Međunarodna suradnja

Hrvatska akademija ima izrazito razvijenu međunarodnu suradnju i to na više razina – bilateralnu suradnju s drugim akademijama te multilateralnu suradnju  vezanu za sudjelovanje i angažman predstavnika HAZU u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama.

Međunarodne znanstvene organizacije

Savjetodavno vijeće europskih akademija znanosti (European Academies Sciences Advisory Council – EASAC)

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti postala je članicom Znanstvenog savjetodavnog vijeća europskih akademija (European Academies Science Advisory Council – EASAC). EASAC okuplja akademije znanosti Europske unije, a glavni zadatak je pružanje neovisnih znanstvenih savjeta europskim institucijama. EASAC djeluje putem radnih skupina u područjima energije, okoliša i bioznanosti.

U Zagrebu su održani sastanci Radne skupine EASAC-a “Decarbonisation of Transport”, 10. travnja 2018. i sastanak Upravnog vijeća EASAC-a, 14. i 15. studenoga 2019. godine. 

Izvještaji EASAC-a:

 2023.

Neonicotinoids and their substitutes in sustainable pest control

The Future of Gas

2022.

Regenerative agriculture in Europe

Health in the Climate Emergency: A global perspective

Forest bioenergy update: BECCS and its role in integrated assessment models

 2021.

A sea of change: Europe’s future in the Atlantic realm

Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs

International Sharing of Personal Health Data for Research

2020.

Packaging plastics in the circular economy

How can science help to guide the European Union´s green recovery after COVID-19?

Challenges and potential in regenerative medicine

2019.

The imperative of climate action to protect human health in Europe

Decarbonisation of Transport: options and challenges

 2018.

Opportunities for soil sustainability in Europe

Negative emission technologies

2017.

Opportunities and Challenges for Research on Food and Nutrition Security and Agriculture in Europe

Valuing Dedicated Storage in Electricity Grids

Multi-functionality and Sustainability in the European Union’s Forests

Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU

2016.

Circular Economy: Indicators and Priorities for Critical Materials

2015.

Gain of Function: experimental applications relating to potentially pandemic pathogens

Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids

  2014.

European Space Exploration: Strategic Considerations of Human versus Robotic Exploration

Management of Spent Nuclear Fuel and its Waste

Risks to Plant Health: European Union Priorities for tackling emerging Plant Pests and Diseases

2013.

Trends in Extreme Weather Events in Europe

Planting the future: opportunities and challenges for using crop genetic improvement technologies for sustainable agriculture

Carbon Capture and Storage in Europe

2012.

Direct-to-consumer genetic testing for health-related purposes in the European Union: the view from EASAC and FEAM

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

The current status of biofuels in the European Union, their environmental impacts and future prospects

2011.

Impact of Engineered Nanomaterials on Health: Considerations for Benefit-Risk Assessment

Concentrating Solar Power: its Potential Contribution to a Sustainable Energy Future


Euromediteranska akademska mreža (Euro-Mediterranean Academic Network – EMAN)

Euromediteranska akademska mreža neovisna je, nevladina i neprofitabilna mreža koja okuplja akademije znanosti mediteranskih zemalja. Glavni cilj je promocija rasta i koordinacija mediteranskih znanstvenog prostora. Svake godine EMAN u organizaciji s Međuakademskom grupom za razvoj (Groupe interacadémique pour le développement – GID) organizira znanstvene konferencije (Parmenides) na kojima se raspravljaju zajednički problemi mediteranske regije. U razdoblju od 17. do 19. ožujka 2015. godine Parmenides konferencija pod nazivom Technologies et patrimoines: valorisation des patrimoines pour le développement održala se u Dubrovniku.


ALL European Academies (ALLEA)

All-European Academies (ALLEA) osnovana je 1994. godine, te okuplja 58 akademija iz 40 europskih država. Nastoji promovirati razmjenu informacija i iskustava između akademija, europskoj znanosti i društvu nudi savjete od svojih organizacija članica, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa. Potpisan je Memorandum o razumijevanju o užoj suradnji između europskih akademskih organizacija – Academie Europaeae, ALLEA-e, EASAC-a, Euro-CASE-a i FEAM-a.

The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023 

Europski kodeks postupanja pri očuvanju istraživačkog integriteta – revidirana inačica iz 2023.

Izvještaji i izjave ALLEA-e


InterAcademy Partnership (IAP) 

InterAcademy Partnership (IAP) globalna je mreža svjetskih akademija znanosti. Osnovana je 2016. spajanjem triju prethodnih mreža, te danas okuplja više od 140 različitih akademija znanosti s ukupnim članstvom od preko 30 000 vodećih znanstvenika, inženjera i zdravstvenih radnika u preko 100 zemalja. IAP koristi stručnost vodećih svjetskih znanstvenika za unapređenje zdravstvenih politika, poboljšanje javnog zdravlja, promicanje izvrsnosti u znanstvenom obrazovanju te za postizanje drugih razvojnih ciljeva.


InterAcademy Medical Panel (IAMP)

InterAcademy Medical Panel (IAMP) je globalna mreža akademija znanosti i medicine, čiji glavni cilj je poboljšanje zdravlja širom svijeta. Trenutno okuplja 64 akademije iz cijelog svijeta, a članice iz Hrvatske su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska akademija medicinskih znanosti.


Međunarodna unija akademija (Union Académique Internationale – UAI)

Međunarodna unija akademija (Union International Academies – UAI) osnovana je 18. listopada 1919., sa sjedištem u Bruxellesu. Unija okuplja akademije iz cijelog svijeta s ciljem promocije međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti.


Europska znanstvena zaklada (European Science Foundation – ESF)

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti bila je članicom Europske znanstvene zaklade od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2015. godine. Europska znanstvena zaklada bila je neovisna i nevladina europska znanstvena organizacija, koja je okupljala 80 organizacija iz 30 zemalja. Promjenom ustroja i djelatnosti prestala je postojati u dosadašnjem obliku.e