Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Izdavačka djelatnost

Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU sudjeluje u izdavanju niza edicija, prvenstveno s Hrvatskim muzikološkim društvom (HMD) kao glavnim izdavačem, i to:

  • časopise Arti Musices i International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (zajedničko izdavaštvo Odsjeka/Razreda, HMD-a i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu)
  • izdanja biblioteke „Muzikološki zbornici“
  • izdanja biblioteke „Muzikološke studije“
  • izdanja biblioteke „Indices collectiorum musicarum“ (katalozi)
  • izdanja biblioteke „Gazophylacium musicae croaticae“ (note)

Više informacija o izdanjima dostupno je na internetskoj stranici HMD-a http://www.hmd-music.hr/.

Novo izdanje Odsjeka za povijest hrvatske glazbe

  Vjera Katalinić – Sanja Majer-Bobetko (ur.), Muzikološka ostavština Jurice Muraja = Musicological Legacy of Jurica Murai, Zagreb: HAZU, 2016.
ISBN 978-953-347-130-3

 

Izdanja (izbor)

Časopisi

 

 Arti musices: hrvatski muzikološki zbornik = Croatian Musicological Review, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Muzička akademija Sveučilišta, 1969-. ISSN 0587-5455

Knjige (zbornici radova, katalozi)

 

  Tuksar, Stanislav (ur.), Glazbeni barok i zapadni Slaveni u kontekstu europskog kulturnog zajedništva : radovi sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 12-14. 10.1989. = The Musical Baroque, Western Slavs, and the Spirit of the European Cultural Communion : Proceedings of the International Musicological Symposium held in Zagreb, Croatia, on October 12-14, 1989, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1993. (Muzikološki zbornici ; br. 1)

 Katalinić, Vjera (ur.), Off-Mozart : glazbena kultura i mali majstori srednje Europe 1750.-1820. : radovi sa međunarodnog muzikološkog  skupa održanog u Zagrebu 1.-3. 10. 1992. = Musical Culture and the “Kleinmeister” of Central Europe 1750-1820 : Proceedings of the International Musicological Symposium held in Zagreb, Croatia, on October 1-3, 1992, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995. (Serija Muzikološki zbornici ; br. 3)

  Sedak, Eva (ur.), Krsto Odak – život i djelo : radovi s međunarodnog muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20-22. listopada 1988. = Life and Opus : Proceedings of the International Musicological Symposium held in Zagreb, Croatia, on October 20-22, 1988, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski glazbeni zavod, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, 1997. (Serija Muzikološki zbornici ; br. 4)

  Kuhač, Franjo Ksaver, Korespondencija I/1 (1860-1862), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zavod za muzikološka istraživanja, 1989. (Serija Izvori i dokumenti o glazbi, br. 1)

  Kuhač, Franjo Ksaver, Korespondencija I/2 (1863), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zavod za povijest hrvatske glazbe, 1992. (Serija Izvori i dokumenti o glazbi, br. 2)

  Blažeković, Zdravko, Katalozi muzikalija u Historijskom arhivu i Muzeju grada Dubrovnika = Catalogues of music manuscripts and prints in the collections of the historical archives and the Museum of the city of Dubrovnik, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za muzikološka istraživanja, 1988. (Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in SR Croatia ; 1)

  Tuksar, Stanislav, Katalog muzikalija u Muzeju grada Splita = Catalogue of music manuscripts and prints in the City Museum of Split,  Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za muzikološka istraživanja, 1989. (Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in SR Croatia ; 2)

  Katalinić, Vjera, Katalog muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu = Catalogue of music manuscripts and prints in the Franciscan Monastery in Omiš, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za muzikološka istraživanja, 1991. (Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia ; 3)

  Juričić, Vedrana (ur.), Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba = Guide through music libraries and collections in Zagreb, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 1997. (Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia ; 4)

Note

  Plamenac, Dragan, Trois poemes de Ch. Baudelaire, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za muzikološka istraživanja, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, 1991. (Gazophylacium croaticum rerum musicarum ; br. 1)

  Pejačević, Dora, Sonata za violinu i klavir D-dur, op. 26, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 1995. (Gazophylacium musicae croaticae ; br. 1)

 Bajamonti, Julije, Arija Frena, mio bene : za sopran i orkestar (1775) = for soprano and orchestra (1775), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatsko muzikološko društvo, 2013. (Gazophylacium Musicae Croaticae ; br. 4)

  Jarnović, Ivan, 14. koncert za violinu i orkestar u A-duru = Fourteenth Concerto for Violin and Orchestra in A-major, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatsko muzikološko društvo, 2013. (Gazophylacium Musicae Croaticae ; br. 5)

  Stratico, Giuseppe Michele (Josip Mihovil), Koncert za dvije violine i gudače u D-duru (1) = Concerto for Two Violins and Strings in D-major (1), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.. (Gazophylacium Musicae Croaticae ; br. 6)

  Stratico, Giuseppe Michele (Josip Mihovil), Koncert za dvije violine i gudače u D-duru (2) = Concerto for Two Violins and Strings in D-major (2), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatsko muzikološko društvo, 2013. (Gazophylacium Musicae Croaticae ; br. 7)

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice