Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za povijesne znanosti

Voditelj: akademik Željko Tomičić
Upravitelj: dr. sc. Damir Karbić
Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895196
E-mail: opz@hazu.hr

Odsjek za povijesne znanosti osnovan je 1948. g. u sklopu Arhiva, Orijentalne zbirke, Laboratorija za restauraciju rukopisa i arhivalija te Filigranološkoga kabineta sa svrhom da znanstveno proučava hrvatsku povijest, da objavljuje povijesne izvore te razrađuje i usavršava povijesnu metodologiju s posebnim obzirom na pomoćne povijesne znanosti. U tom se pogledu djelatnost ove ustanove odvija sve do današnjih dana u tri glavna pravca: sustavno objavljivanje povijesne građe i povijesnih izvora; izrada priručnika i pomagala za znanstveni rad na povijesti te izrada povijesnih studija, sinteza i monografija. Za protekle 72 godine svoga postojanja i djelovanja Odsjek za povijesne znanosti objelodanio je nekoliko kapitalnih djela iz hrvatske prošlosti i kulture, koja su trajne vrijednosti. U knjižnici Odsjeka, koja broji oko 41.000 primjeraka vrlo vrijednih povijesnih knjiga s tekućom periodikom, tijekom njegova postojanja, održavali su se i još se uvijek održavaju prigodni i znanstveni skupovi povijesnoga karaktera. Odsjek je sa svojom nakladničkom djelatnošću, i stručnim savjetima uspostavio brojne kontakte i suradnju s vanjskim i domaćim suradnicima, koja se i danas održava.

 

Poveznice:

Zgrada u kojoj se nalaze Arhiv i Zavod za povijesne i društvene znanosti

Zgrada u kojoj se nalazi Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 


 

Dr. sc. Damir Karbić ponovno je imenovan upraviteljem Odsjeka za povijesne znanosti na vrijeme od četiri godine.

Akademik Željko Tomičić imenovan je voditeljem Odsjeka u mandatnom razdoblju od četiri godine, počevši od 5. studenoga 2020.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice