Miličić Davor, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Miličić Davor

Datum rođenja:

 • 1962

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Kabinet predsjednika HAZU: +4895-122
 • Razred za medicinske znanosti HAZU : +385(01)4895171

E-mail adrese:

Miličić Davor, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • dekan – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009. – …)
 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. – …)

 

Životopis

Akademik Davor Miličić roden je u Zagrebu 1962, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studij medicine zavšio je u Zagrebu s prosječnom ocjenom 4,9, a bio je i dobitnik Rektorove nagrade. U dobi od 27 godina stekao je naslov doktora medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Potom je specijalizirao internu medicinu u KBC-u Zagreb te
položio specijalistički ispit 1994. g, a potom i subspecijalizaciju iz Kardiologije. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se kao viši asistent 1994, gdje je napredovao do redovitoga profesora u trajnom zvanju 2012. Školovao se i inozemstvu — na Sveučiištu u Hamburgu (DAAD), zatim u Udinama i Padovi iz transplantacijske kardiologije, u Beču iz poručja mehaničke cirkulacijske potpore te na nizu kračih edukacijski programa u Europi i SAD-u.
U Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb 2000. g. postaje pročelnikom Odjeia za koronarnu intenzivnu skrb i aritmije, koji se pod njegovim rukovodstvom promaknuo u Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiologiju. U Zavodu osnovao dva nacionalna referentna centra: Centar za akutno i intenzivno liječenje kardioloških bolesnika te Centar za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju. Voditelj je Programa transplantacije srca u KBC-u Zagreb, koji je stekao svjetsku reputaciju te je predstavnik Hrvatske u Eurotransplantu.
Dužnost predstojnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila – vodeće u Hrvatskoj, obavlja neprekidno od 2007. g. Miličić je glavni koordinator za specijalizaciju iz Kardiologije na razini resornoga Ministarstva i voditelj je i osnivač Specijalističkoga poslijediplomskog specijalističkog studija iz Kardioiogije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu bio je u dva mandate, u razdoblju od 2009-2015. Bio je i predsjednik Dekanske konferencije i višegodišnji je član Vijeéa biomedicinskog područja i Senata Sveučilišta u Zagrebu. Bio je predsjednik Nacionalnog bioetiékog povjerenstva za medicinu, a u dva navrata i član Središnjega etičkog povjerenstva.
Objavio je oko 250 radova u uglednim éasopisima, koji su citirani oko 2300 puta. Bio je i jest voditelj i suradnik više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata, a trenutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost, na kojemu je okupio šest doktoranada. Mentorje osam obranjenih disertacija. Održao je vise od dvije stotine pozvanih predavanja na prestižnim medunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, Predsjednik je Hrvatskoga kardiološkog društva od 2003. g, u sedmom uzastopnom mandatu. Pokrenuo je Nacionalni program intervencijskoga liječenja infarkta miokarda, čime se hrvatska kardiologija po tome uvrstila u vodeće zemlje u Europi. Bio je predsjednik sedam velikih nacionalnih kardioloških kongresa s medunarodnim sudjelovanjem, predsjednik dvaju kongresa Kardiološkog udruženja Alpe Adria. Predsjednikje i prestižnoga bianualnog znanstveno-stručnoga skupa Europskoga kardiološkog drustva: Cardiology Highlights, od 2009. Bio je predsjednik Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu, a u dva navrata i član Središnjega etičkog povjerenstva. Nositelj je titule “Europski kardiolog” te “Fellow of the European Society of Cardiology“ kao i “Fellow of the American College of Cardiology.“ U mandatu 2012-2014. bio je kancelar Europskoga kardiološkog društva, a trenutno je član Upravnoga odbora Europske udruge za zatajivanje srca i predsjednik njezina Komiteta za uznapredovalo zatajivanje srca (transplantacija i umjetno srce), te član Nukleusa Europske radne skupine za koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju. Vise od 20 godina član je Uredničkog odbora Liječničkog vjesnika, a član je i uredničkih odbora/znanstvenih savjeta nekoliko međunarodnih časopisa, primjerice Journal of Cardiovascular Medicine. Osnivaé je časopisa Cardiologia Croatica. Vise godina bio je predavač i mentor na “Vienna School of Clinical Research”, gostujući je profesor Sveučilišta ,,Viktor Babes“ u Temišvaru te na poslijediplomskom studiju iz zatajivanje srca na Sveučilištu u Zurichu. Dobitnik je više nagrada i priznanja, medu kojima i nagrade HAZU 2010. g. Redoviti clan HAZU postaje 2012. g, gdje je pored ostalih aktivnosti bio i predsjednikom Radne skupine za izradbu aktualnog dokumenta o Viziji, misiji i strategiji Akademije za razdoblje 2016-2020. Od 1. siječnja 2019. potpredsjednik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti