Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Knjižnica

Kazališni godišnjak za godinu 1901., Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta, Zagreb 1901.

I.
Stručna knjižnica Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta temelji se na Priručnoj biblioteci Hrvatskoga narodnog kazališta preuzetoj zajedno s ostalom građom njegova Arhiva i muzeja 1966. godine, iz koje su izdvojena neka izdanja, ponajviše hrvatskih drama, i uvrštena u knjižnicu tadašnjeg Zavoda za književnost i teatrologiju, danas Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta, dok su neka druga otpisana, a dio je knjižnice rasformiran.
Priručna biblioteka Hrvatskoga narodnog kazališta, koja je samo djelomice preuzeta, sastojala se, prema Slavku Batušiću, od domaćih i stranih djela o teatrologiji, dramaturgiji, historiji teatra, književnosti i umjetnosti te o društvenim naukama, kao i od brojnih enciklopedija, rječnika, priručnika o scenografiji, kostimima i pokućstvu, a i od kompleta ili pojedinih godišta domaćih i stranih kazališnih periodika i almanaha.
Od kraja sedamdesetih godina, kad se zapravo počinje oblikovati Stručna knjižnica Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta u današnjem sastavu, knjižni fond se obogaćuje donacijama nakladničkih tvrtki, kazališta i pojedinaca, te razmjenama. Katalogizacija se obavlja prema nacionalnosti autora i strukama, što vodi do razvrstavanja na hrvatska, južnoslavenska i strana dramska djela tiskana na jezicima konstitutivnih naroda bivše Jugoslavije, kao i na istovrsnu podjelu teatroloških izdanja na hrvatska, južnoslavenska i strana djela.
Dosadašnjom katalogizacijom obuhvaćena su i muzikološka izdanja, kao i libreta na hrvatskom jeziku, te dramska i teatrologijska izdanja na stranim jezicima.
Na temelju dosadašnje katalogizacije Stručna knjižnica Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta ima danas sljedeće skupine i signature, te broj knjiga

Hrvatska drama HD 1 – 691
Hrvatska teatrologija HT 1 – 1418
Južnoslavenska drama JD 1 – 191
Južnoslavenska teatrologija JT 1 – 775
Strana drama/prijevodi SD 1 – 372
Strana teatrologija/prijevodi ST 1 – 166
Strana drama/original SD/o 1 – 1207
Strana teatrologija/originali ST/o 1 – 1210
Muzikologija 31
Libreta na hrvatskom jeziku 99
Opća biblioteka Odsjeka Bto 1 – 116
Knjižnica baletnih djela Zvonimira Podkovca ZP 303
Biblioteka Slavonica 1-100
Hrvatska književnost HK 113

II.
U sastavu Stručne knjižnice nalaze se i brojni kompleti i primjerci hrvatskih i stranih kazališnih, a i književnih časopisa i listova preuzetih od Hrvatskoga narodnog kazališta ili nekih drugih kazališta i institucija, odnosno dobivenih od privatnih osoba. Zasebnu cjelinu čine uvezi kazališnih časopisa i listova Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice