Rudan Pavao, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Rudan Pavao

Datum rođenja:

 • 15.12.1942

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Rudan Pavao, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor antropologije – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor antropologije – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor antropologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ravnatelj (1992.-2011.), zaslužni znanstvenik (emeritus) – Institut za antropologiju
 • predsjednik – Euromediteranska akademska mreža (EMAN)
 • predsjednik – Hrvatsko antropološko društvo
 • počasni član – Hrvatsko genetičko društvo
 • počasni član – European Anthropological Association

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Antropološki centar (31.10.2012. – …)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća – Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja (05.02.2013. – …)
 • zamjenik predsjednika Odbora – Odbor za imovinu (28.04.2015. – 17.04.2019.)
 • glavni tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)
 • obnašatelj dužnosti predsjednika – Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (26.10.2011. – 29.02.2012.)
 • obnašatelj dužnosti voditelja – Arboretum Trsteno (26.10.2011. – 29.02.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – …)

 

Životopis

Mjesto i godina rođenja: Zagreb, 15. prosinca 1942.
Državljanstvo: Hrvatsko
E-mail: rudan@hazu.hr

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 1974. Doktor znanosti. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1972. Doktor znanosti. Université Paris VII, Pariz, Francuska.
 • 1968. Magistar znanosti. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1966. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1961. Maturirao. Gimnazija”Braća Ribar” u Zagrebu.

Radno iskustvo

 • 2011. – 2018. Glavni tajnik HAZU
 • 1995. – 2011. Ravnatelj. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992. – 1995. V.d. ravnatelja. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992. Znanstveni savjetnik. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1986. – 1992. Voditelj sektora za antropologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980. – 1991. Znanstveni savjetnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1978. – 1980. Viši znanstveni suradnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1974. – 1977. Znanstveni suradnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavna zvanja, pozicije na fakultetima i sveučilištima

 • Od 2007. Redoviti profesor. Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 • Od 2000. Redoviti profesor. Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 1997. Redoviti profesor. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1981. – 2007. Izvanredni profesor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980. – 1997. Izvanredni professor. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1977. – 1980. Docent. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1966. – 1974. Asistent u nastavi. Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1964. – 1966. Pomoćni asistent u nastavi. Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Usavršavanja i stipendije

 • 1983. – 1984. Fullbright and IREX fellowship, Smithsonian Institution, Washington D.C. Washington, D.C., SAD.
 • 1970. – 1972. French Government Fellowship, Laboratoire d’Anthropologie Biologique, Université Paris VII. Pariz, Francuska.
 • 1988. Japan ICA fellowship, Universites Fukuii. Kyoto, Fukuoka-ku, Tokio, Japan.

Projekti

 • 2008. – 2011. Glavni istraživač  međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane. The Neandertal Genome Project. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Njemačka.
 • 2007. – 2014. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID) Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (1962766). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 • 2007. – 2014. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (196-1962766-2751).
 • 2006. – 2010.  Znanstveni savjetnik u znanstvenom projektu Languages In a Network of European Excellence – LINEE (288388-2). FP6 Program EU.
 • 2006. – 2008. Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population (R01 DK069845-01A2). National Institutes of Health, Washington, D.C., SAD.
 • 2003. – 2004. Član Upravljačkog odbora međunarodnog znanstvenog projekta QTL identification in isolate populations. Institut za antropologiju, Zagreb, Department of Human Genetics, Medical Research Council i University of Edinburgh, Velika Britanija.
 • 2002. – 2006. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (0196005). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 • 1996. – 2002. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup (01960101). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1996. – 2001. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID). Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske  (019601). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1995. – 1998. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentation among Rural Populations (Middle Dalmatia, Croatia) (JFP 259). Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1994. – 1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu The Study and Care of Refugee Families – A Pilot Study of Anthropological and Psychodynamic Aspects (9254). UNESCO.
 • 1993. – 1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika (koordinatori projekta: M. Drenovac i L. Szirovicza). Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.
 • 1991. – 1996. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (3-01-133). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1986. – 1990. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja (RSIZZ SRH 1-08-02-03).
 • 1983. – 1993. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentiation among Rural Populations in Croatia (JFP-429, SMI 492, SMI 674, SMI 862). Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1982. – 1991. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Etude anthropogenetique sur les populations Adriatique (1982.-1985. Silba, 1986.-1988. Olib, 1989.-1991. Pag). Institut National d’Etudes Démographique, Pariz, Francuska.

Nastavna djelatnost

 • Od 2011. Voditelj kolegija. Diplomski studij Forenzičnih znanosti, Sveučilište u Splitu. Osnove populacijske genetike.
 • Od 2010. Voditelj kolegija. Preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Molekularna arheogenetika.
 • Od 2006. Voditelj kolegija Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Medicinska antropologija.
 • Od 2006. Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij. Povijest stanovništva, Sveučilište u Dubrovniku. Antropologija – Populacijska biologija čovjeka.
 • Od 2000. Voditelj kolegija. Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u antropologiju i Suvremene antropološke teorije.
 • Od 1999. Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prehrambeni status čovjeka.
 • Od 1997. Voditelj kolegija. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1997. Gostujući profesor. Poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Medicinska antropologija.
 • 1996. – 2001. Gostujući professor. Université Victor Ségalen Bordeaux 2, Bordeaux, Francuska.
 • 1996. – 2001. Gostujući profesor. Universität Wien, Formal- und Naturwissenschaftlichten Fakultat, Beč, Austrija. Biološka povijest i populacijska struktura.
 • 1988. Voditelj kolegija. Dodiplomski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Anatomija čovjeka i antropologija, Populacijska genetika.
 • 1988. Voditelj kolegija.  Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u biološku antropologiju, Populacijska biologija čovjeka.
 • 1981. Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Antropologija.
 • 1980.  Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1977. Voditelj kolegija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2016. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa. IUAES Inter Congress.
 • 2016. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa. 20th EAA Congress.
 • 2002. Predsjednik organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa. 13th EAA Congress.
 • 2001. Predsjednik organizacijskog odbora. Međunarodni znanstveno-nastavni skup: Anthropologicl History of the Croatian Adriatic Area.
 • 1998. Predsjednik organizacijskog odbora. 3. Međunarodni znanstveno-stručni skup: 4th International Congress on Physiological Anthropology.
 • 1998. Predsjednik organizacijskog odbora. 4. Međunarodni znanstveno-stručni skup: Network of Ethnological Monitoring and Early Warning Conflict EAWARN.
 • 1988. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa. 12th IUAES World Congress.
 • Od 1984. Osnivač, član, tajnik i predsjednik godišnjih međunarodnih znanstveno-nastavnih skupova. Anthropology and Health.
 • 1977. Član Organizacijskog odbora i glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa. 1st EAA Congress, Zagreb.
 • Od 1975. Utemeljitelj, član, tajnik i predsjednik godišnjih međunarodnih znanstveno-nastavnih skupova. School of Biological Anthropology.

Pozicije u uredništvima znanstvenih časopisa

 • Od 2006. Međunarodni izvjestitelj. Znanstveni časopis Journal of Anthropological Sciences, Instituto Italiano di Antropologia, Rim, Italija.
 • Od 2005. Član uredništva. Znanstveni časopis Przeglad Antropologiczny – Anthropological Review, Polish Anthropological Society, Poznan, Poljska.
 • Od 1995. Urednik – savjetnik. Znanstveni časopis Human Sciences – Journal of Physiological Anthropology, Tokio, Japan.
 • Od 1995. Član uredničkog savjeta. Znanstveni časopis Indian Journal of Human Genetics, Indian Society of Human Genetics, New Delhi, Indija.
 • 1995. Urednik za područje antropologija u Hrvatskoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb.
 • 1995. – 1998. Član Znanstvenog odbora. Znanstveni časopis Homo – Journal of Comparative Human Biology, Hamburg, Njemačka.
 • 1989. – 1995. Član Uredničkog odbora. Znanstvenog časopis Human Biology, Wayne State Univ. Press, Detroit, Michigan, SAD.
 • 1989. – 1993. Član Izdavačkog savjeta. Znanstveni časopis Studia Ethnologica Croatica, Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb.
 • 1988. Urednik medicinskog dijela dopunskog sveska Opće enciklopedije, Jugoslavenski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb.
 • 1988. – 2004. Član uredništva. Znanstveni časopis International Journal of Anthropology, Il sedicesimo, Firenca, Italija.
 • 1977. Suosnivač i glavni i odgovorni urednik. Znanstveni časopis Collegium Antropologicum, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1975. Suosnivač i suurednik. Antropologijska biblioteka. Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1975. – 1980. Član Uredničkog vijeća. Znanstveni časopis Journal of Human Evolution, Pergamon Press, Oxford, Velika Britanija.

Članstva i pozicije u odborima i vijećima stručnih organizacija i udrugama:

 • Europsko mediteranska mreža akademija (EMAN) (predsjednik 2016. – 2019.  )
 • Europsko mediteranska mreža akademija (EMAN) (potpredsjednik 2013. – 2016.)
 • International Union of Biological Sciences – UNESCO (član izvršnog odbora 2007. – 2009.)
 • International Association of Human Biologists (član izvršnog odbora 1979. – 1983. i 2007. – 2009.; glavni tajnik 2001. – 2003.; predsjednik 2009. – 2011.)
 • European Anthropological Association (suosnivač i član od 1976. do danas; član stalnog odbora 1992. – 2002.; predsjednik 1998. – 2000.; potpredsjednik 2000. – 2002.; član vijeća 2002. – 2006.)
 • International Society of Physiological Anthropology (predsjednik 2000. – 2002.; “past-president” 2002. – 2004.)
 • American Dermatoglyphic Association (član međunarodnog izvršnog odbora 1992. – 1998.)
 • International Association of Paleoanthropologists (član izvršnog odbora 1992. – 2005.)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) (potpredsjednik 1988. – 1998.)
 • Hrvatska komisija za suradnju s UNESCO-om (član 1993. – 1998.)
 • Commission on Medical Anthropology and Epidemiology – IUAES (predsjednik od 1988. do danas)
 • Hrvatsko antropološko društvo (suosnivač, član i glavni tajnik od 1977. – 2010., predsjednik od 2010. do danas)
 • Društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora (suosnivač i član od 1974. do danas)

Nagrade i časti

 • 2019. Državna nagrada za znanost za životno djelo za cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti
 • 2015. Grb Grada Osijeka za izuzetna ostvarenja na području znanosti.
 • 2011. Newcomb Cleveland Price, Američke udruga za unapređenje znanosti – kao koautor znanstvenog rada ocijenjenog kao najboljeg objavljenog znanstvenog rada u časopisu Science u 2009./2010. godini
 • 2010. Počasni član. Hrvatsko genetičko društvo.
 • 2006. Redoviti član. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • 2001. Priznanje za izvanredni i višegodišnji doprinos uspješnom radu Leksikografskog zavoda M. Krleža.
 • 1998. Nagrada Ladislav Rakovac. Skupština Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1994. The First Mario D. Zamora Memorial Lecture i Mario D. Zamora Award (priznanje za doprinos međunarodnoj edukaciji), College of William and Mary, Williamsburg, SAD.
 • 1990. Redoviti član. Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
 • 1989. Nagrada Ruđer Bošković za istaknuto znanstveno djelo.
 • 1989. Priznanje istaknutom znanstveniku. 320. obljetnica Dies Academicus Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1989. Aleš Hrdlička Memorial Medal za antropologiju. Češko-slovačko udruženje antropologa.
 • 1987. Diploma i medalja Mihail Fedorović Ivanickij. Svesavezno udruženje anatoma i histologa, Sekcija za antropologiju, SSSR.
 • 1986. Anthropology Award for Distinguished Service. College of William and Mary, Williamsburg, SAD.
 • 1986. Gorjanović-Kramberger medalja za antropologiju. Hrvatsko antropološko društvo.
 • 1981. Izvanredni član. Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
 • 1974. Orden rada sa srebrnim vijencem, povodom 100. obljetnice Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1970. Nagrada SKOJ-a za znanost, za pionirski rad na području antropologije u Hrvatskoj.

 

Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti