Vlahović Igor, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Vlahović Igor

Datum rođenja:

 • 18.09.1965

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet  +385 01 5535 778

E-mail adrese:

Vlahović Igor, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • potpredsjednik – Hrvatsko geološko društvo (2016. – 2017.)
 • prodekan za znanost i međunarodnu suradnju – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009. – 2013.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja (2016. – …)
 • član – Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima (2022. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (12.05.2016. – …)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – 12.05.2016.)

Životopis

Igor Vlahović rođen je 1965. godine u Zagrebu, gdje je doktorirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 1999. godine. U razdoblju 1990.–2006. godine bio je zaposlen na Institutu za geološka istraživanja (današnji Hrvatski geološki institut), a od 2006. je zaposlen na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2012. godine redoviti profesor.

Kao suradnik i konzultant sudjelovao je na pet projekata i vodio jedan znanstveni projekt koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta republike Hrvatske, sudjelovao je na jednom projektu koji je financirala Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske i dva istraživačka projekta koja je financirala Hrvatska zaklada za znanost u razdoblju 2015.–2019. Trenutno je suradnik na jednom projektu koji financira HRZZ u razdoblju 2020.–2023. Bio je voditelj hrvatskih istraživačkih timova na četiri međunarodna znanstvena projekta, član organizacijskih odbora tri domaća znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem i pet međunarodnih znanstvenih skupova te član znanstvenih odbora četiri domaća znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem i tri međunarodna znanstvena skupa. Bio je koordinator i recenzent za hrvatski udio u izradi Geološke karte Europe 1:5,000.000. Održao je dva gostujuća predavanja na sveučilištima u Poljskoj, šest u Sjedinjenim Američkim Državama i po jedno u Austriji i Španjolskoj.

Među ukupno više od 200 publiciranih bibliografskih jedinica ističu se radovi vezani za paleogeografiju i evoluciju Jadranske karbonatne platforme (JKP) i Krških Dinarida u cjelini, a osobito rad u časopisu Palaeo 3 koji je ukupno najcitiraniji rad o JKP u bazama WoS i Scopus te najcitiraniji rad o Dinaridima hrvatskih autora. Ukupno je u bazi WoS citiran preko 800 puta, a u bazi Scopus preko 1100 puta. Recenzirao je znanstvene članke za 12 međunarodnih znanstvenih časopisa, uredio dvadesetak knjiga i bio član uredništava časopisa European Science Editing (Velika Britanija) i Journal of Alpine Geology (Austrija). U časopisu Geologia Croatica je bio tehnički urednik i glavni urednik, a sad je član Uredništva. Član je Uredničkog odbora časopisa Mediterranean Geoscience Reviews (Springer) od 2019. godine. Pridruženi je urednik (Associate Editor) u časopisu Palaios (SAD) od 2006. godine, a u časopisu Carnets de Geologie (Francuska) od 2019. godine.

Surađivao je na više značajnih projekata za potrebe gospodarstva: temeljnim geološkim istraživanjima za tunele Mala Kapela i Sv. Rok, projektima za potrebe naftno-geoloških istraživanja, hidrogeološkim istraživanjima, istraživanjima arhitektonsko-građevinskog kamena, seizmotektonskim istraživanjima za velike infrastrukturne objekte, kao i na temeljnim geološkim istraživanjima za potrebe PP Biokovo, NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit. Vodio je više značajnih gospodarskih projekata: temeljna geološka istraživanja za tunele Ćićarija i Vratnik, temeljna geološka istraživanja za sedam dionica autoceste Zagreb–Split–Dubrovnik, temeljna geološka istraživanja za potrebe hidrogeoloških projekata, projekte za potrebe naftno-geoloških istraživanja te geološka istraživanja područja JU Kamenjak i PP Učka.

Održao je brojna popularno-znanstvena predavanja u osnovnim i srednjim školama, više je puta sudjelovao na Znanstvenim piknicima i Noćima muzeja, održao je više predavanja u Hrvatskom geološkom društvu i Slovenskom geološkom društvu, sudjelovao je u snimanju popularnoznanstvenih filmova, izradi stalnoga geološkog postava muzeja, poučnih geoloških staza i dr.

U razdoblju 2009.–2013. godine obnašao je dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, voditelja doktorskog studija i zamjenika člana Vijeća prirodoslovnoga područja Sveučilišta u Zagrebu, a od 2011.–2014. godine bio je član Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016.–2017. godine je bio potpredsjednik Hrvatskog geološkog društva, a od 2017. godine je član Vijeća prirodoslovnoga područja Sveučilišta u Zagrebu.

Igor Vlahović – osobna stranica


Bibliografija

Igor Vlahović – CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija