Nagrade i natječaji

Natječaj za knjige i časopise 1. lipnja, 2022

Javni poziv MZO za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH objavilo je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini: Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini Prijave i dokumentaciju potrebno je dostaviti u Odjel za izdavačku […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 1. lipnja, 2022

HRZZ: Otvaranje natječaja IP-2022-10

Otvoren je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Istraživački projekti”, rok 2022-10. Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Natječaj […]

Pročitaj više
Javni natječajNatječaj za knjige i časopise 21. travnja, 2022

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini: JAVNI POZIV za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini Prijave i dokumentaciju potrebno je dostaviti u Odjel za izdavačku djelatnost HAZU do 16. svibnja 2022. godine.

Pročitaj više
Javni natječaj 8. travnja, 2022

Otvoreni projektni natječaji Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH objavljeni su natječaji: Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za RH; Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola te Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 7. veljače, 2022

Obavijest HRZZ: Plan upravljanja istraživačkim podacima za projekte HRZZ

Uvođenje Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) u planiranje i provedbu istraživačkih projekta jedan je od koraka k otvorenoj znanosti koji potiče diseminaciju i omogućuje ponovno korištenje istraživačkih podataka i rezultata. PUP je dokument koji sadrži opis svih aktivnosti i skupa podataka koje se planiraju u okviru istraživanja, i opisuje kako će voditelji projekata čuvati podatke nastale tijekom […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 7. veljače, 2022

HRZZ: Otvaranje bilateralnih natječaja sa Švicarskom i Slovenijom

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) odnosno Hrvatske zaklade za znanost i Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) HRZZ u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih odnosno slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa znanstvenicima iz ovih dviju zemalja mogu prijavljivati zajedničke projekte […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 7. veljače, 2022

Izmjena procedure za financijsko praćenje projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost

U svrhu pojednostavnjenja procedure financijskog praćenja projekata Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 9. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine usvojio je novi Obrazac financijskog izvješća za financirane uspostavne istraživačke i istraživačke projekte, a na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine novi Priručnik za praćenje financiranih projekata te Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća. Pojednostavnjena […]

Pročitaj više
Javni natječaj 3. prosinca, 2021

Poništenje Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu HAZU

Broj: 10-62-1/ 12 -2021.                                                                           Zagreb, 24. studenoga 2021. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 9. (272.) redovitoj sjednici održanoj 24. studenoga 2021., na temelju stavka 3. članka 23. Pravilnika o upravljanju i raspolaganju imovinom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod posl. oznakom broj: 14-14/01-155-6-2019. od 26. veljače 2020.,  po provedenom Javnom natječaju broj: […]

Pročitaj više
Natječaj za knjige i časopise 25. listopada, 2021

MZOS: Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021.

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini (KLASA: 402-07/21-02/00001, URBROJ: 533-03-21-0001) od 15. veljače 2021. godine i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (KLASA: 402-07/20-02/00001, URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu […]

Pročitaj više

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja