Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za ekonomska istraživanja

Voditelj: akademik Gordan Družić

Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 102
E-mail: ekonistr@hazu.hr


Akademik Gordan Družić imenovan je voditeljem Odsjeka za ekonomska istraživanja za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 1. travnja 2019. godine.

Odsjek (prije Zavod) za ekonomska istraživanja osnovan je 29. ožujka 1979., a s radom je otpočeo 1. listopada 1980.

Osnovni djelokrug rada Odsjeka čine: temeljna teorijska istraživanja i njihova primjena, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, gospodarska povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Za ostvarivanje projekata Odsjeka formirana je statistička dokumentacija i priručna biblioteka te je uspostavljena suradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice