Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Krležini dani

Krležini dani u Osijeku

Krležini dani u Osijeku 1998. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Zagreb, Osijek 1999.

Kazališno-teatrološka manifestacija Krležini dani začeta je u Osijeku 1987. godine, kada je otkriven spomenik Miroslavu Krleži, rad zagrebačke kiparice Marije Ujević, a u sklopu smotre pod naslovom Krleži ovih dana. Tada se rodila i ideja o održavanju teatroloških savjetovanja u Osijeku, a njezini su zagovornici bili tadašnji intendant Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku Zvonimir Ivković, prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, intendant HNK u Zagrebu Marijan Radmilović i dr. sc. Branko Hećimović. Do realizacije Krležinih dana koji uključuju međusobno povezanu kazališnu smotru i teatrološko savjetovanje dolazi tek 1990. godine, kada se kao suorganizatori uz osječko Hrvatsko narodno kazalište pojavljuju i Akademijin Zavod za književnost i teatrologiju iz Zagreba i Pedagoški fakultet u Osijeku (danas Filozofski fakultet), a izabran je i Odbor u sastavu prof. dr. sc. Nikola Batušić, Branimir Donat, dr. sc. Branko Hećimović, dr. sc. Dubravko Jelčić, Zvonimir Ivković i prof. dr. sc. Stanislav Marijanović. Za predsjednika je izabran Branko Hećimović koji tu dužnost obnaša do danas.

Znanstvena savjetovanja Krležinih dana obuhvaćaju svekoliku problematiku hrvatske dramske književnosti i kazališta. Nedugo nakon osnutka prošireni su i popratnim manifestacijama – izložbama, predavanjima, predstavljanjima knjiga te postavljanjem vijenca, govorom i recitalom pred spomenikom Miroslavu Krleži. Pokrovitelji Krležinih dana od 1990. godine su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, od 2006. njezin Razred za književnost, te  od samoga početka i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka. Skup se održava svake godine u prosincu, u vrijeme proslave godišnjice otvaranja Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku 7. prosinca i Dana grada Osijeka. Krležini dani od samoga su početka tematski, kulturološki i znanstveno aktualni, a na njima sudjeluje više generacija znanstvenika. Svake se godine na Krležinim danima predstavlja zbornik radova s prošlogodišnjeg skupa.

Objavljeni zbornici:

 1. Krležini dani u Osijeku 2020. Devedesete u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu, prvi dio, priredila Martina Petranović. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2021.
 2. Krležini dani u Osijeku 2019. Tri desetljeća Krležinih dana u Osijeku, priredila Martina Petranović. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2020.
 3. Krležini dani u Osijeku 2018. Redatelji i glumci hrvatskoga kazališta, drugi dio, priredila Ana Lederer, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2019.
 4. Krležini dani u Osijeku 2017. Redatelji i glumci hrvatskoga kazališta, prvi dio, priredili Martina Petranović, Boris Senker i Anamarija Žugić, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku –Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2018.
 5. Krležini dani u Osijeku 2016. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu, drugi dio, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku –Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2017.
 6. Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu, prvi dio, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku –Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2016.
 7. Krležini dani u Osijeku 2014. Kompleks obitelji i četvrt stoljeća tranzicije i globalizacije u hrvatskoj drami i kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2015.
 8. Krležini dani u Osijeku 2013. Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku –Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2014.
 9. Krležini dani u Osijeku 2012. Kazalište po Krleži, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2013.
 10. Krležini dani u Osijeku 2011. Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari, Drugi dio, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2012.
 11. Krležini dani u Osijeku 2010. Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari, Prvi dio, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2011.
 12. Krležini dani u Osijeku 2009. Hrvatska drama i kazalište i društvo, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2010.
 13. Krležini dani u Osijeku 2008. Tekst, podtekst i intertekst u hrvatskoj drami i kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2009.
 14. Krležini dani u Osijeku 2007. 100. godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku / Povijest, teorija i praksa – hrvatska dramska književnost i kazalište, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2008.
 15. Krležini dani u Osijeku 2006. Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2007.
 16. Krležini dani u Osijeku 2005. Tijelo, riječ i prostor u hrvatskoj drami i kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2006.
 17. Krležini dani u Osijeku 2004. Zavičajno i europsko u hrvatskoj drami i kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2005.
 18. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2004.
 19. Krležini dani u Osijeku 2002. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2003.
 20. Krležini dani u Osijeku 2001. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija. Drugi dio, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2002.
 21. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija. Prvi dio, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2001.
 22. Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2000.
 23. Krležini dani u Osijeku 1998. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, druga knjiga, priredili Nikola Batušić i Boris Senker, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2000.
 24. Krležini dani u Osijeku 1997. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, prva knjiga, priredio Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 1999.
 25. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Znanstveno savjetovanje u čast 90. obljetnice Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku, priredio Branko Hećimović, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, Osijek – Zagreb 1997.
 26. Krležini dani u Osijeku 1995. Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, druga knjiga, priredili Branko Hećimović i Boris Senker, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, Osijek – Zagreb 1997.
 27. Krležini dani u Osijeku 1995. Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, prva knjiga, priredili Branko Hećimović i Boris Senker, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Osijek – Zagreb 1996.
 28. Krležini dani u Osijeku 1993. Krleža i naše doba. 27. prosinca 1994., svečano otvorenje obnovljene zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku, priredio Branko Hećimović, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Osijek – Zagreb 1995.
 29. Krležini dani u Osijeku 1992. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska povijest, priredio Branko Hećimović, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, Zagreb, Osijek – Zagreb 1993.
 30. Krležini  dani u Osijeku 1987 – 1990 – 1991. Krležino kazalište danas. Zadaci i dostignuća suvremene hrvatske teatrologije, priredio Branko Hećimović, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, Zagreb, Osijek – Zagreb 1992.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice