Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Repertoar hrvatskih kazališta

Plod višegodišnjeg rada Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta na znanstvenim projektima četiri su knjigeRepertoara hrvatskih kazališta:
Pripremni radovi na projektima objavljeni su djelomice u zavodskom časopisu „Kronika“: redigirani Repertoire Hrvat. zem. kazališta od 1. listopada 1870. do 31. srpnja 1937. i za njega vezana Imena autora kojima su se djela prikazivala od 1. listopada 1870. do 31. srpnja 1937. Nikole Fallera (br. 9-10, 1978.), izvješća o prikupljanju kazališne grade (među ostalim, u br. 14-15-16, 1980. i 27-28, 1983.). Tiskani su i tematski brojevi „Kronike“:Kazališna građa Varaždina (br. 21, 1981.), broj posvećen Marku Fotezu s popisom njegove darovane ostavštine (br. 25-26, 1983.) i Karlovačka kazališna stoljeća (br. 1, 1995.), objavljen i u zasebnom monografskom izdanju.

Dosad objavljeno:
Repertoar hrvatskih kazališta 1840 – 1860 – 1980, knjiga prva (repertoari kazališta, kazališnih družina i grupa, partizanskih kazališta, festivala, smotri i susreta) i knjiga druga (abecedni popisi i kazala), ur. i pr. Branko Hećimović, Globus – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1990.
Repertoar hrvatskih kazališta 1981 – 1990, knjiga treća (koja, među ostalim, obuhvaća i dopune prethodnih triju knjiga, repertoare važnijih dobrovoljačkih, amaterskih, poluprofesionalnih i alternativnih kazališta, kazališnih družina i grupa 20. stoljeća), ur. i pr. Branko Hećimović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – AGM, Zagreb 2002.

Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta. Lucija Ljubić – Martina Petranović, Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, ur. Branko Hećimović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – AGM, Zagreb 2012.

U pripremi je i Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga četvrta, od 1991. do kraja 2000., kojom se nastavljaju repertoarni popisi prema utvrđenim načelima, ali se repertoarne jedinice proširuju i podjelom uloga odnosno popisom izvođača.

Repertoarni popisi dostupni su na internetskim stranicama u sklopu Digitalnoga repozitorija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Repertoar hrvatskih kazališta
Repertoar hrvatskih kazališta 1981 – 1990, knjiga treća,
ur. i pr. Branko Hećimović, HAZU, AGM Zagreb 2002.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice