Akrap Anđelko, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Akrap Anđelko

Datum rođenja:

 • 1954.

Mjesto rođenja:

 • Bisko (Trilj)

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za društvene znanosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Akrap Anđelko, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik (16.11.2020. – …)
 • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (16.11.2020. – …)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (25.04.2018. – 16.11.2020.)

Životopis

Anđelko Akrap rođen je 1954. u Bisku (Trilj). Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je 99 znanstvenih i stručnih radova i 8 knjiga. Sudjelovao je na više od 40 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Održao je brojna javna predavanja s demografskom tematikom na tribinama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Bio je voditelj i istraživač na više znanstvenoistraživačkih projekata o razvoju stanovništva u Hrvatskoj te o činiteljima niskog fertiliteta i fertilitetnoj motivaciji i promjenama u obiteljskim strukturama u 20. stoljeću u Hrvatskoj, čiji su rezultati publicirani u znanstvenim časopisima i knjigama. Objavljeni radovi mogu se svrstati u tri područja: istraživanja iz područja ekonomske demografije; istraživanja činitelja niskog fertiliteta, fertilitetne motivacije i promjena u obiteljskim strukturama u Hrvatskoj; istraživanja iz područja diferencijalne metodologije vitalne statistike u Hrvatskoj. U svojim radovima razmatra demografske fenomene sa šireg, povijesno-gospodarskog, povijesno-političkog i socio-tradicijskog aspekta. Odlukom Hrvatskog sabora dobio je Godišnju državnu nagradu za znanost za 2006. Za znanstvena istraživanja iz područja demografije dobio je 2006. i 2011. Nagradu Mijo Mirković.

Za redovitog člana HAZU izabran je 2020., a od 2018. je bio član suradnik.


Bibliografija

Knjige i poglavlja u knjigama

Autorske knjige

 1. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Zaposlenost žena i fertilitet u Hrvatskoj., Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011 (znanstveno istraživanje)
 2. Grizelj, Marinko; Akrap, Anđelko Projekcije stanovništva Republike Hrvatske 2010.- 2061.., Zagreb: Državni zavod za statistiku, 2011 (monografija)
 3. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Socijalitetni sterilitet u Hrvatskoj – Zašto smo neoženjeni i neudane., Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2006 (monografija)
 4. Grizelj, Marinko; Akrap, Anđelko Projekcije stanovništva Republike Hrvatske: 2004.-2051.., Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006 (monografija)
 5. Gelo, Jakov; Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća)., Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2005 (monografija)
 6. Gelo, Jakov; Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća)., Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2005 (monografija)
 7. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan; Pokos, Nenad; Ridzak, Tomislav; Živić, Dražen Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj., Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003 (monografija)

Poglavlja u knjigama

 1. Akrap, Anđelko; Ivanda, Krešimir Najnovija iseljavanja i promjene u demografskim strukturama Hrvatske. // Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske / Puljiz, Vlado (ur.). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2019. str. 25-41
 2. Akrap, Anđelko; Ivanda, Krešimir Demografski podaci po županijama. // Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali / Savić, Zvonimir (ur.). Zagreb: Hrvatska Gospodarska Komora, 2018. str. 30-32
 3. Akrap, Anđelko; Strmota, Marin; Ivanda, Krešimir Sadašnje demografsko stanje u župama Provincije. // Gospodin vam dao mir / Akrap, Ante ; Tomašević, Luka ; Kapitanović, Vicko ; Periša, Ante Branko ; Pezo, Bruno ; Bebić, Josip (ur.). Zagreb: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, 2017. str. 49-55
 4. Akrap, Anđelko Promjene broja i prostornog razmještaja stanovništva Hrvatske i županija 1961.-2011.. // Migracije i razvoj Hrvatske / Puljiz, Vlado ; Tica, Josip ; Vidović, Davorko (ur.). Zagreb: Hrvatska gospodarska komora, 2014. str. 25-69
 5. Akrap, Anđelko; Živić, Dražen Migracije u 20. stoljeću: od obećane zemlje do depopulacije. // Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije / Biškupić, Božo (ur.). Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori Zagreb, 2009. str. 459-464
 6. Akrap, Anđelko Razvoj i karakteristike stanovništva Labinštine. // Gospodarski program izravne suradnje HEP-a i lokalne zajednice Labinštine / Pejić Bach, Mirjana ; Tipurić, Darko (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2008. str. 35-59
 7. Akrap, Anđelko Činitelji kretanja broja sklopljenih brakova od 1961. do 2002. godine. // Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive / Živić, Dražen ; Pokos, Nenad ; Mišetić, Anka (ur.). Zagreb: Institut društvenih nanosti IVO PILAR, 2005. str. 00-00
 8. Gelo, Jakov; Akrap, Anđelko Stanovništvo i gospodarski razvoj. // Hrvatski gospodarski razvoj / Družić, Ivo (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Politička kultura, Zagreb, 2003. str. 23 – 55
 9. Akrap, Anđelko Regionalne i naseljske značajke vitalnih procesa u hrvatskom seoskom stanovništvu. // Prostor iza: Kako modernizacija mijenja hrvatsko selo / Štambuk, Maja ; Rogić, Ivan ; Mišetić, Anka (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002. str. 57-90.
 10. Akrap, Anđelko Obitelj u Hrvatskoj nakon demografskog sloma: stanje i perspektive. // Hrvatska obitelj na prekretnici / Baloban, Stjepan (ur.). Zagreb: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, 2001.
 11. Akrap, Anđelko Promjene u dobnom sastavu radnoga kontingenta i ekonomska aktivnost stanovništva Republike Hrvatske od 1961. do 1991. godine. // Stvaranje stabilnog, prilagodljivog i životno sposobnog hrvatskog gospodarstva / Božičević, Juraj (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za sustave i Hrvatska akademija tehničkih znanosti, 1995.

Obrazovni materijali

Ostalo

 • Družić, Ivo; Akrap, Anđelko; Barić, Vinko; Crkvenac, Mato; Čavrak, Vladimir; Gelo, Jakov; Grahovac, Petar; Jovančević, Radmila; Kovačević, Zoran; Obadić, Alka et al. Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet : Politička kultura, 2003

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

 1. Akrap, Anđelko Stanovništvo u Hrvatskoj: čimbenici silaznih trendova. // Obnovljeni život, 74 (2019), 3; 335-350 doi:10.31337/oz.74.3.4 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 2. Frejka, Tomas; Basten, S.G.; Abolina, L.; Abuladze, L.; Aksyonova, S.; Akrap, Anđelko; Antipova, E.; Bobić, M.; Čipin, Ivan et al. Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990. // Comparative Population Studies, 41 (2016), 1; 3-56 doi:10.12765/CPoS-2016-03en (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 3. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Usklađivanje poslovnoga i obiteljskoga života u Hrvatskoj : utjecaj na fertilitet. // Društvena istraživanja, 20 (2011), 1 (111); 47-68 doi:10.5559/di.20.1.03 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 4. Akrap, Anđelko Sektor zaposlenosti žena i fertilitet u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja, 20 (2011), 1 (111); 3-23 doi:10.5559/di.20.1.01 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 5. Marić, Marinko; Akrap, Anđelko Na pragu demografske tranzicije : stanovništvo Biska u Cetinskoj krajini (1870-1880). // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 47 (2008), 171-194 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 6. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj. // Revija za socijalnu politiku, 15 (2008), 3; 415-434 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 7. Akrap, Anđelko Demografski kontekst raspada SFR Jugoslavije. // Pilar, 5 (2008), 1; 11-58 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 8. Bego-Matijević, Inge; Dugandžić, Žarko; Akrap, Anđelko Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne na Neretvi (1870-1880). // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, XLVII (2008), 195-217 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 9. Akrap, Anđelko Aktivni osiguranici i umirovljenici u Hrvatskoj: očekivani trendovi do 2031. godine. // Revija za socijalnu politiku, 13 (2006), 127-150 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 10. Akrap, Anđelko Kućanstva i obitelji u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća. // Na granicama riječi, Vol I (2005), 283-307 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 11. Akrap, Anđelko Zapošljavanje u inozemstvu i prirodna depopulacija seoskih naselja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 13 (2004), 72/73; 675-699 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 12. Akrap, Anđelko Promjene u strukturama fertilnog kontingenta u Hrvatskoj 1971. – 2001.. // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (2003) (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 13. Akrap, Anđelko; Živić, Dražen Demografske odrednice i obilježja obiteljske strukture stanovništva Hrvatske. // Društvena istraživanja, Časopis za opća društvena pitanja, 10 (2001), 4-5; 621-654 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 14. Akrap, Anđelko; Gelo, Jakov; Grizelj, Marinko Broj prisutnog stanovništva Republike Hrvatske i županija po dobi i spolu od popisa stanovništva 1991. do 1998. godine. // Društvena istraživanja, 8 (1999), 5-6; 679-723 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 15. Akrap, Anđelko Vitalna statistika i različitost depopulacijskih procesa u Hrvatskoj i županijama. // Društvena istraživanja, 8 (1999), 5-6; 793-815 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 16. Akrap, Anđelko Demografska, konfesionalna i obiteljska struktura negradskih naselja odabranih općina Istočne Hrvatske. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 125 (1997), 12/97; 727-735 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 17. Akrap, Anđelko Demografsko stanje i perspektive odabranih gradova Đakovačke i Srijemske biskupije na teritoriju Hrvatske. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 125 (1997), 9/97; 512-520 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 18. Akrap, Anđelko Demografski procesi na prostoru bivše Jugaslavije poslije Drugog svjetskog rata. // Republika Hrvatska, 193 (1996), 32-55 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 19. Akrap, Anđelko Demografsko stanje i procesi u Hrvatskoj s osvrtom na privremeno okupirani prostor. // Revija za socijalnu politiku, 2 (1995), 1; 37-50 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)
 20. Akrap, Anđelko Demografsko stanje i procesi u Hrvatskoj s osvrtom na privremeno okupirani prostor. // Revija za socijalnu politiku, 2 (1995), 1; 37-50 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)

Stručni radovi

 1. Akrap, Anđelko Demografska putanja u Hrvatskoj. // Hrvatska revija, 1-2 (2012), 4-25 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 2. Akrap, Anđelko Demografsko stanje, trendovi, perspektive i nužnost provođenja populacijske politike u Republici Hrvatskoj. // Hrvatski časopis za javno zdravstvo, Vol I (2005), Br. 2; 2-12 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 3. Magdić, Lada; Akrap, Anđelko Demografski trendovi u Hrvatskoj i uloga reprodukcijskog zdravlja u planiranju obitelji. // Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, 1 (2005), 58; 56-61 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 4. Akrap, Anđelko Stanovništvo Međimurske županije. // Poslovni savjetnik, – (1997), 10; 66-69 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 5. Akrap, Anđelko Ekonomsko-socijalna struktura pučanstva Međimurske županije. // Poslovni savjetnik, – (1997), 11; 54-58 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)

Drugi radovi u časopisima

 1. Akrap, Anđelko Demografski uspon i pad Cetinske/sinjske krajine od sredine 19. do početka 21. stoljeća. // Cetinska vrila, 25 (2017), 50; 49-58 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, ostalo)
 2. Akrap, Anđelko Demografski slom Hrvatske: Hrvatska do 2051.. // Bogoslovska smotra, 3 (2015), 855-868 (podatak o recenziji nije dostupan, ostalo)
 3. Akrap, Anđelko Demografski pogled na ulazak Hrvatske u Europsku uniju. // Hrvatska revija, 2 (2013), 15-27 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, ostalo)
 4. Akrap, Anđelko Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba. // Migracijske i etničke teme, 29 (2013), 1; 111-116 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 5. Akrap, Anđelko Brak i obitelj u demografskom kontekstu. // Bogoslovska smotra, … (1999), 2-3; 313-338 (podatak o recenziji nije dostupan, izvorni znanstveni rad, znanstveni)
 6. Akrap, Anđelko Demografski procesi kao odrednice budućeg odnosa između broja aktivne i umirovljeničke populacije. // Poslovni savjetnik, 6 (1998), 42-46 (podatak o recenziji nije dostupan, ostalo, stručni)
 7. Akrap, Anđelko; Grizelj, Marinko Ethnodemographic processes on the territory of former Yugoslavia after W.W.II. // Croatia today, 1 (1995), 1-2; 34-57 (podatak o recenziji nije dostupan, izvorni znanstveni rad, stručni)
 8. Akrap, Anđelko Depopulacija u Hrvatskoj, korijeni, stanje, izgledi. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 44 (1993), 1-2; 124-125 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)

Radovi u zbornicima skupova

Znanstveni radovi u zbornicima skupova

 1. Akrap, Anđelko; Strmota, Marin; Ivanda, Krešimir Ekonomska aktivnost stanovništva u Hrvatskoj u dobi od 55 do 64 godine i potencijalne rezerve radne snage. // Zbornik radova znanstvenog skupa: “Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva” / Družić, G. ; Družić, I. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb ; HAZU, 2018. str. 3-22 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 2. Akrap, Anđelko Depopulacijske tendencije u Slavoniji. // Kamo ide istočna Hrvatska? Demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavnoije, Baranje i zapadnog Srijema / Šanjek, Franjo ; Aračić, Pero ; Ćurić, Mirko (ur.). Zagreb – Đakovo: HAZU, 2018. str. 39-73 (pozvano predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 3. Akrap, Anđelko; Strmota, Marin; Ivanda, Krešimir Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća: uzroci i posljedice. // Hrvatska izvan domovine II / Sopta, Marin ; Lemić, Vlatka ; Korade, Mijo ; Rogić, Ivan ; Perić Kaselj, Marina (ur.). Zagreb, 2017. str. 543-551 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 4. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Razvoj stanovništva hrvatskih otoka. // More – hrvatsko blago / Radić, Zvonimir (ur.). Zagreb, 2015. str. 88-106 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 5. Akrap, Anđelko; Strmota, Marin Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća. // Hrvatska izvan domovine / Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2015. str. 71-79 (plenarno, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 6. Akrap, Anđelko Činitelji fertiliteta u Hrvatskoj: Nekad i danas. // Demografija u Hrvatskoj / Akrap, Anđelko ; Čipin, Ivan ; Strmota, Marin (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet-Zagreb, 2014. str. 33-64 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 7. Wertheimer-Baletić, Alica; Akrap, Anđelko Prostorni aspekt demografskih potencijala u Hrvatskoj 2011.-2051.. // Razvojni potencijali Hrvatskog gospodarstva / Družić, Gordan ; Družić, Ivo (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. str. 19-52 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 8. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Hrvatska u europskim demografskim kontrastima: analiza fertiliteta. // Hrvatska u EU: Kako dalje? / Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven ; VIsković Velimir (ur.). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2012. str. 233-264 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 9. Akrap, Anđelko; Strmota, Marin Nezaposlenost i fertilitet u Hrvatskoj. // Recesija i otpuštanja / Ivan Koprek (ur.). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2010. str. 63-86 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 10. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Demographische Herausforderungen und Entwicklungen: Kroatien in der Perspektive Mitteleuropas. // Jetzt die Zukunft gestalten! Sozialethische Perspektiven / Renöckl, Helmut ; Baloban, Stjepan (ur.). Wien-Würzburg: Echter Verlag, 2010. str. 43-70 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 11. Akrap, Anđelko; Gelo, Jakov Depopulacija Ličko-senjske županije tijekom 20. stoljeća s posebnim osvrtom na ekonomsko-socijalnu strukturu 1971.-2001. // Identitet Like: Korijeni i razvitak, Knjiga II. / Željko Holjevac (ur.). Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić, 2009. str. 13-41 (plenarno, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 12. Wertheimer-Baletić, Alica; Akrap, Anđelko Razvoj stanovništva sjeverozapadne Hrvatske. // Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-gospodarskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske Varaždin. Hrvatska, 2005. (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 13. Akrap, Anđelko Migracija Hrvata u posljednjem desetljeću 20. stoljeća. // Hrvatska dijaspora u Crkvi i domovini / Klarić, Josip (ur.). Frankfurt am Main: Hrvatski dušobrižnički ured, 2003. str. 23-56 (plenarno, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 14. Akrap, Anđelko Prostorni razmještaj stanovništva u Hrvatskoj. // Hrvatska demografska i demostrateška drama / Pavletić, Vlatko ; Pešorda, Mile (ur.). Zagreb, 2002. str. 32-70 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 15. Akrap, Anđelko Razvoj stanovništva Duvanjske općine 1948.-1991.. // Duvanjski zbornik : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa “Duvanjski kraj kroz povijest” / Krišto, Jure (ur.). Zagreb ; Tomislavgrad: Hrvatski institut za povijest : Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2000. str. 403-414 (plenarno, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 16. Akrap, Anđelko; Gelo, Jakov Demografske i druge implikacije imigracijskih tijekova između BiH i Hrvatske. // Motrišta / Musa, Jago (ur.). Mostar: Matica Hrvatska u Mostaru, 1998. str. 33-45 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 17. Akrap, Anđelko Dobno-spolni sastav stanovništva Republike Hrvatske kao odrednica dinamike radne snage. // Restrukturiranje gospodarstva u tranziciji (restructuring transitional economies) / Sharma, Soumitra ; Sikavica, Pere (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet, Zagreb, 1995. str. 1-18 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 18. Akrap, Anđelko Uzroci i posljedice demografskog starenja u Republici Hrvatskoj. // Starost i starenje- izazov današnjice / Franić, Nikica et al. (ur.). Zagreb: Republika Hrvatska: Ministarstvo rada i socijalne skrbi i republički fond socijalne zaštite, 1995. str. 303-317 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 19. Akrap, Anđelko; Brčić, Carmen Demografska kretanja u Hrvatskoj. // Obitelj-škola-društvo / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1994. str. 49-54 (pozvano predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Stručni radovi u zbornicima skupova

 • Akrap, Anđelko Demografske i ekonomsko-socijalne odrednice ekonomski aktivnog i umirovljeničkog stanovništva Republike Hrvatske od kraja 20. do polovice 21. stoljeća. // Reforma mirovinskog sustava / Škember, Ante (ur.). Zagreb: Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 1997. str. 84-97 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

Drugi radovi u zbornicima skupova

 1. Akrap, Anđelko Lokalni identiteti u kontekstu demografskih promjena. // Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država / Perić-Kaselj, Marina (ur.). Zagreb: Institut za migracije i narodnost, 2020. str. 390-407. (https://www.bib.irb.hr/1070724) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), ostalo)
 2. Akrap, Anđelko Demografski tokovi na prostoru cetinske krajine od početka 19. do početka 21. stoljeća. // 300. obljetnica slavne obrane Sinja 1715. godine (1715. – 2015.) / Dukić, Josip ; Grbavac, Josip (ur.). Sinj: Franjevački samostan Gospe Sinjske, Viteško alkarsko društvo Sinj, Grad Sinj i gradovi i općine Cetinske krajine, 2018. str. 201-229 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), ostalo)
 3. Akrap, Anđelko Demografski okviri ponude radne snage u Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju. // Ekonomska politika Hrvatske u 2005. : zbornik radova Opatija: Inžinjerski biro, 2004. str. 345-359 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), ostalo)

Sažeci sa skupova

Sažeci u zbornicima i časopisima

 1. Akrap, Anđelko Demografske promjene na današnjem prostoru Hrvatske od polovice 15. do kraja 17. stoljeća. // Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566. / Raukar, Tomislav ; Karbić, Damir (ur.). Zagreb, 2016. str. 26-29 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
 2. Akrap, Anđelko Tekući i projicirani demografski trendovi u Hrvatskoj: uzroci i posljedice. // Paediatria Croatica / Ingeborg Barišić (ur.). Zagreb: Klinika za dječje bolesti Zagreb, 2015. str. 3-5 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
 3. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan; Međimurec, Petra Očekivane selidbe tijekom životnog ciklusa – primjer Hrvatske. // Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća Povodom 30 godina izlaženja časopisa Migracijske i etničke teme (1985. – 2015.) / Lazanin, Sanja (ur.). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2015. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 4. Akrap, Anđelko Demografski tokovi na prostoru Cetinske krajine na početku 19. do početka 21. stoljeća. // Međunarodni znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. godine (1715. – 2015.) / Dukić, Josip ; Grbavac, Josip (ur.). Split: Dalmacija papir, 2015. str. 22-23 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
 5. Akrap, Anđelko Hrvatska demografska erozija. // Kakvu Hrvatsku hoćemo / Kutleša, Stipe ; Rogina, Velimir ; Žuljević, Ivica (ur.). Zagreb: Udruga HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE, 2013. str. 50-58 (predavanje, sažetak, stručni)
 6. Akrap, Anđelko Demografski okviri gubitaka od 1500. do 1700. godine na današnjem prostoru Hrvatske. // II. kongres hrvatskih povjesničara, Hrvatska i Europa – integracija u povijesti : knjiga sažetaka / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet – FF-press : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2004. str. 32-32 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
 7. Akrap, Anđelko Ekonomska struktura stanovništva Istarske županije 1971. – 2001.: stanje i perspektive. // Identitet Istre, ishodišta i perspektive / Matijević, Zlatko (ur.). Pula: Filozofski fakultet u Puli, 2004. str. 48-48 (plenarno, sažetak, znanstveni)
 8. Akrap, Anđelko Promjene u strukturi fertilnog kontingenta u Hrvatskoj 1971.-2001.. // Demografski razvoj, stanje i perspektive Republike Hrvatske / Živić, Dražen (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. str. 15-15 (plenarno, sažetak, znanstveni)
 9. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Održivi demografski razvoj Republike Hrvatske – prostorni aspekt. // Quo vadis Hrvatska? Identitet, modernizacija, europska obzorja / Lipovčan, Srećko (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. str. 30-31 (plenarno, sažetak, znanstveni)
 10. Akrap, Anđelko Utjecaj migracije na brojčano kretanje stanovništva Republike Hrvatske tijekom 20. stoljeća : s posebnim osvrtom na razdoblje od 1991. do 2001.. // Nacionalne vrijednosti u gospodarskom razvoju Zagreb, Hrvatska, 2003. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 11. Akrap, Anđelko Demografsko starenje na otocima. // Socijalna skrb na otocima Supetar, Brač, Hrvatska, 2002. (plenarno, sažetak, znanstveni)
 12. Akrap, Anđelko; Gelo, Jakov Stanovništvo kao jedan od temeljnih faktora ustroja županija (regionalizacije) Republike Hrvatske. // Regionalizacija Hrvatske – prošlost, sadašnjost, budućnost Zagreb, Hrvatska: Hrvatski institut za povijest, 2001. str. 3-4 (plenarno, sažetak, znanstveni)
 13. Akrap, Anđelko Regionalni demografski učinci suvremene hravtske emigracije. // I. kongres hrvatskih povjesničara, Hrvatski nacionalni i državni identite i kontinuitet / Šanjek, Franjo (ur.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999. str. 104-104 (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
 14. Akrap, Anđelko Demografski aspekti starenja stanovništva u Hrvatskoj. // Položaj starijih osoba u ozračju društvenih promjena Zagreb, Hrvatska, 1999. (plenarno, sažetak, stručni)
 15. Akrap, Anđelko Die demographischen Veranderung Kroatiens. // II: Kroatisch-Steirisches Symposion Bad Gams, Austrija, 1995. (plenarno, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Druga sudjelovanja na skupovima

 1. Akrap, Anđelko Demografska kretanja u Republici Hrvatskoj. // Okrugli stol o demografskim aspektima zdravlja djece Zagreb, Hrvatska, 2018. (pozvano predavanje, neobjavljeni rad, ostalo)
 2. Akrap, Anđelko Predvidive promjene u ekonomskoj strukturi stanovništva u Hrvatskoj. // Reprodukcijsko zdravlje, planiranje obitelji i demografska politika Zagreb, Hrvatska, 2018. (plenarno, neobjavljeni rad, znanstveni)
 3. Akrap, Anđelko Prostorni aspekt demografskog razvoja. // Ekonomska politika Hrvatske u 2016. Opatija, Hrvatska, 2015. (pozvano predavanje, sažetak, ostalo)
 4. Akrap, Anđelko Demografske prilike u Markovićevo doba. // Fra Ivan Marković, Njegovo i naše doba Sinj, Hrvatska, 2010. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 5. Akrap, Anđelko; Strmota, Marin Demografska kretanja žepačkog kraja. // Međunarodni znanstveni simpozij “Žepče 1458. – 2008.” Žepče, Bosna i Hrecegovina, 2008. (pozvano predavanje, sažetak, znanstveni)
 6. Akrap, Andjelko; Čipin, Ivan Why are we still Unmarried and Childless – the Croatian Case. // European Population Conference 2008 Barcelona, Španjolska, 2008. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 7. Akrap, Anđelko; Gelo, Jakov Ekonomsko-socijalna struktura Ličko-senjske županije 1971.-2001.. // Identitet Like. korijsni i razvitak Gospić, Hrvatska, 2007. (predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 8. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan Demografska i ekonomska struktura na prostoru zapadne Slavonije 1971.-1991. // Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije Vukovar, Hrvatska, 2007. (predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 9. Akrap, Anđelko Promjena obiteljskih struktura u Hrvatskoj. // Demografska kretanja u Hrvatskoj – stanje i perspektive (Društveno-ekonomski i zdravstveni aspekti) Zagreb, Hrvatska, 2006. (pozvano predavanje, neobjavljeni rad, ostalo)
 10. Akrap, Anđelko Demografski trend u Republici Hrvatskoj. // Demografski i znanstveni problemi hrvatskog školstva Zagreb, Hrvatska, 2004. (plenarno, neobjavljeni rad, znanstveni)
 11. Akrap, Anđelko Ljudski kapital. // Vizija inteligentne Hrvatske Zagreb, Hrvatska, 2003. (plenarno, neobjavljeni rad, znanstveni)
 12. Akrap, Anđelko Demografsko starenje – kretanja u Hrvatskoj i svijetu. // Strategije razvoja skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj / Pokrajčić Marijan… (et al.) (ur.). Zagreb: Vlada RH, 1999. str. 13-41 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)
 13. Akrap, Anđelko Prognanici i izbjeglice u Hrvatskoj. // Demografska kretanja u Hrvatskoj u drugoj polovici XX. stoljeća Zagreb, Hrvatska, 1995. (plenarno, neobjavljeni rad, znanstveni)

Ocjenski radovi

Magistarski radovi

 • Akrap, Anđelko Ekonomski aktivno stanovništvo Republike Hrvatske – regionalne karakteristike i tendencije., 1991., magistarski rad, Ekonomski fakultet, Zagreb

Ostale vrste radova

 • Akrap, Anđelko /voditelj/; Gelo, Jakov; Markotić F., Ante; Pokos, Nenad; Grizelj, Marinko; Živić, Dražen Kretanje ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa stanovništva 1991. do 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstvena studija).
 • S. Basten, T. Frejka, L. Abolina, L. Abuladze, S. Aksyonova, A. Akrap, E. Antipova, M. Bobić, Ivan Čipin et al. Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe., 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstveni rad).
 • Akrap, Anđelko Demografske različitosti: Bogati i siromašni., 2009. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstveni članak u recenziranom zborniku radova).
 • Akrap, Anđelko /voditelj projekta/; Čipin, Ivan; Pokos, Nenad; Ridzak, Tomislav; Živić, Dražen Istraživanje činitelja fertiliteta u Hrvatskoj i mogućega utjecaja nekih mjera obiteljske politike na odluku o broju djece., 2003. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstveno -istraživački projekt).
 • Akrap, Anđelko Demografski aspekt prostornog plana grada Rijeke., 2003. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat).
 • Čečura, Željko; Akrap, Anđelko et al. Školski Atlas., 2000. (podatak o recenziji nije dostupan, srednjoškolski udžbenik).
 • Akrap, Anđelko Saldo migracija Republike Hrvatske i županija 1971.-1981. i 1981.-1991. za ukupno stanovništvo i stanovništvo u zemlji., 1998. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstveni rad).
 • Akrap, Anđelko; Maleković, Sanja; Benc, Sanja; Polić, Mario Gospodarski razvoj pogranične zone prema Republici Sloveniji., 1997. (podatak o recenziji nije dostupan, stručne studije).
 • Akrap, Anđelko; Wertheimer-Baletić, Alica Demografske odrednice zaposlenosti., 1997. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstvene studije).
 • Akrap, Anđelko Demografski i ekonomski aspekti hrvatske obitelji., 1995. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstvene studije).
 • Akrap, Anđelko Analiza regionalnih ljudskih resursa., 1995. (podatak o recenziji nije dostupan, znanstvene studije).