Palić-Jelavić Rozina, dr. sc.

Bivši zaposlenici
Palić-Jelavić Rozina

Datum rođenja:

  • 07.08.1957

Mjesto rođenja:

  • Skopje

Palić-Jelavić Rozina, dr. sc.

Bivši zaposlenici

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena suradnica – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe (1998. – 2023.)

Životopis

Rozina Palić-Jelavić rođena je 7. kolovoza 1957. u Skopju. Od 1963. živi u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu (Većeslava Holjevca) i gimnaziju (IV. gimnazija) te osnovnu i srednju glazbenu školu (Vatroslava Lisinskog).

Od 1976. do 1981. studirala je teorijsku matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1984. na Odjelu za glazbenu kulturu Muzičke akademije u Zagrebu (s temom Dirigent zbora, pod mentorstvom red. prof. emeritusa Vladimira Kranjčevića), a 1989. na (II.a) Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije u Zagrebu (s temom Krsto Odak – bio-bibliografska studija s posebnim osvrtom na zborsko stvaralaštvo duhovne sadržajnosti, u razredu akademika Lovre Županovića).

Godine 2017. obranila je doktorsku disertaciju summa cum laude na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (s temom: Početci stvaranja hrvatskoga nacionalnoga opernoga repertoara – Hrvatska nacionalna povijesna operna trilogija /Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski/ Ivana pl. Zajca) te postigla akademski stupanj doktora znanosti (područje: interdisciplinarna područja znanosti, polje kroatologija, grana muzikologija).

Djelovanje i aktivnosti u HAZU – Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

– od studenoga 1998. do listopada 2008. godine stručna je suradnica – muzikologinja/istraživač;

– od listopada 2008. do siječnja 2018. godine viša je stručna suradnica – muzikologinja/istraživač;

– od siječnja 2018. znanstvena je suradnica u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe.

Od 2001. do lipnja 2013. suradnica je Hrvatske nacionalne komisije RILM-a (Repertoire international littérature musical).

Od 2002. do 2014. suradnica je na Znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine (voditeljica projekta dr. sc. Sanja Majer-Bobetko).

Znanstveno-istraživačko područje djelovanja

Temeljno joj je područje istraživanja novija povijest hrvatske glazbe, osobito stvaralaštvo hrvatskih skladatelja (druge polovice) 19. i prve polovice 20. stoljeća, i to pretežito na području opere te vokalne (svjetovne i sakralne) glazbe.

Autorica je 130 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je dosad objavljeno 127 radova (63 znanstvena i 64 stručna rada).

Objavljuje u zbornicima radova sa znanstvenih (hrvatskih i međunarodnih) skupova i simpozija te u znanstvenim i stručnim časopisima (Arti musicesPovijesni prilozi, Nova prisutnost, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin JAZU /→ HAZU/, Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Muzika/Music : Časopis za muzičku kulturu /Sarajevo/, Dardania sacraKroatologijaSveta Cecilija, CantusKolo Matice hrvatskeHaGeZeMarulićDanicaMusica sacraHrvatska revija) i novinama (Vijenac). Među inima, 15 znanstvenih radova objavila je u časopisu kategorije a1 (13 radova u časopisu Arti musices – 9 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 1 kratko priopćenje – te 1 izvorni znanstveni rad u Povijesnim prilozima i 1 izvorni znanstveni rad u časopisu Nova prisutnost).

Sudjelovala je aktivno izlaganjima na znanstvenim/muzikološkim/kroatološkim (45) i stručnim (22) skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (ukupno 67).

Glazbeno-pedagoško djelovanje

Prije zaposlenja u HAZU, više godina bavila se glazbenom pedagogijom djelujući kao profesorica glazbenog odgoja (OŠ „Ivan Cankar“), gdje je uspješno vodila troglasni dječji zbor (1983.-1992.), potom kao gimnazijska profesorica u Zagrebu (od 1993.-1998. u Gornjogradskoj i X. gimnaziji) i zborska dirigentica, radeći pretežito s dječjim i djevojačkim zbornim anasamblima (s Djevojačkim pjevačkim zborom Gornjogradske gimnazije) te kao korepetitorica i pomoćnica dirigenta (u Akademskom zboru Ivan Goran Kovačić).

Osim glazbeno-pedagoških radova (u koautorstvu s Nadom Medenicom objavila je šest udžbenika glazbene umjetnosti za 3. i 4. razred gimnazije), recenzirala je više knjiga i članaka (34); među njima: 11 recenzija pedagoških publikacija (7 udžbenika glazbene umjetnosti za opću gimnaziju, 2 priručnika za nastavnike predmeta glazbene umjetnosti za opću gimnaziju, odnosno 2 izdanja pomoćnih nastavnih sredstava za glazbenu kulturu u osnovnoj školi), muzikoloških knjiga (1) i notnih izdanja Zajčevih skladbi (1) kao i 21 recenzija znanstvenih radova/članaka za zbornike radova (Zbornici radova HAZU; Senjski zbornik; Zbornik radova Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221.-2021.) i za znanstvene časopise (Arti musices; Nova prisutnost; Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU).

Godine 2006. i 2007. sudjelovala je u radu Županijskih vijeća u Hrvatskoj (Rijeka, Split, Osijek, Zagreb) kao predavač o glazbeno-pedagoškim temama.

Organizacijske aktivnosti

– 2003. bila je članica Organizacijskoga odbora Proslave 100. obljetnice rođenja Božidara Kunca i održavanja Međunarodnoga muzikološkoga skupa “Božidar Kunc – život i djelo” povodom obilježavanja 100. obljetnice njegova rođenja, u organizaciji Hrvatskoga muzikološkoga društva, HAZU – Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe te Hrvatskoga glazbenoga zavoda, što je bio održan u Zagrebu 20.- 22. 11. 2003.

– 2003. – 2007. članica je uredništva u pripremi Zbornika radova o Božidaru

Kuncu te tehnička urednica i korektorica Zbornika: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007.

– 2009. – 2010. članica je uredništva u pripremi Zbornika radova: Musicologie sans frontières / Muzikologija bez granica / Musicology without Frontiers : Svečani zbornik za Stanislava Tuksara / Essays in Honour of Stanislav Tuksar, ur./ed. Ivano Cavallini & Harry White, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2010.

– 2013. sudjelovala je u radu organizacijskoga odbora stručnoga skupa i Okrugloga stola pod nazivom: “Hrvatsko zborsko pjevanje – jučer i danas” (u povodu 155. obljetnice Prvoga hrvatskoga pjevačkoga društva Zora iz Karlovca)

– 2014. – 2016. članica je Uredništva u pripremi međunarodnoga časopisa:

Elektronički časopis za korusologiju Ars Chor@lis / Electronic Magazine for chorusology Ars Chor@lis

– 2017. sudjelovala je u radu organizacijskoga odbora 2. nacionalnoga znanstvenoga / stručnoga skupa i Okrugloga stola (25. 11.) pod nazivom: “Hrvatsko zborsko pjevanje – jučer i danas (u povodu 20. obljetnice osnutka HPD Franjo pl. Lučić” iz Velike Gorice; organizacija: Hrvatska udruga zborovođa i Međunarodni zborski institut

– 2017. sudjelovala je u radu organizacijskoga odbora 13. Međunarodnog znanstvenog skupa “Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji”; organizacija: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski institut za povijest i Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU

– 2018. i 2019. sudjelovala je u radu organizacijskog odbora Međunarodnoga i interdisciplinarnoga znanstvenog simpozija “Glazba, umjetnosti i politika: Revolucije i restauracije u Europi i Hrvatskoj 1815. – 1860. Uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog (1819. – 1854.) i 160. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića (1801. – 1859.)”; organizacija: Hrvatsko muzikološko društvo – Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU – Hrvatski institut za povijest

Ostala djelatnost

Osim formalnoga glazbenog obrazovanja, praktična glazbena iskustva stjecala je od rane dobi: pjevajući u Dječjem zboru RTV Zagreb što ga je vodio mo. Dinko Fio, a u srednjoškolskoj i studentskoj dobi aktivnošću u nekoliko zborova: u Mješovitom pjevačkom zboru IV. gimnazije (dirigent Zdravko Vitković) nastupajući katkad i solistički u TV-emisijama (redatelja Antona Martija), u Djevojačkom zboru KUD-a Veljko Vlahović (dirigent Branko Starc) te niz godina u Akademskom zboru KUD-a Ivan Goran Kovačić (mo. Vladimir Kranjčević) kao i u mješovitom pjevačkom zboru Muzičke akademije (mo. Igor Gjadrov, mo. Zoran Juranić); također, 1981./82. kao vanjska suradnica ansambla kazališta Komedija, nastupala je u mješovitom oktetu pratećih vokala u glazbeno-scenskim izvedbama/projektima kazališta (JadniciGubec-beg). U Kulturno-umjetničkom društvu Ivo Hergešić (utemeljenoga 12. svibnja 1978.) djelovala je aktivno kao članica Upravnoga odbora Društva te unutar glazbene i dramske sekcije KUD-a kao korepetitorica (do rujna 1979. godine).

Godine 1980./1981. polazila je i apsolvirala predavanja iz glazboterapije i metodologije liječenja glazbom u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu.

Kao muzikologinja surađivala je i s muškim vokalnim ansamblom Hrvatski oktet (zbora HRT-a) u odabiru i pripremi sakralnoga dijela zborskoga opusa Krste Odaka (1993.).

Također je surađivala u Zagrebačkom leksikonu (2006.) i Hrvatskom biografskom leksikonu (HBL) Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža” (2015.) te na Radiju (Radio-Zagrebu, odnosno Hrvatskome radiju) pretežito na njegovu III. programu: 1984., 1988., 1992., 2000., 2011. (radioemisija Portreti akademika); 2013. – 2020. (ciklus radioemisija Hrvatski glazbeni abecedarij) te 2017. – 2020. (Acta musicologica); također i na Hrvatskoj televiziji (2011. dokumentarni film Obitelj Stahuljak – živjeti s glazbom; Stahuljak, jedna obitelj).

Surađivala je i u projektima vezanim uz objavljivanje hrvatske glazbe na nosačima zvuka (s produkcijom Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluia; HKD Napredak – Sveta glazba; s HPD Slavulj iz Petrinje).

Od 2018. surađuje s Muzičkim informativnim centrom Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (MIC KDVL) u objavljivanju notnih izdanja hrvatskih skladatelja te je priredila notno izdanje (za koje je napisala uvodnu studiju): Ferdo Livadić: Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove / Sacred Latin Songs, Zagreb 2018. (XXXI + 68 str.). Također, bila je redaktor i korektor notnoga izdanja: Ferdo Livadić : Missa in C za mješoviti troglasni zbor, orkestar i orgulje / for mixed three-part choir, orchestra and organ, prir. Felix Spiller, MIC KDVL, Zagreb 2019., za koje je napisala uvodnu studiju.

Od 2020. surađuje na notnim izdanjima s Hrvatskom udrugom orkestralnih i komornih umjetnika (HUOKU): edicije Hrvatska glazbena bašćina / The Croatian Musical Heritage: Vatroslav Lisinski: Sabrani zborovi (sv. I-V).

Godine 2020. i 2021. sudjeluje u radu Povjerenstava za obranu teme i doktorskih radova (disertacije: The History of Art Music and Musicology in Kosovo from 1945 to 2020; Doprinos Elly Bašić hrvatskoj glazbenoj pedagogiji i kulturi).

Leksikografska jedinica o autorici objavljena je u Leksikonu hrvatske crkvene glazbe (gl. ur. Izak Špralja, Biblioteka Posebna izdanja, knj. 8, Meridijani, Samobor 2011, 293.)

Nagrade

1984. – “Nagrada rektora Sveučilišta” (Sveučilište u Zagrebu) za muzikološki rad Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke (1984.)

2008. – Godišnja nagrada “Dragan Plamenac” Hrvatskoga muzikološkoga društva za  2007. godinu, za urednički rad na muzikološkom zborniku radova Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007.

2014. – Nagrada za znanstveno-istraživački rad na području korusologije

(Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut), Zagreb, 25. 4. 2014.

  1. – Zahvalnica Udruge „Pasionska baština“ o 30. obljetnici – „za dugogodišnju potporu programima Pasionske baštine, osobito znanstvenim radovima na međunarodnim simpozijima i doprinosu njihovoj razini te afirmaciji hrvatskoga skladanog pasionskog pologa u okviru europskoga“

Članstva i aktivnosti (KUD, strukovne udruge, društva)

– 1978. – 1979. bila je među osnivačima Kulturno-umjetničkoga društva Ivo Hergešić, članica Upravnoga odbora i blagajnica Društva

– od 1988. članica je Muzikološke sekcije Hrvatskoga glazbenoga zavoda

– od 1989. redovita je članica Hrvatskoga glazbenoga zavoda

– od 1992. redovita je članica Hrvatskoga muzikološkoga društva

članica Nadzornoga odbora HMD-a (1998. – 2001.; 2022. – )

– članica Upravnoga odbora HMD-a (2007. – 2013.; 2016. – 2019.; 2019. – 2022.)

– od 1997. članica je Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara

– od 2000. redovita je članica Hrvatskoga društva skladatelja

– od 2016. članica je Udruge autora udžbenika

– od 2016. redovita je članica Hrvatskoga književnoga društva „Sv. Jeronima“

– od 2017. članica je Udruge „Pasionska baština“

 

Sudjelovanje na znanstvenim (muzikološkim) skupovima (45)

1. 1983. – Znanstveni skup prigodom 100. obljetnice rođenja Frana Lhotke, održan 16. prosinca 1983. u Društvu skladatelja Hrvatske (danas Hrvatsko društvo skladatelja); referat: Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke

2. 1984. – skup prigodom 50. obljetnice smrti Franje Dugana ml., održan 29. 6. 1984. u Društvu skladatelja Hrvatske (danas Hrvatsko društvo skladatelja); referat: Gudački kvartet Franje Dugana ml.

3. 1988. – Znanstveni skup o 100. obljetnici rođenja Krste Odaka, održan 27. 9. 1988. u okviru “Varaždinskih baroknih večeri” u organizaciji JAZU: Zavod za znanstveni rad Varaždin (“Glazbena baština naroda i narodnosti Jugoslavije – Neki aspekti stvaralaštva Krste Odaka”); referat: Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi 

4. 1992. – Znanstveni skup posvećen životu i djelovanju Ferde Wiesnera Livadića (“Ferdo Livadić Samoborski – život i djelo”), održan u Samoboru i Zagrebu 7.-12. 11. 1992.; referat: Duhovne skladbe Ferde Livadića

5. 2000. – Međunarodni muzikološki skup povodom 200. obljetnice rođenja Ivana Padovca, održan od 28.-30. 9. 2000. u Zagrebu i Varaždinu; referat: Operni i operetni predlošci u Padovčevim gitarskim transkripcijama

6. 2000. – Muzikološki skup “Slavonska glazbena baština” (u okviru Memorijala Dore Pejačević), održan u Našicama 20.-21. 10. 2000.; referat: Skladateljski opus Vjekoslava Klaića 

7. 2001. – Znanstveni skup “Pogovor o Borisu Papandopulu”, održan u Ronjgima 28. 10. 2001. (u povodu 10. obljetnice skladateljeve smrti); referat: Istarske freske iz Berma Borisa Papandopula

8. 2001. – Međunarodni simpozij “Religijske teme u glazbi”, održan 15. 12. 2001. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu; referat: Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe

9. 2001. – II. sastanak Hrvatskoga muzikološkoga društva, održan u Zagrebu u lipnju 2001.; izlaganje: Neka razmišljanja o kriterijima za uvrštavanje bibliografskih jedinica u Bibliographia musicologica croaticaobjavljivanih u časopisu Arti musices

10. 2002. – III. Međunarodni simpozij Pasionska baština 2002: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture”, održan u Vrbniku (na Krku) 25.-28. 4. 2002.; referat: Pasije u hrvatskom autorskom glazbenom stvaralaštvu s osobitim osvrtom na stvaralaštvo 20. stoljeća 

11. 2002. – III. Međunarodni muzikološki skup “Iz istarske glazbene riznice”: “Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća – u spomen Slavku Zlatiću”, održan 20.-21. 9. 2002. u Novigradu i Grožnjanu; referat: Istarska i sjevernoprimorska motivika kao ishodište u svjetovnom (vokalnom) opusu Borisa Papandopula. Prilog proučavanju skladateljeva stvaralaštva na području solo pjesme

12. 2002. – Muzikološki skup “Glazbeni život Požege i požeškog kraja”, održan u Požegi 9. 10. 2002.; referat: Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise

13. 2002. – Muzikološki skup “Slavonska glazbena baština” (u okviru X. Memorijala Dore Pejačević), održan u Našicama 10.-11. 10. 2002.; referat: Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise 

14. 2002. – III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” (u organizaciji Muzikološkoga društva Federacije BiH), održan u Sarajevu 24.-26. 10. 2002.; referat: Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na području crkvene glazbe u svjetlu skladateljeva društvenog angažmana 

15. 2003. – Znanstveni skup “Povijest Janjeva i njegova povezanost s Dubrovnikom”, održan u Dubrovniku 1. 2. 2003.; referat: Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine u tornju crkve sv. Nikole 

16. 2003. – Muzikološki skup “Glazbeni život Požege i požeškog kraja”, održan u Požegi 9. 10. 2003.; referat: Doprinos Josipa Andrića na području crkvene glazbe s osobitim obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike

17. 2003. – Međunarodni muzikološki skup “Božidar Kunc – život i djelo” u okviru proslave 100. obljetnice rođenja Božidara Kunca, održan u Zagrebu 20.- 22. 11. 2003.; referat: Na Nilu op. 7 Božidara Kunca 

18. 2003. – Međunarodni znanstveni skup “700 godina Janjeva”, održan u Zagrebu 3.-4. 12. 2003.; referat: Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. u tornju crkve sv. Nikole 

19. 2004. – IV. Međunarodni simpozij Pasionska baština 2004: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Vukovar kao paradigma muke”, održan u Vukovaru 22.-25. 4. 2004.; referat: Suvremeno hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata s osobitim obzirom na autorska djela s područja tzv. ozbiljne (umjetničke) glazbe inspirirana stradanjima Vukovara 

20. 2004. – V. sastanak Hrvatskoga muzikološkoga društva, održan u Zagrebu 28.-29. 5. 2004.; referat: Stara povijesna zvona u Hrvatskoj

21. 2004. – IV. Međunarodni muzikološki skup “Iz istarske glazbene riznice”: “Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici”, održan u Pazinu i Novigradu 7.-9. 10. 2004.; referat: Najstarija datirana zvona u Istri i Hrvatskom primorju s posebnim obzirom na zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku

22. 2004. – IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” (u organizaciji Muzikološkoga društva Federacije BiH), održan u Sarajevu 27.-31. 10. 2004.; referat: Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba 

23. 2006. – Međunarodni simpozij u prigodi obilježavanja 250. obljetnice rođenja W. A. Mozarta, održan u Zagrebu 12. 1. 2006. u Austrijskom kulturnom forumu; organizacija: Hrvatsko liječničko glazbeno društvo, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko-austrijsko društvo prijateljstva i Austrijski kulturni forum; referat: Johann Petrus Jacob Haibel i Sofija Haibel – Veze obitelji Haibel i Mozart 

24. 2006. – V. Međunarodni simpozij Pasionska baština 2006: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Boka Kotorska kao jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine“, održan u Boki Kotorskoj (Crna Gora) 3.-7. 5. 2006.; referat:“Stabat Mater dolorosa” Ivana Brkanovića  

25. 2010. – Prvi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu: Ars choralis 2010. / The First International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, održan u Zagrebu 8.-10. 4. 2010., u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa te u suradnji sa: Institutom za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Zagrebu, Hrvatskom udrugom vokalnih pedagoga, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskim društvom logopeda, Hrvatskim društvom skladatelja, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim društvom glazbenih teoretičara, Hrvatskim saborom kulture; referat: Stanje istraživanja hrvatskoga zborskoga stvaralaštva s obzirom na radove objavljene u časopisu “Arti musices” (1969. – 2009.). Prinos istraživanju hrvatske glazbene historiografije u 20. stoljeću 

26. 2010. – VII. Međunarodni simpozij Pasionska baština 2010 : “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“ – Pasionska baština Bosne i Hercegovine II.“, održan u Vitezu (FBiH) 4.-6. 6. 2010.; referat: Ratna stradanja devedesetih godina 20. stoljeća kao motivi i poticaji u umjetničkom djelovanju hrvatskoga skladatelja Josipa Magdića. Glazbene posvete ratnim / pasionskim opusom  

27. 2011. – VIII. Međunarodni znanstveni simpozij “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Pasionska baština Hrvata u Bosni i Hercegovini”, u povodu 20. obljetnice osnutka Udruge “Pasionska baština”, održan u Karmelu sv. Ilije (u Grabovici na jezeru Buško Blato u FBiH, 26.-29. 5. 2011.; organizatori Udruga “Pasionska baština” – Zagreb, Hrvatska karmelska provincija – Zagreb, Samostan – Duhovni centar “Karmel sv. Ilije” – Buško jezero; tema: Odgovornost intelektualca za budućnost svoga naroda  

28. 2012. – Drugi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu: Ars choralis 2012 / The Second International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice: Ars choralis 2012, održan u Zagrebu 12.-14. 4. 2012., u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnoga zborskoga instituta; referat: Zborski ulomci/brojevi u operi „Nikola Šubić Zrinjski“ Ivana pl. Zajca  

29. 2012. – IX. Međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština 2012: „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“ – „Pasionska baština Hrvata u Podunavlju“, održan u Somboru 10.-13. 5. 2012.; organizatori Udruga “Pasionska baština” – Zagreb, Udruga građana „Urbani Šokci“ – Sombor, suorganizator Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata – Subotica; referat: Glazbeni prinosi Ivana Galovića, karmelićanina, oca Alberta od Blažene Djevice Marije   

30. 2012. – Okrugli stol posvećen 100. obljetnici rođenja Huberta Pettana (u okviru 13. godišnjega susreta Hrvatskoga muzikološkoga društva), održan u Zagrebu 1.-2. 6. 2012. u organizaciji HMD-a; referat: Hubert Pettan i Ivan Zajc: Doprinos Huberta Pettana hrvatskoj glazbenoj historiografiji s obzirom na autorove radove o Ivanu pl. Zajcu – u povodu 100. obljetnice Pettanova rođenja 

31. 2014. – Treći međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o korusologiji: Zborska umjetnost – pjevanje – glas: Ars choralis 2014 / The Third International Artistic and Scientific Symposium on Chorusology: Choral Art – Singing – Voice, održan u Zagrebu 24.-26. 4. 2014.; organizacija: Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut (u suradnji sa: Institut za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ KBF-a u Zagrebu, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Agencija za odgoj i obrazovanje); referat: Ivan pl. Zajc i HPD „Kolo“   

32. 2014. – X. Međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština 2014. – “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Istre i Kvarnera”, održan u Pazinu 19.-22. 6. 2014.; organizacija Udruga Pasionska baština (Zagreb) – Pazinski kolegij (Pazin); referat: Korizmeni i/ili pasionski opus Ivana pl. Zajca. U povodu 100. obljetnice skladateljeve smrti 

33. 2014. – Međunarodni muzikološki skup “Ivan Zajc (1832-1914) : Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću”, održan u Zagrebu 16.-18. 10. 2014.; organizacija: Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Hrvatsko muzikološko društvo; referat: „Vox populi“ – uloga i značenje zborskih brojeva/ulomaka u hrvatskoj nacionalno-povijesnoj opernoj trilogiji (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) Ivana Zajca / „Vox populi“ – The Role and Significance of Choral Numbers/Segments in Ivan Zajc’ s Croation National-Historical Trilogy (MislavBan LegetNikola Šubić Zrinjski)

34. 2016. – Četvrti međunarodni simpozij o korusologiji: Zborska umjetnost – pjevanje – glas: Ars choralis 2016 / The Fourth International Symposium on Chorusology: Choral Art – Singing – Voice, održan u Zagrebu 31. 3.-2. 4. 2016.; organizacija: Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut (u suradnji sa: Institut za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ KBF u Zagrebu, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Agencija za odgoj i obrazovanje); referat: Vladimir Stahuljak (1876. – 1960.) : Život i djelo

35. 2016. – XI. Međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština 2016. „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“: „Pasionska baština kajkavskih krajeva“, održan u Mariji Bistrici 17.-19. 6. 2016.; organizacija Udruga Pasionska baština (Zagreb); referat: Stabat Mater u glazbenom (umjetničkom autorskom) stvaralaštvu tijekom stoljeća s osobitim obzirom na glazbene prinose hrvatskih skladatelja

36. 2016. – Međunarodni znanstveni skup: “Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost)” – o 450. obljetnici Sigetske bitke (1566), održan u Zagrebu 2.-4. 11. 2016.; organizacija: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatski institut za povijest – Hrvatsko muzikološko društvo; referat: Nikola Šubić Zrinjski u Zajčevoj hrvatskoj nacionalnopovijesnoj opernoj trilogiji: utjecaj ideja i svjetonazora 19. stoljeća na oblikovanje sadržaja i likova

37. 2017. – 13. Međunarodni znanstveni skup “Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji” / 13th International Musicological Conference The Great War (1914-1918) and Music: Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts, održan u Zagrebu 24-27. 10. 2017.; organizacija: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU; referat: Između Ivana Zajca i Blagoja Berse – Zagrebačko operno kazalište na prijelomu stoljeća: opera Maričon Srećka Albinija

38. 2017. – Znanstveni skup “Hrvatsko zborsko pjevanje jučer – danas – sutra. U povodu 20. obljetnice osnutka HPD Franjo pl. Lučić”, održan u Velikoj Gorici 25. 11. 2017.; organizacija: Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut; Pučko otvoreno učilište Velika Gorica; referat: O prvim izvedbama Zajčeve zborske skladbe U boj! u Zagrebu (U povodu 150. obljetnice njezine prve izvedbe u Hrvatskoj)

39. 2018. – Peti međunarodni simpozij o korusologiji: Zborska umjetnost – pjevanje – glas: Ars choralis 2018 / The Fifth International Symposium on Chorusology: Choral Art – Singing – Voice, održan u Zagrebu 5.-7. 4. 2018.; organizacija: Hrvatska udruga borovođa – Međunarodni zborski institut – Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta; referat: Pogledi na zborsko stvaralaštvo Vatroslava Lisinskoga u ozračju povijesnih, ideologijskih i kulturnih krajolika. Ususret 200. obljetnici skladateljeva rođenja

40. 2018. – XII. Međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština 2018. „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“: „Pasionska baština Like“, održan u Gospiću 7.-10. 6. 2018.; organizacija: Udruga Pasionska baština Zagreb – Gospićko-senjska biskupija – Grad Gospić; izlaganje: Odjeci zrinsko-frankopanskih tema u hrvatskom (umjetničkom) glazbenom stvaralaštvu s osobitim obzirom na motiviku zrinsko-frankopanske tragedije/urote

41. 2018. – Međunarodni znanstveni simpozij “Franjevci kapucini : 400 godina u Zagrebu (1618-2018)”, održan u Zagrebu 12.-13. 10. 2018.; organizacija: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića – Zagrebačka nadbiskupija – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; izlaganje: Fra Zvonko Marija Pšag – kapucin glazbenik

42. 2019. – 14. Međunarodni i interdisciplinarni simpozij Hrvatskoga muzikološkog društva: “Glazba, umjetnosti i politika: revolucije i restauracije u Europi i Hrvatskoj 1815.-1860. Uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog i 160. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića” / “Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia 1815-1860. On the Occasions of 200th Anniversary of the Birth of Vatroslav Lisinski and 160th Anniversary of the Death of Banus Josip Jelačić”, održan u Zagrebu 16.-19. 10. 2019.; organizacija: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU; izlaganje: Porin i Nikola Šubić Zrinjski – oris glazbene heroizacije naslovnih likova u operama Vatroslava Lisinskoga i Ivana Zajca u svjetlu romantičarskih i nacionalnih ideja 19. stoljeća

43. 2019. – Međunarodni znanstveni simpozij “150. obljetnica rođenja Janka Barlèa – svećenika, kanonika, etnomuzikologa i povjesničara Zagrebačke nadbiskupije”, održan u Zagrebu 26. 10. 2019.; organizacija: Zagrebačka nadbiskupija, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Prvostolni Kaptol zagrebački, Tkalčić – Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, “Sveta Cecilija” – časopis za sakralnu glazbu, Slovenski dom u Zagrebu; izlaganje: Janko Barlè kao glazbeni kritičar s osobitim osvrtom na njegove priloge u “Sv. Ceciliji”

44. 2021. – XIII. Međunarodni znanstveni simpozij: „Pasionska baština: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Pasionska baština Sjeverozapadne Hrvatske i Gradišća“, Ludbreg, 25.-27. 6. 2021.; izlaganje: Via crucis fra Anselma Canjuge i njegov korizmeni / pasionski opus

45. 2022. – međunarodni znanstveni skup: Dani Hvarskoga kazališta: „Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe“ (u povodu 150. obljetnice smrti Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Dimitrije Demetra), Hvar, 11.-14. 5. 2022.; organizacija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb – Književni krug Split – Grad Hvar – Hvarsko pučko kazalište; izlaganje: Opera „Porin“: neki aspekti odnosa Demetrova libreta i glazbe Vatroslava Lisinskog

Sudjelovanje na stručnim skupovima: stručnim vijećima, susretima, tribinama, promocijama, predavanjima, predstavljanjima (22)

1. 1997. – Sakralna glazba na staroslavenske tekstove Krste Odaka: prikaz stvaralaštva Krste Odaka na predstavljanju CD-a Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove u Crkvi sv. Petra u Zagrebu, 28. 6. 1997.

2. 1997. – Sakralna glazba na staroslavenske tekstove Krste Odaka: prikaz stvaralaštva Krste Odaka na predstavljanju istoimenog CD-a u Hrvatskome glazbenom zavodu, Zagreb, 6. 12. 1997.

3. 1997. – Sakralna glazba na staroslavenske tekstove Krste Odaka: prikaz stvaralaštva Krste Odaka na predstavljanju CD-a Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove, u Crkvi sv. Katarine u Zagrebu, 14. 12. 1997.

4. 1999. – Svečani koncert i promocija dvostrukog CD-a “Albe Vidaković – duhovne skladbe” u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu, 23. 1. 1999.; prikaz glazbeničkog djelovanja Albe Vidakovića: Albe Vidaković – životopis i oris stvaralaštva

5. 2001. – Pogledi na stvaralaštvo Vladimira, Jurja i Mladena Stahuljaka u svjetlu snimljenih skladbi na predstavljanju CD-a “Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak: izbor iz djela” u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu, 14. 11. 2001.

6. 2005. – Juraj Stahuljak – Oris životopisa i stvaralaštva: izlaganje o životu i glazbeničkom djelovanju Juraja Stahuljaka u Hrvatskome društvu skladatelja u Zagrebu, 28. 2. 2005. (Glazbena tribina Hrvatskoga društva skladatelja)

7. 2005. – Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost I i Glazbena umjetnost II, Znanje d.d., Zagreb 2005., u Zagrebu, 23. 5. 2005.

8. 2006. – Raznolika obradba tema u nastavi glazbene umjetnosti: predavanje na Županijskome stručnom vijeću, Rijeka, 8. 4. 2006.

9. 2006. – Raznolika obradba tema u nastavi glazbene umjetnosti: predavanje na Županijskome stručnom vijeću, Osijek, 8. 5. 2006.

10. 2006. – Raznolika obradba tema u nastavi glazbene umjetnosti: predavanje na Županijskome stručnom vijeću, Split, 28. 4. 2006.

11. 2007. – Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost III i Glazbena umjetnost IV, Znanje d.o.o., Zagreb, 20. 4. 2007.

12. 2007. – Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost III i Glazbena umjetnost IV, Znanje d.o.o., Split, 2. 5. 2007.

13. 2008. – Izlaganje na temu: Interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 9. godišnji susret Hrvatskoga muzikološkoga društva održan u Hrvatskome društvu skladatelja u Zagrebu, 9. 5. 2008.

14. 2008. – Izlaganje na temu: Udžbenici glazbene umjetnosti za gimnazije – Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost I, II, III, IV (Zagreb, 2005., 2006., 2007., Znanje d.d.); 9. godišnji susret Hrvatskoga muzikološkoga društva održan u Hrvatskome društvu skladatelja u Zagrebu, 9. 5. 2008.

15. 2008. – Izlaganje na temu: Predmet glazbene umjetnosti u gimnaziji – glazbena umjetnost kao izborni predmet na državnoj maturi, 9. godišnji susret Hrvatskoga muzikološkoga društva održan u Zagrebu, 9. 5. 2008.

16. 2008. – Izlaganje u okviru Konverzatorija (kolegij: Hrvatska građanska kultura 20. stoljeća – isječci i prijelomi) na Interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije, održano u Skradinu 25.-29. 8. 2008.

17. 2010. – Izlaganje na temu: Stanje istraživanja hrvatskoga zborskog stvaralaštva s obzirom na radove objavljene u časopisu Arti musices (1969. – 2009.). Prinos istraživanju hrvatske glazbene historiografije u 20. stoljeću, 11. godišnji susret Hrvatskoga muzikološkoga društva održan u Zagrebu, 28. 5. 2010.

18. 2013. – Izlaganje na temu: Zborske skladbe Ivana pl. Zajca posvećene Prvomu hrvatskomu pjevačkom društvu “Zora” u Karlovcu – u povodu 155. obljetnice PHPD Zora i ususret 100. obljetnici smrti Ivana pl. Zajca, na skupu “Hrvatsko zborsko pjevanje – jučer i danas” : Stručni skup i Okrugli stol povodom 155. obljetnice Prvoga hrvatskoga pjevačkoga društva Zora u Karlovcu, održan u Karlovcu 23. 11. 2013.; organizacija: Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut – Agencija za odgoj i obrazovanje

19. 2014. – Izlaganje na temu: Ivan pl. Zajc i HPD Kolo, 15. godišnji susret Hrvatskoga muzikološkoga društva (23.-24. 5. 2014.) održan u Hrvatskome društvu skladatelja u Zagrebu, 23. 5. 2014.

20. 2018. – Predavanje na temu: „U boj! U boj!“ Ivana pl. Zajca održano u Zagrebu, 18. 1. 2018. u okviru Književnih večeri Hrvatskog književnoga društva “Sv. Jeronima”

21. 2018. – Izlaganje pod naslovom: Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na području mise na hrvatskom, staroslavenskom i latinskom jeziku u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, održano 13. 3. 2018. (u Hrvatskom društvu skladatelja); uz predstavljanje CD-a pod naslovom: Osanna va višnih – Hrvatske mise u crkvi sv. Marka Oratorijskog zbora crkve sv. Marka “Cantores sancti Marci”

22. 2019. – Predstavljanje Zbornika radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture”: Pasionska baština Like, održano u Zagrebu 22. 1. 2019. u “Društvu hrvatskih književnika”.


Bibliografija

1. Objavljene knjige
a) udžbenici (6)
Glazbena umjetnost III. Udžbenik za glazbenu umjetnost u trećem razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović-Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2006., 156 str.
Glazbena umjetnost IVUdžbenik za glazbenu umjetnost u četvrtom razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović-Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2007., 160 str.
Glazbena umjetnost 3 – Udžbenik glazbene umjetnosti za treći razred gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Petra Pavić – Slavenka Halačev, Školska knjiga d.d., Zagreb 2014./1; 2016./2, 151 str.

Glazbena umjetnost 4 – Udžbenik glazbene umjetnosti za četvrti razred gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Petra Pavić – Slavenka Halačev, Školska knjiga d.d., Zagreb 2014., 199 str.
Glazbena umjetnost 3 – Udžbenik glazbene umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), 1. izd., ur. Slavenka Halačev – Marija Tonković, Školska knjiga, Zagreb 2020., 176 str.

Glazbena umjetnost 4 – Udžbenik glazbene umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u četvrtom razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Marija Tonković i Slavenka Halačev, Školska knjiga d.d., Zagreb 2021., 232 str.

b) Objavljeno notno izdanje (priređivač)
Ferdo Livadić: Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove / Sacred Latin Songs, prir. Rozina Palić-Jelavić, ur. Ivan Živanović, Davor Merkaš, Jelena Vuković, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Muzički informativni centar, Zagreb 2018. (XXXI + 68 str.)

2. Objavljeni radovi u časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova
Objavljeni znanstveni radovi (63)
1. Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke, u: Fran Lhotka 1883. – 1962. Zbornik 3, Društvo  skladatelja Hrvatske, Zagreb 1985, 40-68.
2. Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi, Sveta Cecilija, 59/1 (1989) 2-4.
3. Značajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s duhovnim sadržajima, Arti musices, 28/1-2 (1997) 57-114.
4. Doprinos Ferde Wiesnera Livadića duhovnoj glazbi, u: Glazba, riječi i slike. Svečani    zbornik za Koraljku Kos / Music, Words, and Images. Essays in Honour of Koraljka Kos, ur. Vjera Katalinić i Zdravko Blažeković, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1999, 251-260.
5. Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na  skladateljevu vokalnu  (duhovnu) liriku, Arti musices, 30/2 (1999) 161-211.
6. Hymnus in festo S. Antonii de Padua Ferde Wiesnera Livadića, Arti musices, 31/1-2 (2000) 193-208.
7. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe, Arti musices, 32/2 (2001) 171-233.
8. Ivan Padovec i talijansko glazbeno kazalište (Vincenza Bellinija), Kolo, XI/1 (proljeće 2001) 163 + 164-188.
9. Istarske freske iz Berma Borisa Papandopula, u: Ivan Matetić Ronjgov. Odjeci  glazbene prošlosti, Zbornik 6., ur. Vinko Tadejević, Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”, Viškovo – Ronjgi 2002, 275-300.
10. Iz komornog opusa Franje Dugana ml.: Kvartet za dvije violine, violu i violončelo, u: Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću, ur. Ennio Stipčević, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik 2002, 271-303.
11. Pasije u hrvatskom glazbenom (autorskom) stvaralaštvu 20. stoljeća, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova III. Međunarodnog znanstvenog simpozija, Vrbnik – Krk, 25.-28. IV. 2002., ur. Jozo Čikeš, Udruga “Pasionska baština”, Zagreb 2003, 373-407.
12. Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na području crkvene glazbe u svjetlu skladateljeva društvenog angažmana, u: III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 24-26. oktobra/listopada 2002., Zbornik radova, ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2003, 22-35.
13. Some aspects of the work of Rudolf Matz in the area of church music in the light of the composer’s engagement in society, in: III International symposium “Music in a society”, Sarajevo, October 24-26, 2002., Collection of papers, ed. Ivan Čavlović, Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2003, 24-38.
14. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe, u: Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., ur. Marijan Steiner, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2003, 179-222.
15. Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu vokalnu (duhovnu) liriku, u: Ferdo Wiesner Livadić – Život i djelo, Radovi s muzikološkog skupa održanog u Samoboru, Hrvatska, 8. studenog 1992., ur. Vjera Katalinić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2003, 75-130.
16. Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise, Arti musices, 34/1-2 (2003) 21-55.
17. Sakralni opus Johanna Petrusa Jakoba Haibela, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Grad Požega, Požega 2004, 25-38.
18. Djelovanje Josipa Andrića na području crkvene glazbe s osobitim obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Grad Požega, Požega 2004, 105-127.
19. Istarska i sjevernoprimorska motivika kao ishodište u svjetovnom (vokalnom) opusu Borisa Papandopula. Prilog proučavanju skladateljeva stvaralaštva na području solo pjesme, u: Treći međunarodni muzikološki skup “Iz istarske glazbene riznice”: Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća – U spomen Slavku Zlatiću: Zbornik radova s Trećeg međunarodnog muzikološkog skupa, Novigrad – Grožnjan, 20.-21. IX. 2002., ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Pučko otvoreno učilište Novigrad–Cittanova – Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2004, 209-236.
20. Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine na tornju crkve sv. Nikole u Janjevu, Dardania Sacra, 6, Fondacioni Shkencor Dardania Sacra / Scientific Foundation Dardania Sacra, red. Engjëll Sedaj et alii, Prishtinë 2004, 57-78.

21. Suvremeno hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata s osobitim obzirom na autorska djela s područja tzv. ozbiljne (umjetničke) glazbe inspirirana stradanjima Vukovara, u: Pasionska baština 2004. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom „Vukovar kao paradigma Muke“ / Passion une source inepuisable de l’inspiration en culture: Vukovar – Paradigme de la passion, Vukovar, 22.-25. 4. 2004., ur. Jozo Čikeš, Udruga „Pasionska baština“, Zagreb [2005], 486-515.
22. Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba, u: IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 28.-30. oktobra/listopada 2004., Zbornik radova, ur. Tamara Karača i Senad Kazić, Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2005, 95-103.
23. Božidar Kunc as Composer in the Mirror of the Reviews and Criticism of his own Time, in: IV International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30, 2004, Collection of papers, ed. Tamara Karača and Senad Kazić, Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005, 97-105.
24. Kulturna, društvena i znanstvena djelatnost Josipa Andrića: Doprinos Josipa Andrića crkvenoj glazbi, Sveta Cecilija, LXXV/4-5 (2005) 16-19; LXXV/6 (2005) 12-14.
25. Skladateljski prinosi Vjekoslava Klaića. U povodu 155. obljetnice rođenja, Kolo Matice hrvatske, XV/2 (ljeto 2005) 93-102.
26. Antun Dobronić i sakralna glazba, Arti musices, 37/1 (2006) 5-44.
27. Operni i operetni predlošci u Padovčevim gitarskim transkripcijama, u: Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28.-30. 9. 2000., ur. Vjera Katalinić i Sanja Majer-Bobetko, serija Muzikološki zbornici br. 12, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2006, 209-246.

28. Stabat Mater dolorosa / Gospin plač Ivana Brkanovića, u: Pasionska baština 2006. V. Međunarodni znanstveni simpozij “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Boka Kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine”, Tivat, 3.-7. svibnja 2006., Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, [Zagreb 2007], 352-375.
29. Na Nilu op. 7 Božidara Kunca, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 147-179.
30. Skladateljski opus Vjekoslava Klaića. Prilog povijesti vokalne glazbe u Hrvatskoj (O 80. obljetnici Klaićeve smrti), Arti musices, 39/1 (2008) 67-100.
31. Najstarija datirana zvona u Istri i Hrvatskom primorju s posebnim obzirom na zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku, u: Zbornik radova IV. Međunarodnog muzikološkog skupa “Iz istarske glazbene riznice”: “Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici”, održan u Pazinu i Novigradu 7.-9. listopada 2004., ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Pučko otvoreno učilište Pazin – Katedra čakavskog sabora za glazbu Novigrad-Cittanova, Pazin – Novigrad 2008, 279-299.
32. Zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku. Najstarije datirano zvono u Zbirci zvona u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 41/3. serija (2008) 311-330.
33. Skladateljski (i pjesnički) prinosi Josipa Florschütza, u: Glazba prijelaza. Svečani zbornik za Evu Sedak / Music of Transition. Essays in Honour of Eva Sedak, ur. Nikša Gligo, Dalibor Davidović i Nada Bezić, ArTresor naklada – Hrvatska radiotelevizija – Hrvatski radio, Zagreb 2009, 250-261.
34. Otkrića, novosti – New insights. Franjo Dugan st.: Recenzija Andreisova rukopisa “Pregled povijesti muzike”, Arti musices, 40/1-2 (2009) 319-351.
35. Zborsko stvaralaštvo Vatroslava Lisinskog u ozračju povijesnih, društvenopolitičkih, ideologijskih i kulturnih krajolika / Choral Works by Vatroslav Lisinski in the Context of Historical, Socio-Political, Ideological and Cultural Landscapes, u: Musicologie sans frontières / Muzikologija bez granica / Musicology without Frontiers : Svečani zbornik za Stanislava Tuksara / Essays in Honour of Stanislav Tuksar, ur./ed. Ivano Cavallini & Harry White, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2010, 289-306.
36. Doprinos Franje Dugana ml. sakralnoj glazbi, Arti musices, 41/2 (2010) 187-220.
37. Društveni, politički i ideologijski kontekst stvaralaštva Vatroslava Lisinskoga na području zborske glazbe. U povodu 190. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskoga i 200. obljetnice rođenja Ljudevita Gaja / The social, political and ideological context of Vatroslav Lisinski’s work in the field of choral music. On the occasion of the 190th anniversary of Vatroslav Lisinski’ and the 200th anniversary of Ljudevit Gaj’s birth, Povijesni prilozi / Historical contributions, Hrvatski institut za povijest, 29/39 (2010) 153-196.
38. Umjetničko djelovanje skladatelja, orguljaša i dirigenta Josipa Magdića nadahnuto ratnim stradanjima devedesetih godina 20. stoljeća, Muzika / Music : Časopis za muzičku kulturu, Muzička akademija u Sarajevu – Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 14/1-2 (35/36) (2010) 6-63.
39. Stanje istraživanja hrvatskoga zborskoga stvaralaštva s obzirom na radove objavljene u časopisu Arti musices (1969. – 2009.). Prinos istraživanju hrvatske glazbene historiografije u 20. stoljeću, Arti musices, 42/1 (2011) 55-70.
40. Ratna stradanja devedesetih godina 20. stoljeća kao motivi i poticaji u umjetničkom djelovanju hrvatskoga skladatelja Josipa Magdića. Glazbene posvete ratnim / pasionskim opusom, u: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“ : Pasionska baština Bosne i Hercegovine 2Vitez, 4.-6. lipnja 2010. / Buško Blato, 26.-29. 5. 2011., Zbornik radova VII. i VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Udruga “Pasionska baština”, Zagreb 2012, 189-233.
41. Ideologemi u operi „Nikola Šubić Zrinjski“ Ivana pl. Zajca, u: Nova nepoznata glazba :  Svečani zbornik za Nikšu Gliga / New unknown music : Essays in Honour of Nikša Gligo, ur./ed. Dalibor Davidović i Nada Bezić, Biblioteka Posebna izdanja, knj. 5., DAF, Zagreb 2012, 319-328.
42. Ideologemi u operi „Nikola Šubić Zrinjski“ Ivana pl. Zajca, Kroatologija, 3/1(5) (2012) 54-89.
43. Hubert Pettan (1912-1989) i Ivan pl. Zajc (1832-1914): Doprinos Huberta Pettana hrvatskoj glazbenoj historiografiji s obzirom na autorove radove o Ivanu pl. Zajcu. U povodu 100. obljetnice Pettanova rođenja i ususret 100. obljetnici rođenja Ivana pl. Zajca, Arti musices, 44/2 (2013) 279-298.
44. Glazbeni prinosi Ivana Galovića, karmelićanina, oca Alberta od Blažene Djevice Marije, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju, Zbornik radova IX. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine, Zagreb – Sombor 2012., Udruga Pasionska baština – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica 2013, 371-429.
45. Na Nilu Vladimira Vidrića – u djelima Oskara Jozefovića, Božidara Kunca i Ivane Lang (u povodu 100. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti Ivane Lang), Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Novi tečaj, XV/30 (2013) 21-58.
46. Zborski ulomci/brojevi u operi Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca iz aspekta romantičarskih i nacionalnih ideja, Arti musices, 45/2 (2014) 217-247.
47. „Vox populi“ – uloga i značenje zborskih brojeva/ulomaka u hrvatskoj nacionalnoj povijesnoj opernoj trilogiji (MislavBan LegetNikola Šubić Zrinjski) Ivana Zajca, u: Ivan Zajc (1832-1914) : Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, ur. Stanislav Tuksar, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2016, 59-81.
48. Korizmeni i/ili pasionski opus Ivana pl. Zajca (1832. – 1914.). U povodu 100. obljetnice skladateljeve smrti, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Istre i Kvarnera, Pazin 2014., Zbornik radova X. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine, Zagreb, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb 2016, 309-363.
49. O prvim izvedbama Zajčeve zborske skladbe U boj! u Zagrebu (U povodu 150. obljetnice njezine prve izvedbe u Hrvatskoj), Sveta Cecilija, 87/3-4 (2017) 3-10.
50. Stabat Mater u glazbenom (umjetničkom autorskom) stvaralaštvu tijekom stoljeća s osobitim obzirom na glazbene prinose hrvatskih skladatelja, u: Zbornik radova XI. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“: Pasionska baština kajkavskih krajeva, Marija Bistrica 2016., ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština – Općina Marija Bistrica – Nacionalno svetište Marije Bistrice, Zagreb 2018., 266-319.
51. Nikola Šubić Zrinjski u Zajčevoj hrvatskoj nacionalnopovijesnoj opernoj trilogiji. Utjecaj ideja i svjetonazora 19. stoljeća na oblikovanje sadržaja i likova, u: Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), ur. Stanislav Tuksar, Kristina Milković, Petra Babić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2018., 143-170.
52. Mise Ferde Wiesnera Livadića. O 200. obljetnici rođenja i 140. obljetnici skladateljeve smrti, Nova prisutnost, 17/2 (2019) 267-285.
53. Tragovi mitologizacije u operi i/ili tragom mitologizacije opere Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca, Arti musices, 50/1-2 (2019) 235-258.
54. Odjeci zrinsko-frankopanskih tema u hrvatskom (umjetničkom) glazbenom stvaralaštvu s osobitim obzirom na motiviku zrinsko-frankopanske tragedije/urote, u: Zbornik radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture”: Pasionska baština Like, Gospić, 7.-10. lipnja 2018., ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb 2019, 374-421.
55. Između Ivana Zajca i Blagoja Berse – Zagrebačko operno kazalište na prijelomu stoljeća: opera Maričon Srećka Albinija, u: Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba: Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / The Great War (1914-1918) and Music: Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts, ur. Stanislav Tuksar i Monika Jurić Janjik, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2019, 223-275.
56. Bela pl. Adamovich Čepinski (1856. – 1934.) i njegove solo popijevke. Prilog istraživanju slavonske umjetničke glazbene baštine krajem 19. i početkom 20. stoljeća, u: Glazba, migracije i europska kultura. Svečani zbornik za Vjeru Katalinić / Music, Migration and European Culture. Essays in Honour of Vjera Katalinić, ur. Ivano Cavallini, Jolanta Guzy-Pasiak, Harry White, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2020, 121-147.
57. Janko Barlè kao glazbeni kritičar s osobitim osvrtom na njegove priloge u Sv. Ceciliji, Sveta Cecilija, XL[XC!]/1-2 (2020) 8-20.

58. Pod križem – od Oratoriuma in Es Leopolda Ignacija Ebnera do glazbenog stvaralaštva srodne tematike kod suvremenih hrvatskih skladatelja, u: Canite et psallite, Zbornik radova u čast prof. mr. art. Miroslava Martinjaka povodom 70. godina života, ur. Katarina Koprek, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2021, 145-171

59. Via crucis fra Anselma Canjuge i njegov korizmeni / pasionski opus, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Pasionska baština sjeverozapadne Hrvatske i Gradišća, Zbornik radova XIII. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine, Ludbreg, 25.-27. 6. 2021., ur. Jozo Čikeš, Udruga „Pasionska baština“, Zagreb 2021, 416-462.

60. Porin i Nikola Šubić Zrinjski. Oris (glazbene) heroizacije naslovnih likova u operama Lisinskoga i Zajca u svjetlu romantičarskih i nacionalnih ideja 19. stoljeća, u: Glazba, umjetnosti i politika: Revolucije i restauracije u Europi i Hrvatskoj 1815.-1860. Uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog i 160. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića / Music, Arts and Politics: Revolutions and Restoration in Europe and Croatia, 1815-1860. On the Occasion of 200th Anniversary of Vatroslav Lisinski’ s Birth and 160th Anniversary of the Death of Ban Josip Jelačić, ur. Stanislav Tuksar, Vjera Katalinić, Petra Babić, Sara Ries, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Odsjek za povijest hrvatske glazbe – Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2021, 133-180.

61. Fra Zvonko (Zvonimir) Marija (Mirko) Pšag – kapucin glazbenik, u: Franjevci kapucini: 400 godina u Zagrebu 1618. – 2018., Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija o 400. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Zagrebu (1618. – 2018.), ur. Anto Barišić, Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2022, 359-409.

62. Recepcija Zajčeve prve nacionalne povijesne opere (Mislav) u doba njezina nastanka, u: Glazba i iskustvo povijesti: Svečani zbornik za Sanju Majer-Bobetko / Music and historical experience: Essays in Honour of Sanja Majer-Bobetko, ur. † Gorana Doliner, Stanislav Tuksar, Hrvoje Beban, Tatjana Čunko, HAZU – Odsjek za povijest hrvatske glazbe – Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2022, 315-331.

63. Sveti Marko Križevčanin i glazba, u: Sveti Marko Križevčanin: Život i djelo, ur. Tanja Baran, Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ – Glas Koncila, Križevci – Zagreb 2022, 451-526. (koautor: Lucija Konfic)

3. Objavljeni stručni i/ili znanstveni radovi

a) miscellanea(41)

(časopisi, programske knjižice, zbornici, godišnjaci, uvodne studije, notna izdanja)

1. Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi, Radovi Zavoda za znanstveni rad JAZU Varaždin, 3, JAZU, Varaždin 1989, 253-260.
2. Tajna koja čeka istraživače. Zvono iz 1368. godine, Janjevački godišnjak “Zvono”, Udruga Janjevo, Zagreb 1995, 51-54.
3. Zborske skladbe duhovne sadržajnosti Krste Odaka, u: Krsto Odak: Sakralna glazba na  staroslavenske tekstove, AL CD 0101, Produkcija Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluja, Zagreb 1997, 35-49.
4. Ferdo Wiesner Livadić, u: Gornjogradska gimnazija 1997., ur. Božidar Bistričić et al., Potencijal d.o.o., Zagreb 1997, 37-38.
5. Albe Vidaković: životopis i oris stvaralaštva, u: Albe Vidaković – duhovne skladbe, AL CD 0102, Produkcija Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluja, Zagreb 1998, 21-26.
6. 1. Djelovanje Glazbene sekcije i Pjevačkog zbora Gornjogradske gimnazije – do 1997. godine; 2. Djelovanje stručnog aktiva glazbene i likovne umjetnosti tijekom 1997. godine, u: Gornjogradska gimnazija : Godišnjak 1998., ur. Darko Šišak i Goran Tomljanović, Potencijal d.o.o., Zagreb 1998, 8-9.
7. Biljeg ushitnoga doba. U povodu 200. obljetnice rođenja i 120. obljetnice smrti Ferde Wiesnera Livadića, Vijenac, VII/152-153 (30. 12. 1999) 57.
8. Pogledi na stvaralaštvo Vladimira, Jurja i Mladena Stahuljaka u svjetlu snimljenih skladbi, u: Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak: izbor iz djela, CD, Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj”, Petrinja 2001, 2-18.
9. Franjo Dugan ml. (1901. – 1934.). U povodu 100. obljetnice rođenja, Cantus, 111 (listopad 2001) 33-35.
10. Biljeg ushitnoga doba, Janjevački godišnjak “Zvono”, 7, Udruga Janjevo, Zagreb 2001, 152-158.

11. Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na polju crkvene glazbe u svjetlu skladateljeva društvenog angažmana / Some aspects of Rudolf Matz’ s activity in the field of church music in the light of his social engagement, 3. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“, Sarajevo, 24.-26. oktobra/listopada 2002. / 3th International Symposium „Music in Society“, Sarajevo, October 24-26, 2002, Sažeci / Summaries (knjižica sažetaka), Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu / Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2002, 18-20.

12. Glazba: Franjo Dugan ml. (1901. – 1934.). U povodu 100. obljetnice rođenja, Janjevački godišnjak „Zvono“, br. 9, Udruga Janjevo, Zagreb 2003, 237-243.

13. Obljetnice. Djelo u sjeni – Skladateljski opus Vjekoslava Klaića, Cantus, 123 (studeni 2003) 40-43.

14. Obljetnice: Albe Vidaković (1914. – 1964.), Cantus, 127 (lipanj 2004) 56-57.

15. Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba / Božidar Kunc, Composer, as mirrored in the Reviews of his Time, 4. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“, Sarajevo, 28.-30. oktobra/listopada 2004. / 4th International Symposium „Music in Society“, Sarajevo, October 28-30, 2004, Sažeci / Summaries [knjižica sažetaka], Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu / Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2004, 22-23.

16. Juraj Stahuljak – Oris životopisa i stvaralaštva [tekst za program Glazbene tribine prigodom obilježavanja 30. obljetnice smrti Juraja Stahuljaka; popratni tekst uz izvedbu djela: Sonata za violinu i glasovir op. 11; Pjesme za sopran i glasovir op. 4], katalog Glazbene tribine Hrvatskoga društva skladatelja, 28. veljače 2005., s. p. [2-3].

17. Juraj Stahuljak (1901. – 1975.). U povodu 30. obljetnice skladateljeve smrti, Cantus, 133 (srpanj 2005) 43-45.

18. Neke natuknice o stanju istraživanja hrvatskoga zborskoga stvaralaštva s obzirom na radove objavljene u časopisu Arti musices (1969. – 2009.). Prinos istraživanju hrvatske glazbene historiografije u 20. stoljeću [programska knjižica], u: Ars choralis 2010: Prvi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu / The First International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb 8.-10. 4. 2010., ur. Branko Starc, Hrvatska udruga zborovođa, Zagreb 2010, 29-30.

19. Zborski ulomci/brojevi u operi „Nikola Šubić Zrinjski“ Ivana pl. Zajca [programska knjižica], u: Ars choralis 2012: Drugi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu / The Second International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb 12.-14. 4. 2012. [programska knjižica], ur. Branko Starc, Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut, Zagreb 2012, 48-50.

20. (u koautorstvu s Vjerom Katalinić): Zagreb – Franjo Ksaver Kuhač (1834. – 1911.): Glazbena historiografija i identitet. Međunarodni muzikološki skup / Franjo Ksaver Kuhač (1834 – 1911): Music historigraphy and identity. International musicological conference, 27.-29. 10. 2011., Arti musices, 43/1 (2012) 138-144.

21. Zborske skladbe Ivana pl. Zajca posvećene PHPD-u „Zora“ u Karlovcu [programska knjižica], u: Hrvatsko zborsko pjevanje jučer i danas: u povodu 155. obljetnice Prvoga hrvatskoga pjevačkoga društva „Zora“ – Karlovac: Okrugli stol i stručni skup, Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut – PHPD Zora – Karlovac, 23. studenoga 2013., 7.

22. Ivan pl. Zajc i HPD „Kolo“, u: Treći međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o korusologiji: Zborska umjetnost – pjevanje – glas: Ars choralis 2014 / The Third International Artistic and Scientific Symposium on Chorusology: Choral Art – Singing – Voice, Zagreb 24.-26. 4. 2014., [programska knjižica], ur. Branko Starc, Hrvatska udruga zborovođa – Međunarodni zborski institut, 22-23.

23. „Vox populi“ – uloga i značenje zborskih brojeva/ulomaka u hrvatskoj nacionalno-povijesnoj opernoj trilogiji (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) Ivana Zajca /
„Vox populi“ – The Role and Significance of Choral Numbers/Segments in Ivan Zajc’s Croatian National-Historical Trilogy (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) [Sažetci / Abstracts u programskoj knjižici], u: Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću, Međunarodni muzikološki skup, Zagreb 16.-18. listopada 2014., Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2014, 26-28.

24. Solo popijevke Bele pl. Adamovicha Čepinskog [tekst za programsku knjižicu koncerta Glazbena ostavština Bele pl. Adamovicha Čepinskog]: Koncert 15. lipnja 2015. u Svečanom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku; organizacija Umjetnička akademija u Osijeku, s. p. [4].

25. Stabat Mater u hrvatskom glazbenom (umjetničkom autorskom) stvaralaštvu tijekom stoljeća [sažetak za programsku knjižicu simpozija]: XI. Međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština 2016. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Pasionska baština kajkavskih krajeva, Marija Bistrica, 17.-19. 6. 2016., 22-23.

26. Nikola Šubić Zrinjski u Zajčevoj hrvatskoj nacionalnopovijesnoj opernoj trilogiji: utjecaj ideja i svjetonazora 19. stoljeća na oblikovanje sadržaja i likova [sažetak u programskoj knjižici znanstvenoga skupa o 450. obljetnici Sigetske bitke (1566)], u: Međunarodni znanstveni skup: Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatski institut za povijest – Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2.-4. 11. 2016., 23-24.

27. Između Ivana Zajca i Blagoja Berse – Zagrebačko operno kazalište na prijelomu stoljeća: opera Maričon Srećka Albinija / Between Ivan Zajc and Blagoje Bersa – the Zagreb Opera Theatre at the Turn of the Century : The opera Maričon by Srećko Albini [sažetak/summary u programskoj knjižici znanstvenoga skupa], u: 13. Međunarodni znanstveni skup Prvi svjetski rat /1914.-1918./ i glazba: skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / 13th International Musicological Conference The Great War /1914-1918/ and Music: Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts, Zagreb, 24-27. listopada 2017., 48-50.

28. Sažeci doktorskih radova u muzikologiji – Summaries of doctoral thesis in musicology: The Beginnings of the Creation of the Croatian National Opera Repertoire – The Croatian National Historical Opera Trilogy (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) by Ivan von Zajc, Arti musices, 48/2 (2017) 329-334.

29. Glazbeni odjeci pasionske motivike u skladbama Josipa Magdića, Musica sacra: časopis o crkvenoj glazbi, XVII/1(47) (Uskrs 2018) 2-10.

30. Glazbeno nadahnuće Božićem – Odbljesci božićnoga svjetla u skladbama Josipa Magdića, Musica sacra: časopis o crkvenoj glazbi, XVII/3(49) (Božić 2018) 2-10.

31. U boj, u boj! Ivana pl. Zajca, Marulić, 51/3(282) (svibanj – lipanj 2018) 129-142.

32. Fra Zvonko Marija (Mirko) Pšag – kapucin glazbenik / Friar Zvonko Marija (Mirko) Pšag – Capuchin musician [sažetak], u: Program – životopisi – sažeci predavanja [knjiga sažetaka], Međunarodni znanstveni simpozij: Franjevci kapucini: 400 godina u Zagrebu (1618-2018), Zagreb, 12.-13. 10. 2018., 117-119, 120-122.

33. Sakralno-glasbeni prinosi Josipa Andrića. U povodu 150. obljetnice HKD-a Sv. Jeronima, Marulić, 51/6(285) (studeni-prosinac 2018) 75-81.

34. Sakralna vokalna lirika Ferde Wiesnera Livadića – crkvene popijevke na latinskom jeziku / Ferdo Wiesner Livadić’s sacred music – church songs in Latin [uvodna studija], u: Ferdo Livadić: Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove / Sacred Latin Songs, prir. Rozina Palić-Jelavić, ur. Ivan Živanović, Davor Merkaš, Jelena Vuković, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Muzički informativni centar, Zagreb 2018, V-IX; XII-XV.

35. Bilješka priređivača / Editor’s note, u: Ferdo Livadić: Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove / Sacred Latin Songs, prir. Rozina Palić-Jelavić, ur. Ivan Živanović, Davor Merkaš, Jelena Vuković, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Muzički informativni centar, Zagreb 2018, IX-XI; XVI-XVIII.

36. Pjesnički predlošci s komentarima / Underlying lyrics with comments, pripremili: Vesna Zednik, Luka Vukušić, Rozina Palić-Jelavić, u: Ferdo Livadić: Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove / Sacred Latin Songs, prir. Rozina Palić-Jelavić, ur. Ivan Živanović, Davor Merkaš, Jelena Vuković, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Muzički informativni centar, Zagreb 2018, XIX-XXX.

37. Missa in C Ferde Wiesnera Livadića. U povodu 220. obljetnice rođenja i 140. obljetnice skladateljeve smrti, u: Ferdo Livadić: Missa in C za mješoviti troglasni zbor, orkestar i orgulje / for mixed three-part choir, orchestra and organ, prir. Felix Spiller, ur. Ivan Živanović, Davor Merkaš, Jelena Vuković, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Muzički informativni centar, Zagreb 2019, [V-IX; X-XIV].

38. Porin i Nikola Šubić Zrinjski – oris glazbene heroizacije naslovnih likova u operama Vatroslava Lisinskoga i Ivana Zajca u svjetlu romantičarskih i nacionalnih ideja 19. stoljeća, u: 14. Međunarodni i interdisciplinarni simpozij Hrvatskoga muzikološkog društva: Glazba, umjetnosti i politika: revolucije i restauracije u Europi i Hrvatskoj 1815.-1860. Uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog i 160. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića / Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia 1815-1860. On the Occasions of 200th Anniversary of the Birth of Vatroslav Lisinski and 160th Anniversary of the Death of Banus Josip Jelačić; Zagreb, 16.-19. listopada 2019., [knjiga sažetaka], Hrvatsko muzikološko društvo – Hrvatski institut za povijest – Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Zagreb 2019, 69-71.

39. U svijetu glazbenohistoriografskih izvora [recenzija knjige: Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2019., 287 str.], Hrvatska revija, XX/1 (2020) 56-58.

40. Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama. Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2019., 287 str., ISBN 978-953-6090-62-4, Arti musices, 51/1 (2020) 144-147.

41. O zborskome stvaralaštvu Vatroslava Lisinskoga [uvodna studija za notno izdanje], u: Hrvatska glazbena bašćina / The Croatian Musical Heritage: Vatroslav Lisinski: Sabrani zborovi, svezak I, Zborovi a cappella, priredio Felix Spiller, ur. Zvonimir Stanislav, HUOKU, Zagreb 2020, 6-9.
Ibid., u: Hrvatska glazbena bašćina / The Croatian Musical Heritage: Vatroslav Lisinski: Sabrani zborovi, svezak II, Zborovi uz pratnju klavira, priredio Felix Spiller, ur. Zvonimir Stanislav, HUOKU, Zagreb 2020, 5-8.
Ibid., u: Hrvatska glazbena bašćina / The Croatian Musical Heritage: Vatroslav Lisinski: Sabrani zborovi, svezak III, Zborovi uz pratnju klavira: „Jutro“ za sopran-solo i mješoviti zbor uz pratnju klavira, „Jutarnja pjesma“ za dječji zbor uz pratnju klavira, priredio Felix Spiller, ur. Zvonimir Stanislav, HUOKU, Zagreb 2020, 6-9.
Ibid., u: Hrvatska glazbena bašćina / The Croatian Musical Heritage: Vatroslav Lisinski: „Offertorium“ („Cum invocarem exaudivit me“) za mezzosopran-solo, mješoviti zbor i orkestar, priredio Felix Spiller, ur. Zvonimir Stanislav, HUOKU, Zagreb 2020, 6-9.
Ibid., u: Hrvatska glazbena bašćina / The Croatian Musical Heritage: Vatroslav Lisinski: „Offertorium“ („Cum invocarem exaudivit me“) za mezzosopran-solo, mješoviti zbor uz pratnju klavira, priredio Felix Spiller, ur. Zvonimir Stanislav, HUOKU, Zagreb 2020, 6-9.

b) Popularizacija znanosti (6)
(članci i drugi tekstovi u časopisima, novinama, kalendarima, programskim  knjižicama)
1. Ferdo Wiesner Livadić: Sakralna glazba [Tekst za programsku knjižicu koncerta, CLXXI (1997/98) održanog u Hrvatskome glazbenom zavodu, 26. siječnja 1998.], HGZ, Zagreb 1998.
2. O duhovnim skladbama Ferde Wiesnera Livadića: uz izvedbu Mise u C-duru [na Društvenom koncertu održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu 26. 1. 1998.], HaGeZe, I/4 (veljača 1998) 1.
3. Tekst za programsku knjižicu koncerta “Večer skladbi Krste Odaka” (1888.- 1965.): povodom 110. obljetnice skladateljeva rođenja, održanog u Hrvatskome glazbenom zavodu, 3. travnja 1998., Hrvatsko društvo skladatelja – HGZ, Zagreb 1998.
4. Tekst [o Posljednjoj večeri po Marku Rudolfa Matza] za programsku knjižicu koncerta “Kantata o sv. Križu” – Pasionska baština 2003. održanog u crkvi sv. Katarine u Zagrebu, ponedjeljak 14. travnja 2003., s. p.
5. Tekst za program koncerta u okviru sv. Mise, proslavljene uz obilježavanje  30. obljetnice smrti hrvatskoga skladatelja Juraja Stahuljaka, u crkvi sv. Ivana na Novoj Vesi u Zagrebu, nedjelja 20. veljače 2005. [HPD “Slavulj” iz Petrinje; orgulje Krešimir Haas; dirigent Josip degl’ Ivellio], s. p.
6. Gdje si dušo…? – ili tko je bio Josip Florschütz. Tri “umrežene” istraživačke skice [Josip Florschütz …], HaGeZe, XI/6 (ožujak 2008) 2.

c) objavljene bibliografije (časopisi, zbornici, monografije, leksikoni) = 12
(9 = časopisi, zbornici, monografije; 1 = HBL) + kazala imena (2)
1. Bibliografija / Bibliography, u: Željko Sabol: Dalibor Jelavić, Nacionalna i sveučilišna biblioteka – Globus, Zagreb 1988, 154-159.
2. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1996. i 1997. godinu, Arti musices, 30/2 (1999) 247-270.
3. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1998. i 1999. godinu, Arti musices, 33/1 (2002) 115-155.
4. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi  za 2000. i 2001. godinu, Arti musices, 34/1-2 (2003) 221-258.
5. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2002. godinu, Arti musices, 35/2 (2004) 257-298.
6. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi  za 2003. godinu, Arti musices, 37/1 (2006) 125-155.
7. Bibliografija radova o Božidaru Kuncu / Bibliography of Works on Božidar Kunc, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 455-483.
8. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2004. godinu, Arti musices, 38/2 (2007) 281-315.
9. Kazalo imena, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 485-509.
10. Bibliografija tekstova o glazbi Josipa Andreisa do 1945. godine, Arti musices, 40/1-2 (2009) 185-220.
11. Kazalo imena, u: Sanja Majer-Bobetko – Zdravko Blažeković – Gorana Doliner: Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljeću, ur. Vjera Katalinić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2009, 233-252.
12. Bibliografija radova o Ivanu Zajcu: Zajc, Ivan, u: Hrvatski biografski leksikon on line http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=11919 pristup: 1. veljače 2016. (Prikupila i objavila cca. 5100 bibliografskih jedinica)

d) objavljeni nekrolozi (5)
(zbornici, časopisi, godišnjaci)
1. In memoriam: Josip Lučić 1924. – 1994. Posljednje znanstveno izlaganje prof. dr.  Josipa Lučića, Janjevački godišnjak “Zvono”, Udruga Janjevo, Zagreb 1996, 131-133.
2. Sjećanje na profesora. U spomen akademiku Lovri Županoviću, Cantus, 128 (rujan 2004) 76-78.
3. In memoriam Lovro Županović, Arti musices, 35/2 (2004) 251-255.
4. Uzorne majke. Posmrtno slovo našoj majci: Bernarda Palić, rođ. Palić (1934. – 2014.),   Danica 2016. Hrvatski katolički kalendar, ur. Stjepan Razum, Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 135 (2015) 194-196.

5. In memoriam – Gorana Doliner (Sarajevo, 7. kolovoza 1945. – Zagreb, 8. ožujka 2020.), u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Pasionska baština sjeverozapadne Hrvatske i Gradišća, Zbornik radova XIII. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine, Ludbreg, 25.-27. 6. 2021., ur. Jozo Čikeš, Udruga „Pasionska baština“, Zagreb 2021, 11-16.

NEOBJAVLJENI RADOVI
Tekstovi u radio-emisijama III. programa Hrvatskoga radija (pročitani tekstovi)
a) ciklus emisija “Hrvatski glazbeni abecedarij” (15)
1. Sakralna glazba Franje Dugana ml. (23. 12. 2013.)
2. Sakralna glazba Ferde Wiesnera Livadića– vokalna (sakralna) lirika na latinske tekstove (20. 1. 2014.)

3. Krsto Odak – Sakralne skladbe na staroslavenske tekstove (24. 3. 2014.)

4. Pogledi na sakralno stvaralaštvo Ivana Brkanovića (1906-1987) :
    Stabat Mater dolorosa / Gospin plač (14. 4. 2014.)
5. Albe Vidaković (1914. – 1964.) – Životopis i oris stvaralaštva.
    U povodu 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti (14. 7. 2014.)
6. Johann Petrus Jacob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise (15. 9. 2014.)
7. Antun Dobronić i sakralna glazba (20. 10. 2014.)
8. Ivan pl. Zajc – Stabat Mater (15. 12. 2014.)
9. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području sakralne glazbe (11. 5. 2015.)
10. Juraj Stahuljak (1901. – 1975.) – U povodu 40. obljetnice skladateljeve smrti (29. 6. 2015.)
11. Doprinos Juraja Stahuljaka sakralnoj glazbi
      – U povodu 40. obljetnice skladateljeve smrti (14. 9. 2015.)
12. Bela pl. Adamovich Čepinski (1856. – 1934.) : Solo popijevke.
      U povodu 160. obljetnice skladateljeva rođenja (27. 6. 2016.)
13. Pogledi na vokalno (zborsko) stvaralaštvo Vladimira Stahuljaka: U povodu 140. obljetnice skladateljeva rođenja (lipanj 2017.)
14. Srećko Albini – u povodu 85. obljetnice skladateljeve smrti (16. 4. 2018.)

15. Opera Ban Leget Ivana pl. Zajca (16. 3. 2020.)

b) ciklus emisija “Acta musicologica” (11)
1. Stabat Mater u glazbenom (umjetničkom autorskom) stvaralaštvu tijekom stoljeća  (26. 3. 2017.)
2. Djelovanje Josipa Andrića na području sakralne glazbe. U povodu 50. obljetnice autorove smrti (24. 9. 2017.)
3. Skladateljski opus Vjekoslava Klaića (29. 10. 2017.)
4. Zagrebačko operno kazalište na prijelomu stoljeća – pogledi na operno stvaralaštvo hrvatskih skladatelja (28. 1. 2018.)
5. Zagrebačko operno stvaralaštvo na prijelomu stoljeća: Srećko Albini – opera Maričon   (25. 2. 2018.)
6. Pogledi na zborsko stvaralaštvo Vatroslava Lisinskoga u ozračju povijesnih, društvenopolitičkih, ideologijskih i kulturnih krajolika – Ususret 200. obljetnici skladateljeva rođenja (30. 9. 2018.)
7. Glazbeno nadahnuće Božićem – Odbljesci božićnoga svjetla u glazbenom stvaralaštvu (30. 12. 2018.)
8. Missa in C Ferde Wiesnera Livadića. U povodu 220. obljetnice rođenja i 140. obljetnice skladateljeve smrti (26. 5. 2019.)
9. Balada Na Nilu – pjesma za sopran i orkestar Božidara Kunca. U povodu 55. obljetnice skladateljeve smrti (30. 6. 2019.)
10. Janko Barlè kao glazbeni kritičar u časopisu Sv. Cecilija. U povodu 150. obljetnice Barlèova rođenja (24. 11. 2019.)
11. Porin i Nikola Šubić Zrinjski – tragom heroizacije naslovnih likova u operama Lisinskoga i  Zajca u svjetlu romantičarskih i nacionalnih ideja 19. stoljeća. U povodu 200. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskog (29. 12. 2019.)