Dekaris Dragan, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Dekaris Dragan

Datum rođenja:

 • 21.01.1936

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Dekaris Dragan, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • znanstveni savjetnik u miru – Imunološki zavod d.d. Zagreb

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (1996. – 2009.)
 • tajnik – Razred za medicinske znanosti (01.01.1997. – 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (06.06.1975. – 11.03.1986.)

 • 1936. (21.01.) Rođen u Zagrebu
 • 1960. Diploma, Medicinski fakultet u Zagrebu (prosječna ocjena: 4,6)
  Asistent, Odjel biologije, Institut “R.Bošković”
 • 1960.-1971. Zaposlen u Institutu “Ruđer Bošković”, Zagreb
 • 1964. Doktorat medicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1966.-1968. Specijalizacija u Institut Pasteur, Paris
 • 1969. Naučni suradnik u Institutu “R.Bošković”
 • Od 1969 do 1995.g., član Uredničkog odbora (2 x po 12 mjeseci zamjenjivao glavnog urednika) časopisa Periodicum biologorum
 • od 1971. – 2001. Zaposlen u Imunološkom zavodu, Zagreb
  šef Odsjeka celularne imunologije, Imunološki zavod, Zagreb
 • 1972. Docent, Medicinski fakultet, Zagreb
  Uveo predavanja iz Osnova imunologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (zajedno sa dr. B. Vitaleom)
 • 1974. Redovan član Medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske (sada Akademija medicinskih znanosti Hrvatske)
 • 1975. Član suradnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU), sada Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • 1976. Izvanredni profesor, Medicinski fakultet, Zagreb
 • 1978. Znanstveni savjetnik
 • Pozvani predavač na Cours d’Immunologie Generale et d’Immunologie Approfondie de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris
 • 1982. šef Sektora za imunološka istraživanja, nastavu i centri Svjetske zdravstvene organizacije, Imunološki zavod
 • 1982.-1993. Član Matične komisije za područje medicine i stomatologije zajednice Sveučilišta Republike Hrvatske. Član Odbora za izradu kriterija pri izboru.
 • 1983. Privremeni savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije (Temporary adviser WHO)
 • Objavio knjigu “Temeljna alergologija” (školska knjiga), prvi takav udžbenik u nas
 • 1983.-1985. Klinička bolnica “Dr Mladen Stojanović”, imunolog u Klinici za nuklearnu medicinu i onkologiju (dopunski radni odnos).
 • 1984. Profesor, Medicinski fakultet, Zagreb
 • 1984.-1988. Član Komisije za lijekove Saveznog komiteta za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu
 • 1986. Redovni profesor,Medicinski fakultet,Zagreb
 • Izvanredni član JAZU
 • Voditelj i osnivač Referalnog centra za kliničku celularnu imunodijagnostiku za grad Zagreb
 • 1988.- Član Predsjedništva Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
 • 1990. Voditelj Referalnog centra za kliničku celularnu imunodijagnostiku u Imunološkom zavodu za potrebe SR Hrvatske (Rješenjem Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu)
 • Predstavnik Saveza Društava imunologa Jugoslavije u Međunarodnoj uniji imunoloških društava (IUIS), Ženeva, za Clinical Immunology Committee
 • Inicijator pisanja i urednik (sa dr. F. Čulom) knjige KLINIČKA IMUNOLOGIJA U NAS (JAZU i Naprijed,1990), prve takve publikacije na hrvatskom jeziku.
 • Inicijator organiziranja i predsjednik Znanstvenog odbora prvog skupa imunologa Radne zajednice Alpe-Jadran održanog u Opatiji.
 • 1991. Redoviti član HAZU
 • Predstavnik Hrvatske u Radnoj grupi za znanstvenu i tehnološku suradnju Radne zajednice Alpe-Jadran
 • 1991.-1998. – 2004. Član Odbora za međunarodna pitanja i međunarodnu suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1992. v.d. direktor Sektora Klinička i eksperimentalna imunologija i kemija u Imunološkom zavodu, Zagreb
 • Pomoćnik glavnog direktora Imunološkog zavoda u poslovima znanstvenog rada i nastave (do 1994.)
 • Biran za predstavnika Hrvatske u Europskoj grupi za imunodeficijencije (EGID)
 • lan Odbora za Europski projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Glavni urednik časopisa RAD (HAZU) Razreda za medicinske znanosti HAZU
 • Direktor Sektora Klinička i eksperimentalna imunologija i kemija u Imunološkom zavodu, Zagreb
 • Voditelj Hrvatskog registra za primarne imunodeficijencije unutar Europske grupe za imunodeficijencije
 • 1994. Član Uprave Croatian Academy Press-a u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
 • 1994.-1997. Zamjenik glavnog direktora Imunološkog zavoda
 • 1996. izabran za gostujućeg nastavnika na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • izabran za voditelja Zavoda za znanstveni rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • od Sabora Republike Hrvatske imenovan članom Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika, a potom izabran za predsjednika tog Odbora
 • lan ( active member) New York Academy of Sciences, New York, SAD
 • 1997. izabran za tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a time i za člana Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1999. ponovni izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti
 • 2000 ponovni izbor za tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2001 (30. prosinca) u mirovini
 • 2002 Odlukom Hrvatskog sabora imenovan članom Nacionalnog zdravstvenog vijeća, a potom biran za predsjednika tog vijeća
 • 2004 izabran za zamjenika tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • imenovan članom Upravnog vijeća Instituta “Ruđer Bošković” odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa
 • 2005 imenovan članom savjeta Sveučilišta u Rijeci odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 1973. Republička nagrada “Rugjer Bošković” za značajno znanstveno otkriće
 • 1974. Nagrada “Pavao Ćulumović” Medicinske akademije Hrvatske za rad na unapređenju medicinske znanosti
 • 1975. Priznanje za dugogodišnju i uspješnu suradnju s Institutom “R.Bošković”
 • 1977. La Medaglia al Merito (Medalja za zasluge) za rad na području eksperimentalne imunologije, Collegium Biologicum Europa – Roma, Vibo Valentia, Italija.
 • 1978. Povelja u znak priznanja za rad, zalaganje i djelovanje na unapređenju kancerologije u SR Hrvatskoj, Kancerološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske
 • 1980. Diploma za uspješan i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije i priznanje zvanja alergologa i kliničkog imunologa, Savez lekarskih društava SFRJ, Udruženje alergologa i kliničkih imunologa
 • 1981. Diploma za osobit doprinos razvitku klinike, Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Zagreb
 • 1987. Povelja za zasluge u znanstvenom radu Medicinske akademije Hrvatske
 • 1988. Diploma za zasluge i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije, Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije
 • 1990. Lino Businco signum amicitiae, Collegium Biologicum Europa – Roma, Pescara, Italija
 • 1993. Povelja u povodu stote obljetnice Imunološkog zavoda za doprinos napretku Imunološkog zavoda
 • 1994. Nagrada “Ante šercer” Hrvatske akademije medicinskih znanosti za najbolji znanstveni rad objavljen u 1993.godini.
 • 1998. Rektor Sveučilišta u Grazu predao poklon (“Ehrengeschenk”) gđe Waltraud Klasnic , predsjednice štajerske (“Landeshauptmann, Das Land Steiermark”) u znak priznanja za velik doprinos austrijskoj znanosti na području imunologije i zbog međunarodne suradnje s profesorom Tilzom.
 • 1999. Diploma. Odlukom Skupštine Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice odlikuje se diplomom u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanu časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj
 • 2001 Nagrada “Ladislav Rakovac” Hrvatskog liječničkog zbora za postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti i posebno za djelotvoran rad u Zboru.
 • Državna nagrada za znanost za životno djelo za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti

ZNANSTVENI RAD

 • Područja interesa : imunologija, alergologija i klinička imunologija
 • Ključne rijeći : celularna imunologija, klinička imunologija, makrofagi, monociti, fagocitoza, ADCC, atopija, citokini, lokalna imunost, kronoimunologija, stres i imunost, psihoneuroimunologija.

Dugogodišnji voditelj znanstvenih projekata:

 • 1971.-1995. Mehanizmi imunoreakcija te imunomodulacija, Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske (suvoditelj V. Silobrčić)
 • 1992. Imunoreaktivnost ratnih prognanika u Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1993.-1995. Istraživanje oštećenja imunoreaktivnosti u žrtava rata, Institut otvoreno društvo – Hrvatska
 • 1996.-1999. Mehanizmi imunoreakcija te imunomodulacija, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1997. – 2000. Povezanost ratne psihotraumatiziranosti i promjena imunološkog i endokrinološkog sustava u pripadnika Hrvatske vojske, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2002- Stres i imunoreaktivnost, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Objavio:

 • Objavio 229 znanstvenih i stručnih radova, od toga 103 u međunarodnim časopisima i 8 u međunarodnim knjigama i zbornicima.
 • SCIENCE CITATION INDEX-u (Philadelphia,USA) radovi su mi citirani 390 puta (do prosinca 1999.)
 • Radovi se citiraju u 14 knjiga i udžbenika imunologije objavljenih u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj i švicarskoj i u ekspertnom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, Tech. Rep. Ser., No.423, 1969).
 • Objavio radove (prijevode) u 50 knjiga i zbornika:
 • 2 kao prijevod
 • 42 kao autor/koautor poglavlja
 • 5 kao koautor i urednik
 • 1 kao autor (monografija, 2 izdanja)
 • Na međunarodnim i domaćim znanstvenim sastancima imao do sada 360 nastupa.

Posebno se ističe:

 • Bitan doprinos razvitku kliničke imunologije kao nove medicinske specijalnosti u Hrvatskoj (osnivač Referalnog centra za kliničku celularnu imunodijagnostiku ). Bio je predstavnik Jugoslavije u Međunarodnoj uniji imunoloških društava (Clinical Immunology Committee). Biran za predstavnika Hrvatske u European Group for Immunodeficiences.
 • Sa prof.dr. B.Vitaleom uveo nastavu imunologije na Medicinski fakultet u Zagrebu.
 • Prvi prijevod udžbenika imunologije u nas
 • Prvi Imunologijski rječnik u nas (hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski)
 • Napisao u nas prvu knjigu o temeljnoj alergologiji (Temeljna alergologija, školska knjiga, 1983, 199 stranica, pretisak 1988)
 • Prvi prijevod udžbenika iz kliničke imunologije
 • Objavio u nas prvu knjigu o kliničkoj imunologiji. Znanstveno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta ju je kao najbolju medicinsku knjigu objavljenu u 1990.g. predložilo za nagradu J.J. Strossmayer.

NASTAVA

 • Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i gostujući nastavnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u mirovini.
 • Na dodiplomskoj razini predavao na Medicinskom, Prirodoslovno-matematičkom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.
 • Na postdiplomskoj razini predavao na Medicinskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, Rijeci, Sarajevu i Prištini, te na Institut Pasteur u Parizu.
 • Bio je voditelj 2 diplomska (J. Jerbić, M. Ikić), 13 magistarskih (B. Veselić, A. Bobinac-Georgievski, B. Ugarković, A. Sabioncello, Z. Debogović, S. Rabatić, Lj. Matijević, B. Radić, Z. Pavletić, B. Horvat, Z. Jajić, Z. Kurepa, S. Vučković) i 7 doktorskih radova (B. Veselić, A. Sabioncello, S. Rabatić, B. Taseski, D. Frgačić-Kordić, Lj. Matijević, A. Markotić)

ZNANSTVENOSTRUČNA UDRUŽENJA I ČASOPIS

 • 1967. stalni član Societe Francaise d,Immunologie
 • 1968. jedan od osnivača i redoviti član Jugoslavenskog (potom Hrvatskog) imunološkog društva
 • 1969. do 1995.g. član Uredničkog odbora (zamjenjivao i glavnog urednika) našeg međunarodnog časopisa Periodicum biologorum
 • 1973. član Sekcije za dijalizu i transplantaciju Zbora liječnika Hrvatske
 • 1974. član Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije
 • redovni član European Reticulo-Endothelial Society
 • 1976. član Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Zbora liječnika Hrvatske (sada Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju)
 • 1988. Član Znanstvenog savjeta za zaštitu prirode JAZU
 • 1990. predstavnik Saveza Društava imunologa Jugoslavije u Međunarodnoj uniji imunoloških društva (IUIS), Ženeva, za Clinical Immunology Committee
 • 1991. Član Uredničkog odbora Vjesnika HAZU
 • 1992. biran za predstavnika Hrvatske u European Group for Immunodeficiencies (EGID), sada European Society for Immunodeficiencies
 • 1993. član Velikog vijeća Hrvatskog biološkog društva
 • glavni urednik časopisa Rad (HAZU) za Razred za medicinske znanosti HAZU
 • 1995. član Hrvatske udruge Rimskog kluba
 • Dugogodišnji je član Hrvatskog biološkog društva i Hrvatskog prirodoslovnog društva.

UVRŠTEN U KNJIGE TKO JE TKO

 • 1981. Men of Achievement, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • 1987. International Who,s Who in Medicine, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • 1993. Tko je tko u Hrvatskoj / Who is who in Croatia, Golden Marketing, Zagreb
 • Hrvatski biografski leksikon, 3 Č-Đ, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb
 • 1994. Tko je tko u hrvatskoj medicini / Who is Who in Croatian Medicine, Golden marketing, Zagreb
 • 1996. Hrvatski leksikon, I.svezak A-K, Naklada leksikon d.o.o., Zagreb

OBITELJ

 • supruga Ivana Dekaris (djev. prezime Cornioni-Veronese), rođena 1936. g. u Rijeci, dipl. pravnik, stručni suradnik u Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u mirovini.
 • kćer Ana Dekaris, dr. vet. med., rođena 1965.g. u Zagrebu. Vodi privatan posao.
 • kćer Iva Dekaris, dr.sc., liječnik, rođena 1967.g. u Suresnes (Paris, Francuska). Specijalist oftalmolog. Predstojnica Klinike za oftalmologiju Opće bolnice Sv. Duh

Bibliografija

Znanstveni tekstovi

Teze

 1. Dekaris, D.: Učinak injekcije antiserumskih antitijela u štakora. Disertacija za doktorat medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1964. (Croatian)
 2. Dekaris, D.: In vitro proučavanje celularne imunosti. Habilitacijski rad, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1972. (Croatian)

Članci

 1. Allegretti, N., Vitale, B., Dekaris, D.: Plasma-cell proliferation in irradiated rats. Int. J. Radiat. Biol., 4: 363-370, 1962.
 2. Dekaris, D.: The effect of anti-serum antibodies in rats. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 28: 193-200, 1965.
 3. Dekaris, D.: The fate of injected anti-serum antibodies in rat. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta, 2: 3-12, 1966.
 4. Dekaris, D.: Histological analysis of local skin hypersensitivity reaction provoked with anti-serum antibodies in rats. Bull. Sci., Conseil Acad. RSF Yougoslavie, Section A – Zagreb, 11: 181 , 1966.
 5. Dekaris, D., Allegretti N.: Injection of rabbit anti-rat serum into rats presensitized with rabbit serum. Folia Biol. (Prague), 12: 212-214, 1966.
 6. Dekaris, D., Allegretti, N.: Cutaneous reactions in mice injected intradermally with allogenic cells. Transplantation, 6: 296-298, 1968.
 7. Fauve, R.M., Dekaris, D.: Macrophage spreading: Inhibition in delayed hypersensitivity. Science, 160: 795-796, 1968.
 8. Allegretti, N., Dekaris, D.: Cutaneous reactions in mice injected intradermally with cells from heavily irradiated syngeneic donors. Transplantation, 7: 215-217, 1969.
 9. Dekaris, D., Fauve, R.M., Raynaud, M.: Delayed hypersensitivity and inhibition of macrophage spreading: In vivo and in vitro studies of tuberculin and streptococcal hypersensitivities in guinea pigs. J. Immunol., 103: 1-5, 1969.
 10. Dekaris, D., Fauve, R.M., Alouf, E.J., Raynaud, M.: L’hypersensibilité retardée streptococcique expérimentale chez le cobaye. Ann. Inst. Pasteur, 116: 602-611, 1969.
 11. Dekaris, D., Alouf, E.J., Raynaud, M.: Hypersensitivity reactions in guinea pigs to group A hemolytic streptococci. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 37: 14-25, 1970.
 12. Allegretti, N., Dekaris, D.: Transfer reaction with spleen cells of tolerant mice. Period. Biol., 72: 35-37, 1970.
 13. Dekaris, D., Veselić, B.: An assay of continuous evaluation of delayed hypersensitivity in individual animals by the in vitro method of macrophage spreading inhibition. Period. Biol., 72: 69-72, 1970.
 14. Milas, L., Dekaris, D., Horvat, M.: Delayed cutaneous hypersensitivity reaction to tumor-specific antigens of fibrosarcoma in sensitized mice. Experientia, 26: 1248-1249, 1970.
 15. Dekaris, D., Veselić, B., Tomažič, V.: In vitro studies of delayed hypersensitivity: Inhibition of macrophage spreading in rats sensitive to tuberculin and diphtheria toxoid. Immunology, 20: 363-372, 1971.
 16. Dekaris, D., Smerdel, S., Veselić, B.: Inhibition of macrophage spreading by supernatants of antigen-stimulated sensitized lymphocytes Eur. J. Immunol., 1: 402-404, 1971.
 17. Veselić, B., Dekaris, D., Hršak, K.M.: In vitro studies of delayed-type hypersensitivity. The time course of the primary immunological reaction in individual rats determined by macrophage spreading inhibition. Immunology, 24: 375-384, 1972.
 18. Mažuran, R., Silobrčić, V., Dekaris, D.: In vitro inhibition of macrophage spreading by ALS. Correlation of the effect with prolongation of allograft survival. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 46: 72-81, 1974.
 19. Dekaris, D., Silobrčić, V., Mažuran, R., Kadrnka-Lovrenčić, M.: Inhibition of monocyte spreading. A direct in vitro test for assessing delayed-type hypersensitivity in man. Clin. Exp. Immunol., 16: 311-320, 1974.
 20. Vitale, B., Dekaris, D., Bašić, I., Matošić, M., Silobrčić, V.: Acute graft-versus-host reaction in mice. 4. The onset of cell-mediated immunity. Period. Biol., 76: 25-30, 1974.
 21. Bobinac-Georgievski, A., Čvoriščec, B., Paleček, I., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Utvrđivanje preosjetljivosti na tuberkulin in vitro metodom inhibicije migracije leukocita iz mikrohematokrit kapilara. Acta Med. Iug., 28: 105-121, 1974. (Croatian)
 22. Dekaris, D.: Macrophage spreading inhibition. A new method for in vitro detection of cell-mediated immunity. Radovi Imunološkog zavoda – Zagreb, 17: 9-20, 1974.
 23. Silobrčić, V., Sabioncello, A., Mažuran, R., Dekaris, D., Kadrnka-Lovrenčić, M.: A comparison of the inhibition of leucocyte migration and monocyte spreading as in vitro assays for tuberculin hypersensitivity in man. Clin. Exp. Immunol., 20: 239-247, 1975.
 24. Sabioncello, A., Mažuran, R., Bobinac-Georgievski, A., Dekaris, D., Silobrčić, V.: In vitro detection of tuberculin hypersensitivity in man. Period. Biol., 77: 41-45, 1975.
 25. Silobrčić, V., Mažuran, R., Dekaris, D., Balner, H.: Inhibition of human monocyte spreading. An in vitro test for immunosuppressive potency of antihuman lymphocyte globulin. Transplantation, 21: 51-56, 1976.
 26. Sabioncello, A., Dekaris, D., Veselić, B., Silobrčić, V.: A comparison of peritoneal exudate cells and peripheral blood leukocytes in direct and indirect migration inhibition tests as in vitro assays for tuberculin hypersensitivity in guinea pigs. Cell. Immunol., 22: 375-383, 1976.
 27. Boranić, M., Sabioncello, A., Radačić, M., Dekaris, D., Veselić, B.: Capillary migration of the cells of three murine tumours. Biomed. Express, 25: 15-18, 1976.
 28. Dekaris, D., Silobrčić, V.: In vitro detekcija celularne imunosti u kliničkoj imunologiji: test inhibicije širenja monocita. Rad Jugoslav.akad.znan.umj. med., 373: 151-158, 1977. (Croatian)
 29. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Dose-response relationship in the migration inhibition test using peritoneal exudate cells and blood leucocytes of tuberculin sensitive guinea-pigs. Biomedicine, 26: 399-403, 1977.
 30. Rabatić, S., Jurin, M., Dekaris, D.: In vitro suppression of macrophage spreading caused by supernatants of tumour, thymus, and lymph node cells. Folia Biol. Prague, 23: 317-326, 1977.
 31. Veselić, B., Dekaris, D.: Macrophage spreading inhibition test in guinea pigs with delayed-type hypersensitivity: I. Factors of macrophage spreading. Period. Biol., 80: 21-28, 1978.
 32. Veselić, B., Dekaris, D., Sabioncello, A., Delimar, N.: Macrophage spreading inhibition test in guinea pigs with delayed-type hypersensitivity: II. Direct and indirect assays and comparison with macrophage migration inhibition tests. Period. Biol., 80: 29-39, 1978.
 33. Jerbić, J., Sabioncello, A., Rabatić, S., Mažuran, R., Dekaris, D., Silobrčić, V.: Usefulness of cells from stored blood for leucocyte migration inhibition, lymphocyte transformation and monocyte spreading inhibition tests. Acta Med Iug., 32: 159-165, 1978.
 34. Mažuran, R., Rabatić, S., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Particularity of local immunity in the nasopharynx. Parallel study of surface receptors and cell-mediated immune responses in cells derived from palatine or pharyngeal tonsils and blood. Allergy, 34: 25-34, 1979.
 35. Rabatić, S., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Correlation between phagocytosis and macrophage spreading. Period. Biol., 81: 443-445, 1979.
 36. Dekaris, D., Rabatić, S., Sabioncello, A., Mikuličić, V.: Simultaneous inhibition of monocyte spreading and phagocytosis by lymphokines produced by concanavalin A stimulated tonsillar lymphocytes. Period. Biol., 81: 447-449, 1979.
 37. Kadrnka-Lovrenčić, M., Rabatić, S., Mažuran, R., Oberiter, V., Dekaris, D.: Cell-mediated immunity in children with juvenile onset diabetes mellitus. Period. Biol., 81: 255-256, 1979.
 38. Sabioncello, A., Lenarčić-Čepelja, I., Buneta, D., Dekaris, D.: The percentage of the surface membrane immunoglobulin of human tonsillar and peripheral blood lymphocytes as determined by immunofluorescence. Period. Biol., 81: 97-99, 1979.
 39. Sabioncello, A., Rabatić, S., Dekaris, D.: Relation between the results of migration inhibition test and the migration ability of indicator cells. Period. Biol., 81: 451-453, 1979.
 40. Radić, B., Mažuran, R., Kadrnka-Lovrenčić, M., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Factors in the E-rosette test and the percentage of E- and EAC-rosettes in different age groups. Period. Biol., 81: 93-95, 1979.
 41. Rabatić, S., Dekaris, D.: Simple phase-contrast microscopy test for human lymphocyte transformation induced by mitogens or antigens. Acta Med. Iug., 33: 363-372, 1979.
 42. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Leucocyte migration inhibition test and tuberculin hypersensitivity: “Escape” and some other factors influencing the clinical use. Allergy, 35: 123-133, 1980.
 43. Mažuran, R., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Some features of human monocyte spreading in vitro. Period. Biol., 82: 65-69, 1980.
 44. Kadrnka-Lovrenčić, M., Rabatić, S., Sabioncello, A., Mažuran, R., Oberiter, V., Dekaris, D.: Lymphocyte-population and cell-mediated immunity in juvenile insulin-dependent diabetes mellitus. Acta Med. Iug. 35: 3-10, 1981.
 45. Sabioncello, A., Rabatić, S., Kadrnka-Lovrenčić, M., Oberiter, V., Dekaris, D.: Decreased phagocytosis and antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) in type-1 diabetes. Biomedicine, 35: 227-229, 1981.
 46. Rabatić, S., Jurin, M., Dekaris, D.: Da li tumorske stanice potiskuju djelatnost makrofaga ? In vitro pokusi pokazuju takav učinak, ali on nije specifičan za maligna tkiva. Rad JAZU, 402: 65-69, 1982. (Croatian)
 47. Sabioncello, A., Rabatić, S., Jušić, D., Zrnić, B., Jajić, I., Dekaris, D.: Detection of aggregated IgG and soluble immune complexes by decreased macrophage phagocytosis and migration inhibition test. Period. Biol., 85: 147-148, 1983.
 48. Rabatić, S., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Comparison of guinea-pig peritoneal and lung phagocytes: In vitro migration, spreading and phagocytosis before and after induction of cell-mediated immunity. Period. Biol., 85: 167-168, 1983.
 49. Kadrnka-Lovrenčić, M., Rabatić, S., Sabioncello, A., Oberiter, V., Đurinović-Bellö, I., Dekaris, D.: Phagocytic activity in children with type-1 and type-2 diabetes. Period. Biol., 85: 175-176, 1983.
 50. Sabioncello, A., Rabatić, S., Jajić, I., Dekaris, D.: Leucocyte random mobility, phagocytosis and antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and akylosing spondilytis. Period. Biol., 85: 277-278, 1983.
 51. Sabioncello, A., Mažuran, R., Jajić, I., Rabatić, S., Silobrčić, V., Dekaris, D.: T and B lymphocytes and cell mediated immunity in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondilitis. Period. Biol. 85: 279-281, 1983.
 52. Jelčić, A., Sabioncello, A., Jajić, I., Svoboda-Beusan, I., Dekaris, D.: Alterations of immunoglobulin and circulating immune complex levels, cell-mediated immunity and phagocyte functions in patients with ankylosing spondylitis. Period. Biol., 88: 173-175, 1986.
 53. Matijević, Lj., Dekaris, D.: Skin reactions to compound 48/80 and histamine in patients with atopic diseases and in normal controls. Period. Biol., 88: 191-192, 1986.
 54. Stipić-Marković, A., Sket-Janković, N., Čvoriščec, B., Matijević, Lj., Tuđman, Z., Dekaris, D.: Reevaluation by biological standardization of known allergenic potency of a Dactylis glomerata extract. Period. Biol., 88: 198-199, 1986.
 55. Kordić, D., Lukač, J., Silobrčić, V., Spaventi, š., Dekaris, D.: Simple enumeration of large granular lymphocytes. Period. Biol., 88: 248-249, 1986.
 56. Rabatić, S., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Digestion of ingested erythrocytes: A new test for evaluation of the digestive function of phagocytes. Period. Biol., 88: 270-272, 1986.
 57. Sabioncello, A., Mažuran, R., Jušić, D., Dekaris, D.: Detection of circulating immune complexes by the combined use of four methods. Period. Biol., 88: 273-274, 1986.
 58. Spaventi, R., Sabioncello, A., Kadrnka-Lovrenčić, M., Dekaris, D.: In vitro detection of cellular immunity to Candida albicans in children. Period. Biol., 88: 277-278, 1986.
 59. Kadrnka-Lovrenčić, M., Knežević, J., Lukač, J., Končar, M., Anić, I., Đurinović-Bellö, I., Oberiter, V., Dekaris, D.: T lymphocyte subpopulations in children with diabetes mellitus type 1. Period. Biol., 88: 385-387, 1986.
 60. Taseski, B., Sabioncello, A., Mažuran, R., Jusić, D., Dekaris, D.: Circulating immune complexes in juvenile rheumatoid arthritis. Period. Biol., 88: 390-391, 1986.
 61. Hajnžić, T.F., Oberiter, V., Mužina, M., Rudar, D., Jurčić, Z., Reiner, Ž., Dekaris, D.: Impaired immunity in infants with iron deficiency. Period. Biol., 88: 433-434, 1986.
 62. Plavec, S., Sabioncello, A., Sket-Janković, N., Svoboda-Beusan, I., Dekaris, D.: Immunological reactivity in school children with recurrent respiratory tract infections. Period. Biol., 88: 438-439, 1986.
 63. Horvat, B., Sabioncello, A., Dražančić, A., Dekaris, D.:Increased phagocytosis and decreased antibody dependent cellular cytotoxicity in normal pregnancy. Period. Biol., 88: 464-466, 1986.
 64. Handl, S., Sabioncello, A., Mažuran, R., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Milić, N., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Immunological reactivity in elderly patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). Period. Biol., 88: 477-479, 1986.
 65. Končar, M., Spaventi, š., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Isohemagglutinins in healthy and splenectomized persons and in patients with chronic lymphocytic leukemia. Period. Biol., 88: 482-483, 1986.
 66. Rabatić, S., Sabioncello, A., Dekaris, D., Kardum, I.: Age-related changes in functions of peripheral blood phagocytes. Mech. Ageing Dev., 45: 223-229, 1988.
 67. Matijević, Lj., Dekaris, D., Rabatić, S., Sabioncello, A., Mažuran, R., Svoboda-Beusan, I., Ajduković, G., Skrt, E., Henč-Petrinović, Lj., Vučković, I., Kiš, S.: Alteration of immune reactivity in aged humans. Period. Biol., 91: 70-71, 1989.
 68. Matijević, Lj., Dekaris, D.: Comparison of skin reactions to histamine and compound 48/80. Period. Biol., 91: 61, 1989.
 69. Kordić, D., Lukač, J., Dekaris, D.: Dendridic cells in palatine tonsills of children. Period. Biol., 92: 134-135, 1990.
 70. Sabioncello, A., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Mažuran, R., Crnojević-Ivanušić, R., Jovančević, M., Batinica, S., Dekaris, D.: Immune functions in children with malignant embryonal tumors. Period. Biol., 92: 150-151, 1990.
 71. Rabatić, S., Benić, Lj., Mažuran, R., Dekaris, D.: Polymorphonuclear leucocyte and natural killer cell functions in mature and premature newborns. Biol. Neonate, 58: 252-259, 1990.
 72. Dekaris, D., Handl, S., Sabioncello, A., Rabatić, S.: Function of granulocytes in B-chronic lymphatic leukaemia. Blut, 61: 354-357, 1990.
 73. Mažuran, R., Sabioncello, A., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Ikić-Sutlić, M.,Broketa, G., Silobrčić, V., Dekaris, D.,: Laboratory testing in clinical immunology 1. Characteristics and critical comments. Period. biol., 93: 111-117, 1991.
 74. Mažuran, R., Sabioncello, A., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Ikić-Sutlić, M., Broketa, G., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Laboratory testing in clinical immunology 2. State of the art in Alps-Adria Working Community. Period. Biol., 93: 119-124, 1991.
 75. Dekaris, D., Matijević, Lj., Sabioncello, A., Rabatić, S., Mažuran, R., Svoboda-Beusan, I., Ajduković, G., Skrt, E., Henč-Petrinović, Lj., Kiš, S.: Referentne vrijednosti u imunodijagnostici: pristup prema SENIEUR protokolu. Glas CCLXIV Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenje medicinskih nauka, knj. 41 : 11-14, 1991. (Croatian)
 76. Jajić, Z., Jajić, In., Jajić, I., Lukač, J., Dekaris, D.: Immunological reactivity in psoriatic arthritis. Acta Med. Iug., 45: 141-150, 1991.
 77. Kurepa, Z., Rabatić, S., Dekaris D.: Influence of circadian light-dark alterations on macrophages and lymphocytes of CBA mouse. Chronobiol.Internat., 9: 327-340, 1992.
 78. Rabatić, S., Kurepa, Z., Dekaris, D.: Alteration of light/dark regimen provokes changes of mouse macrophage functions and lymphocyte subsets. Period. Biol., 94: 263-266, 1992.
 79. Gagro, A., Rabatić, S., Trešćec, A., Dekaris, D., Medar-Lasić, M.: Expression of lymphocytes FceRII/CD23 in allergic children undergoing hyposensitization. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 101: 203-208, 1993.
 80. Dekaris, D., Sabioncello, A., Mažuran, R., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Ljubić Računica N., Tomašić, J.: Multiple changes of immunological parameters in prisoners of war. Assessments after release from a camp in Manjača, Bosnia. JAMA – J. Am. Med. Assoc., 270: 595 – 599, 1993.
 81. Treščec, A., Kolevska, T., Čvorišćec, B., Krnić, B., Stipić-Marković, A., Tuđman, Z., Dekaris, D.: Characterization and partial purification of the Croatian national standard Dermatophagoides pteronyssinus allergen extract. Allergy, 48: 454-459, 1993.
 82. Rabatić, S., Sabioncello, A., Kocijan-Hercigonja, D., Mažuran, R., Svoboda-Beusan, I., Rijavec, M., Dekaris, D.: Immunological status in victims of war: Croatian refugees and Bosnian prisoners. Croatian Med.J., 47: suppl.,27-29, 1993.
 83. Taseski, B., Rabatić, S., Gagro, A., Dekaris, D.: Promjene u ekspresiji antigena CD5, CD23 i CD54 u bolesnika s juvenilnim kroničnim artritisom. Rad Hrvat akad znan umj med, (466) 27: 51-64, 1994. (Croatian)
 84. Markotić, A., LeDuc, J.W., Hlača, D., Rabatić, S., šarčević, A., Dašić, G., Gagro, A., Kuzman, I., Barač, V., Avšič-Županc, T., Bues, I., Dekaris, D.: Hantaviruses are likely threat to NATO forces in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Nature Med., 2: 269-270, 1996.
 85. Kljaić-Turkalj,M., Čvoriščec,B., Tudorić,N., Stipić-Marković, A., Rabatić,S., Treščec,A., Gagro,A., Dekaris,D.: Decrease of CD23+ B lymphocytes and clinical outcome in asthmatic patients receiving specific rush immunotherapy. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol.,111: 188-94, 1996.
 86. Kocijan-Hercigonja, D., Sabioncello, A., Rijavec, M., Folnegović-šmalc,V, Matijević, Lj., Dunevski, I., Tomašić, J., Rabatić, S., Dekaris,D.: Psychological conditions and level of serum hormones in persons exposed to war trauma. J. Psychiat. Res., 30: 391-400,1996.
 87. Aberle, N., Gagro,A., Rabatić,S., Reiner-Banovac,Ž., Dekaris,D.: Expression of CD23 antigen and its ligands in children with intrinsic and extrinsic asthma. Allergy, 52: 1238-1242, 1997
 88. Markotić, A., Dašić, G., Gagro, A., Sabioncello, A., Rabatić, S., Kuzman, I., Smoljan, I., Beus, I., Županc, T.A., Dekaris,D.: Role of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) phenotype changes in the pathogenesis of haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). Clin.Exp.Immunol., 115: 329-334, 1999.
 89. Gagro,A., Rabatić,S., Ivančić,I., Bendelja,K., Jelačić,J., Sabioncello,A., Mišulić,J., Buneta, D., Dekaris,D.: Detection of intracellular cytokines in human lymphocytes and monocytes at the single cell level by flow cytometry. Period.biol. 101: 17-26, 1999.
 90. Sabioncello,A., Kocijan-Hercigonja,D., Mažuran,R., Svoboda-Beusan, I., Rabatić,S., Tomašić,J., Rijavec,M., Dekaris,D.: Interactions of immunological, psychological, hormonal, and nutritional alterations in war-related chronic stress. Period. biol. 101: 27-34, 1999.
 91. Gagro, A., Rabatić, S., Bendelja, K., Jelačić, J., Gotovac, K., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Detection of intracellular cytokines by flow cytometry. Centr. Eur. J. Immunol. 24: 125-131, 1999.
 92. Sabioncello, A., Kocijan-Hercigonja, D., Rabatić, S., Tomašić, J., Jeren, T., Matijević, Lj., Rijavec, M., Dekaris, D.: Assessment of immune, endocrine and psychological parameters in Croatian civilians displaced by war. Psychosom. Med., 62: 502-508, 2000.
 93. Markotić, A., Kuzman, I., Babić, K., Gagro, A., Nichol, S., Ksiazek, T.G., Rabatić, S., Dekaris, D.: Double trouble: hemorrhagic fever with renal syndrome and leptospirosis. Scand. J. Infect. Dis. , 34: 221-224, 2002.
 94. Markotić, A., Nichol, S.T., Kuzman, I., Sanchez, A.J., Ksiazek, T.G., Rabatić, S., Zgorelec, R., Avšič Županc, T., Beus, I., Dekaris, D., : Characteristics of Puumala and Dobrava infections in Croatia. J. Med.Virol., 66: 542-551, 2002.
 95. Markotić, A., Gagro, A., Dašić, G., Kuzman, I., Lukas, D., Nichol, S., Ksiazek, T.G., Sabioncello, A., Rode, O., Rabatić, S., Dekaris, D.: Immune paremeters in patient with haemorrhagic fever with renal syndrome during the period of incubation and in acute disease. Croat. Med.J., 43: 587-590, 2002
 96. Gotovac, K., Sabioncello, A., Rabatić, S., Berki, T., Dekaris, D.: Flow cytometric determination of glucocorticoid receptor (GCR) expression in lymphocyte subpopulations: lower quantity of GCR in patients with post-traumatic stress disorder (PTSD). Clin.Exp. Immunol., 131: 335-339, 2003.
 97. Gagro, A., Aberle, N., Rabatić, S., Ajduk, J., Jelačić, J., Dekaris, D.: Effect of cysteinyl leukotriene receptor antagonist on CD11b and CD23 expression in asthmatic children. Clin. Exp. Allergy, 34: 939-944, 2004.
 98. Babić, Ž., Svoboda-Beusan, I., Kučišec-Tepeš, N., Dekaris, D., Troskot, R.: Increased activity of Pgp multidrug transporter in patients with Helicobacter pylori infection. World J.Gastroenterol., 11(18): 2720-2725, 2005.

Pregledni članci

 1. Dekaris, D.: Celularne imunološke reakcije in vitro. Nova saznanja i mogućnosti kliničke primjene. Symp. ORL Iug., 7: 89-103, 1972. (Croatian)
 2. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Mehanizam nastanka inhibicije migracije makrofaga i leukocita invitro. Lij. Vjes., 100: 535-542, 1978. (Croatian)
 3. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Primjena u kliničkoj imunologiji invitro testa migracije makrofaga i leukocita. Lij. Vjes., 100: 543-552, 1978 (Croatian)
 4. Gotovac Borčić, K., Sabioncello, A., Dekaris, D.: Utjecaj stresa na imunoreaktivnost. Medix, 7: 43-43,2001. (Croatian)
 5. Dekaris, D.: Referalni centri u Hrvatskoj i svijetu. Acta Med. Croatica, 59: 83-90,2005. (Croatian)

Radovi u zbornicima

 1. Matošić, M., Allegretti, N., Dekaris, D., Jurin, M., škarpa, D.: Preživljenje miševa roditeljskih sojeva nakon srednjeletalnog i letalnog ozračenja te ubrizgavanje limfoidnih stanica miševa hibrida F1 i štakora. U “Imunologija i transplantacija”. Urednik N. Allegretti. Izdanje JAZU, Zagreb, 1969, str. 51-56. (Croatian)
 2. Allegretti, N., Dekaris, D.: Imunološka reakcija na vlastite antigene. U “Imunologija i transplantacija”. Urednik N. Allegretti. Izdanje JAZU, Zagreb, 1969, str. 101-113. (Croatian)
 3. Bašić, I., Dekaris, D., Matošić, M., Silobrčić, V., Tomažič, V., Vitale, B.: Primary immune reaction of allogeneic lymph node cells against tissue antigens of lethally irradiated hosts. In “Morphological and Functional Aspects of Immunity”. Editors: K. Lindahl-Kiessling, G.Alm and M.G. Hanna Jr. Edition: Plenum Press, New York, 1971, p. 309-314.
 4. Dekaris, D., Veselić, B.: In vitro studies of delayed hypersensitivity by the method of macrophage spreading inhibition. Delayed hypersensitivity to tuberculin and diphtheria toxoid in rats. In “The Reticuloendothelial System and Immune Phenomena”. Editors: N.R. DiLuzio and K. Flemming. Edition: Plenum Press, New York, 1971, p. 277-283.
 5. Milas, L., Dekaris, D., Horvat, M.: Kasna kožna senzibilizacijska reakcija prema tumor-specifičnom antigenu fibrosarkoma u senzibiliziranih miševa. Libri Oncologici – Zbornik radova III Kongresa kancerologa Jugoslavije, Zagreb, 1972, str. 1937-1940. (Croatian)
 6. Dekaris, D., Milas, L., Horvat, M.: Delayed hypersensitivity reaction to fibrosarcoma antigen(s) in mice: Parallel study with footpad and Evans blue skin test. In “Proceedings – Symposium on Malignant Tumours of the Head and Neck “. Editor: I. Čupar. Edition: JAZU, Zagreb, 1972, p. 19-26.
 7. Veselić, B., Dekaris, D.: The onset and time-course of delayed-type hypersensitivity in rats. U “Microenvironmental Aspects of Immunity”. Editors: B.D. Janković and K. Isaković. Edition: Plenum Press, New York i London, 1973, p. 561-566.
 8. Bobinac-Georgievski, A., šlamberger, S., Čvoriščec, B., Paleček, I., Sket-Janković, N., Dekaris, D.: Pokušaj detekcije humanih IgE uz pomoć štakorskih mastocita. U “Zbornik IV. Kongresa alergologov Jugoslavije v Ljubljani, 22-23. septembra 1972”. Urednici S. Banič i M. Vozelj. Izdanje Delo, Ljubljana, 1973, str. 144-148. (Croatian)
 9. Bobinac-Georgievski, A., Veselić, B., Dekaris, D.: Utjecaj višekratnih ispiranja peritoneuma na populacije stanica u trbušnoj šupljini. U “Zbornik IV. Kongresa alergologov Jugoslavije v Ljubljani, 21-23. septembra 1972”. Urednici S.Banič i M. Vozelj. Izdanje Delo, Ljubljana, 1973, str. 160-162. (Croatian)
 10. Ikić, D., Jušić, D., šooš, E., Juzbašić, M., Dekaris, D., Rajninger-Miholić, M., Kunšten, D., Antunović-Tomašević, N., Sinković, D., Asaj, R.: Priređivanje i kontrola humanog leukocitnog interferona. U “Zbornik radova – Savjetovanja o kliničkim ispitivanjima humanog leukocitnog interferona”. Urednik D. Ikić. Izdanje JAZU, Zagreb, 1974, str. 21-31. (Croatian)
 11. Bobinac -Georgievski, A., Paleček, I., Čvoriščec, B., Dekaris, D.: Validity of the rat mast cell degranulation test for the detection of allergy to penicillin and pollen. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 74-75, 1974.
 12. Bobinac-Georgievski, A., Sabioncello, A., Čvoriščec, B., Paleček, I., Veselić, B., Dekaris, D.: Validity of the direct leucocyte migration inhibition test using 60 lambda capillaries as a measure of tuberculin allergy in man. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 75-76, 1974.
 13. Sabioncello, A., Čvoriščec, B., Paleček, I., Dekaris, D.: Detection of tuberculin hypersensitivity in Mantoux-positive persons by a direct micro-method for peripheral leucocyte migration inhibition. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 76-77, 1974.
 14. Čvoriščec, B., Sabioncello, A., Paleček, I., Plavljanić, Đ., Dekaris, D.: Detection of delayed hypersensitivity to pollen antigens in subjects with pollen allergy by a direct micro-method for peripheral leucocyte migration inhibition. In “Proceedings of the Yugoslav immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 78-79, 1974.
 15. Veselić, B., Sabioncello, A., Dekaris, D.: A comparison of peritoneal exudate cell and leucocyte migration inhibition for the in vitro assay of tuberculin hypersensitivity in guinea-pigs. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 81-82, 1974.
 16. Boranić, M., Blaži, T., Blaži-Poljak, M., Dekaris, D., Hršak, I., Mažuran, R., Radačić, M., Silobrčić, V.: Some functional traits of malignant cells compared to normal cells. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 106-107, 1974.
 17. Paleček, I., Bobinac-Georgievski, A., Dekaris, D., Čvoriščec, B.: Test degranulacije štakorskih mastocita. U “Zbornik radova VI Kongresa liječnika Hrvatske”. Urednik Ž. Poljak. Izdanje Zrinski, Čakovec, 1975, str. 50-51. (Croatian)
 18. Čvoriščec, B., Sabioncello, A., Dekaris, D., Paleček, I.: Detekcija celularne imunosti in vitro metodom inhibicije migracije leukocita iz kapilara ( 10 l ) u tuberkulinskoj i polenskoj alergiji. U “Zbornik radova VI Kongresa liječnika Hrvatske”. Urednik Ž. Poljak. Izdanje Zrinski, Čakovec, 1975, str. 54-56. (Croatian)
 19. Ikić, D., Juzbašić, M., Dekaris, D., Lulić, V., Rajninger-Miholić, M., Sinković, D., Sabioncello, A.: Laboratory testing of human leukocytic interferon. In “Proceedings Symposium on Clinical Use of Interferon”. Editor: D. Ikić. Edition: JAZU, Zagreb, 1975, p. 63-68.
 20. Dekaris, D., Sabioncello, A., Rabatić, S., Mažuran, R., Silobrčić, V.: Suvremene metode u detekciji imunosti na Mycobacterium tuberculosis. U “XV Kongres pneumoftiziologa Jugoslavije, Zbornik radova”. Izdanje Galenika, Beograd, 1976, str. 57-63. (Croatian)
 21. Jerbić, J., Mažuran, R., Dekaris, D., Silobrčić, V.: Properties of cultivated mononuclear cells isolated from fresh or preserved human blood. Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 30-31, 1976.
 22. Dekaris, D.: Klinička imunologija – obilježja i potrebe te nove discipline koja povezuje bolnički odjel i imunološki laboratorij. U “Sadašnje stanje i potrebe razvoja medicine u Hrvatskoj”. Bilten Medicinske akademije ZLH, broj 12, 1979, str. 33-38. (Croatian)
 23. Dekaris, D., Mažuran, R., Rabatić, S., Sabioncello, A., Lenarčić-Čepelja, I., Buneta, D., Barada, I.: Imunološke funkcije tonzilarnih limfocita. U “Drugi simpozijum Međuakademijskog koordinacijskog odbora Medicinskih odjeljenja jugoslavenskih Akademija”. Urednik S. Huković. Izdanje Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knjiga XXXI, Odjeljenje Medicinskih nauka, knjiga 7, Sarajevo, 1979, str. 131-137. (Croatian)
 24. Hajnžić, T.F., Dekaris, D., Reiner-Banovac, Ž., Oberiter, V.: Celularna imunost u respiratornih bolesnika s manjkom željeza. U “XI Kongres pedijatara Jugoslavije – Zbornik radova”. Izdanje NIšRO “Oslobođenje”, Sarajevo, 1979, str. 56-58. (Croatian)
 25. Dekaris, D., Sabioncello, A., Rabatić, S.: Paralelizam između širenja i fagocitne aktivnosti makrofaga. U “Prilozi – Oddelenie za biološki i medicinski nauki I1”. Izdanje Oddelenje za biološki i medicinski nauki, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, 1980, str. 37-39. (Croatian)
 26. Dekaris, D., Sabioncello, A., Rabatić, S., Jajić, I.: Celularne imunološke reakcije u bolesnika s reumatoidnim artritisom. U “Zbornik referatov 29. medakademijskega in IV. znanstvenega sestanka medicinskih razredov in oddelkov jugoslavanskih akademij”. Urednik F. Novak. Izdanje Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za medicinske vede, Ljubljana, 1981, str. 91-95. (Croatian)
 27. Silić, J., Dekaris, D., Silobrčić, V.: Razmišljanja u povodu standardizacije imunologijskog nazivlja. U “Standardizacija dijagnostičkih postupaka u alergologiji i kliničkoj imunologiji”. Urednici B. Čvoriščec, D. Dekaris i I. Paleček. Izdanje Zbor liječnika Hrvatske, Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju, Zagreb, 1983, str. 1-13. (Croatian)
 28. Dekaris,D.: Očekivani razvitak imunodijagnostike. U “Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća”. Urednik B.Richter. Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Zagreb, 1996, str. 99-100. (Croatian)
 29. Markotić, A., Rabatić, S., Gagro, A., Sabioncello, A., Kuzman, I., Dekaris, D.: Immunopathogenesis of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in humans. In “ Emergence and Control of Rodent-Borne Viral Diseases (Hantaviral and Arenal Diseases). Emerging Diseases.” Editors: J.-F. Saluzzo and B. Dodet. Edition: Elsevier, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Paris, Shannon, Tokio, 1999, p. 125-131.
 30. Sabioncello, A., Gotovac, K., Rabatić, S., Dekaris, D.: PTSP i imunoreaktivnost: Alostatski mehanizmi u stresu. U “I. Hrvatski kongres vojne medicine, Zbornik radova”. Urednik D. Prgomet. Izdanje MORH, Sektor za odnose s javnošću i informiranje, Uprava za nakladništvo, Zagreb, 2001, str. 351-352. (Croatian)
 31. Gotovac, K., Sabioncello, A., Rabatić, S., Dekaris, D.: PTSP i imunoreaktivnost: PTSP i imunoreaktivnost: Hormonske promjene i imunostatus vojnika s posttraumatskim stresnim poremećajem. U “I. Hrvatski kongres vojne medicine, Zbornik radova”. Urednik D. Prgomet. Izdanje MORH, Sektor za odnose s javnošću i informiranje, Uprava za nakladništvo, Zagreb, 2001, str. 353-354. (Croatian)
 32. Dekaris, D., Sabioncello, A., Rabatić, S.: Bioterrorism provokes a potent stress and conseqent alterations of immune rectivity. Proceedings of the IAMP Conference – Confronting Infections, Antibiotic Resistence and Bioterrorism around the World, The Role of Academies of Medicine. Editors: G.B. de The, D. Chaloner and L. Auquier. Edition: Elsevier, Paris, 2002, p. 45-49.

Izabrani sažeci

 1. Bašić, I., Vitale, B., Dekaris, D., Silobrčić, V.: The time course of the development of acute graft-versus-host reaction in mice determined by the footpad test. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Beograd, 2: 33, 1971.
 2. Veselić, B., Dekaris, D., Hršak, K.M.: Development of delayed-type hypersensitivity in individual rats determined by in vitro method of macrophage spreading inhibition. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Beograd, 2: 42-43, 1971.
 3. Dekaris, D., Smerdel, S., Veselić, B.: Macrophage spreading inhibition provoked by supernatants of sensitive lymphocytes cultured with specific antigen. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Beograd, 2: 44, 1971.
 4. Dekaris, D., Silobrčić, V., Mažuran, R., Kadrnka-Lovrenčić, M.: Delayed-type hypersensitivity and inhibition of monocyte spreading: In vitro studies of tuberculin hypersensitivity in man. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 79, 1974.
 5. Sabioncello, A., Mažuran, R., Silobrčić, V., Dekaris, D., Kadrnka-Lovrenčić, M.: A comparison of the leucocyte migration inhibition (LMI) and monocyte spreading inhibition (MSI) assay of tuberculin hypersensitivity in man. In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 80, 1974.
 6. Mažuran, R., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Inhibition of spreading of mouse peritoneal macrophages as a test for immunosuppressive potency of rabbit-anti-mouse lymphocyte sera (ALS). In “Proceedings of the Yugoslav Immunological Society”. Edition: Yug. Immunol. Soc., Zagreb, 3: 115, 1974.
 7. Veselić, B., Dekaris, D.: The mechanism of macrophage spreading in vitro and the direct spreading inhibition test in tuberculin sensitive guinea-pigs. Period. Biol. (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 23, 1976.
 8. Veselić, B., Sabioncello, A., Rabatić, S., Jušić, D., Dekaris, D: Lymphokines mediated macrophage spreading inhibition in guinea-pigs: Characteristics of the reaction and comparison with migration inhibition and lymphocyte transformation tests. Period. Biol. (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 24, 1976.
 9. Sabioncello, A., Dekaris, D., Veselić, B., Silobrčić, V.: Migration inhibition test in guinea-pig tuberculin allergy. Characteristics of the reaction of peritoneal exudate cells (PEC) and peripheral blood leucocytes (PBL). Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 25, 1976.
 10. Sabioncello, A., Rabatić, S., Dekaris, D., Šooš, E., Ikić, D.: Detection of lymphokine activity in human leucocyte interferon preparation. Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 25-26, 1976.
 11. Sabioncello, A., Kadrnka-Lovrenčić, M., Čvoriščec, B., Dekaris, D.: Some factors influencing the results of the leucocyte migration inhibition test in the clinical detection of tuberculin allergy. Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 26-27, 1976.
 12. Rabatić, S., Dekaris, D., Kadrnka-Lovrenčić, M.: Test of lymphocyte transformation in normal persons and in persons with tuberculin allergy – characteristics of the test and dependence of reaction on allergen (PPD) or mitogen (PHA). Period. Biol., (Proc. Yug. Soc. Immunol., 4), 78: 27, 1976.
 13. Čvoriščec, B., Tuđman, Z., Sabioncello, A., Rabatić, S., Dekaris, D., Sket-Janković, N., Paleček, I.: Leucocyte migration inhibition and lymphocyte transformation caused by pollen antigens in patients with pollenosis. Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 29, 1976.
 14. Oberiter, V., Havliček, J., Mažuran, R., Žaknić, M., Fabečić-Sabadi, V., Bajakić, D., Rabatić, S., Sabioncello, A., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Cellular and humoral hypersensitivity to group A haemolitic streptococci in patients with acute and chronic glomerulonephritis and rheumatic fever. Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 31-32, 1976.
 15. Bobinac-Georgievski, A., Dekaris, D.: Lymphocyte transformation caused by antigen and mitogen and skin reactions in patients with rheumatoid arthritis (RA). Period. Biol., (Proc. Yug. immunol. Soc., 4), 78: 46, 1976.
 16. Silobrčić, V., Mažuran, R., Dekaris, D., Balner, H.: Monocyte spreading inhibition: In vitro test for immunosuppressive potency of horse globulin against human lymphocytes (ALG). Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 61, 1976.
 17. Rabatić, S., Jurin, M., Dekaris, D.: In vitro suppression of mouse macrophage activity caused by supernatants of mouse tumour cell, thymocyte and lymphocyte culture. Period. Biol., (Proc. Yug. Immunol. Soc., 4), 78: 123, 1976.
 18. Kadrnka-Lovrenčić, M., Rabatić, S., Mažuran, R., Oberiter, V., Dekaris, D.: Cell-mediated immunity in children with juvenile diabetes mellitus. Diabetologia, 15: 244, 1978.
 19. Jajić, I., Rabatić, S., Sabioncello, A., Mažuran, R., Silobrčić, V., Dekaris, D.: Lymphocyte receptors, cell-mediated immunity to human IgG and leucocyte functions in patients with rheumatoid arthritis. Allergol. et Immunopathol., 8: 339, 1980.
 20. Matijević, Lj., Dekaris, D., Stipić-Marković, A.: Does the skin reactivity depend on atopic disease? Allergol. et Immunopathol., 15: 311, 1987.
 21. Markotić, A., Rabatić, S., Gagro, A., Kuzman, I., Dašić, G., Ksiazek, T.G., Nichol, S.T., Johnson, A.M., Sabioncello, A., Avšič-Županc, T., Dekaris, D.: Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) in Croatia. The Fourth International Conference on HFRS and Hantaviruses (Abstract book), Atlanta, Center for Disease Control and Prevention (CDC), 1998, p. 37.
 22. Sabioncello, A., Komar, Z., Štefan, S., Dekaris, D., Rabatić, S.: Immune status in posttraumatic stress disorder (PTSD). Psychiat. Danub., 10: 105, 1998

Knjige ili poglavlja u knjigama

 1. Fauve, R.M., Dekaris, D.: An in vitro test for delayed hypersensitivity: Macrophage spreading inhibition (M.S.I.). In “In Vitro Methods in Cell-Mediated Immunity”. Editors: B.R. Bloom and P.R. Glade. Edition: Academic Press, New York, London, 1971, p. 313-317.
 2. Čvoriščec, B., Dekaris, D., Sabioncello, A., Tuđman, Z., Sket-Janković, N., Paleček, I.: Inhibition of leucocyte migration by grass pollen antigens in patients with pollen allergy. In “Allergy ’74”. Editors: M.A. Ganderton and A.W. Frankland. Edition: Pitman Medical, Tunbridge Wells, Kent, England, 1975, p. 267-273.
 3. Dekaris, D., Silić, J., Silobrčić, V.: Imunologijski rječnik. U I. Roitt “Temeljna imunologija”, Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1979, str. I-XIX. (Croatian)
 4. Dekaris, D., Čulo, F.(urednici): Klinička imunologija u nas. Izdanje JAZU i Naprijed, Zagreb, 1990, str. XXVI + 590. (Croatian)
 5. Dekaris, D., Čulo, F.: Klinička imunologija u svijetu i u nas. U “Klinička imunologija u nas”. Urednici D.Dekaris i F.Čulo. Izdanje JAZU i Naprijed, Zagreb, 1990, str. 5-29. (Croatian)
 6. Dekaris, D., Silobrčić, V., Sabioncello, A., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Ikić-Sutlić, M., Mažuran, R.: Celularne imunoreakcije. U “Klinička imunologija u nas”. Urednici D.Dekaris i F.Čulo. Izdanje JAZU i Naprijed, Zagreb, 1990, str. 123-152. (Croatian)
 7. Rabatić, S., Sabioncello, A, Handl, S., Batinica, S., Crnojević-Ivanušić, R., Dekaris, D.: Polymorphonuclear abnormalities in chronic lymphatic leukemia and embryonal tumors. In ” Advances in Manegement of Malignancies”. Editors: A. Carpi, A. Sagripanti and B. Grassi. Ascoli Piceno, Italy, 1991, p.39-45.
 8. Dekaris, D., Sabioncello, A. (editors): New insights in post-traumatic stress disorder (PTSD). Edition: Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 1999., p. 64.
 9. Dekaris, D., Sabioncello, A., Gotovac, K., Rabatić, S.: Immune reactivity and PTSD. In “New insights in post-traumatic stress disorder (PTSD)”. Editors: D. Dekaris and A.Sabioncello. Edition: Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 1999., p. 31-35.
 10. Dekaris, D.: Klinička imunologija u Hrvatskoj. U “Klinička medicina u Hrvatskoj danas i sutra”. Urednici M. Štulhofer i A. Kurjak. Izdanje Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2002, str. 67-79. (Croatian)
 11. Dekaris, D., Rabatić, S.: Imunologija. U “Interna medicina”. Urednici B. Vrhovac i sur. Izdanje Naklada Ljevak d.o.o., Zagreb, 2003, str. 52-67. (Croatian)

Stručni tekstovi

Članci

 1. Dekaris, D.: Alergijske reakcije. Pluč. Bol. Tuberk., 27: 105-111, 1975. (Croatian)
 2. Dekaris, D.: Immunita cellulare e suoi mediatori. Clinica Europea – Roma, Monografie, No. 5, str. 3-8, 1977. (Italian)
 3. Dekaris, D.: Laboratorij za kliničku imunologiju: obilježja i organizacija rada. Farm. glas., 34: 272-274, 1978. (Croatian)
 4. Dekaris, D.: Imunska odzivnost in življenjska doba. Zdrav. Vestn., 47: 475-476, 1978. (Slovenian)
 5. Dekaris, D.: Klinička imunologija. Prax. Med., 13: 129-133, 1982. (Croatian)
 6. Hršak, I., Dekaris, D.: Imunodijagnostika u kliničkoj imunologiji. Prax. Med., 13: 133-141, 1982. (Croatian)
 7. Dekaris, D.: Dijagnostika imunodeficijencija. Prax. med., 15: 15-21, 1984.
 8. Dekaris, D. (temporary adviser – participant): Immune response in elderly. In “Report of Working Group on the Immunization of the Elderly”. Edition: World Health Organization, Geneve, 1984. ( 32 pages)
 9. Dekaris, D., Silobrčić, V.: Još o kliničkoj imunologiji. Liječ. Vjesn., 108: 236, 1986. (Croatian)
 10. Sabioncello,A., Dekaris,D.: Imunoreaktivnost pluća. Jugosl. pedijatr., 33: supl. 1, 13-16, 1990. (Croatian)
 11. Dekaris, D.: Founding and activity of the Croatian Referral Centre for Clinical Cellular Immunodiagnostic. Rad Hrvat akad znan umj med, 466: 51-64, 1994.
 12. Dekaris,D., Bekavac, A., Silobrčić,V., Buneta,Z., Kurjak,A., Štulhofer,M.: Papers published by members of the Croatian Academy of Medical Sciences, registered in international bibliographic data bases in the period 1986 – 1990. Acta Med.Croatica, 49:109-116, 1995.
 13. Dekaris,D., Gagro,A.: Noviji pristupi terapiji autoimunosnih bolesti. Paediatr.Croat., 40: 19-22, 1996. (Croatian)
 14. Dekaris, D.: In vitro dijagnostika celularnih imunoreakcija u alergijskim bolestima dišnog sustava. Medicus, 6: 45-53, 1997. (Croatian)
 15. Dekaris, D.: Posebnosti imunoreaktivnosti u novorođenčadi i male djece. Liječ.Vjesn., 120: 65-72, 1998. (Croatian)
 16. Kosor, E., Gagro, A., Draženović, V., Kuzman, I., Jeren, T., Rakušić, S., Rabatić, S., Markotić, A., Gotovac, K., Sabioncello, A., Čečuk, E., Kerhin-Brkljačić, V., Gjenero-Margan, I., Kaić, B., Mlinarić-Galinović, G., Kaštelan, A., Dekaris, D.: MHC-tetrameri na tragu specifičnoj imunosti (MHC tetramers. Tracking specific immune response). Acta Med. Croatica, 57: 225-259, 2003. (Croatian)

Pregledni članci

 1. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Mehanizam nastanka inhibicije migracije makrofaga i leukocita invitro. Lij. Vjes., 100: 535-542, 1978. (Croatian)
 2. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Primjena u kliničkoj imunologiji invitro testa migracije makrofaga i leukocita. Lij. Vjes., 100: 543-552, 1978. (Croatian)

Prijevodi

 1. Dekaris, D.: Prijevod poglavlja 2, 4, 5, 6 i 7 u knjizi Ivan Roitt “Osnove imunologije”, Medicinska naklada, Zagreb, 1974. (Croatian)
 2. Dekaris, D.: Prijevod poglavlja 2, 4, 5, 6 i 7 u knjizi Ivan M. Roitt “Temeljna imunologija”, Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1979. (Croatian)
 3. Dekaris, D.: Stručni redaktor prijevoda i prevodilac poglavlja 15, 20, 24 i 27 u knjizi D. P. Stites et al. (ured.) “Osnovna i klinička imunologija”, Savremena administracija, Beograd, 1989. (knjiga ima 734 stranice) (Croatian)
 4. Dekaris, D.: Stručni redaktor prijevoda i prevodilac poglavlja 15, 20, 24 i 27 u knjizi D.P.Stites et al. (ured.) “Osnovna i klinička imunologija”, Savremena administracija, Beograd, 1991. ( Knjiga ima 734 stranice ). Pretisak (Croatian)

Knjige ili poglavlja u knjigama

 1. Dekaris, D.: Imunost, celularna. U “Medicinska enciklopedija – dopunski svezak”. Izdanje Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1974, str. 267-272. (Croatian)
 2. Dekaris, D.: Alergijske reakcije gornjeg respiratornog trakta. U “Izabrana poglavlja iz patologije glave i vrata”. Urednik Ž. Poljak. Izdanje Orbis, Zagreb, str. 45-49. (Croatian)
 3. Dekaris, D.: Mogućnosti in vitro detekcije imunoloških reakcija. U “Zbornik radova VI Kongresa liječnika Hrvatske”. Urednik Ž. Poljak. Izdanje Zrinski, Čakovec, 1975, str. 48-49. (Croatian)
 4. Dekaris, D.: Mehanizam nastanka anafilaktičnih reakcija – IgE protutijela. U “Zbornik radova XVII naučnog sastanka mikrobiologa i epidemiologa Jugoslavije “, Izdanje Medicinski fakultet i Alkaloid, Skopje, 1975, str. 427-429. (Croatian)
 5. Dekaris, D.: Imunost i imunologija. U “Simpozij – Imunologija i imunobiološki preparati”. Opatija, 1976, str. 1-5. (Croatian)
 6. Dekaris, D., Čvoriščec, B.: Imunološke reakcije protiv Mycobacterium tuberculosis. U “Zbornik radova ” Bolnice za plućne bolesti i TBC, Klenovnik. Urednici I. Tomljenović i I. Grbac. Izdanje Bolnica za plućne bolest i TBC, Klenovnik, 1978, str. 91-95. (Croatian)
 7. Dekaris, D.: Mé;thodes d’exploration de l’immunité; cellulaire in vitro.(Avec un accent particulier sur le test d’inhibition de la migration). Dans “Cours d’Immunologie Gé;né;rale et Cours d’Immunologie Approfondie de l’Institut Pasteur”. Edition: Institut Pasteur, Paris, 1978, str. 1-35. (French)
 8. Dekaris, D.: Imunološki procesi koji uzrokuju bolesti respiratornog sustava. U “Seminar – Aktuelni problemi iz pneumoftiziologije”. Izdanje Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Beograd, 1978, str. 3-6. (Croatian)
 9. Silobrčić, V., Dekaris, D.: Fagocitoza i obrana od infekcija. U “Zbornik radova II-III Kongres infektologa Jugoslavije”. Zagreb, 1979, str. 719-724. (Croatian)
 10. Dekaris, D., Silobrčić, V.: Uloga komplementa u obrani od infekcija. U “Zbornik radova II-III Kongres infektologa Jugoslavije”. Zagreb, 1979, str. 725-730. (Croatian)
 11. Dekaris, D.: Imunodijagnostika. U “Kemoterapija malignih solidnih tumora”. Urednici Š. Spaventi, K. Kolarić, D. Dekaris i M. Grgić. Izdanje Medicinska akademija Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb, 1982, str. 339-346. (Croatian)
 12. Dekaris, D.: Temeljna alergologija. Školska knjiga, Zagreb, 1983. (knjiga ima XI plus 189 stranica, 50 slika i 37 tablica). (Croatian)
 13. Dekaris, D., Sabioncello, A., Rabatić, S.: Dijagnostika autoimunosnih bolesti. U “Autoimunosne bolesti”. Urednici V. Oberiter, D. Dekaris, M. Kadrnka-Lovrenčić i A. Sabioncello. Izdanje Medicinska akademija Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb, 1983, str. 27-33. (Croatian)
 14. Dekaris, D.: Stečena imunost. U I. Tadžer i sur.: “Opšta patološka fiziologija”. IV. dopunjeno izdanje. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1984, str. 144-160. (Croatian)
 15. Dekaris, D.: Alergijske reakcije. U I. Tadžer i sur.: “Opšta patološka fiziologija”. IV. dopunjeno izdanje. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1984, str. 168-195. (Croatian)
 16. Dekaris, D.: Imunodeficijencije. U I. Tadžer i sur.: “Opšta patološka fiziologija”. IV. dopunjeno izdanje. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1984, str. 196-199. (Croatian)
 17. Dekaris, D.: Imunost i imunodeficijencije. U Mardešić i sur.: “Pedijatrija”. Izdanje Školska knjiga, Zagreb, 1984, str. 325-342. (Croatian)
 18. Dekaris, D.: Suvremena dijagnostika imunoloških poremećaja. U “XVIII Jugoslavenski seminar za lekare – Aktuelni problemi iz pneumoftiziologije”. Izdanje Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Beograd, 1984, str. 1-9. (Croatian)
 19. Dekaris, D.: Limfokini. U “Medicinska enciklopedija – drugi dopunski svezak”. Izdanje Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1986, str. 366. (Croatian)
 20. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Citokini, limfokini i monokini. U “Patofiziologija”. Urednici S. Gamulin, M. Marušić i S. Krvavica. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1988, str. 396-401. (Croatian)
 21. Dekaris, D.: Imunološka preosjetljivost. U “Patofiziologija”. Urednici S. Gamulin, M. Marušić i S. Krvavica. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1988, str. 485-491. (Croatian)
 22. Dekaris, D., Sabioncello, A.: Testovi imunološke reaktivnosti. U “Patofiziologija”. Urednici S. Gamulin, M. Marušić i S. Krvavica. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1988, str. 501-506. (Croatian)
 23. Dekaris, D.: Temeljna alergologija: kako nastaju imunološke bolesti. 2. izd. Školska knjiga, Zagreb, 1988. (knjiga sadrži XI plus 189 stranica, 50 slika i 37 tablica) (Croatian)
 24. Dekaris, D., Sabioncello, A.: Suvremene mogućnosti funkcijskih ispitivanja u alergijskim bolestima. U “Funkcijska ispitivanja u medicini”, knjiga I. Urednik P. Lazić. Izdanje Pokrajinski komitet za nauku i informatiku, Novi Sad, 1988, str. 251-261. (Croatian)
 25. Dekaris, D., Rabatić, S.: Monociti i makrofagi: porijeklo, biokemija i funkcija. U “Hematologija i transfuziologija”. Urednici B. Jakšić, B. Labar i D. Grgičević. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1989, str. 37-45. (Croatian)
 26. Dekaris, D.: Stečena imunost U I. Tadžer i sur. “Opšta patološka fiziologija”. V. prerađeno izdanje. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1989, str. 147-163. (Croatian)
 27. Dekaris, D.: Alergijske reakcije. U I. Tadžer i sur. “Opšta patološka fiziologija”. V. prerađeno izdanje. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1989, str. 171-198. (Croatian)
 28. Dekaris, D.: Imunodeficijencije. U I. Tadžer i sur. “Opšta patološka fiziologija”. V. prerađeno izdanje. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1989, str. 199-202. (Croatian)
 29. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Citokini, limfokini i monokini. U “Patofiziologija – Drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje “. Urednici S. Gamulin, M. Marušić i S. Krvavica. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1990, str. 408-414. (Croatian)
 30. Dekaris, D.: Imunološka preosjetljivost. U “Patofiziologija – Drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje”. Urednici S. Gamulin, M. Marušić i S. Krvavica. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1990, str. 505-509. (Croatian)
 31. Dekaris, D., Sabioncello, A.: Testovi imunološke reaktivnosti. U “Patofiziologija – Drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje”. Urednici S. Gamulin, M. Marušić i S. Krvavica. Izdanje Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb, 1990, str. 521-526. (Croatian)
 32. Dekaris,D.: Imunologija. U “Interna medicina”. Urednici B. Vrhovac i sur. Naprijed, Zagreb, 1991, str. 72-90. (Croatian)
 33. Dekaris,D.: Imunološka preosjetljivost. U “Patofizilogija”, Treće izdanje. Urednici S.Gamulin, M.Marušić, S.Krvavica. Medicinska naklada, Zagreb, 1995, str. 362-365. (Croatian)
 34. Dekaris,D., Sabioncello,A.: Testovi imunološke reaktivnosti. U “Patofizilogija”, Treće izdanje. Urednici S.Gamulin, M.Marušić, S.Krvavica. Medicinska naklada, Zagreb, 1995, str. 371-374. (Croatian)
 35. Dekaris,D., Rabatić,S.: Imunologija. U “Interna medicina”. Urednici B.Vrhovac i sur. Naprijed, Zagreb, 1997, str. 73-91. (Croatian)

Ostali tekstovi

 1. Dekaris, D.: Nikša Allegretti (nekrolog). U “Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1982.” Knjiga 86. Urednik H. Požar. Izdanje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1983, str. 271-273. (Croatian)
 2. Dekaris, D.: Nikša Allegretti 1920-1982. Spomenica preminulim akademicima. Urednik D. Ikić. Svezak 21, Izdanje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1984. (stranica 39) (Croatian)
 3. Dekaris, D.: Zvonimir Maretić 1921-1989. Spomenica preminulim akademicima. Urednik I. Padovan. Svezak 58. Izdanje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991. (stranica 35).) (Croatian)

Dvadeset izabranih radova

 1. Fauve, R.M., Dekaris, D.: Macrophage spreading: Inhibition in delayed hypersensitivity. Science, 160: 795-796, 1968.
 2. Dekaris, D., Fauve, R.M., Raynaud, M.: Delayed hypersensitivity and inhibition of macrophage spreading: In vivo and in vitro studies of tuberculin and streptococcal hypersensitivities in guinea pigs. J. Immunol., 103: 1-5, 1969.
 3. Fauve, R.M., Dekaris, D.: An in vitro test for delayed hypersensitivity: Macrophage spreading inhibition (M.S.I.). In “In Vitro Methods in Cell-Mediated Immunity”. Editors B.R. Bloom and P.R. Glade. Academic Press, New York and London, 1971, pp. 313-317.
 4. Dekaris, D., Smerdel, S., Veselić, B.: Inhibition of macrophage spreading by supernatants of antigen-stimulated sensitised lymphocytes Eur. J. Immunol., 1: 402-404, 1971.
 5. Veselić, B., Dekaris, D., Hršak, K.M.: In vitro studies of delayed-type hypersensitivity. The time course of the primary immunological reaction in individual rats determined by macrophage spreading inhibition. Immunology, 24: 375-384, 1972.
 6. Dekaris, D., Silobrčić, V., Mažuran, R., Kadrnka-Lovrenčić, M.: Inhibition of monocyte spreading. A direct in vitro test for assessing delayed-type hypersensitivity in man. Clin. Exp. Immunol., 16: 311-320, 1974.
 7. Čvoriščec, B., Dekaris, D., Sabioncello, A., Tuđman, Z., Sket-Janković, N., Paleček, I.: Inhibition of leukocyte migration by grass pollen antigens in patients with pollen allergy. In “Allergy ’74”. Editors M.A. Ganderton and A.W. Frankland. Pitman Medical, Tunbridge Wells, Kent, England, 1975, pp. 267-273.
 8. Silobrčić, V., Mažuran, R., Dekaris, D., Balner, H.: Inhibition of human monocyte spreading. An in vitro test for immunosuppressive potency of antihuman lymphocyte globulin. Transplantation, 21: 51-56, 1976.
 9. Sabioncello, A., Dekaris, D., Veselić, B., Silobrčić, V.: A comparison of peritoneal exudate cells and peripheral blood leukocytes in direct and indirect migration inhibition tests as in vitro assays for tuberculin hypersensitivity in guinea pigs. Cell. Immunol., 22: 375-383, 1976.
 10. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Dose-response relationship in the migration inhibition test using peritoneal exudate cells and blood leucocytes of tuberculin sensitive guinea-pigs. Biomedicine, 26: 399-403, 1977.
 11. Sabioncello, A., Dekaris, D.: Leucocyte migration inhibition test and tuberculin hypersensitivity : “Escape” and some other factors influencing the clinical use. Allergy, 35: 123-133, 1980.
 12. Rabatić, S., Sabioncello, A., Dekaris, D., Kardum, I.: Age-related changes in functions of peripheral blood phagocytes. Mech. Ageing Dev., 45: 223-229, 1988.
 13. Rabatić, S., Benić, Lj., Mažuran, R., Dekaris, D.: Polymorphonuclear leucocyte and natural killer cell functions in mature and premature newborns. Biol. Neonate, 58: 252-259, 1990.
 14. Dekaris, D., Handl, S., Sabioncello, A., Rabatić, S.: Function of granulocytes in B-chronic lymphatic leukaemia. Blut, 61: 354-357, 1990.
 15. Kurepa, Z., Rabatić, S., Dekaris D.: Influence of circadian light-dark alterations on macrophages and lymphocytes of CBA mouse. Chronobiol.Internat., 9: 327-340, 1992.
 16. Gagro, A., Rabatić, S., Trešćec, A., Dekaris, D., Medar-Lasić, M.: Expression of lymphocytes FceRII/CD23 in allergic children undergoing hyposensitization. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol., 101: 203-208, 1993.
 17. Dekaris, D., Sabioncello, A., Mažuran, R., Rabatić, S., Svoboda-Beusan, I., Ljubić Računica N., Tomašić, J.: Multiple changes of immunological parameters in prisoners of war. Assessments after release from a camp in Manjača, Bosnia. JAMA -J. Am. Med. Assoc., 270: 595 – 599, 1993.
 18. Treščec, A., Kolevska, T., Čvorišćec, B., Krnić, B., Stipić-Marković, A., Tuđman, Z., Dekaris, D.: Characterization and partial purification of the Croatian national standard Dermatophagoides pteronyssinus allergen extract. Allergy, 48: 454-459, 1993.
 19. Kocijan-Hercigonja, D., Sabioncello, A., Rijavec, M., Folnegović-Šmalc,V, Matijević, Lj., Dunevski, I., Tomašić, J., Rabatić, S., Dekaris,D.: Psychological conditions and level of serum hormones in persons exposed to war trauma. J. Psychiat. Res., 30: 391-400,1996.
 20. Aberle, N., Gagro,A., Rabatić,S., Reiner-Banovac,Ž., Dekaris,D.: Expression of CD23 antigen and its ligands in children with intrinsic and extrinsic asthma. Allergy, 52: 1238-1242, 1997.

Udžbenici i knjige u kojima se citiraju radovi D. Dekarisa

 1. World Health Organization. Technical Report Series No. 423. : CELL-MEDIATED IMMUNE RESPONSES. REPORT OF A WHO SCIENTIFIC GROUP WHO, Geneve, 1969. (23)*
 2. N. N. Pearsall, R.S. Weiser: THE MACROPHAGE. Lea & Febiger, Philadelphia, 1970. (111)
 3. IN VITRO METHODS IN CELL-MEDIATED IMMUNITY. Editors: B.R. Bloom and P.R. Glade. Academic Press, New York-London, 1971. (4)
 4. CLINICAL ASPECTS OF IMMUNOLOGY. Editors: P.G.H.Gell, R.R.A. Coombs and P.J. Lachman. Blackwell Scientific Publ., Oxford – London – Edinburgh – Melbourne, 1975. (853)
 5. J.F. Bach: IMMUNOLOGIE. Flamarion Médicine Sciences, Paris, 1976. (320)
 6. IN VITRO METHODS IN CELL-MEDIATED AND TUMOR IMMUNITY. Editors: B.R. Bloom and J.R. David. Academic Press, New York – San Francisco – London, 1976. (547)
 7. IMMUNOBIOLOGY OF THE MACROPHAGE. Editor: D.S. Nelson. Academic Press, New York – San Francisco – London, 1976. (405)
 8. D.M. Weir: IMMUNOLOGY, AN AUTLINE FOR STUDENTS OF MEDICINE AND BIOLOGY. Churchill Livingstone, Edinburgh – London – New York, 1977. (76)
 9. J.T. Barrett: TEXTBOOK OF IMMUNOLOGY, AN INTRODUCTION TO IMMUNOCHEMISTRY AND IMMUNOBIOLOGY. C.V. Mosby Comp., Saint Louis, 1978. (367)
 10. HANDBOOK OF EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY. Editor: D.M. Weir. Blackwell Scientific Publ., Oxford – London – Edinburgh – Melbourne, 1978. ( 27.3)
 11. IMMUNOLOGICAL DISEASES. Editor: M. Samter. Little, Brown and Company (Inc.), Walthan, 1978. (309)
 12. BIOLOGY OF LYMPHOKINES. Editors: S. Cohen, E. Pick and J.J. Oppenheim. Academic Press, New York – San Francisco – London, 1979. (77)
 13. CELL-MEDIATED IMMUNITY, IN VITRO CORRELATES. Editor: J.P. Revillard. S. Karger, Basel – Mü nchen – Paris – London – New York – Sidney, 1971. ( 92)
 14. CLINICS IN IMMUNOLOGY AND ALLERGY. THE ASSESSMENT OF IMMUNOCOMMPETENCE. Editor: A.D.B. Webster. E.B. Saunders Comp. Ltd., London – Philadelphia – Toronto, 1981 (551)

* u zagradi je stranica gdje je citat