Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za etnologiju

Voditelj: akademik Anđelko Akrap

Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895150
E-mail: etnologija@hazu.hr


Odsjek za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu najstarija je etnološka ustanova u Hrvatskoj. Osnovan je 29. prosinca 1888. kao Odbor za sabiranje spomenika tradicionalne literature. Godine 1928. promijenjen je njegov naziv u Odbor za folkloru, a potom 1953. u Odbor za narodni život i običaje. Godine 1962. osnovan je Etnološki zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, koji od 1993. djeluje kao Odsjek za etnologiju u sklopu Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1960-ih do 1990-ih Odbor za narodni život i običaje djelovao je usporedo i u koordinaciji s radom etnološkog Zavoda odnosno Odsjeka. Od 2002. rad Odbora je preuzeo novi urednički odbor časopisa Zbornik za narodni život i običaje, koji kontinuirano izlazi od 1896. do danas. U Odsjeku za etnologiju je smješten rukopisni arhiv s iznimno dragocjenim etnološkim i folklorističkim gradivom. Čine ga tri zbirke. Stara zbirka obuhvaća razdoblje od 1890-ih do konca Drugoga svjetskog rata. Novu zbirku čine rukopisi od 1945. do danas. Zbirka Matice hrvatske sadrži rukopise nastale od razdoblja Hrvatskog narodnog preporoda (prva polovica 19. stoljeća) do početka 20. stoljeća. Unutar Stare zbirke izdvajaju se etnološke monografije izrađene prema upitniku Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu iz 1897., kojemu je autor dr. Antun Radić, utemeljitelj hrvatske etnologije. Riječ je o najranijim lokalnim i regionalnim etnografijama u Hrvatskoj i u bosanskohercegovačkih Hrvata, koje svojom vrsnoćom i sveobuhvatnošću neprestano plijene pažnju istraživača i ljubitelja baštine. Jednako su tako antologijskoga značaja i zbirke usmenih pjesama i druge folklorne građe, prikupljene sustavnom djelatnošću Matice hrvatske u 19. stoljeću. Pošto su rukopisi iz arhiva tek manjim dijelom objavljeni, temeljni je projekt njihovo kritičko objavljivanje i digitaliziranje. Detaljan arhivski katalog je objavljen u Zborniku za narodni život i običaje sv. 55 iz 2010. U Odsjeku su zaposleni viši znanstveni suradnik dr. sc. Jakša Primorac i stručna savjetnica dr. sc. Klementina Batina.

Poveznice:

Zbornik za narodni život i običaje
https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=178318

Zbirke Odsjeka za etnologiju
https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=l&msq=odsjek+za+etnologiju&mrx%5B11923%5D%5B116993%5D=a&mr[118390]=a&fc[10001][a118390]=mr%5B118390%5D%3Da

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice