Madić Josip, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Madić Josip

Datum rođenja:

 • 25.02.1952

Mjesto rođenja:

 • Čukovec, Međimurje

Adrese:

 • Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Heinzelova 55, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon, Veterinarski fakultet +385 01 2390 206
 • Razred za medicinske znanosti HAZU +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Madić Josip, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (15.05.2018. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika – Razred za medicinske znanosti (01.01.2019. – …)
 • predsjednik Odbora za nagrade HAZU (01.10.2020. – …)
 • predsjednik Odbora – Odbor za animalnu i komparativnu patologiju

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. – …)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (28.05.1998. – 10.05.2012.)

Životopis

Josip Madić rođen je 25. veljače 1952. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi kao redovni profesor mikrobiologije i imunologije u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Znanstveno se usavršavao u Središnjem veterinarskom institutu u Lelystadu u Nizozemskoj. Obnašao je dužnost dekana i prodekana za znanost i međunarodnu suradnju Veterinarskog fakulteta. Bio je član različitih tijela i povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Razvio je dobru znanstvenu suradnju sa znanstvenicima iz Nizozemske, Engleske i Italije s kojima u suautorstvu ima objavljene znanstvene radove. Kao predsjednik ili član organizacijskog odbora sudjelovao je u organizaciji različitih znanstvenih i stručnih skupova.

Ističe se istraživanjima na području veterinarske virologije i vakcinologije, a osobito građe genoma životinjskih herpesvirusa i određivanja funkcije nekih njihovih glikoproteina u patogenezi bolesti te njihova značenja u imunobiološkim zbivanjima u organizmu inficirane životinje. Ta su istraživanja u znanstvenoj zajednici prepoznata kao nov pristup suzbijanju i iskorjenjivanju herpesvirusnih zaraza. Pronalaskom i identifikacijom glikoprotein E negativne mutante goveđeg herpesvirusa 1 dao je velik doprinos razvoju gE negativnih vakcina protiv herpesvirusnih zaraza životinja. Razvojem novih poboljšanih dijagnostičkih postupaka znatno je unaprijedio dijagnostiku određenih virusnih bolesti. Zapažen je njegov doprinos na području dijagnostike i imunoprofilakse influence te parvovirusnih infekcija životinja gdje donosi nove spoznaje o mogućnostima imunoprofilakse disociranim vakcinama. Njegovi radovi o genetskoj tipizaciji terenskih izolata nekih životinjskih miksovirusa, pestivirusa i retrovirusa te nalaz određenih vakcinalnih sojeva u središnjem živčanom sustavu cijepljenih životinja znatno pridonose razumijevanju epizootioloških osobitosti i imunoprofilakse zaraza uzrokovanih spomenutim virusima.

Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1998., a redoviti član od 2012. Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske te od 2018. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Glavni je urednik znanstvenog časopisa Veterinarski arhiv, a bio je član savjetodavnog ili uredničkog odbora triju hrvatskih znanstvenih časopisa. Njegovo suautorsko djelo Veterinarska mikrobiologija – Specijalna bakteriologija i mikologija nagrađeno je Nagradom Josip Juraj Strossmayer.