Petranović Martina, dr. sc.

Academy employees
Petranović Martina, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 27.05.1976

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4895 305
 • +385 01 4895 333

E-mail adrese:

Petranović Martina, dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • Znanstvena savjetnica – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Životopis

Teatrologinja Martina Petranović rođena je 1976. godine u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i anglistiku (2000.) te dodatni studij teatrologije (2000.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala temom o povijesti hrvatske kostimografije (2010.). Od 2001. zaposlena je u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu i napisala nekoliko desetaka znanstvenih radova objavljenih u zbornicima skupova i časopisima. Autorica je stručnih radova, prikaza, recenzija i kritika, pogovora književnim djelima te većeg broja leksikografskih jedinica o hrvatskoj drami i kazalištu za mnoga domaća i nekoliko međunarodnih izdanja. Recenzentica je znanstvenih radova i znanstvenih projekata u Hrvatskoj i izvan njezinih granica, članica organizacijskih odbora znanstvenih skupova (skup Matice hrvatske o suvremenoj drami i kazalištu, Dani Ranka Marinkovića, Krležini dani u Osijeku, Stvaralačke metodologije u izvedbenim umjetnostima), znanstvenih odbora skupova (Tomislav Krizman, Drugi Brešanov svibanj), povjerenstava za dodjelu nagrada (Nagrada Marko Fotez, Nagrada Vladimir Nazor, Nagrada Dimitrija Demeter, Nagrada Marin Držić, Nagrada Mila Dimitrijević, Nagrada Ika Škomrlj, Nagrada Drago Turina, Nagrada Miljenko Bengez) i festivalskih vijeća (Festivalsko vijeće Marulićevih dana). Članica je Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Kustosica je umjetničkih projekata u zemlji i inozemstvu (Prag, Moskva, Varšava) i autorica ili stručna suradnica izložbi o kazalištu (Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije – kostimografski dio, Kazalište po Krleži, Kostim u muzeju – kostimografkinja Vanda Pavelić Weinert, Naš Shakespeare, Kazalište i kulturna memorija – 50 godina Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, Ljubav i otpor Ivane Popović – kostimografski dio, Tri desetljeća Krležinih dana u Osijeku¸ Beskompromisno svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj AJKI, Kostim i/ili skulptura, Mašta na kvadrat – scenografske čarolije Dinke Jeričević) te od 2021. do 2022. godine urednica likovnog programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik. Urednica je (s Ivanom Bakal) biblioteke Kazališna likovnost u knjizi koju zajednički izdaju HAZU i ULUPUH. Članica je uredništva biblioteke Polilog Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa.

Kao gost predavač, predavač na doktorskome studiju, mentor ili član prosudbenih povjerenstava surađivala je s nekoliko fakulteta i umjetničkih akademija u Zagrebu i Osijeku te je održala više javnih predavanja o hrvatskome kazalištu, poglavito o scenografiji i kostimografiji te muzealizaciji kazališne građe i suvremenoj hrvatskoj drami. Dugogodišnja je suradnica Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Za izdavačku kuću Algoritam s engleskoga je jezika prevela desetak književnih djela. Članica je Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (ujedno i članica upravnoga odbora), Matice hrvatske, Hrvatskoga centra ITI, udruge International Federation for Theatre Research, udruge European Association for the Study of Theatre & Performance te ULUPUH-a, čija je i počasna članica. Dobitnica je nekoliko strukovnih nagrada i priznanja, uključujući i Nagradu Marko Fotez (2016.). Glavna područja njezina znanstvenog interesa su povijest hrvatskoga kazališta, suvremena hrvatska drama i kazalište, kazališna kostimografija i scenografija te kazališna historiografija.

U suradnji s Ivanom Bakal i Anom Lederer objavila je knjigu Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.2009.) (ULUPUH, Zagreb 2011.), a u suradnji s Lucijom Ljubić knjigu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga petaDeskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine (HAZU, AGM, Zagreb 2012.). Autorica je knjiga Na sceni i oko nje (Oksimoron, Osijek 2013.), Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj (ULUPUH, Zagreb 2014.), Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija (ULUPUH, Zagreb 2015.), Kazalište i (pri)povijest. Ogledi o hrvatskoj kazališnoj historiografiji (Ex libris, Zagreb 2015.) i Kamilo Tompa i kazalište (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2017.). S Guidom Quienom objavila je knjigu Vanda Pavelić Weinert (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2018.), a s Anom Lederer dvojezičnu studiju Ideja sinteze. Oblikovanje scene i kostima pedesetih godina 20. stoljeća (Školska knjiga, Zagreb 2019.). Autorica je monografije Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2020.) i znanstvene monografije Zrcaljenja. Drama i kazalište u zrcalu kazališnohistoriografske i muzejske prakse (HAZU, Zagreb 2024.).

Knjige

 1. Martina Petranović, Zrcaljenja. Drama i kazalište u zrcalu kazališnohistoriografske i muzejske prakse, HAZU, Zagreb, 2024., 468 str. (ISBN 978-953-347-552-3)
 2. Martina Petranović, Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač, HAZU, ULUPUH, Zagreb, 2020., 472 str. (ISBN 978-953-327-190-3)
 3. Ana Lederer – Martina Petranović, Ideja sinteze. Oblikovanje scene i kostima pedesetih godina 20. stoljeća/The Idea of Synthesis Set and Costume Design in the 1950s, Školska knjiga, Zagreb 2019., 489 str. (ISBN 878-953-0-62070-4)
 4. Martina Petranović – Guido Quien, Vanda Pavelić Weinert, HAZU, ULUPUH, Zagreb 2018., 246 str. (ISBN 978-953-327-146-0)
 5. Martina Petranović, Kamilo Tompa i kazalište, HAZU, ULUPUH, Zagreb 2017., 216 str. (ISBN 978-953-327-120-0)
 6. Martina Petranović, Kazalište i (pri)povijest. Ogledi o hrvatskoj kazališnoj historiografiji, Ex Libris, Zagreb 2015., 297 str. (ISBN 978-953-284-106-0)
 7. Martina Petranović, Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija, ULUPUH, Zagreb 2015., 576 str. (ISBN 978-953-327-083-8)
 8. Martina Petranović, Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj, ULUPUH, Zagreb 2014., 400 str. (ISBN 978-953-327-071-5)
 9. Martina Petranović, Na sceni i oko nje. Studije o hrvatskoj drami i kazalištu, Oksimoron, Osijek 2013., 263 str. (ISBN 978-953-56310-6-4)
 10. Lucija Ljubić – Martina Petranović, Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta– Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU – AGM, Zagreb 2012., 172 str. (ISBN 978-953-174-431-7)
 11. Ivana Bakal – Ana Lederer – Martina Petranović, Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.-2009.), ULUPUH, Zagreb 2011., 393 str. (ISBN 978-953-6898-95-4)

 

Bibliografija

Martina Petranović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI