Lovrek Ignac, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Lovrek Ignac

Datum rođenja:

 • 23.11.1947

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za tehničke znanosti: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Lovrek Ignac, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u trajnom zvanju u miru – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik – Razred za tehničke znanosti (01.01.2019. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (12.05.2016. – …)
 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (29.05.2008. – 12.05.2016.)

Životopis

Ignac Lovrek profesor je emeritus Sveučilišta u Zagrebu gdje djeluje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, u Zavodu za telekomunikacije. Rođen je 1947. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, V. gimnaziju i studij elektrotehnike. Doktorsku disertaciju obranio je 1980. Prvi je hrvatski znanstvenik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u polju elektrotehnika i polju računarstvo. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti od 2016., a član suradnik bio je od 2008. godine. Od 2019. tajnik je Razreda za tehničke znanosti i član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ignac Lovrek istražuje u području znanosti o mrežama. Član je istraživačkih laboratorija socialLAB – Laboratorij za društveno umrežavanje i društveno računarstvo i ICT-AAC Lab – Laboratorij za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Njegov znanstveni interes su informacije i komunikacije u čijem istraživanju objedinjuje pristupe iz elektrotehnike i računarstva i postiže međunarodno prepoznatljive rezultate i utjecaj na znanost, visoko obrazovanje i gospodarstvo u Hrvatskoj. Istraživanja obuhvaćaju i povezuju formalne modele komunicirajućih procesa, inteligentne pokretne programske agente i višeagentske sustave, programske arhitekture mrežnih sustava i umreženih usluga te metode analize društvenih mreža i sinteze mreža vrijednosti. Znanstvena postignuća uključuju sve dimenzije istraživačkog stvaralaštva u tehničkim znanostima, od stvaranja novih ideja i novog znanja, preko novih procesa, proizvoda i usluga do poticanja poduzetništva. Teorijski pristup uravnoteženju opterećenja u raspodijeljenim sustavima povezan s istraživanjima pokretnih programskih agenata rezultirao je izumom koji je zaštićen međunarodnim patentima. Znanstveno istraživanje arhitekturne fleksibilnosti programskih sustava isto je tako rezultiralo izumom i međunarodnim patentom.

Ignac Lovrek bio je voditelj i istraživač na mnogim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima u okviru različitih programa, uključujući Obzor 2020. Sada je istraživač na projektima IoT-polje – Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi (Ulaganje u znanost i inovacije, Europski fond za regionalni razvoj) i Play to Green: Serious Gaming for Universal Access to Green Education (Erasmus+). Objavio je više od 100 radova u međunarodnim časopisima i zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova, autor je, koautor i urednik više knjiga i znanstvenih zbornika na hrvatskom i engleskom jeziku. Član je Savjetničkog odbora časopisa Intelligent Decision Technologies (IOS Press). Bio je gostujući urednik renomiranih znanstvenih časopisa Computer Communications (Elsevier), Journal of intelligent & fuzzy systems (IOS Press), Neural computing & applications (Springer) i Neurocomputing (Elsevier) te član uredničkih i savjetničkih odbora časopisa International Journal of Computational Intelligence Studies (Inderscience) i International Journal of Knowledge-Based & Intelligent Engineering Systems (IOS Press).

Ignac Lovrek obavljao je niz dužnosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Sveučilištu u Zagrebu te organizirao i vodio istraživačke i inovacijske projekte suradnje s gospodarstvom u području informacijske i komunikacijske tehnologije, a u razdoblju 1999. – 2019. bio je član Nadzornog odbora poduzeća Ericsson Nikola Tesla.

Djelovao je kao član Radne skupine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za pripremu podloga za Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije (2012.) te kao voditelj Radne skupine za znanost i tehnološki razvoj za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je prihvaćena u Hrvatskom saboru 2014. godine. Bio je član Radne skupine za izradu Strateškog plana razvoja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2016. – 2020. Član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj, Znanstvenog vijeća za istraživačku infrastrukturu i Radne skupine za praćenje ostvarivanja ciljeva Ujedinjenih naroda za održivi razvoj.