Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za ekonomska istraživanja

Voditelj: akademik Gordan Družić

Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 102
E-mail: ekonistr@hazu.hr


Odsjek (prije Zavod) za ekonomska istraživanja osnovan je 29. ožujka 1979., a s radom je otpočeo 1. listopada 1980.

Osnovni djelokrug rada Odsjeka čine: temeljna teorijska istraživanja i njihova primjena, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, gospodarska povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Za ostvarivanje projekata Odsjeka formirana je statistička dokumentacija i priručna biblioteka te je uspostavljena suradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice