Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

BILTEN Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja HAZU

BILTEN Volumen 19, prosinac 2022.

BILTEN Volumen 18, 1–46, prosinac 2021.

 

 

ISSN: 1333-4492

UDK: 528.8

Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

Učestalost objavljivanja na mrežnim stranicama: jednom godišnje u prosincu (od 2021. godine)

Za nakladnika: akademik Dario Vretenar, glavni tajnik

Glavni i odgovorni urednik: akademik Igor Vlahović

Glavni urednik Volumena 18: dr. sc. Bartul Šiljeg

Uredništvo

  • dr. sc. Ivan Balenović
  • izv. prof. dr. sc. Andrija Krtalić
  • dr. sc. Petra Mikuš Jurković
  • dr. sc. Bartul Šiljeg

Tajnik Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja: doc. dr. sc. Luka Valožić