Miličić Davor, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Miličić Davor

Datum rođenja:

 • 1962

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Kabinet predsjednika HAZU: +385 01 4895 122
 • Razred za medicinske znanosti HAZU : +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Miličić Davor, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • dekan – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009. – …)
 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. – …)

Životopis

Davor Miličić roden je u Zagrebu 1962, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studij medicine zavšio je u Zagrebu s prosječnom ocjenom 4,9, a bio je i dobitnik Rektorove nagrade. U dobi od 27 godina stekao je naslov doktora medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Potom je specijalizirao internu medicinu u KBC-u Zagreb te
položio specijalistički ispit 1994. g, a potom i subspecijalizaciju iz Kardiologije. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se kao viši asistent 1994, gdje je napredovao do redovitoga profesora u trajnom zvanju 2012. Školovao se i inozemstvu — na Sveučilištu u Hamburgu (DAAD), zatim u Udinama i Padovi iz transplantacijske kardiologije, u Beču iz područja mehaničke cirkulacijske potpore te na nizu kraćih edukacijski programa u Europi i SAD-u.
U Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb 2000. g. postaje pročelnikom Odjela za koronarnu intenzivnu skrb i aritmije, koji se pod njegovim rukovodstvom promaknuo u Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiologiju. U Zavodu osnovao dva nacionalna referentna centra: Centar za akutno i intenzivno liječenje kardioloških bolesnika te Centar za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju. Voditelj je Programa transplantacije srca u KBC-u Zagreb, koji je stekao svjetsku reputaciju te je predstavnik Hrvatske u Eurotransplantu.
Dužnost predstojnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila – vodeće u Hrvatskoj, obavlja neprekidno od 2007. g. Miličić je glavni koordinator za specijalizaciju iz Kardiologije na razini resornoga Ministarstva i voditelj je i osnivač Specijalističkoga poslijediplomskog specijalističkog studija iz Kardiologije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu bio je u dva mandate, u razdoblju od 2009-2015. Bio je i predsjednik Dekanske konferencije i višegodišnji je član Vijeéa biomedicinskog područja i Senata Sveučilišta u Zagrebu. Bio je predsjednik Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu, a u dva navrata i član Središnjega etičkog povjerenstva.
Objavio je oko 250 radova u uglednim časopisima, koji su citirani oko 2300 puta. Bio je i jest voditelj i suradnik više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata, a trenutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost, na kojemu je okupio šest doktoranada. Mentor je osam obranjenih disertacija. Održao je vise od dvije stotine pozvanih predavanja na prestižnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, Predsjednik je Hrvatskoga kardiološkog društva od 2003. g, u sedmom uzastopnom mandatu. Pokrenuo je Nacionalni program intervencijskoga liječenja infarkta miokarda, čime se hrvatska kardiologija po tome uvrstila u vodeće zemlje u Europi. Bio je predsjednik sedam velikih nacionalnih kardioloških kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, predsjednik dvaju kongresa Kardiološkog udruženja Alpe Adria. Predsjednik je i prestižnoga bianualnog znanstveno-stručnoga skupa Europskoga kardiološkog društva: Cardiology Highlights, od 2009. Bio je predsjednik Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu, a u dva navrata i član Središnjega etičkog povjerenstva. Nositelj je titule “Europski kardiolog” te “Fellow of the European Society of Cardiology“ kao i “Fellow of the American College of Cardiology.“ U mandatu 2012-2014. bio je kancelar Europskoga kardiološkog društva, a trenutno je član Upravnoga odbora Europske udruge za zatajivanje srca i predsjednik njezina Komiteta za uznapredovalo zatajivanje srca (transplantacija i umjetno srce), te član Nukleusa Europske radne skupine za koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju. Vise od 20 godina član je Uredničkog odbora Liječničkog vjesnika, a član je i uredničkih odbora/znanstvenih savjeta nekoliko međunarodnih časopisa, primjerice Journal of Cardiovascular Medicine. Osnivač je časopisa Cardiologia Croatica. Vise godina bio je predavač i mentor na “Vienna School of Clinical Research”, gostujući je profesor Sveučilišta ,,Viktor Babes“ u Temišvaru te na poslijediplomskom studiju iz zatajivanje srca na Sveučilištu u Zurichu. Dobitnik je više nagrada i priznanja, medu kojima i nagrade HAZU 2010. g. Redoviti član HAZU postaje 2012. g, gdje je pored ostalih aktivnosti bio i predsjednikom Radne skupine za izradbu aktualnog dokumenta o Viziji, misiji i strategiji Akademije za razdoblje 2016-2020. Od 1. siječnja 2019. potpredsjednik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.