb
 • od 1996.- stalna zaposlenica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe (mlađi asistent, asistent, viši asistent) Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • od 2003. znanstveni suradnik u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • od 2013. viši znanstveni suradnik u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • 1998.-2004. naslovni predavač pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Zagreb (Kolegiji Notacija rane glazbeSeminar iz ranije nacionalne povijesti glazbeSeminar iz ranije opće povijesti glazbe)
 • 2003.–2004. docent pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Zagreb
 • Od 2012./2013. docentica i nositeljica kolegija Notacija rane glazbe pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Zagreb
 • 1996.-2002. članica Hrvatske nacionalne komisije RILM-a (Répertoire international de littérature musical)
 • od 1995. aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu
 • redovita je članica Hrvatskog muzikološkog društva i članica Upravnog odbora HMD-a, članica je Studijske skupine “Cantus planus” IMS-a, Hrvatskog društva skladatelja (HDS),  Splitskog književnog kruga, Hrvatskog mariološkog instituta, te Međunarodnog muzikološkog društva, IMS-a (od 2018.).
 • Od 2017.-2020. predsjednica  kulturnog Vijeća za glazbu  i  glazbeno-scenske umjetnosti pri Ministarstvu kulture i medija  RH
 • Od 2020. članica Skupštine predstavnika Hrvatskoga društva skladatelja (HDS-a)
 • Od 2023. članica je Vijeća hrvatskoga nacionalnog festivala Splitsko ljeto

Nagrade i priznanja 

 • 2021. godišnja Nagrada Hrvatskoga društva skladatelja (HDS-a) – “Josip Andreis” (glazbena publicistika i muzikologija) za projekt  Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada (CROMUSCODEX70), HRZZ-a i HAZU-a (2017-2021), IP 6619.
 • 2019. odlikovanje Redom hrvatskog pletera, Predsjednica Republike Hrvatske
 • 2018. Srebrena povelja Matice hrvatske
 • 2017. Osobna Nagrada grada Sinja za cjelokupni izniman doprinos na području muzikologije
 • 2003. Nagrada HAZU za najviša znanstvena dostignuća na području muzikologije.
  Nagrađena knjiga: Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 7, Zagreb, 2003.
 • 1993. Nagrada Hrvatskog glazbenog zavoda
  Nagrada za najbolji diplomski rad s područja muzikologije 1993.

Stipendije

 • 1992. DAAD stipendija za učenje njemačkog jezika pri Pedagoškoj visokoj školi Dresden (1 mjesec)
 • 1994./1995. godišnja stipendija DAAD za studijski poslijedipski studij pri Institutu za muzikologiju i Arhivu “Bruno Stäblein” Sveučilišta “Friedrich-Alexander” Erlangen-Nürnberg, Njemačka (11 mjeseci)
 • 1996. Stipendija Talijanskog instituta za kulturu (Zagreb) za učenje talijanskog jezika pri Sveučilištu Verona, Italija (1 mjesec)
 • 1996/1997. Stipendija Zaklade Research Support Scheme, Open Society Foundation George Soros (10 mjeseci) za projekt “The Two Oldest Sources for the Music of Zagreb Medieval Rite” te boravak pri Institutu za muzikologiju, Mađarske akademije znanosti (MTA) Budimpešta (1 mjesec)
 • 1997. Studijski boravak pri  Pontifikalnom institutu za srednjovjekovne studija (PIMS)
 • Toronto, Kanada
 • 1997. Stipendija Švedskog instituta (Svenska Institutet) za studijski boravak pri Institutu “Corpus troporum “ Sveučilišta Stockholm, Švedska (1 mjesec)
 • 1999./2000.  Stipendija Zaklade Research Support Scheme, Open Society Foundation George Soros (10 mjeseci) za projekt “Non Beneventan Medieval Chant Manuscripts and Fragments in Dalmatian Archives”, te za boravak pri Institutu za srednjovjekovne studije NTNU, Trondheim (Norveška)
 • 2003. Stipendija Zaklade HAZU za poslijedoktorski istraživački projekt “Jednostavno liturgijsko višeglasje u Hrvatskoj” te istraživački boravak u Gradskom arhivu Trier, Nacionalnoj biblioteci Luxembourg, te Kraljevskoj biblioteci u Bruxellesu (4 mjeseca)
 • 2008. Stipendija Zaklade HAZU za projekt digitalizacije izvora za “cantus fractus” u Dalmaciji
 • 2016./2017. Stipendija Zaklade HAZU za istraživanje glazbenih kantuala franjevačkog samostana u Sinju
 • Rujan 2019. stručno usavršavanje pri Institut für Musikfoschung, Sveučilište Julius Maximilian u Würzburgu, Njemačka (financirano od strane HRZZ-a)

Projekti (suradnica)

 • Sređivanje i obradba glazbenih izvora u Hrvatskoj
  Od 1997.-2007.
  Voditelj projekta: akademik Stanislav Tuksar
 • Spomenici hrvatske glazbene baštine
  Od 2007.- 2013.
  Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ennio Stipčević
 • „Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada“ – CROMUSCODEX70, projekt HRZZ, www.cromuscodex70.com , (voditeljica), od 2017.- 2021.

Bibliografija

Popis recentnih radova

Knjige

 1. Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, Kontekst nastanka i primjene srednjovjekovnoga glazbenoga rukopisa, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 7, Zagreb, 2003, ISBN 953-6090-20-1 / (nagrađena Nagradom HAZU 2003.)
 2. Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Sinj – Oris povijesti (1958.-2008.). U prigodi proslave 50. obljetnice glazbenog školstva u gradu Sinju, OGŠ Jakova Gotovca Sinj, Split, 2009, ISBN: 978-953-55624-0-5
 3. Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11. stoljeće) – Notirani glazbeni kodeks iz Samostana franjevaca konventualaca u Šibeniku, tzv. šibenski “Liber sequentiarum et sacramentarium”, HMD, Serija Muzikološke studije br. 15, ur. Stanislav Tuksar, Zagreb, 2012, ISBN 978-953-6090-45-7
 4. Fra Mirko Marić -Hana Breko Kustura – Hrvojka Mihanović Salopek, Fra Petar Knežević, Gospin pjesnik i glazbenik, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja Split i Matica hrvatska ogranak Sinj-VAD, Sinj, 2017.
 5. Hana Breko Kustura, Glazba povijesnih hrvatskih zemalja u srednjemu vijeku, Leykam international, Zagreb, 2022.

Znanstveni radovi

 1. Srednjovjekovne liturgijsko-glazbene veze nadbiskupije Ostrogon (Esztergom) i biskupije Zagreb: sličnosti i razlike, Croato-Hungarica, uz 900. godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, ur. Jauk-Pinhak – M.- Kiss – G.Cs. Nykomarkay I., Katedra za hungarologiju FF Zagreb i Matica hrvatska, Biblioteka hungarologica zagrabiensis, sv. 1., Zagreb 2002., str. 129-140.
 2. Nepoznati srednjovjekovni glazbeni kodeksi pulske katedrale. Arti musices, 33, br. 1, Zagreb, 2002., str. 69-78.
 3. Among the Beneventan, Italian, South German and Hungarian Traditions – Research Aspects of Croatian Medieval Plainchant Sources, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003, (za 2001), New York, str. 53-71.
 4. Non Beneventan Plainchant Relics in Medieval Dalmatia, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003, (za 2001), New York, str. 71-93.
 5. Raritetni napjevi u čast lokalnih patrona – odabir i rekonstrukcija napjeva iz repertoara hrvatskih i talijanskih liturgijsko-glazbenih kodeksa, “Religijske teme u glazbi. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001.” (uredio Marijan Steiner), Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2003., str. 49-69.
 6. Regenšburški tropus u šibenskom misalu, Glazba i baština, zbornik u čast Lovri Županovicu, Šibenik, 2002, str. 35-48.
 7. The so called ‘Liber sequentiarum et sacramentarium’  Šibenik, Monastery of Franciscans the Conventuals, 11th Century, The Oldest Medieval Missal of Pula, Istria”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45/1-2 (2004), str. 37-54.
 8. Hrvatski srednjovjekovni glazbeni kodeksi –  na razmeđi različitih kulturnih  tradicija, Svečani zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. Neven Budak, Filozofski fakultet Zagreb,  str. 107-120, Zagreb, 2005.
 9. Kirchenmusik Kroatiens: vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Ueberblick, Kirchenmusik auf dem Balkan, Weger Verlag, Brunnen, 2006, str. 97-119
 10. Fra Josip Ante Soldo, glazbenik i muzikolog, “Fra  Josip Ante Soldo. Život i djelo”,  Zbornik radova sa simpozija održanog u Sinju, 6. listopada 2006. / Zvonko Tolić (ur.). – Split : Dalmacijapapir Split , 2008., str. 117-136.
 11. Primjeri jednostavnog liturgijskog višeglasja iz Hrvatske u europskom kontekstu, Arti musices, 39/1, str. 3-33.
 12. Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih kodeksa-napjevi u čast lokalnih svetaca, Hagiologija: kultovi u kontekstu, Zbornik radova prvog kongresa « ; Hagiothece» ; održanog u Dubrovniku u listopadu 2005 / Ana Marinković i Trpimir Vedriš (ur.). – Zagreb : Leykam International d. d. , 2008, str.  77-87
 13. Iz rukopisno-glazbene riznice samostana dominikanaca u Starom Gradu na Hvaru (15.-16. st.): prilog tradiciji srednjovjekovne “jednostavne polifonije” iz Hrvatske, Humanitas et litterae: Zbornik u čast Franje Šanjeka,  ur. ( Lovorka Čoralić, Slavko Slišković), Dominikanska naklada Istina – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009, str. 803-817
 14. Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih kodeksa, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i drustvene znanosti HAZU,  26 (2009); str. 1-48
 15. Sinjski kantuali fra Petra Kneževića (1767.) u kontekstu “ polifonije semplice” i “ cantus fractusa” konkordanca u talijanskim izvorima, Povijesni prilozi , 34, 2008 str, 123-142
 16. Svjedočanstvo Notkerove zbirke »Liber ymnorum« iz Hrvatske: Sekvencijar najstarijega pulskog misala (Hr-Šibf) iz 11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 63, 2009, str.  1-42
 17. “Die Musikkultur Dalmatiens im Mittelalter”, Dalmatien als europäischer Kulturraum, radovi sa simpozija «Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese», održanog u Bonnu, 6.-10.10. 2003., ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, Split, 2010., str. 549-558.
 18. «Armonia concinnans, nostra canat mela mellita…». Primjer predaje sekvencne melodije ‘Mater’ u pulskome misalu iz 11. stoljeća, Musicologie sans frontières-Muzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. I. Cavallini i H. White, Zagreb, HMD, Serija muzikološki zbornici br. 13, 2010., 31-44.
 19. Examples of Liturgical Polyphony from Dalmatia, Cantus planus, Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria 2011, ur. R. Klugseder, Beč, Verlag Bruder Hollinek, str. 66-72.
 20. “Ad onore e gloria della Beatissima Vergine Maria delle Grazie di Sign…“: Iz glazbenog arhiva franjevačkog samostana u Sinju“, Nova nepoznata glazba, Svečani zbornik za Nikšu Gliga, ur. D. Davidović i N. Bezić, DAF, Zagreb, 2012, str. 239-248
 21. Aspekti glazbenog repertoara rukopisnog kodeksa nazvanog Misale Romano-Spalatense (Nacionalna biblioteka Széchényi, Budimpešta, sign c.l.m.ae. 334, 14. stoljeće), Splitska hagiografska baština: Povijest, legenda, tekst. Zbornik radova, (ur.) J. Belamarić-B. Lučin-M. Trogrlić-J. Vrandečić, Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 353-370.
 22. Toward a Possible Origin of the “Missale romano–spalatense”: Budapest, National Széchényi Library, Codex clmae 334, De musica disserenda, IX/1-2, (ur. Katarina Šter), 83-97.
 23. Liturgical and chant manuscripts from medieval Istria, Cantare amantis est, Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, ur. R. Klugseder, Verlag Bruder Hollinek, Purkersdorf, 2014, 99-104.
 24. Kyriale fra Nicolòa iz Ližnjana (1739.): Glazbeni dar istarskih franjevaca trogirskim benediktinkama, Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru: Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei”, ur. V. Kovačić, Trogir, 2014., 319-328
 25. László Dobszay’s Research of Mediaeval Chant Sources from the Zagreb Bishopric — Its Importance and Reception in the Context of the Music History of This Region, Arti musices, 46/1, 77-89.
 26. Katarina Livljanić-Hana Breko Kustura, Les sources du plain-chant de l’aire culturelle croate au Moyen Age, Etudes Gregoriennes, XLII (2015), 99-124.
 27. Sources of „cantus fractus“ from Dalmatia-Examples of transfer, adoption and changes of Italian core-repertory in the 18th century, Music migrations in the early modern age: People, markets, patterns and styles, (ur. Vjera Katalinić), HMD, Zagreb, 2016., 221-229.
 28. Alleluia stihovi uskrsnog vremena u najstarijem pulskom misalu iz 11. stoljeća, Muka kao nepresušno nadahnuće kulture -Pasionska baština Istre i Kvarnera, Zbornik radova 10. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionska baština održanog u Pazinu, 19.- 22. 6. 2015., (ur. Jozo Čikeš), Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2016, 236- 248.
 29. Između Italije, Dalmacije i Bosne. Kantuali fra Petra Kneževića (Sinj i Visovac 1767./1768.) u povodu 250. obljetnice nastanka, Matija Divković i kultura pisane riječi, Zbornika radova sa znanstvenog skupa, ur. D. Grmača, M. Horvat, M. Karamatić, Kulturno povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo i Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb, Sarajevo-Zagreb, 2017., str. 601-622.
 30. Glazbeno štovanje svete Elizabete u srednjovjekovnoj biskupiji  Zagreb: Sekvenca Jucundetur plebs fidelis Elisabeth, Sveta Elizabeta u Splitu na Trsteniku, ur. Stipe Nimac, Ravnokotarski cvit, Split, 2019., str. 139-151.
 31. The Tradition of Liturgical Polyphony on the Eastern Adriatic Coast, Renaissance Music in the Slavic World, ur. Marco Gurrieri i Vasco Zara, Brepols, Turnholt, 2019, str. 25-39.
 32. Najstariji izvori za litugijsku glazbu franjevačkog samostana na Visovcu, Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini,Zagreb, MUO, ur. Anđelka Galić, 2019.
 33. Hana Breko Kustura i Vito Balić, Paradigme liturgijskih skladbi fra Bernardina Sokola (1888. – 1944.): Novi pogledi, kontekstualizacija i revalorizacija,Fra Bernardin Sokol Zbornik slavlja i radova sa znanstvenog skupa o 130. obljetnici rođenja,  Škunca, Bernardin; Balić, Vito (ur.). Split-Kaštela: Franjevačka provincija svetog Jeronima, Bijećka vila, 2018., 183-218.
 34. Hana Breko Kustura – Rozana Vojvoda: Iz ostavštine dubrovačke crkve „Domino“ s poglavitim obzirom na franjevački antifonarij iz 15. stoljeća i kasnije glazbene izvore, Arti musices, 50 (1-2), str. 21-42.
 35. Svjedočanstvo „ritmiziranog korala“ („cantus fractusa“) iz Samostana sv. Frane na obali u Splitu: Kantual Giuseppea d’Andrija iz 1707. godine, Bašćinski glasi: južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak,13 (2017), 1, 5-20.
 36. Hana Breko Kustura i fra Domagoj Volarević, The earliest musical and liturgical medieval Manuscript from Istria (11th century): New Insights, Atti e memorie della societa istriana di archeologia e di storia patria, 117 (2017), 1; 11-24.
 37. Glazbena kultura grada Sinja od 18. stoljeća do 1958. – od djelatnosti braće franjevaca do osnutka prve glazbene škole, Tragovi tradicije, znakovi kulture: Zbornik u čast Stipi Botici, Rudan, Evelina ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.), Zagreb: Matica hrvatska, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, 2018., 559-568.
 38. Na čast i slavu Gospi Sinjskoj-Kantuali fra Petra Kneževića u svjetlu novih spoznaja, 300. obljetnica slavne obrane Sinja 1715. godine, Zbornik radova, Dukić, Josip ; Grbavac, Jozo (ur.). Sinj: Grad Sinj, Viteško alkarsko društvo, Franjevački samostan Gospe Sinjske, 2018., 355-368.
 39. Hana Breko Kustura- fra Stipica Grgat, Historiografija crkveno-glazbenih i muzikoloških tema objavljenih u časopisu Kačić-Oris spoznaja i pregled istraživanja, Kačić, 50/51, 193-200.
 40. Hana Breko Kustura – Katarina Livljanić, Le chant liturgique dans la vie quotidienne en Dalmatie médiévale, Rituels religieux et sensorialité (Antiquité et Moyen Âge), ur. Caseau Chevallier, Beatrice, Neri Elisabetta, Silvana Editoriale, Milano, 2021, 364-379.
 41. Glazbeni kodeksi franjevačkog samostana u Sinju (18. stoljeće), U susret jubileju 300. obljetnice obrane Sinja (1715. – 2015.) Prouke o Svetištu Gospe Sinjske i mariološka promišljanja nakon Drugoga vatikanskog koncila, Zbornik radova Nacionalnoga mariološko-marijanskog simpozija Sinj, 19. – 22. rujna 2013, (ur.) Vanda KRAFT SOIĆ- Iva MRŠIĆ FELBAR, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kršćanska sadašnjost Zagreb, 2021., 221-232.
 42. Glazbeni rukopisi Josepha (Giuseppea) Mariae Cordansa (1741./1742.) i drugi glazbeni izvori iz franjevačkog samostana na Košljunu, Glazba, migracije i europska kultura, Svečani zbornik za Vjeru Katalinić, ur. I. Cavallini, J. Guzy-Pasiak, H. White, HMD, Zagreb, 2020, 455-466.
 43. Hana Breko Kustura i Vito Balić, Nepoznati Kyriale iz Samostana sv. Ante na Poljudu u Splitu (18. stoljeće) – Preliminarni prikaz izvora, u: Između Srednje Europe i Mediterana: glazba, književnost i izvedbene umjetnosti / Between Central Europe and the Mediterranean: Music, Literature and the Performing Arts, ur. Ivana Tomić Ferić, Antonela Marić, Split: Umjetnička akademija u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu, 2021., 55-78. ISBN 978-953-6617-54-8 / ISBN 978-953-352-065-0
 44. Hana Breko Kustura i fra Domagoj Volarević, ‘Ad usum chori S. Antonii de Tinio’ – Kninski rukopisni glazbeni kodeks fra Ivana Kneževića iz 1773. godine, u: Glazba i iskustvo povijesti. Svečani zbornik za Sanju Majer-Bobetko, Serija Muzikološki zbornici, br. 24, ur. Gorana Doliner – Stanislav Tuksar – Hrvoje Beban – Tatjana Čunko, Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo – Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, 2022., 111-120.
 45. Fragmenti o srednjovjekovnom fenomenu glagoljaškog pjevanja, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 65, 2023., 209-229.

Stručni radovi i recenzije

 1. Rimovani oficij u čast blaženog Ivana Orsinija, biskupa trogirskoga (1064.-1111.) u liturgijskom glazbenom rukopisu iz 18. stoljeća, Trogir, Riznica katedrale, Vartal, časopis za kulturu, Trogir, br. 1-2, 2001, god. X.,  str. 165-167
 2. Kako je šibenski “Liber sequentiarum “postao najstariji pulski misal iz 11. stoljeća?, Cantus, broj 116,  str. 41, Zagreb, 2002.
 3. Novi prilozi za glazbu zagrebačkog obreda: Procesije u zagrebačkoj katedrali, Cantus, br. 117/118, Zagreb, 2002, str. 61-63.
 4. Najstariji misal srednjovjekovne Pule, Nova Istra, 8, 2/2003, str.190-191.
 5. Michael Klaper, Die Musikgeschichte der Abtei Reichenau im 10. und 11. Jahrhundert, Ein Versuch, Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Band 52, Hrsg. Albrecht Riethmüller, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 2003, IRASM, vol. 35, br. 2, December  2004, str. 214-216
 6. Daniel Leech-Wilkinson, The Modern Invention of Medieval Music, Scholarship, Ideology, Performance, series Musical Performance and Reception, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, ISBN 0 521 81870 2, Annete Kreutziger-Herr, Ein Traum vom Mittelalter, Die Wiederentdeckung mittelalterlicher Musik in der Neuzeit, Koln, Weimar, Beč, Bohlau Verlag, 2003, John Haines, Eight Centuries of Troubadours and Trouvères, The Changing Identity of Medieval Music,Cambridge, Cambridge University Press, 2004.  Anne Walters Robertson, Guillaume de Machaut and Reims, Context and Meaning in his Musical Works, Cambridge University Press, 2002,  College Music Symposium, vol. 45, 2005, str. 1-8.
 7. Iz riznice liturgijsko-glazbenih kodeksa franjevačkog kruga
 8. Zagora – nepoznata zemlja, Katalog izložbe, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2007, str. 353-357.
 9. Glazba hrvatskog srednjovjekovlja, Croatica – hrvatski udio u svjetskoj baštini, sv. 1, ur. N. Budak, Profil, Zagreb, 2007, str. 116-120
 10. Bavarski skriptorij Tegernsee: Najstariji pulski misal (Šibenski “Liber sequentiarum et sacramentarium”), Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti, katalog izložbe ur. Biserka Rauter Plančić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2006, str. 232-237
 11. Muzikološki prikaz edicije, Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja, ur. S. Grgat, Split, Zbornik Kačić, serija Nova et vetera, sv. 5, Split, 2011., str.11-15
 12. Rana sakralna glazba na istočnoj obali Jadrana, tekst programske knjižice nosača zvuka (CD) Zbora HRT Hrvatska glazba na Riva dei Sciavoni, HRT/Cantus, 2012
 13. Sinj, Nacionalni mariološko-marijanski simpozij: U susret 300. obljetnice obrane Sinja [izvješće], Arti musices, 45 (2014) 1, 105-108.
 14. Dalmatiska beneventanska tradicija: nova otkrića, Uvodni tekst, Arti musices, 45/2, 141-143.
 15. Boris Papandopulo: Muka Gospodina našega Isukrsta (po Ivanu), op. 61, Tekst-komentar za proramsku knjižicu nosača zvuka Papandopulo/ Muka/Zbor HRT-a, Tonči Bilić, dirigent, HRT, 2015., 6-16.
 16. Transkripcija i rekonstrukcija Marijanskih antifona iz hrvatskih, slovenskih i austrijskih srednjovjekovnih kodeksa, za izvedbu na projektu Claudio Monteverdi “Vespro”, ciklusa Sfumato,Programska knjižica/tekst, Zbor HRT-a, praizvedba 6. listopada 2015.
 17. Sinjski alkari-koračnica, Leksikon Sinjske alke,  ur. Stipe Botica, Matica hrvatska-VAD, Zagreb, 2015., 217.
 18. Tragom najstarijih relikata povijesti glazbe grada Sinja: franjevački glazbeni rukopisi i prvi profesionalni glazbenici, Cetinska vrila, 2019, str. 1-4.
 19. Predgovor, u: Od zvijezda sjajnija, notno izdanje Festivala Klape Gospi Sinjskoj, ur. Stipica Grgat, Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja, Split, 2019., str. 1-5.
 20. Rukopisne liturgijsko-glazbene knjige (od 17. do 19. st.), u: Gospodin vam dao mir, monografija, ur. Fra Luka Tomašević, Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, Split, 2017., 363-376.
 21. Marulićeva Judita kao nadahnuće za monodramsku glazbeno-scensku predstavu i film: Katarina Livljanić i ansambl Dialogos, Hrvatska revija, br.3, godište XXI/2021, 30-32.
 22. Tragom najstarijih relikata povijesti glazbe grada Sinja: franjevački glazbeni rukopisi i prvi profesionalni glazbenici, Cetinska vrila, 2019, 1-4.

 

Popis radova po znanstveniku u bazi CROSBI