Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Digitalizirana građa

  • Ostavština Ladislava Šabana
  • Arti musices
  • Mikrofilmovi Odsjeka
  • Inventarne knjige
  • Zbirka RARA Odsjeka

U Odsjeku za povijest hrvatske glazbe sačuvani su raznovrsni tipovi građe koja je digitalizirana zbog svoje jedinstvenosti, potrebe zaštite i lakše dostupnosti. Digitalizacija građe Odsjeka za povijest hrvatske glazbe provodi se od 2005. godine u više faza, zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva kulture RH, Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Građa je uključena u Digitalnu zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te je dostupna na web adresi http://dizbi.hazu.hr/.
Dio zbirki uključen je u web servis The European Library http://www.theeuropeanlibrary.org te u platformu europske kulturne baštine Europeana http://www.europeana.eu.

Uključene su sljedeće zbirke:

  • Ostavština Ladislava Šabana

Ostavština Ladislava Šabana je iznimno dragocjena i često korištena građa pohranjena u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe. Čine ju studije, spisi, bilješke, korespondencija, dokumentacijska građa te zbirka fotografija hrvatskih orgulja. Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske Ladislav Šaban je tijekom 1960-ih i 1970-ih obavljao evidenciju orgulja u Hrvatskoj te je, zajedno sa suradnicima, načinio registar iznimne vrijednosti. Osobito je vrijedna građa o orguljama i orguljarima, raspoređena prema imenima orguljara (http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=ladislav+%C5%A1aban&mr%5B94686%5D=a) i prema lokalitetima orgulja (http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=ladislav+%C5%A1aban&mr%5B94685%5D=a).
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/collection/a1167l (Legacy of Ladislav Šaban)

   

  • Arti musices

Arti musices jedini je specijalizirani znanstveni muzikološki časopis u Hrvatskoj, koji kontinuirano izlazi od 1969. godine. U časopisu je dosad objavljeno više od 300 radova istaknutih hrvatskih i inozemnih autora, kao i niz izvješća, bibliografija, recenzija i prikaza te otkrića, sažetaka magistarskih i doktorskih disertacija, koji izlažu rezultate istraživanja hrvatske glazbene baštine. Teme koje časopis izlaže su različite: biografske, arhivske, analitičke, povijesne, sociološke, estetičke, tradicijske, ikonografske, pedagoške, akustičke, itd. U Digitalnu zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti uključena su godišta od 1969. do 2006. godine (http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=arti+musices&mr%5B94687%5D=a). Godišta od 2007. dostupna su na http://hrcak.srce.hr/arti-musices.

   

 

  • Mikrofilmovi Odsjeka

Mikrofilmovi digitalizirani u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe sadrže glazbena djela (note) i tekstove o glazbi vezane uz hrvatsku glazbenu baštinu. Građa je pristigla iz ostavštine Mile Asića ili je naručivana za potrebe istraživača u radu na projektima Muzikološkog zavoda Muzičke akademije u Zagrebu i Zavoda za muzikološka istraživanja (danas Odsjeka za povijest hrvatske glazbe) iz domaćih i inozemnih knjižnica.
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/collection/a1167n (Microfilms – Music history materials. Sheet music and texts)

   

 

  • Inventarne knjige

Inventarne knjige nastale su sustavnim pregledavanjem i popisivanjem glazbenih zbirki i arhiva u Hrvatskoj. Zbirka sadrži popise pedesetak glazbenih zbirki, koji su rezultat dugogodišnjih znanstvenih istraživanja započetih još 1971. godine. Lokaliteti obuhvaćeni popisima: Badija, Cres, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Klanjec, Kloštar Ivanić, Koprivnica, Košljun, Korčula, Krapina, Našice, Osijek, Pazin, Samobor, Slavonski Brod, Split, Stari Grad, Trogir, Trsat, Varaždin, Zadar, Zagreb. Iako pojedine inventarne knjige više ne odražavaju stanje na terenu, izuzetno su važne kao polazište u istraživanju određenog lokaliteta ili života i rada skladatelja.
http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=inventarne+knjige&mr%5B94689%5D=a
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/collection/a1167o (Inventory Books)

    

 

  • Zbirka RARA Odsjeka

Zbirka RARA sadrži vrijednu i unikatnu građu iz arhiva Odsjeka za povijest hrvatske glazbe: autografe Vatroslava Lisinskog i Ivana pl. Zajca. Među materijalima se nalazi i fotografija Milke Trnine s posvetom Anki Horvat, koja je u Odsjek pristigla donacijom kćeri Anke Horvat, gospođe Natalije Matovinović.
http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=rara&mr%5B94690%5D=a

   

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice