Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske

Završeni HRZZ

Sažetak projekta:

Ratovanje je fenomen koje je fundamentalno utjecalo na čovječanstvo tijekom njegove duge povijest a nažalost, i fenomen koji bitno utječe na moderan svijet. Usprkos činjenici da je mortalitet uzrokovan nasilnim smrtima neprecizno i manjkavo evidentiran, oružani sukobi danas predstavljaju zabrinjavajuće visok uzrok smrti u svijetu. Recentna povijest pokazuje i suštinsku promjenu u prirodi rata koju karakterizira prelazak s vanjskih na unutrašnje ratove koje karakterizira nisko intenzitetno, endemsko ratovanje. Upravo ova vrsta ratovanja prisutna je u Hrvatskoj tijekom razdoblja od 1400-1700 g. kada se na istočnim granicama Hrvatske nalazi agresivan i ekspanzionistički Otomanski imperij. Cilj predloženog projekta je holistički analizirati posljedice koje je endemsko ratovanje imalo na zdravlje ranonovovjekovnih populacija Hrvatske tako da usporedi zdravlje u dva velika kompozitne koštana uzorka iz Hrvatske, jednog kojega čine osobe koje su naseljavale arheološka nalazišta datirana u razdoblje između 1100-1400 g. i drugoga kojega čine osobe koje su naseljava arheološka nalazišta datirana u razdoblje između 1400-1700 g. Prvo razdoblje predstavlja vrijeme relativnog prosperiteta i mira dok je drugo razdoblje tijekom kojega Otomanski imperij postepeno zauzima veliki dio Hrvatske. Predloženi projekt kombinira različita znanstvena polja iz prirodnih i humanističkih znanosti i uključuje znanstvene centre iz Hrvatske (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinička bolnica Dubrava) i inozemstva (McDonald Institut za Arheološka Istraživanja sa Sveučilišta u Cambridge-u UK) s ciljem boljeg razumijevanja kompleksne prirode ratovanja kao i utjecaja koje ono ima na biološko zdravlje ljudi koji u njemu sudjeluju. Podatci i zaključci prikupljeni realizacijom ovog projekta koristiti će međunarodnim organizacijama koje saniraju posljedice endemskog ratovanja u sub-Saharskoj Africi, na Srednjem istoku i u dijelovima Azije, dok će u znanstvenoj zajednici biti diseminirani kroz znanstvene publikacije, predavanja i on-line baze podataka.

Znanstvene institucije uključene u projekt

Antropološki centar HAZU


Prof. dr. sc. Mario Šlaus

Bedić

    

Dr. sc. Vlasta Vyroubal              i                 Dr. sc. Željka Bedić


Anita Adamić

Sveučilište u Dublinu, Irska i Institut za Antropologiju


Dr. sc. Mario Novak

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb

    
Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić         i           prof. dr. sc. Marin Vodanović

McDonald Institute for Archaeological Research, Sveučilište u Cambridgeu, UK


Dr. sc. Emma Lightfoot

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb


Dr. sc. Mislav Čavka

RAD U LABORATORIJU

           

Dr. Lightfoot uzima uzorke za analizu stabilnih izotopa

Degenerativne promjene na kralježnici

 

Hipoplastični defekt na zubima

 

Radiološke promjene vezane uz skorbut

 

         

     

Perimortalna trauma


Pozivnica za javno predstavljanje projekta 25. studenoga 2014.

Prva godina projekta

Rezultati postignuti u prvoj godini projekta

 

Znanstveni radovi proizašli iz aktivnosti na prvoj godini projekta

 

Druga godina projekta

Rezultati postignuti u drugoj godini projekta

 

Znanstveni radovi proizašli iz aktivnosti na dugoj godini projekta

 

Treća godina projekta

Rezultati postignuti u trećoj godini projekta

Posteri, e-posteri, i okrugli stolovi

  1. AAPA 2017 Thorson et al.pdf
  2. AAPA 2017 Vyroubal et al.pdf
  3. PPA 2017 Novak et al.pdf
  4. SEEFORT 2017 Cicvara Pecina et al.pptx
  5. Kranj Symposium 2016 Adamić and Šlaus.pdf
  6. Okrugli_stol_Mrtvacko_ruho.pdf.pdf

Znanstveni radovi proizašli iz aktivnosti na trećoj godini projekta


Četvrta godina projekta

 

AAPA poster

Analiza ljudskih zubi u arheološkim i forenzičnim istraživanjima

GLASNIK HAZU br. 6 / 2017:

Str1    Str 2    Str 3    Str 4    Str 5    Str 6