Katalinić Vjera

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Katalinić Vjera

Datum rođenja:

 • 1955

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 •  +385 01 4895 320
 • +385 01 4895 323

E-mail adrese:

Katalinić Vjera

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule: 

 • profesor doktor znanosti 

Institucije: 

 • znanstvena savjetnica u trajnom zvanju – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe 
 • redovita profesorica – Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 

Funkcije u Akademiji: 

 • upraviteljica – Odsjek za povijest hrvatske glazbe (1992. – …) 
 • upraviteljica – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe (10.03.2020. – …) 

Članstvo u Akademiji: 

 • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (15.05.2014. – …) 

Životopis

Vjera Katalinić, rođena 1955. u Zagrebu, studirala je i magistrirala muzikologiju u Zagrebu, a doktorat znanosti stekla je na Sveučilištu u Beču 1999. Od 1983. radi u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, od 2010. kao znanstveni savjetnik. Od 1992. je i upraviteljica Odsjeka. Glavna područja njezina istraživanja jesu glazbena kultura 18. i 19. st. te glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj. Objavila je više od 160 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima i tri autorske knjige, među njima Violinski koncerti Ivana Jarnovića. Glazbeni aspekt i društveni kontekst njihova uspjeha u 18. stoljeću(Zagreb, 2006.), za koju je 2007. dobila nagradu HAZU. Uz urednički rad, sudjelovala je na brojnim znanstvenim simpozijima, a od 2013. je voditeljica međunarodnog projekta Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (HERA). Svojim znanstvenim radom i svestranim pedagoškim i organizacijskim angažmanom trajno unapređuje hrvatsku muzikologiju.

 • školovanje: 1978. diploma na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1990. magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (mentor: Koraljka Kos); 1999. doktorirala na Odsjeku za muzikologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču (mentor: Theophil Antonicek)
 • studijski boravak: Freie Universität u Berlinu (R. Stephan) u okviru stipendije DAAD (1987/88)
 • područja istraživanja: glazbena kultura 18. i 19. st.; glazbene migracije; glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj
 • projekti: od 1992. do 1995. glavni istraživač na projektu “W. A. Mozart i hrvatska glazbena kultura 1750.-1820.”; od 2013. do 2016. voditeljica međunarodnog projekta “Music Migration in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South” (MusMig); od 2017. do 2021. voditeljica projekta HRZZ-a „Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u „dugom 19. stoljeću“ – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača
 • suradnica na projektima “Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj” (1992-2013);
 • suradnica na projektu HRZZ: IP-2020-02-4277 „Institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću na području civilne Hrvatske i Vojne Krajine“ (2021-2025). 
 • suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu “Oper im Wandel der Gesellschaft” (2005-2008; Volkswagen-Stiftung)
 • suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu „Europe and Beyond: Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740-1960” (2009-2011; European University Institute, Firenca)
 • recenzent znanstvenih projekata i član ocjenjivačkih panela u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji
 • simpoziji: izlagala na više od 100 simpozija u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Francuskoj, Vel. Britaniji, Danskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Ukrajini, Litvi, Rusiji, Španjolskoj, SAD i Kanadi
 • autorski rad: autorica četiriju knjiga i više od 200 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u Hrvatskoj, europskim zemljama i SAD-u
 • urednički rad: glavna urednica časopisa Arti musices (1998-2005; 2016-2019) te zamjenica glavne urednice (20052015; 2020-); uredila deset zbornika radova, desetak monografija i osam notnih izdanja; članica uredništava i izdavačkih savjeta časopisa Muzyka (Varšava), Current musicology (New York), Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu (Varaždin)
 • nastavnička djelatnost: nasl. red. prof. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, na dodiplomskom i diplomskom studiju; predavanja na doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • pozvana predavanja održala na sveučilištima i institutima u Hrvatskoj, SAD, Irskoj, Italiji, Austriji, Poljskoj i Rumunjskoj 
 • organizacija: upraviteljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU (od 1992) te Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe (od 2020); predsjednica Hrvatskog muzikološkog društva (2007-2013; 2019-); organizirala sedam međunarodnih simpozija, tri hrvatska, a od 1999. redovite godišnje susrete Hrvatskog muzikološkog društva
 • nagrada Hrvatskog glazbenog zavoda “F. Kuhač” (1978), nagrada HAZU za 2006., nagrada “Dragan Plamenac” Hrvatskog muzikološkog društva za 2006. (2007) – obje za knjigu Violinski koncerti Ivana Jarnovića; nagrada „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja (2016), nagrada HAZU (2017) – obje za knjigu Sorkočevići – dubrovački plemići i glazbenici.

Muzička akademija u Zagrebu 


Bibliografija (izbor)

Autorske knjige

 • Katalog muzikalija u Franjevačkom samostanu u Omišu/Catalogue of Music Manuscripts and Prints in the Franciscan Monastery in Omiš, Zavod za muzikološka istraživanja HAZU, Zagreb 1991, 226 str.
 • Violinski koncerti Ivana Jarnovića. Glazbeni aspekt i društveni kontekst njihova uspjeha u 18. stoljeću, 261 str., HMD, Zagreb 2006.
 • Nikola Udina Algarotti, Glosa, Rijeka-Krk 2010 (s N. Velčićem i J. Žgaljićem), 143 str., ISBN 978-953-6081-72-1
 • Sorkočevići – dubrovački plemići i glazbenici / The Sorkočevićes – Aristocratic Musicians from Dubrovnik, Zagreb: MIC, 2014, ISBN 978-953-7129-38-5

Uredničke knjige (izbor)

 • OFF-MOZART: Glazbena kultura i “mali majstori” srednje Europe 1750.-1820. / OFF-MOZART: Musical Culture and the “Kleinmeister” of Central Europe, 1750-1820, HMD-HAZU, Zagreb 1995. (urednica / editor)
 • Glazba, riječi i slike / Music, Words, and Images. Svečani zbornik za Koraljku Kos / Essays in Honour of Koraljka Kos, HMD, Zagreb 1999. (urednica sa Z. Blažekovićem editor with Z. Blažeković)
 • Ferdo Livadić (1799.-1879.). Život i djelo., HMD, Zagreb 2003. (urednica / editor)
 • Mladi Zajc, Beč 1862.-1870. / Young Zajc, Vienna 1862-1870, Riječka naklada, Rijeka 2003. (urednica sa S. Tuksarom editor with S. Tuksar)
 • Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma / Musical cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2004. (urednica sa S. Tuksarom/editor with S. Tuksar)
 • Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba / and his time, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu i Zagrebu, 28-30. 9. 2000., HMD, Zagreb 2006 (sa/with S. Majer-Bobetko), 412 str. ISBN:953-6090-16-3
 • Glazbeno kazalište kao elitna kultura? / Musical Theatre as High Culture?Zbornik radova / Proceedings (ur. sa S. Tuksarom i H. Whiteom editor with S. Tuksar and H. White), Zagreb: HMD, 2011, 166 str. ISBN 978-953-6090-39-6
 • Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiografija i identitet, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2013. (ur. sa S. Tuksarom).
 • Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns and Styles, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016. ISBN 978-953-6090-55-6
 • Muzikološka ostavština Jurice Muraja. Zbornik radova s okruglog stola održanog u Zagrebu, 4. prosinca 2014, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 2016, ISBN 978-953-347-130-3 (ursa S. Majer-Bobetko)
 • Luca SorgoMemoriae, Serija: Izvori i dokumenti o glazbi, sv. 3, prir. Katja Radoš-Perković, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU – Hrvatsko muzikološko društvo; HAZU ISBN 978-953-347-422-9; HMD: ISBN 978-953-6090-68-6. (urs K. Radoš-Perković) 

Notna izdanja

 • Julije Bajamonti: Arija „Frena mio bene“, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, uvodni tekst napisala V. Katalinić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Ivan Jarnović: 14. koncert za violinu i orkestar, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, uvodni tekst napisala V. Katalinić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Giuseppe Michele Stratico: Prvi koncert za dvije violine i gudače, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Giuseppe Michele Stratico: Drugi koncert za dvije violine i gudače, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Ivan Jarnović: 13. koncert za violinu i orkestar, partitura i dionice, priredila, napisala uvodni tekst i uredila V. Katalinić, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2015.
 • Julije Bajamonti: Arija di Arbace nell’ Artaserse, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, uvodni tekst napisala V. Katalinić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2016.
 • Ivan Jarnović: 14. koncert za violinu i orkestar u A-duru (klavirski izvadak; prir. Zoran Juranić), Zagreb: HMD, 2016. (urednica izdanja i autorica uvodnog teksta)
 • Ivan Jarnović: 13. koncert za violinu i orkestar u A-duru (klavirski izvadak; prir. Zoran Juranić), Zagreb: HMD, 2016. (urednica izdanja i autorica uvodnog teksta)
 • Ivan Lukačić OFMConv. (c. 1585 – 1648), Sacrae cantiones, Venezia, 1620, mottetti a 1 – 5 voci , 2′ edizione (Corpus musicum franciscanum – 1). Edizione a cura di / Izdanje pripremili Ennio Stipčević – Tomislav Bužić – Vito Balić, Padova: Centro Studi Antoniani, 2023, XXIII + 67 str.

Znanstveni članci (izbor, od 2016.) 

 • Intra-European Cultural Exchange and Migration in the “long” 18th Century: The Croatian Connection, Schichten, Geschichte, System. Geologische Metaphern und Denkformen in den Kunstwissenschaften, Hanns-Werner Heister (Hrsg.), (Zwischen/Töne. Neue Folge, Band 6), Berlin: Weidler Buchverlag, 2016, 323-337.
 • Musical Classicism in the recent historiographical research in Croatia (and a case study), Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, ed. Paweł Gancarczyk, Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 501-513. 
 • How to create a National Opera? The Lisinski Case. Imaginary Memorist Sketches with and Epilogue, De musica diserenda, XII/1 (2016) 67-80.
 • A Migrant Virtuoso on the Market: The Case of Ivan Jarnović/Giovanni Giornovichi (1747-1804), Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns and Styles, ur. V. Katalinić, Zagreb: HMD, 2016, 165-176.
 • Zajčeva opera Primorka i njegova ideja „glazbene drame“ [Zajc’s Opera Primorka and His Idea of „Musical Drama“], Ivan Zajc (1832-2924). Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Ivan Zajc (1832-2924). Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, ur. S. Tuksar, Zagreb: HMD, 2016, 47-57.
 • National vs. International? Franz Liszt in Zagreb in 1846, Europa v času Franza Liszta / Europe in the Time of Franz Liszt, ur. Valentina Bevc Varl i Oskar Habjanič (Collection Museoeurope 3), Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 2016, ISBN 978-961-93424-6-6 (DVD izdanje – elektronički izvor) (sa Sarom Ries).
 • Quartetto Triestino and the Early Zagreb Chamber Music Tradition, Quartetto Triestino, ed. Massimo Favento, Trieste: Lumen Harmonicum, 2016, 95-104 (s Vilenom Vrbanić).
 • Luka Sorgo – a Nobleman and Composer from Dubrovnik,  Musicians’  Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges, Gesa zur Nieden, Berthold Over (eds.), Bielefeld: Transcript Verlag, 2016, 171-184.
 •  Useful Liaisons: Luka Sorkočević – Ruđer Bošković – Pietro Metastasio, Dubrovnik annals, 20 (2016) 149-158.
 • Giovanni Giornovicchi / Ivan Jarnovic in Stockholm: A Centre or a Periphery? Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, eds., Jolanta Guzy-Pasiak – Aneta Markuszewska Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 127-138.
 • Bubnjari, timpanisti, trubači i pifaristi: glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću, Arti musices, 47/1-2 (2016) 27-78. (s Lovorkom Čoralić i Majom Katušić)
 • Ilma de Murska – avanturistica čudesnoga glasa [Ilma de Murska – An Adventurer with Magnificent Voice], Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu (I.), Zagreb – Osijek: Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, 61-69.
 • Music Collection of the Cathedral, The Cathedral of the Assumption of the Virgin in Dubrovnik, ed. K. Horvat-Levaj, Zagreb: ArTresor, 2016, 381-395. (sa S. Tuksarom).
 • Music Mobility in the 17th and 18th Centuries: Croatian Lands between Central Europe and the Mediterranean, u: Jernej Weiss (ur.):  Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti / Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity, Ljubljana: Festival Ljubljana, 2017, 85-98. 
 • Vinko Jelić and Ivan LukačićTwo Migrants between the Mediterranean and Central Europe ithe MusMig Project and its DatabaseDe musica disserenda, XIII/1-2 (2017) 267-276. 
 • Migration of Musicians as an Integrative Principle: The Case of the East Adriatic Coast in the Eighteenth Century, in: Franco Sciannameo (ed.): Musicians’ Migratory Patterns. The Adriatic Coasts, New York &  London: Routledge, 2018, 108-118. 
 • Routes of Travels and Points of Encounters Observed Through Musical Borrowings: The Case of Giovanni Giornovichi / Ivan Jarnović, an 18th-Century Itinerant Violin Virtuoso, in: Lorraine Byrne Bodley (ur.): Music Preferred. Essays in Musicology, Cultural History and Analysis in Honour of Harry White, Beč: Hollitzer Verlag, 2018, 701-716. 
 • Ponovno o Zrinijadi na glazbenoj sceni u ‘dugom 19. stoljeću’ [Once again on “Zriniada” on the Musical Stage in the “Long 19th Century”], u: Stanislav Tuksar, Kristina Milković, Petra Babić (ur.): Bitka kod Sigeta I Nikola Šubić Zrinski u umjetnosti / The Battle of Szigetvár and Nikola Šubić Zrinski in the Arts, Zagreb: HMD, 2018, 111-123.
 • Models of Performances of Travelling Virtuosi in the Period of Classicism: Giornovichi in Stockholm, in: Amra Bosnić, Naida Hukić (eds.): The 10th International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October, 20-22 2016. “Music in Society”. The Collection of Papers, Sarajevo: Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina – Academy of Music, University of Sarajevo, 2018, 321-331. 
 • Franz Liszt’s Contacts with Croatian Musicians and Dignitaries, Arti musices, 49/1 (2018) 49-68 (sa Sarom Ries). 
 • Zagreb at the Operatic Crossroads in the 1860s: The Winding Road towards the National Opera Company, Muzyka 2018/4, 37-52. 
 • Glazba u dubrovačkim plemićkim obiteljima XVIII. i ranog XIX. stoljeća, u: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću, ur. Mario Grčević i Nenad Vekarić, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019, 211- 220. 
 • Zagreb on the Map of Guest Performances in the First Two Decades of the 20th Century, u: Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba: skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2019, 551-565.
 • Ususret osnivanju zagrebačke nacionalne opere (1870): izvedbe Suppéovih opereta i njihova recepcija, Arti musices, 50/1-2 (2019) 221-233. 
 • Karel Moor and His Czech Contemporaries in the Network of Croatian Music Institutions (1890s-1920s), u: Karel Moor, Musicista “migrante” nella Mitteleuropa del ’900 dalla Praga di Antonín Dvořák alla Trieste di Italo Svevo fino ai nuovi paesi slavi del Sud, ur. Massimo Favento, Trieste: Lumen Harmonicum, 2019, 163-171. 
 • Težnje i prepreke u institucionalizaciji nacionalne opere u Zagrebu 1860-ih godina / Aspirations and Obstacles in the Institutionalization of the National Opera in Zagreb in the 1860s, u: 11. međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ / 11th International Symposium „Music in society“, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2020, 57-74. 
 • Ideology and/in Music: Music in Zagreb Salons and Gatherings in the First Half of the 19th CenturyMusicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest, 11 (2020) 13-27. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=979093 
 • Dalmatinac u srednjoj Europi i dalje: Pietro/Peter/Piotr Stermich (di) Valcrociata (1863–1935), u: Ivana Tomić Ferić – Antonela Marić: Između srednje Europe i Mediterana: Glazba, književnost i izvedbene umjetnosti / Between Central Europe and the Mediterranean: Music, Literature and the Performing Arts, Split: Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija – Filozofski fakultet, 2021, 119-143.

Vjera Katalinić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI