Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Izložbe

U prvim godinama postojanja Odsjeka izložbena je djelatnost vezana uz Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (primjerice, 125 godina hrvatske opere100. godina stane opere HNK, 1971.; Krleža na zagrebačkoj sceni, 1978.). Serijom od ukupno devet izložbi od 1981. do 1984. u gornjogradskoj kavani Palainovka (Scenografija Ljube Babića1981.; Scenograf Marijan Trepše 1982.; Froman – Uljaniščev – Žedrinski 1982; Scenografija Kamila Tompe 1982.;Scenografija Aleksandra Augustinčića 1982.; Scenografija Krste Hegedušića 1982.; Dogan – Murtić – Reiser – Stančić – Vaništa 1984.; Scenografija Zvonimira Agbabe 1984., Naiva i scenografija. Ivan Generalić (1914.), Josip Generalić (1936.), Ivan Lacković Croata (1932.), Ivan Rabuzin (1921.) 1984.) Odsjek započinje sa svojom izložbenom djelatnošću koja nije više diktirana isključivo obilježavanjem određenih događaja i obljetnica kazališnih velikana, nego joj je namjera ukazati na umjetničke, kulturološke i povijesne vrijednosti eksponata i izboriti se za njihov dignitet nezaobilaznih teatrologijskih uporišta i vrela.

Od 1995. datiraju i velike izložbe koje Odsjek organizira i priređuje u suradnji s različitim institucijama u muzejskom prostoru palače Narodni dom. Sve te izložbe, popraćene opsežnim katalozima velikog formata kojima je stvorena nova edicija Odsjeka, unaprijed su već svojim sadržajem, predstavljanjem izvođenja djela velikih dramatičara, kao što je to Shakespeare, ili života i kazališnog djela državnika i dramatičara Václava Havela, odnosno scenografskih i kostimografskih radova istaknutih autora, te kazališnog dizajna i kazališne fotografije, predviđene da budu postavljene i u drugim urbanim hrvatskim središtima, pa i u inozemstvu. Izložba donacije Zlatka Kauzlarića Atača, odnosno njezini dijelovi, postavljena je tako čak u dvadesetak hrvatskih mjesta, kao i u inozemstvu, a većina je ostalih izložbi doživjela najmanje pet ili šest postava.

Dok su primjerice katalozi Shakespeare u srednjoeuropskim kazalištima između dva rata (1995.), Kazališni plakati Ivana Antolčića (1996.), Pavle Vojković i Goran Merkaš (1998.) na razini prigodnih izložbenih kataloških izdanja, katalozi Scenografije Aleksandra Augustinčića, Kazališni portreti i scenografije Zlatka Kauzlarića Atača teKazališne fotografije Marije Braut (sve 1997.), Kostimografski radovi nadgarderobiera Rudolfa Kichla (1998.),Državnik i dramatičar Václav Havel (2000.), Obitelj Šenoa i Hrvatsko narodno kazalište (2001.), Scenografski radovi Želimira Zagotte (2003.) i Kostimografije Ljubice Wagner (2005.) znatno ih nadilaze svojim opsegom, sadržajem i stručnom aparaturom. Neki od njih, poput kataloga o Zlatku Kauzlariću Ataču ili Václavu Havelu, tiskani su ponovno. Zbog novčanih uvjeta u novije su vrijeme katalozi mnogo skromniji (Scenografije Aleksandra Augustinčića, 2007.,Kazališni svijet Ivana Antolčića, 2011., Gavella u Gavelli, 2012.; Boris Bućan – Varaždinski kazališni plakati2006.-2012., 2012).


Obitelj Šenoa i Hrvatsko narodno kazalište, katalog izložbe, pr. i ur. Branko Hećimović, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU i HNK, Zagreb, Zagreb 2001.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice