Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Knjižnica

Kazališni godišnjak za godinu 1901., Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta, Zagreb 1901.

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati. O posudbi arhivske i bibliotečne građe vidi Pravilnik,  Prijavnicu (za istraživanje) i Prijavnicu (za snimanje)..

I.
Stručna knjižnica Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta temelji se na Priručnoj biblioteci Hrvatskoga narodnog kazališta preuzetoj zajedno s ostalom građom njegova Arhiva i muzeja 1966. godine, iz koje su izdvojena neka izdanja, ponajviše hrvatskih drama, i uvrštena u knjižnicu tadašnjeg Zavoda za književnost i teatrologiju, danas Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta, dok su neka druga otpisana, a dio je knjižnice rasformiran.
Priručna biblioteka Hrvatskoga narodnog kazališta, koja je samo djelomice preuzeta, sastojala se, prema Slavku Batušiću, od domaćih i stranih djela o teatrologiji, dramaturgiji, historiji teatra, književnosti i umjetnosti te o društvenim naukama, kao i od brojnih enciklopedija, rječnika, priručnika o scenografiji, kostimima i pokućstvu, a i od kompleta ili pojedinih godišta domaćih i stranih kazališnih periodika i almanaha.
Od kraja sedamdesetih godina, kad se zapravo počinje oblikovati Stručna knjižnica Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta u današnjem sastavu, knjižni fond se obogaćuje donacijama nakladničkih tvrtki, kazališta i pojedinaca, te razmjenama. Katalogizacija se obavlja prema nacionalnosti autora i strukama, što vodi do razvrstavanja na hrvatska, južnoslavenska i strana dramska djela tiskana na jezicima konstitutivnih naroda bivše Jugoslavije, kao i na istovrsnu podjelu teatroloških izdanja na hrvatska, južnoslavenska i strana djela.
Dosadašnjom katalogizacijom obuhvaćena su i muzikološka izdanja, kao i libreta na hrvatskom jeziku, te dramska i teatrologijska izdanja na stranim jezicima.
Na temelju dosadašnje katalogizacije Stručna knjižnica Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta ima danas sljedeće skupine i signature, te broj knjiga

 1. Hrvatska drama                                                 HD         1 – 577
 2. Hrvatska teatrologija                                          HT         1 – 1076
 3. Južnoslavenska drama                                       JD         1 – 183
 4. Južnoslavenska teatrologija                                JT          1 – 747
 5. Strana drama/prijevodi                                        SD         1 – 317
 6. Strana teatrologija/prijevodi                                 ST         1 – 140
 7. Strana drama/original                                           SD/o     1 – 1195
 8. Strana teatrologija/originali                                   St/o       1 – 1196
 9. Muzikologija                                                                      25
 10. Libreta na hrvatskom jeziku                                               94
 11. Opća biblioteka Odsjeka                                      Bto           1 – 93
 12. Knjižnica baletnih djela Zvonimira Podkovca        ZP         303
 13. Biblioteka Slavonica                                                         1-100
 14. Hrvatska književnost                                              HK         45

II.
U sastavu Stručne knjižnice nalaze se i brojni kompleti i primjerci hrvatskih i stranih kazališnih, a i književnih časopisa i listova preuzetih od Hrvatskoga narodnog kazališta ili nekih drugih kazališta i institucija, odnosno dobivenih od privatnih osoba. Zasebnu cjelinu čine uvezi kazališnih časopisa i listova Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice