Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Povijest

Odsjek za povijest hrvatske glazbe osnovan je 1980. godine kao Zavod za muzikološka istraživanja Istraživačkog centra JAZU sa zadatkom da sustavno istražuje sve aspekte hrvatske glazbene kulture u međunarodnom kontekstu, u čemu je jedinstvena ustanova u Hrvatskoj. Od 1993. godine Zavod mijenja ime u Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Od 1984. do 1991. godine projekt Zavoda pod nazivom „Fundamentalna istraživanja za povijest hrvatske glazbe“ organiziran je i provođen u osam zadataka: 1) Srednji vijek, 2), Renesansa, 3) Barok i klasika, 4) Devetnaesto stoljeće, 5) Dvadeseto stoljeće, 6) Glazbena dokumentacija, 7) Glagoljaško pjevanje i obredna narodna glazba, 8) Muzikologija i interdisciplinarnost. Tako su u Zavodu za muzikološka istraživanja artikulirani zadaci prema povijesnim razdobljima te sistematskim temama poput istraživanja glazbenih arhivalija i estetike glazbe. Ovaj opsežan, dugoročan i cjelovit projekt podijeljen je na manje cjeline te od 1991. godine znanstvenici i istraživači u Zavodu sudjeluju na zasebnim projektima u okviru njihove znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Stalno zaposleni znanstvenici uglavnom rade na zasebnim istraživačkim projektima, od kojih se ističu nacionalni projekti: „Sređivanje, katalogiziranje i obradba muzikalija i drugih glazbenih izvora u Hrvatskoj“ (1991-2013; prof. dr. sc. suradnice Vjera Katalinić i Lucija Konfic; voditelj akademik Stanislav Tuksar – preko Muzičke akademije), „Spomenici hrvatske glazbene baštine (2007.-2013.), (voditelj: prof. dr. sc. Ennio Stipčević, suradnice: akademkinja  Koraljka Kos, dr. sc.  Hana Breko Kustura), „Tradicija glagoljaškog pjevanja“ (2002-2011; voditeljica dr. sc. Gorana Doliner) te „Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine“ (1996-2013; voditeljica dr. sc. Sanja Majer-Bobetko). Od 2003. znanstvenici iz Odsjeka sudjeluju i na međunarodnim projektima. Prof. dr. sc. Vjera Katalinić bila je suradnica na međunarodnim interdisciplinarnim projektima „Oper im Wandel der Gesellschaft“ (Volkswagen-Stiftung, 2005-2008) i “Europe and Beyond: Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740-1960” (European University Institute, 2009-2011) te je voditeljica europskog projekta “Music Migrations in the Early Modern Age: the Meeting of the European East, West and South” (HERA, 2013-2016). Prof. dr. sc. Ennio Stipčević bio je voditelj hrvatske sekcije na projektu „Aux confins de l’humanisme musical: monde slave et culture méditerranéenne“ (Centre d’Etudes Superieures de la Renaissance, 2010-2012).

Uz Hrvatsko muzikološko društvo i Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek sudjeluje u objavljivanju hrvatskoga muzikološkog časopisa Arti musices. Objavljuje i serije zbornika radova, kataloge glazbenih zbirki te notna izdanja.

Odsjek za povijest hrvatske glazbe također organizira nacionalne i međunarodne znanstvene skupove (samostalno ili u suradnji s drugim institucijama) te sustavno razmjenjuje izdanja s mnogim hrvatskim i inozemnim ustanovama i nakladnicima.

Nazivi pod kojima je djelovao Odsjek za povijest hrvatske glazbe:

  • Zavod za muzikološka istraživanja (od osnutka do 1992.)
  • Zavod za povijest hrvatske glazbe (od 1.travnja 1992.-1993.)
  • Odsjek za povijest hrvatske glazbe, u okviru Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe (od 28. listopada 1993.- )

Lokacije na kojima je djelovao Odsjek:

  • Matičina 2 (do lipnja 1990.)
  • Opatička 10 (od lipnja 1990. do srpnja 1991.)
  • Opatička 18 (od srpnja 1991. – )

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice