Katalinić Vjera

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Datum rođenja:

 • 1955

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Adresa: Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895320
 • Telefon: +385(0)14895323

E-mail adrese:

Katalinić Vjera

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena savjetnica – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe
 • redovita profesorica – Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica – Odsjek za povijest hrvatske glazbe (1992. – …)
 • upraviteljica – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe (10.03.2020. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (15.05.2014. – …)

 

Životopis

Vjera KATALINIĆ, rođena 1955. u Zagrebu, studirala je i magistrirala muzikologiju u Zagrebu, a doktorat znanosti stekla je na Sveučilištu u Beču 1999. Od 1983. radi u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, od 2010. kao znanstveni savjetnik. Od 1992. je i upraviteljica Odsjeka. Glavna područja njezina istraživanja jesu glazbena kultura 18. i 19. st. te glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj. Objavila je više od 160 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima i tri autorske knjige, među njima Violinski koncerti Ivana Jarnovića. Glazbeni aspekt i društveni kontekst njihova uspjeha u 18. stoljeću (Zagreb, 2006.), za koju je 2007. dobila nagradu HAZU. Uz urednički rad, sudjelovala je na brojnim znanstvenim simpozijima, a od 2013. je voditeljica međunarodnog projekta Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (HERA). Svojim znanstvenim radom i svestranim pedagoškim i organizacijskim angažmanom trajno unapređuje hrvatsku muzikologiju.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

 

Biografija

 • školovanje: 1978. diploma na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1990. magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1999. doktorirala na Odsjeku za muzikologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču
 • studijski boravak: Freie Universität u Berlinu (R. Stephan) u okviru stipendije DAAD (1987/88)
 • područja istraživanja: glazbena kultura 18. i 19. st.; glazbene migracije; glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj
 • projekti: od 1992. do 1995. glavni istraživač na projektu “W. A. Mozart i hrvatska glazbena kultura 1750.-1820.”; od 2013. do 2016. voditeljica međunarodnog projekta “Music Migration in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South” (MusMig); od 2017. voditeljica projekta HRZZ-a „Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u „dugom 19. stoljeću“ – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača
 • suradnica na projektima “Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj” (1992-2013);
 • suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu “Oper im Wandel der Gesellschaft” (2005-2008; Volkswagen-Stiftung)
 • suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu „Europe and Beyond: Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740-1960” (2009-2011; European University Institute, Firenca)
 • recenzent znanstvenih projekata i član ocjenjivačkih panela u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji
 • simpoziji: izlagala na više od 100 simpozija u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Francuskoj, Vel. Britaniji, Danskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Ukrajini, Litvi, Rusiji, Španjolskoj, SAD i Kanadi
 • autorski rad: autorica četiriju knjiga i više od 200 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u Hrvatskoj, europskim zemljama i SAD-u
 • urednički rad: 1998-2005. i od 2016. glavna urednica časopisa Arti musices, od 2005. do 2015. zamjenica glavne urednice; uredila deset zbornika radova i osam notnih izdanja; članica uredništava i izdavačkih savjeta časopisa Muzyka (Varšava), Current musicology (New York), Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu (Varaždin)
 • nastavnička djelatnost: nasl. red. prof. na Odsjeku za muzikologija Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, na dodiplomskom i diplomskom studiju; predavanja na doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • pozvana predavanja  održala na sveučilištima i institutima u Hrvatskoj, SAD, Irskoj, Italiji, Austriji i Poljskoj
 • organizacija: upraviteljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU (od 1992); predsjednica Hrvatskog muzikološkog društva (2007-2013); organizirala sedam međunarodnih simpozija, tri hrvatska, a od 1999. redovite godišnje susrete Hrvatskog muzikološkog društva
 • nagrada Hrvatskog glazbenog zavoda “F. Kuhač” (1978), nagrada HAZU za 2006., nagrada “Dragan Plamenac” Hrvatskog muzikološkog društva za 2006. (2007), nagrada „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja (2016), nagrada HAZU (2017)

 

Tko je tko u hrvatskoj znanosti

Muzička akademija u Zagrebu

 


 

Bibliografija (izbor)

Autorske knjige

 • Katalog muzikalija u Franjevačkom samostanu u Omišu/Catalogue of Music Manuscripts and Prints in the Franciscan Monastery in Omiš, Zavod za muzikološka istraživanja HAZU, Zagreb 1991, 226 str.
 • Violinski koncerti Ivana Jarnovića. Glazbeni aspekt i društveni kontekst njihova uspjeha u 18. stoljeću, 261 str., HMD, Zagreb 2006.
 • Nikola Udina Algarotti, Glosa, Rijeka-Krk 2010 (s N. Velčićem i J. Žgaljićem), 143 str., ISBN 978-953-6081-72-1
 • Sorkočevići – dubrovački plemići i glazbenici / The Sorkočevićes – Aristocratic Musicians from Dubrovnik, Zagreb: MIC, 2014, ISBN 978-953-7129-38-5

Uredničke knjige

 • OFF-MOZART: Glazbena kultura i “mali majstori” srednje Europe 1750.-1820. / OFF-MOZART: Musical Culture and the “Kleinmeister” of Central Europe, 1750-1820, HMD-HAZU, Zagreb 1995. (urednica / editor)
 • Glazba, riječi i slike / Music, Words, and Images. Svečani zbornik za Koraljku Kos / Essays in Honour of Koraljka Kos, HMD, Zagreb 1999. (urednica sa Z. Blažekovićem editor with Z. Blažeković)
 • Ferdo Livadić (1799.-1879.). Život i djelo., HMD, Zagreb 2003. (urednica / editor)
 • Mladi Zajc, Beč 1862.-1870. / Young Zajc, Vienna 1862-1870, Riječka naklada, Rijeka 2003. (urednica sa S. Tuksarom editor with S. Tuksar)
 • Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma / Musical cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2004. (urednica sa S. Tuksarom/editor with S. Tuksar)
 • Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba / and his time, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu i Zagrebu, 28-30. 9. 2000., HMD, Zagreb 2006 (sa/with S. Majer-Bobetko), 412 str. ISBN:953-6090-16-3
 • Glazbeno kazalište kao elitna kultura? / Musical Theatre as High Culture?Zbornik radova / Proceedings (ur. sa S. Tuksarom i H. Whiteom editor with S. Tuksar and H. White), Zagreb: HMD, 2011, 166 str. ISBN 978-953-6090-39-6.
 • Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiografija i identitet, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2013. (ur. sa S. Tuksarom).
 • Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns and Styles, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016. ISBN 978-953-6090-55-6.
 • Muzikološka ostavština Jurice Muraja. Zbornik radova s okruglog stola održanog u Zagrebu, 4. prosinca 2014, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 2016, ISBN 978-953-347-130-3 (sa / with S. Majer-Bobetko).

 

Notna izdanja

 • Julije Bajamonti: Arija „Frena mio bene“, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, uvodni tekst napisala V. Katalinić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Ivan Jarnović: 14. koncert za violinu i orkestar, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, uvodni tekst napisala V. Katalinić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Giuseppe Michele Stratico: Prvi koncert za dvije violine i gudače, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Giuseppe Michele Stratico: Drugi koncert za dvije violine i gudače, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.
 • Ivan Jarnović: 13. koncert za violinu i orkestar, partitura i dionice, priredila, napisala uvodni tekst i uredila V. Katalinić, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2015.
 • Julije Bajamonti: Arija di Arbace nell’ Artaserse, partitura i dionice, prir. Z. Juranić, uvodni tekst napisala V. Katalinić, Zagreb: Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatsko muzikološko društvo, 2016.
 • Ivan Jarnović: 14. koncert za violinu i orkestar u A-duru (klavirski izvadak; prir. Zoran Juranić), Zagreb: HMD, 2016. (urednica izdanja i autorica uvodnog teksta)
 • Ivan Jarnović: 13. koncert za violinu i orkestar u A-duru (klavirski izvadak; prir. Zoran Juranić), Zagreb: HMD, 2016. (urednica izdanja i autorica uvodnog teksta)

 

Znanstveni članci (izbor, od 2012)

 • The Opera as a Medium of the National Idea at the South-East of the Habsburg Monarchy: the Case of the National Theatre in Zagreb, the Capital of Croatia, Nation and/or Homeland. Identity in 19th-Century Music and Literature between Central and Mediterranean Europe, ur./ed. Ivano Cavallini, Milano: Mimesis, 2012, 125-134.
 • Die Opern von Ivan Zajc zwischen Nationalismus und Panslawismus, Studia musicologica, 52/1-4 (2012) 189-200.
 • Pisma kao izvor za glazbenu historiografiju na primjeru drugog sveska Kuhačeve korespondencije, Arti musices, 43/2 (2012) 213-221.
 • Vizualizacija nacionalnog idioma u zagrebačkom opernom kazalištu 19. stoljeća, Nepoznata nova glazba. Svečani zbornik za Nikšu Gliga, Zagreb: ArTresor, 2012, 101-109.
 • Die Musikkultur in Zagreb im Jahr 1848/49, Musik und Revolution, ur./ed. B. Boisits, Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2013, 209-219.
 • Emocionalno slavljenje pobjede: prilog poznavanju glazbenih zbivanja u blizini  protuturske granice 1789. godine, Arti musices, 44/2 (2013) 187-200.
 • Letters as Sources for Music Historiography: The Case of the Second Volume of Kuhač’s Correspondence, Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiografija i identitet, (ur. V. Katalinić i S. Tuksar), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2013, 57-66.
 • Bečki kazališni život krajem 18. i početkom 19. stoljeća i glazbenoscenska ostavština obitelji Prandau, Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, XV/30 (2013) 7-19.
 • Glazbena zbirka katedrale, Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, ur./ed. K. Horvat-Levaj, Dubrovnik: Gradska župa Gospe Velike – Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2014, 381-395.; English version: Music Collection of the Cathedral, The Cathedral of the Assumption of the Virgin in Dubrovnik, ed. K. Horvat-Levaj, Zagreb: ArTresor, 2016, 381-395. (sa / with S. Tuksar)
 • Glazbene migracije i kulturni transfer: Vaňhal i neki suvremenici [Music Migrations and Cultural Transfer: Vaňhal and Some Contemporaries], Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 25 (2014) 219-228.
 • Od arhivske prašine do glazbenog podija: izvori i posrednici [From Archival Dust to the Music Stage: Sources and Mediators], Muzeologija, 51 (2014) 24-34 (zajedno s L. Konfic).
 • The visualisation of the national in nineteenth-century opera in Zagreb, in: Paweł Gancarczyk & Dominika Grabiec (eds.): Music, Politics and Ideology in the Visual Arts, Warsaw: Instytut Sztuki PAN – Liber Pro Arte, 2015, 45-65.
 • Muzikalije kao izvori podataka za kulturnu povijest: primjer dubrovačke zbirke Pavla Gozzea [Music Material as Source of Information for the Cultural History: the Case of the Dubrovnik Collection by Paolo Gozze], Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine, ur./ed.Melina Lučić i Marina Škalić Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2015, 123-131.
 • Imported Music Scores in the Posession of the Gozze Family in Dubrovnik, De musica diserenda, XI/1-2 (2015) 199-211.
 • Migration and Cultural Transfer in Transformation: Czech Musicians in the 19th-century Croatian Lands, Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories, ed. Rūta Stanevičiūtė – Rima Povilionienė Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015, 36-52.
 • Verstummt der süssen Stimme Schall”: the Destiny of Four Croatian Singers in the “Long 19th Century”, Diasporas. Musiques nomads: objets, réseaux, itinéraires, No. 26, Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2015, 153-169.
 • Intra-European Cultural Exchange and Migration in the “long” 18th Century: The Croatian Connection, Schichten, Geschichte, System. Geologische Metaphern und Denkformen in den Kunstwissenschaften, Hanns-Werner Heister (Hrsg.), (Zwischen/Töne. Neue Folge, Band 6), Berlin: Weidler Buchverlag, 2016, 323-337.
 • Musical Classicism in the recent historiographical research in Croatia (and a case study), Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, ed. Paweł Gancarczyk, Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 501-513.
 • How to create a National Opera? The Lisinski Case. Imaginary Memorist Sketches with and Epilogue, De musica diserenda, XII/1 (2016) 67-80.
 • A Migrant Virtuoso on the Market: The Case of Ivan Jarnović/Giovanni Giornovichi (1747-1804), Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns and Styles, ur. V. Katalinić, Zagreb: HMD, 2016, 165-176.
 • Zajčeva opera Primorka i njegova ideja „glazbene drame“ [Zajc’s Opera Primorka and His Idea of „Musical Drama“], Ivan Zajc (1832-2924). Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću / Ivan Zajc (1832-2924). Musical Migrations and Cultural Transfers in the ‘Long’ 19th Century in Central Europe and Beyond, ur. S. Tuksar, Zagreb: HMD, 2016, 47-57.
 • National vs. International? Franz Liszt in Zagreb in 1846, Europa v času Franza Liszta / Europe in the Time of Franz Liszt, ur. Valentina Bevc Varl i Oskar Habjanič (Collection Museoeurope 3), Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 2016, ISBN 978-961-93424-6-6 (DVD izdanje – elektronički izvor) (sa Sarom Ries).
 • Quartetto Triestino and the Early Zagreb Chamber Music Tradition, Quartetto Triestino, ed. Massimo Favento, Trieste: Lumen Harmonicum, 2016, 95-104 (s Vilenom Vrbanić).
 • Luka Sorgo – a Nobleman and Composer from Dubrovnik, Musicians’ Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges, Gesa zur Nieden, Berthold Over (eds.), Bielefeld: Transcript Verlag, 2016, 171-184.
 • Useful Liaisons: Luka Sorkočević – Ruđer Bošković – Pietro Metastasio, Dubrovnik annals, 20 (2016) 149-158.
 • Giovanni Giornovicchi / Ivan Jarnovic in Stockholm: A Centre or a Periphery? Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, eds., Jolanta Guzy-Pasiak – Aneta Markuszewska Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 127-138.
 • Bubnjari, timpanisti, trubači i pifaristi: glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću [Drummers, Timpanists, Trumpeters and Fifers: Musical Accompainiment in Venetian Overseas Army Units in the Eighteenth Century]
 • Ilma de Murska – avanturistica čudesnoga glasa [Ilma de Murska – An Adventurer with Magnificent Voice], Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu (I.), Zagreb – Osijek: Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, 61-69.

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI