Međunarodna suradnja

Hrvatska akademija ima izrazito razvijenu međunarodnu suradnju i to na više razina – bilateralnu suradnju s drugim akademijama te multilateralnu suradnju  vezanu za sudjelovanje i angažman predstavnika HAZU u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama.

Međunarodne znanstvene organizacije

Savjetodavno vijeće europskih akademija znanosti (European Academies Sciences Advisory Council – EASAC)

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti postala je članicom Znanstvenog savjetodavnog vijeća europskih akademija (European Academies Science Advisory Council – EASAC). EASAC okuplja akademija znanosti Europske unije, a glavna zadatak je pružanje neovisnih znanstvenih savjeta europskim institucijama. EASAC djeluje putem radnih skupina u područjima energije, okoliša i bioznanosti.

U Zagrebu su održani sastanci Radne skupine EASAC-a “Decarbonisation of Transport”, 10. travnja 2018. i sastanak Upravnog vijeća EASAC-a, 14. i 15. studenoga 2019. godine. 

Izvještaji EASAC-a:
– Packinging plastics in the circular economy 
– How can science help to guide the European Union´s green recovery after COVID-19?
– Challenges and potential in regenerative medicine

Više na www.easac.eu

 

Euromediteranska akademska mreža (Euro-Mediterranean Academic Network – EMAN)

Euromediteranska akademska mreža neovisna je, nevladina i neprofitabilna mreža koja okuplja akademije znanosti mediteranskih zemalja. Glavni cilj je promocija rasta i koordinacija mediteranskih znanstvenog prostora. Svake godine EMAN u organizaciji s Međuakademskom grupom za razvoj (Groupe interacadémique pour le développement – GID) organizira znanstvene konferencije (Parmenides) na kojima se raspravljaju zajednički problemi mediteranske regije. U razdoblju od 17. do 19. ožujka 2015. godine Parmenides konferencija pod nazivom Technologies et patrimoines: valorisation des patrimoines pour le développement održala se u Dubrovniku. 
Više informacija i GID-u možete pogledati ovdje.
 

ALL European Academies (ALLEA)

All-European Academies (ALLEA) osnovana je 1994. godine, te okuplja 58 akademija iz 40 europskih država. Nastoji promovirati razmjenu informacija i iskustava između akademija, europskoj znanosti i društvu nudi savjete od svojih organizacija članica, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa. Potpisan je Memorandum o razumijevanju o užoj suradnji između europskih akademskih organizacija – Academie Europaeae, ALLEA-e, EASAC-a, Euro-CASE-a i FEAM-a.

Izvještaji i izjave ALLEA-e.

Više na www.allea.org
 

InterAcademy Panel (IAP)

InterAcademy Panel (IAP) globalna je mreža svjetskih akademija znanosti. Osnovana je 1993. godine. Cilj ove organizacije je omogućavanja akademija članicama diljem svijeta da upozore i obavijeste javnost i građane o znanstvenim aspektima ključnih globalnih pitanja.

Više na www.interacademies.net

 

InterAcademy Medical Panel (IAMP)

InterAcademy Medical Panel (IAMP) je globalna mreža akademija znanosti i medicine, čiji glavni cilj je poboljšanje zdravlja širom svijeta. Trenutno okuplja 64 akademije iz cijelog svijeta, a članice iz Hrvatske su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
Više na www.iamp-online.org
 

Međunarodna unija akademija (Union Académique Internationale – UAI)

Međunarodna unija akademija (Union International Academies – UAI) osnovana je 18. listopada 1919., sa sjedištem u Bruxellesu. Unija okuplja akademije iz cijelog svijeta s ciljem promocije međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti.
Više na www.uai-iua.org

 

Europska znanstvena zaklada (European Science Foundation – ESF)

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti bila je članicom Europske znanstvene zaklade od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2015. godine. Europska znanstvena zaklada bila je neovisna i nevladina europska znanstvena organizacija, koja je okupljala 80 organizacija iz 30 zemalja. Promjenom ustroja i djelatnosti prestala je postojati u dosadašnjem obliku.