Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Znanstveni kolokvij OTOČNOST U SUVREMENOM DRUŠTVENOM KONTEKSTU

KNJIGA SAŽETAKA

 

U organizaciji Znanstvenog vijeća za turizam i prostor – Sekcija za društvo, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 20. veljače 2023. na Filozofskom fakultetu održan je znanstveni kolokvij Otočnost u suvremenom društvenom kontekstu – pogled u budućnost.

Koncept otočnosti (engl. islandness, insularity) višeznačan je i uključuje otok kao prostor – dio kopna okružen sa svih strana vodom, odnosno morem – no osim prostornog određenja može označavati stanje svijesti ograničeno na vlastitu grupu, određeni prostor i neprihvaćanje različitosti (drugačijeg) ili društvenu izoliranost i segregaciju. Otoci su dakle, najčešće definirani kao izolirani prostori ili društvene grupe (stanovnika i drugih) najčešće bez isticanja pozitivnih aspekata osim njihovih prirodnih ljepota ili specifičnih kulturno-povijesnih tradicija.

U kontekstu višeznačnosti koncepta otočnosti kolokvij je zamišljen kao iskorak iz razumijevanja otoka i otočnosti na „hermetičan“ način i iz izoliranih znanstvenih pristupa istraživanju otoka, prostora i društvenog konteksta (od lokalnog preko regionalnog do globalnog) otvaranjem transdisciplinarnog dijaloga s pogledom u budućnost.

Hrvatsku odlikuju brojni prostorni i društveni kontrasti čiji potencijali prečesto nisu prepoznati niti su adresirani u javnom prostoru na adekvatan način. Primarni cilj kolokvija jest uspostavljanje znanstvenog dijaloga između različitih struka o izazovima i temama otoka, baštine, turizma i održivog razvoja na temelju recentnih istraživanja te približavanje navedenih tema široj javnosti.

Pretraživanje