Kaštelan Željko, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Kaštelan Željko

Datum rođenja:

  • 1964.

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adresa:

  • Klinika za urologiju KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Klinika za urologiju KBC Zagreb: +385 01 2388 504
  • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Kaštelan Željko, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • akademik

Institucije:

  • predstojnik – Klinika za urologiju KBC-a Zagreb

Funkcije u Akademiji:

  • potpredsjednik – Znanstveno vijeće za medicinu i tehniku (2023. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Željko Kaštelan rođen je u Rijeci 1964. Osnovnu, srednju i visoku naobrazbu stekao je u Zagrebu, gdje je na Medicinskom fakultetu, diplomirao 1988. godine. Magistarski rad pod naslovom “Aktivnost prirođeno ubilačkih (NK) stanica u bolesnika s malignim tumorima urogenitalnog sustava” obranio je 1994. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom “Imunološka reaktivnost u bolesnika s neseminomskim tumorima testisa” 2000. godine. Specijalistički ispit iz urologije položio je 1995. godine, subspecijalist je iz područja transplantacije bubrega i subspecijalist iz područja andrologije. Predstojnik je Klinike za urologiju KBC Zagreb. Godine 1990. zaposlen je kao asistent pri Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je napredovao do zvanja redovitog profesora u koje je izabran 2016. godine. Pročelnik je Katedre za urologiju i voditelj kolegija Urologija na diplomskom i poslijediplomskom studiju.

U više je navrata bio na znanstvenom i stručnom usavršavanju u inozemstvu. U Leidenu (Eurotransplant, Nizozemska) se educirao iz područja transplantacijske medicine, u Hamburgu (Njemačka) iz područja primjene laparoskopske kirurgije u urologiji. Boravio je na Klinici za urologiju Fulda (Njemačka) gdje se usavršavao iz područja urološke onkologije te na Mayo Klinici (Rochester, SAD) gdje se usavršavao iz područja primjene robotske kirurgije i transplantacije bubrega.

Od srpnja 2007. godine Predstojnik je Klinike za urologiju KBC Zagreb gdje je utemeljio tri Zavoda: Zavod za transplantaciju bubrega, Zavod za urološku i rekonstruktivnu urologiju te Zavod za endourologiju. Sa suradnicima je osnovao nekoliko multidisciplinarnih Centara u KBC Zagreb: Centar za prostatu, Centar za bolesti mokraćnog mjehura, Centar za robotsku medicinu, Centar za transplantaciju bubrega, Centar za reprodukcijsku medicinu i andrologiju te Centar za andrologiju Europske androloške akademije. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva za urološku onkologiju te Centra za transplantaciju bubrega KBC Zagreb. Preko Referentnog centra Ministarstva zdravstva za urološku onkologiju te osnivanjem multidisciplinarnih centara (Centar za prostatu, Centar za bolesti mokraćnog mjehura) unutar kojih djeluju multidisciplinarni timovi i surađuju stručnjaci svih specijalnosti koji se bave ovim područjima  značajno je unaprijedio područje uroonkologije u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem Hrvatskog androloškog društva i Centra za reprodukcijsku medicinu i andrologiju sa suradnicima u hrvatsku medicinu, uvodi i razvija andrologiju kao multidisciplinarnu subspecijalnost, a KBC Zagreb preko Centra za andrologiju Europske androloške akademije postaje jedan od vodećih centara za edukaciju stručnjaka iz Europe.

Uveo je čitav niz novih operativnih pristupa i tehnika u urološkoj struci u Republici Hrvatskoj. Godine 2019. učinio je sa suradnicima prve operacije primjenom složenog robotskog sustava i time dao poticaj implementaciji robotske kirurgije u hrvatsku medicinu.

Kao voditelj Centra za transplantaciju bubrega KBC Zagreb formirao je sa suradnicima jedan od najvećih i najaktivnijih centara za transplantaciju bubrega u Eurotransplantu, čime je dao značajan doprinos zapaženim rezultatima hrvatskog transplantacijskog programa, te time značajno pridonio uspjehu i prepoznatljivosti ovoga programa i hrvatske medicine u svijetu. Izveo je prve transplantacije bubrega te aktivno sudjelovao u formiranju programa transplantacije bubrega u KBC Osijek (2008.) i Republici Crnoj Gori (2012.). U sklopu Centra za transplantaciju bubrega KBC Zagreb kontinuirano se provodi edukacija koju su prošli članovi transplantacijskih timova iz više zemalja Europe i svijeta.

U dva mandata bio je predsjednik Hrvatskog urološkog društva (od 2007. do 2015.). Kao predsjednik Hrvatskog urološkog društva proveo je uvođenje pet subspecijalnosti u hrvatsku urologiju (transplantacija bubrega, andrologija, urodinamika s neurourologijom, urolitijaza, urološka onkologija) i sudjelovao u izradi hrvatskih smjernica iz različitih dijelova urologije. Jedan je od inicijatora osnivanja nekoliko stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora: Hrvatskog androloškog društva, Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu, Hrvatskog društva za urološku onkologiju. Predsjednik je Hrvatskog androloškog društva, potpredsjednik Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu te potpredsjednik Hrvatskog društva za urološku onkologiju. Voditelj je programa specijalističkog usavršavanja iz urologije Ministarstva zdravstva RH te Povjerenstva za izradu i praćenje Nacionalnog plana ranog otkrivanja raka prostate. Predsjednik je Stručnog vijeća KBC Zagreb od 2015. godine.

Organizirao je niz domaćih i međunarodnih skupova, aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima, a za svoj rad dobio je više nagrada. Godine 2008.   dobio je Nagradu Grada Zagreba, 2013. Nagradu 19. decembar  (Podgorica – Crna Gora), 2017. Nagradu grada Zaprešića.

Od 2020. godine redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.