Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Nagrade

1. Nagrada Marko Fotez

Nagrada Marko Fotez utemeljena je 1980. radi poticanja znanstvenog istraživanja i proučavanja hrvatske dramske i kazališne baštine od najstarijih vremena do početka hrvatske moderne. Već nakon dodjele prve nagrade uočeno je da se tijekom četverogodišnjeg razdoblja koje se obuhvaća Nagradom, ne mogu uvijek očekivati novi, vrijedni prinosi proučavanju starije hrvatske dramatike i kazališta te su propozicije izmijenjene i od tada se nagrađuju radovi koji se zasnivaju na istraživanju hrvatske dramske i kazališne baštine. Nagrada je utemeljena dijelom i iz zahvalnosti prema obitelji koja je Zavodu darovala Fotezovu ostavštinu.
Dosadašnji dobitnici: Slobodan Prosperov Novak (1976. – 1979.), Nikola Batušić (1980. – 1983.), Frano Čale (1984. – 1987.), Branko Hećimović (1988. – 1991.), Tomislav Sabljak (1992. – 1995.), Đurđa Škavić (1996. – 1999.), Boris Senker (2000. – 2003.), Antonija Bogner-Šaban (2004. – 2007.) i Darko Gašparović (2008.-2011).
Na temelju odluke Ocjenjivačkog odbora od 14. prosinca 2000., kada je u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu dodijeljena Nagrada Đurđi Škavić, i kada su dotadašnjim dobitnicima uručene diplome, punovažna je nova varijanta Pravilnika o dodjeljivanju Nagrade Marko Fotez, koja se ovom prigodom donosi u usvojenom obliku.

Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade Marko Fotez

 

Članak 1.

Nagrada Marko Fotez utemeljena je 1980. u spomen na teatrologijsko i kazališno djelovanje Marka Foteza u želji poticanja znanstvenog istraživanja i proučavanja hrvatske dramske i kazališne baštine.

Članak 2.

Nagradu Marko Fotez utemeljio je Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, danas Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta uz suglasnost i pomoć Fonda za kulturu Ministarstva prosvjete, kulture i športa Republike Hrvatske, danas Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Članak 3.

Nagrada Marko Fotez sastoji se od novčanog iznosa, diplome i plakete s likom Marko Foteza, rad akademskog kipara Velibora Mačukatina.

Članak 4.

Za Nagradu Marko Fotez konkuriraju građani Republike Hrvatske svojim istraživačkim, književno-povijesnim, kritičarskim i teatrologijskim knjigama koje se temelje na proučavanju hrvatske dramske književnosti i kazališta.

Članak 5.

U konkurenciju za Nagradu Marko Fotez ulaze svi navedeni radovi tiskani u vremenskom razdoblju od četiri godine, od njihova kalendarskog početka do kalendarskog kraja.

Članak 6.

Nagrada Marko Fotez dodjeljuje se svake četvrte godine na prijedlog Odbora za Nagradu Marko Fotez, a dobitnik se proglašava 27. listopada, ili neposredno prije ili poslije toga datuma na koji je 1938. u adaptaciji i režiji Marka Foteza na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta prvi puta u novo doba izvedena komedija Marina Držića Dundo Maroje.

Članak 7.

Ocjenjivački Odbor za Nagradu Marko Fotez ima sedam članova i imenuje se svakih četiri godine za novu dodjelu Nagrade.

Članak 8.

U ocjenjivački Odbor za Nagradu Marko Fotez Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU imenuje istaknute članove sljedećih ustanova:
– Razreda za književnost HAZU
– Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU
– Društva hrvatskih književnika
– Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
– Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu
– Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa.

Članak 9.

Sedmog člana ocjenjivačkog Odbora za Nagradu Marko Fotez imenuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske iz redova teatrologa i književnih znanstvenika, kazališnih kritičara ili istaknutih dramskih umjetnika.

Članak 10.

Odluka ocjenjivačkog Odbora za Nagradu Marko Fotez pravovaljana je, ako takovu odluku donese natpolovična većina i ako za nju glasa većina od ukupnog broja članova Odbora.

Članak 11.

Članovi ocjenjivačkog Odbora za Nagradu Marko Fotez predlažu, na temelju bibliografije teatrologijskih izdanja u proteklih četiri godine, koji je obvezatan izraditi i unaprijed dostaviti Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, te mogućih pismenih prijedloga pojedinaca i ustanova,  djela i autore o kojima će se raspravljati na sastancima Odbora sve dok se ne donese konačna odluka.

Članak 12.

Za eventualne izmjene i dopune Pravilnika o dodjeljivanju Nagrade Marko Fotez ovlašten je jedino važeći Odbor za Nagradu Marko Fotez, a sve izmjene i dopune moraju biti usuglašene s temeljnim načelima Nagrade Marko Fotez iskazanim člancima 1., 4. i 5. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade Marko Fotez stupa na snagu kad ga prihvati natpolovična većina članova Odbora.

Članak 14.

Na konstituirajućoj sjednici Odbora, članovi između sebe biraju predsjednika koji rukovodi sjednicama Odbora i potpisuje u ime Odbora obrazloženje Nagrade Marko Fotez.

Članak 15.

Odbor za Nagradu Marko Fotez ima tajnika kojeg imenuje Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, koji je ujedno i član Odbora za Nagradu Marko Fotez kao predstavnik Odsjeka.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade Marko Fotez od 23. lipnja 1992. godine.

2.  Povelja za promicanje hrvatske dramske baštine na lutkarskoj sceni

Povelja je utemeljena 1991., a ravnopravni suosnivači su Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta i Festivalski odbor Susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske (SLUK). Povelja je prvi put dodijeljena 1991. Pripala je predstavi Judita rađenoj prema motivima spjeva Marka Marulića u izvedbi Lutkarskog kazališta iz Zadra. Budući da je SLUK bijenalni festival, povelja se dodjeljuje svake druge godine. Povelja nema materijalnu potkrjepu već je isključivo kulturološkog značenja.
Diplomu Povelje potpisuju članovi žirija, odnosno utemeljitelji Povelje. Na plaketi Povelje ili na njenoj kutiji navode se podaci koji se odnose na konkretan čin dodjele Povelje.
Na svakom Susretu lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske dodjeljuje se jedna ili više Povelja za kazališnu produkciju nastalu u protekle dvije godine, sadržajno vezanu za scenski prikaz iz hrvatske dramske baštine.
Povelja je nagrada koja se sastoji od diplome i plakete, prema utvrđenom sadržajnom i likovnom rješenju. Povelju dodjeljuje ocjenjivački odbor od dva ili više članova u kojem su predstavnici utemeljitelja, odnosno istaknuti kazališni umjetnici-lutkari, kazališni kritičari, teatrolozi ili drugi umjetnici, djelatnost kojih je vezana za promicanje lutkarske umjetnosti. Ocjenjivački odbor za dodjelu Povelje imenuju njeni utemeljitelji povodom svakog održavanja SLUK-a. Pojedina osoba može biti imenovana u ocjenjivački odbor neograničen broj puta. Ocjenjivački odbor svoje odluke donosi u pravilu konsenzusom.
U obzir za dodjelu Povelje ulaze sva umjetničko-lutkarska ostvarenja, premijerno izvedena u razdoblju između dvaju SLUK-ova, a sadržajno vezana za scensko istraživanje hrvatske dramske baštine na lutkarskoj sceni. Ocjenjivački odbor je dužan i odgovoran osigurati ravnopravno razmatranje svih ostvarenja koja u propisanom razdoblju udovoljavaju utvrđenim kriterijima. Ostvarenje u smislu prethodnog stavka ne mora biti na aktualnom programu SLUK-a.
Povelja se svečano dodjeljuje temeljem odluke ocjenjivačkog odbora posljednjeg dana održavanja SLUK-a. Ocjenjivački odbor može, uz odgovarajuće obrazloženje, ne dodijeliti Povelju za proteklo dvogodišnje razdoblje.

3. Nagrada hrvatskoga glumišta

U nastojanju da pridonesu daljnjoj popularizaciji i afirmaciji kazališne i radio-televizijske umjetnosti Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatska radiotelevizija i “Večernji list” utemeljili su 1992. Nagradu hrvatskog glumišta. Suutemeljitelji navedene nagrade su prema Ugovoru i Povelji tadašnje Ministarstvo kulture i prosvjete, danas Ministarstvo kulture, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, danas Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU / Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Akademija dramske umjetnosti i Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice