Šlaus Mario

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Šlaus Mario

Datum rođenja:

  • 08.09.1959

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • posao: Antropološki centar, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14698256

E-mail adrese:

Šlaus Mario

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Antropološki centar

Funkcije u Akademiji:

  • upravitelj – Antropološki centar (01.11.2012. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (15.05.2014. – …)

 

Životopis

Mario ŠLAUS rođen je 8. rujna 1959. u Zagrebu, gdje je studirao na Medicinskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. dobio je stipendiju na Smithsonianu (SAD), gdje je usavršavao znanje iz bioarheologije i forenzične antropologije. Doktorirao je 1996. Od 1990. je zaposlen u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Antropološkom centru, čiji je upravitelj. Trajno je izabran znanstveni savjetnik. Od 1993. godine stalni je član multidisciplinarne ekipe stručnjaka koju je Vlada RH zadužila da pronađe i identificira žrtve Domovinskog rata. Osnovao je sedam studijskih programa koji su posvećeni bioarheologiji i forenzičkoj antropologiji. Do danas je sudjelovao u realizaciji 10 znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih je 5 vodio. Objavio je 120 znanstvenih publikacija.

Prof. Šlaus uveo je bioarheološka i forenzičkoantropološka istraživanja u hrvatsku znanost te je bitno pridonio razvoju tih disciplina na međunarodnoj razini. Osnovao je Osteološku zbirku i Bioarheološki laboratorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za svoj znanstveni doprinos bioarheologiji i forenzičkoj antropologiji prof. Šlaus dobio je 2011. godine Državnu godišnju nagradu za znanost.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.


Rođen u Zagrebu 08.09.1959. Trenutno je trajno izabran Znanstveni savjetnik i redoviti profesor u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti čiji je i upravitelj. Od 1990 do danas zaposlen je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti  kao Trajno izabran znanstveni savjetnik. Od 2012 Upravitelj je novoosnovane znanstvene jedinice Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2001. g. ima kumulativni radni odnos s Katedrom za Sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao Znanstveni savjetnik. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitog profesora na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Osnovao je i trenutno drži 7 studijskih programa u rasponu od dodiplomskih kolegija do doktorskog studija na dva Sveučilišta (Zagreb i Zadar) koji su posvećeni bioarheologiji i forenzičkoj antropologiji.  Vodio je ili sudjelovao kao znanstveni istraživač u realizaciji 10 znanstveno-istraživačkih projekata od kojih su 3 bili međunarodni projekti, jedan Kolaborativni projekt, i 6 projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Na 5 projekata bio je Voditelj istraživanja ili koordinator. Prof. dr. Mario Šlaus uveo je bioarheološka i forenzičko antropološka istraživanja u Hrvatsku znanost te značajno doprinio razvoju ovih disciplina na međunarodnoj razini. Osnovao bioarheološki laboratorij i Osteološku zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sudjelovao u radu multidisciplinarne ekipe stručnjaka koju je Vlada RH zadužila da pronađe i identificira žrtve Domovinskog rata te je u tom kontekstu do danas sudjelovao u preko 3000 identifikacija i do danas objavio 121 znanstvenih publikacija (knjiga, poglavlja u knjigama i znanstvenih radova). Član je Upravnog vijeća Instituta za antropologiju, Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru i Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za svoj znanstveni doprinos bioarheologiji i forenzičkoj antropologiji 2011. g. dobio je Državnu godišnja nagradu za znanost.

Iz: web stranica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI