Rudan Pavao, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Rudan Pavao

Datum rođenja:

 • 15.12.1942

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Rudan Pavao, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor antropologije – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor antropologije – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor antropologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ravnatelj (1992.-2011.), zaslužni znanstvenik (emeritus) – Institut za antropologiju
 • predsjednik – Euromediteranska akademska mreža (EMAN)
 • predsjednik – Hrvatsko antropološko društvo
 • počasni član – Hrvatsko genetičko društvo
 • počasni član – European Anthropological Association

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Antropološki centar (31.10.2012. – …)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća – Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja (05.02.2013. – …)
 • zamjenik predsjednika Odbora – Odbor za imovinu (28.04.2015. – 17.04.2019.)
 • glavni tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)
 • obnašatelj dužnosti predsjednika – Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (26.10.2011. – 29.02.2012.)
 • obnašatelj dužnosti voditelja – Arboretum Trsteno (26.10.2011. – 29.02.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 1974. Doktor znanosti, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1972. Doktor znanosti, Université Paris VII, Pariz, Francuska
 • 1968. Magistar znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1966. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1961. Maturirao, Gimnazija”Braća Ribar” u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2011. – 2018. Glavni tajnik HAZU
 • 1995. – 2011. Ravnatelj, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 1992. – 1995. V.d. ravnatelja, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 1992. Znanstveni savjetnik, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 1986. – 1992. Voditelj sektora za antropologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu
 • 1980. – 1991. Znanstveni savjetnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu
 • 1978. – 1980. Viši znanstveni suradnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu
 • 1974. – 1977. Znanstveni suradnik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu

Nastavna zvanja, pozicije na fakultetima i sveučilištima

 • Od 2007. Redoviti profesor, Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • Od 2000. Redoviti profesor, Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 1997. Redoviti profesor, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1981. – 2007. Izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1980. – 1997. Izvanredni profesor, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1977. – 1980. Docent, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1966. – 1974. Asistent u nastavi, Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1964. – 1966. Pomoćni asistent u nastavi, Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Usavršavanja i stipendije

 • 1983. – 1984. Fullbright and IREX fellowship, Smithsonian Institution, Washington D.C. Washington, D.C., SAD
 • 1970. – 1972. French Government Fellowship, Laboratoire d’Anthropologie Biologique, Université Paris VII. Pariz, Francuska
 • 1988. Japan ICA fellowship, Universites Fukuii. Kyoto, Fukuoka-ku, Tokio, Japan

Projekti

 • 2008. – 2011. Glavni istraživač  međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane, The Neandertal Genome Project. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Njemačka
 • 2007. – 2014. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID) Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (1962766), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2007. – 2014. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (196-1962766-2751)
 • 2006. – 2010.  Znanstveni savjetnik u znanstvenom projektu Languages In a Network of European Excellence – LINEE (288388-2), FP6 Program EU
 • 2006. – 2008. Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population (R01 DK069845-01A2), National Institutes of Health, Washington, D.C., SAD
 • 2003. – 2004. Član Upravljačkog odbora međunarodnog znanstvenog projekta QTL identification in isolate populations, Institut za antropologiju, Zagreb, Department of Human Genetics, Medical Research Council i University of Edinburgh, Velika Britanija
 • 2002. – 2006. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (0196005), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 1996. – 2002. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup (01960101), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1996. – 2001. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID). Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske  (019601), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1995. – 1998. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentation among Rural Populations (Middle Dalmatia, Croatia) (JFP 259), Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD
 • 1994. – 1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu The Study and Care of Refugee Families – A Pilot Study of Anthropological and Psychodynamic Aspects (9254), UNESCO
 • 1993. – 1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika (koordinatori projekta: M. Drenovac i L. Szirovicza), Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 • 1991. – 1996. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (3-01-133), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1986. – 1990. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja (RSIZZ SRH 1-08-02-03)
 • 1983. – 1993. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentiation among Rural Populations in Croatia (JFP-429, SMI 492, SMI 674, SMI 862), Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD
 • 1982. – 1991. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Etude anthropogenetique sur les populations Adriatique (1982.-1985. Silba, 1986.-1988. Olib, 1989.-1991. Pag). Institut National d’Etudes Démographique, Pariz, Francuska

Nastavna djelatnost

 • Od 2011. Voditelj kolegija, Diplomski studij Forenzičnih znanosti, Sveučilište u Splitu, Osnove populacijske genetike
 • Od 2010. Voditelj kolegija, Preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, Molekularna arheogenetika
 • Od 2006. Voditelj kolegija Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinska antropologija
 • Od 2006. Voditelj kolegija, Poslijediplomski studij. Povijest stanovništva, Sveučilište u Dubrovniku, Antropologija – Populacijska biologija čovjeka
 • Od 2000. Voditelj kolegija, Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Uvod u antropologiju i Suvremene antropološke teorije
 • Od 1999. Voditelj kolegija, Poslijediplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeni status čovjeka
 • Od 1997. Voditelj kolegija, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biološka antropologija
 • 1997. Gostujući profesor, Poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Medicinska antropologija
 • 1996. – 2001. Gostujući professor, Université Victor Ségalen Bordeaux 2, Bordeaux, Francuska
 • 1996. – 2001. Gostujući profesor, Universität Wien, Formal- und Naturwissenschaftlichten Fakultat, Beč, Austrija, Biološka povijest i populacijska struktura
 • 1988. Voditelj kolegija, Dodiplomski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Anatomija čovjeka i antropologija, Populacijska genetika
 • 1988. Voditelj kolegija,  Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Uvod u biološku antropologiju, Populacijska biologija čovjeka
 • 1981. Voditelj kolegija, Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Antropologija
 • 1980.  Voditelj kolegija, Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Biološka antropologija
 • 1977. Voditelj kolegija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološka antropologija

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2016. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa IUAES Inter Congress
 • 2016. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 20th EAA Congress
 • 2002. Predsjednik organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 13th EAA Congress
 • 2001. Predsjednik organizacijskog odbora, Međunarodni znanstveno-nastavni skup: Anthropologicl History of the Croatian Adriatic Area
 • 1998. Predsjednik organizacijskog odbora, 3. Međunarodni znanstveno-stručni skup: 4th International Congress on Physiological Anthropology
 • 1998. Predsjednik organizacijskog odbora, 4. Međunarodni znanstveno-stručni skup: Network of Ethnological Monitoring and Early Warning Conflict EAWARN
 • 1988. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 12th IUAES World Congress
 • Od 1984. Osnivač, član, tajnik i predsjednik godišnjih međunarodnih znanstveno-nastavnih skupova Anthropology and Health
 • 1977. Član Organizacijskog odbora i glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 1st EAA Congress, Zagreb
 • Od 1975. Utemeljitelj, član, tajnik i predsjednik godišnjih međunarodnih znanstveno-nastavnih skupova School of Biological Anthropology

Pozicije u uredništvima znanstvenih časopisa

 • Od 2006. Međunarodni izvjestitelj, Znanstveni časopis Journal of Anthropological Sciences, Instituto Italiano di Antropologia, Rim, Italija
 • Od 2005. Član uredništva, Znanstveni časopis Przeglad Antropologiczny – Anthropological Review, Polish Anthropological Society, Poznan, Poljska
 • Od 1995. Urednik – savjetnik, Znanstveni časopis Human Sciences – Journal of Physiological Anthropology, Tokio, Japan
 • Od 1995. Član Uredničkog savjeta, Znanstveni časopis Indian Journal of Human Genetics, Indian Society of Human Genetics, New Delhi, Indija
 • 1995. Urednik za područje antropologija u Hrvatskoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb
 • 1995. – 1998. Član Znanstvenog odbora, Znanstveni časopis Homo – Journal of Comparative Human Biology, Hamburg, Njemačka
 • 1989. – 1995. Član Uredničkog odbora, Znanstvenog časopis Human Biology, Wayne State Univ. Press, Detroit, Michigan, SAD
 • 1989. – 1993. Član Izdavačkog savjeta, Znanstveni časopis Studia Ethnologica Croatica, Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb
 • 1988. Urednik medicinskog dijela dopunskog sveska Opće enciklopedije, Jugoslavenski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb
 • 1988. – 2004. Član uredništva, Znanstveni časopis International Journal of Anthropology, Il sedicesimo, Firenca, Italija
 • 1977. Suosnivač i glavni i odgovorni urednik, Znanstveni časopis Collegium Antropologicum, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb
 • 1975. Suosnivač i suurednik, Antropologijska biblioteka, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb
 • 1975. – 1980. Član Uredničkog vijeća, Znanstveni časopis Journal of Human Evolution, Pergamon Press, Oxford, Velika Britanija

Članstva i pozicije u odborima i vijećima stručnih organizacija i udrugama

 • Europsko mediteranska mreža akademija (EMAN) (predsjednik 2016. – 2019. )
 • Europsko mediteranska mreža akademija (EMAN) (potpredsjednik 2013. – 2016.)
 • International Union of Biological Sciences – UNESCO (član izvršnog odbora 2007. – 2009.)
 • International Association of Human Biologists (član izvršnog odbora 1979. – 1983. i 2007. – 2009.; glavni tajnik 2001. – 2003.; predsjednik 2009. – 2011.)
 • European Anthropological Association (suosnivač i član od 1976. do danas; član stalnog odbora 1992. – 2002.; predsjednik 1998. – 2000.; potpredsjednik 2000. – 2002.; član vijeća 2002. – 2006.)
 • International Society of Physiological Anthropology (predsjednik 2000. – 2002.; “past-president” 2002. – 2004.)
 • American Dermatoglyphic Association (član međunarodnog izvršnog odbora 1992. – 1998.)
 • International Association of Paleoanthropologists (član izvršnog odbora 1992. – 2005.)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) (potpredsjednik 1988. – 1998.)
 • Hrvatska komisija za suradnju s UNESCO-om (član 1993. – 1998.)
 • Commission on Medical Anthropology and Epidemiology – IUAES (predsjednik od 1988. do danas)
 • Hrvatsko antropološko društvo (suosnivač, član i glavni tajnik od 1977. – 2010., predsjednik od 2010. do danas)
 • Društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora (suosnivač i član od 1974. do danas)

Nagrade i časti

 • 2019. Državna nagrada za znanost za životno djelo za cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti
 • 2015. Grb Grada Osijeka za izuzetna ostvarenja na području znanosti
 • 2011. Newcomb Cleveland Price, Američke udruga za unapređenje znanosti – kao koautor znanstvenog rada ocijenjenog kao najboljeg objavljenog znanstvenog rada u časopisu Science u 2009./2010. godini
 • 2010. Počasni član, Hrvatsko genetičko društvo
 • 2006. Redoviti član, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • 2001. Priznanje za izvanredni i višegodišnji doprinos uspješnom radu Leksikografskog zavoda M. Krleža
 • 1998. Nagrada Ladislav Rakovac, Skupština Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1994. The First Mario D. Zamora Memorial Lecture i Mario D. Zamora Award (priznanje za doprinos međunarodnoj edukaciji), College of William and Mary, Williamsburg, SAD
 • 1990. Redoviti član, Hrvatska akademija medicinskih znanosti
 • 1989. Nagrada Ruđer Bošković za istaknuto znanstveno djelo
 • 1989. Priznanje istaknutom znanstveniku, 320. obljetnica Dies Academicus Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989. Aleš Hrdlička Memorial Medal za antropologiju, Češko-slovačko udruženje antropologa
 • 1987. Diploma i medalja Mihail Fedorović Ivanickij, Svesavezno udruženje anatoma i histologa, Sekcija za antropologiju, SSSR
 • 1986. Anthropology Award for Distinguished Service, College of William and Mary, Williamsburg, SAD
 • 1986. Gorjanović-Kramberger medalja za antropologiju, Hrvatsko antropološko društvo
 • 1981. Izvanredni član, Hrvatska akademija medicinskih znanosti
 • 1974. Orden rada sa srebrnim vijencem, povodom 100. obljetnice Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1970. Nagrada SKOJ-a za znanost, za pionirski rad na području antropologije u Hrvatskoj

 

Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti